Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

1000.    Бакуліна Н. "Словник толерантності" - "Абетка ввічливості" / