Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

523.        Дейнегіна Т. О. Педагогічний вплив телебачення на розвиток і здоров'я дитини / Т. О. Дейнегіна // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 5/6. -

С. 87-92.

524.        Дем'яненко О. Є. Білінгвізм і полілінгвізм: лінгвістичний, психологічний і педагогічний аспекти вивчення / О. Є. Дем'яненко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. -Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 41-45.

525.        Дмитришин Г. Сучасні діти, які вони? / Г. Дмитришин // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 37-39.

526.        Дурманенко Є. Конфліктогени в педагогічному процесі / Є. Дурманенко, І. Повар // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. - С. 71-72.

527.        Житарюк В. І. Феноменологічні кореляти моральної сензитивності молодших школярів / В. І. Житарюк // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 77-82.

528.        Жорнова О. І. Навчання дотримання і недотримання правил в умовах свободи вибору / О. І. Жорнова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 278-285. - Бібліогр. в кінці ст.

529.        Зінченко Л. М. Проблема профілактики та корекції проявів агресії у підлітків / Л. М. Зінченко, О. О. Мізерна // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 145-150.

530.        Заболотська О. О. Історико-педагогічний аспект розвитку індивідуальності / О. О. Заболотська // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 72-77.

Завгородня Т. К. Свобода вибору і проблема виховання відповідальності у старшокласників  / Т. К.   Завгородня  // Збірник  наукових  праць Полтавськогодержавного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 51-57. - Бібліогр. в кінці ст.

532.        Зарічна О. В. Фактор мімесису у педагогічному діалозі / О. В. Зарічна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. -С. 143-145.

533.        Захарійчук М. Технологія написання педагогічних характеристик / М. Захарійчук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 2-4.

534.        Кікінежді О. М. Становлення тендерної ідентичності в дитячому віці / О. М. Кікінежді // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 261-266.

535.        Капшукова О. Г. Прогнозування психологічного здоров'я дітей шкільного віку / О. Г. Капшукова // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 213-218.

536.        Києнко-Романюк Л. А. Недоліки і переваги наявних психолого-педагогічних підходів понять "критичне мислення" та "емоційний інтелект" / Л. А. Києнко-Романюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 40-44. -Бібліогр. в кінці ст.

537.        Клименко Ю. О. Агресивність як деструктивний фактр розвитку особистості підлітків / Ю. О. Клименко // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 274-278.

538.        Кобильченко В. В. Особливості психосоціального розвитку молодших школярів / В. В. Кобильченко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. -Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 181-190. - Бібліогр. в кінці ст.

539.        Ковальова В. Ф. Розвиток творчих здібностей дітей / В. Ф. Ковальова // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. -№ 5. - С. 18-21. - (Український медичний ліцей)

540.        Колотій Н. М. Розвиток когнітивних функцій у дітей молодшого шкільного віку, що проживають у різних екологічних регіонах України / Н. М. Колотій, С. Н. Цилюрик, А. В. Кукуруза // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 307-311.

541.        Конієнко І. О. Система цінностей старшокласників:соціально-психологічний аспект / І. О. Конієнко // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 325.

542.        Кондратенко Л. О. Уявлення молодших школярів про свою навчальну відповідальність / Л. О. Кондратенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 135-141. - Бібліогр. в кінці ст.

543.        Кондрицька О. І. Арт-методи як засіб творчої діяльності в умовах особистісно-зорієнтованого виховного процесу / О. І. Кондрицька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 239-243.Коношенко С. Психолого-педагогічні основи вивчення особистості соціально дезадаптованих підлітків в умовах реабілітаційного закладу / С. Коношенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 84-87.

544.        Корж Н. М. Управління виховним процесом : !o200e.pft: FILE NOT FOUND! / Н. М. Корж // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 6 (90). - С. 35-37.

546.        Корнієнко С. Організація виховного простору молодших школярів / С. Корнієнко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 30-34.

547.        Корніяка О. М. Навчальна практика спілкування підлітків як чинник розвитку їх комунікативної культури / О. М. Корніяка // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 324-335.

548.        Корніяка О. Норми розвитку комунікативної культури / О. Корніяка // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти.

 

-    2005. - № 3. - С. 35-39.

549.        Кочарян О. С. Особливості статеворольової сфери залежних дівчат-підлітків / О. С. Кочарян, Є. В. Фролова // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 379-384.

550.        Кочерга О. Психофізіологічні особливості діяльності першокласників / О. Кочерга // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 5-9.

551.        Кошолап Т. М. Мотив досягнення як складова мотивації учіння підлітків / Т. М. Кошолап // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

-    Вип. 16. - С. 87-92.

552.        Кравченко К. Ступінь сформованості соціально-екологічної відповідальності у дітей шкільного віку / К. Кравченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 4. - С. 6-9. - Бібліогр. в кінці ст.

553.        Критсоніс В. Психологія лідерства в освітніх закладах / В. Критсоніс // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 78-85.

554.        Кузь В. Свобода і відповідальність учня у виховній системі В. О. Сухомлинського / В. Кузь // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 4-7.

555.        Кузьменко В. В. Відповідальне ставлення школярів до оволодіння знаннями як підґрунтя формування у них наукової картини світу / В. В. Кузьменко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 134­142. - Бібліогр. в кінці ст.

556.        Кулаков Р. С. Вікові закономірності розвитку моральної свідомості та самосвідомості у молодшому шкільному віці / Р. С. Кулаков // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 424-429.

557.        Кульчицька О. І. Чому так затишно дитині з мамою і татом? / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. -

558.        № 2. - С. 43-45.Кучер Г. Розвиток і становлення образу "Я" в юнацькому віці / Г. Кучер // Наукові записки    Тернопільського    національного    педагогічного   університету імені

 

B.  Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7'2005. - С. 145-149. -Бібліогр. в кінці ст.

559.        Ліванова Д. Л. Підлітковий невротизм та методи тілесно-орієнтованої терапії у вирішенні цієї проблеми / Д. Л. Ліванова, Л. М. Коробка // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 483-488.

560.        Левківський М. В. Морально-правова відповідальність - домінанта соціальної зрілості старшокласників / М. В. Левківський // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 198-204. - Бібліогр. в кінці ст.

561.        Лисянська Т. М. Прогресивна диференціація в онтогенезі мислення учнів / Т. М. Лисянська // Наукові записки. Інституту психології імені Г.С.Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 464-469.

562.        Мазур О. Формування первинних мислительних умінь у молодших школярів / О. Мазур // Психолог. - 2005. - № 1. - С. 8-15.

563.        Максименко С. Психологічний супровід профільного навчання: Теоретичні основи / С. Максименко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. - 2005. - № 5/6. - С. 27-33.

564.        Маленко О. Д. Управління формуванням загальнокультурної компетентності старшокласників / О. Д. Маленко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 109-111.

565.        Мар'яненко Л. Розумова обдарованість молодших школярів: психологічні особливості / Л. Мар'яненко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 3. - С. 24-28.

566.        Мижа В. Виховання толерантності / В. Мижа // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 66-77.

567.        Митник О. Психологія навчання як цілісного творчого процесу / О. Митник // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 23/24. - С. 34-36.

568.        Михайлов М. Моніторинг управління пізнавальною діяльністю / М. Михайлов // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8/10. -

C.  42-47.

569.        Момот Л. Формування досвіду емоційно-оцінної діяльності в процесі навчання / Л. Момот, Л. Ломако // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 2. - С. 100-105.

570.        Муранова Н. Особистісно-орієнтований підхід у професійній підготовці ліцеїстів Авіакосмічного ліцею / Н. Муранова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 3. - С. 40-44.

571.        Надвинична Т. Психологічні умови саморозгортання процесів формування та розв'язування навчальних задач / Т. Надвинична // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2005. -

572.        № 2. - С. 76-86.Новосьолова В. Психолого-педагогічні особливості засвоєння підлітками емоційно забарвленої лексики / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 9-13.

573.        Оксенчук Т. Педагогіка співробітництва та її роль в оптимізації навчально-виховного процесу / Т. Оксенчук, О. Гузенко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. - С. 64-65.

574.        Онищук Л. Самовизначення учнів за технологізації освіченості (у системі діяльності ЗНЗ) / Л. Онищук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. -2005. - Т. 8, № 2. - С. 91-94.

575.        Ороновська Л. Феномен цінностей у музично-педагогічному процесі: теоретичний аспект проблеми / Л. Ороновська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5'2005. -С. 189-192. - Бібліогр. в кінці ст.

576.        Півненко Ю. Школа розвитку і здоров'я. / Ю. Півненко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 18-21.

577.        Піддячий М. Орієнтація старшокласників на педагогічні професії в умовах профільного навчання / М. Піддячий // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 120-124. - Бібліогр. в кінці ст.

578.        Піддячий М. Профінформаційна робота зі старшокласниками / М. Піддячий // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3'2005. - С. 80-85.

579.        Пільник О. Знайомимося із майбутніми п'ятикласниками / О. Пільник //Початкова освіта. - 2005. - № 17. - С. 22-23.

580.        Україна. Міністерство науки та освіти. Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі : методичні рекомендації // Освіта України. - 2005. -№ 18 (4 березня). - С. 6-7.

581.        Пелехатий О. Соціально-психологічні особливості маніпулятивної взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу / О. Пелехатий // Соціальна психологія : Український науково-практичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 133-143.

582.        Пескун С. П. Творчий розвиток старшокласників як умова формування самостійності та відповідальності. Система "Дидактосервіс" / С. П. Пескун // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа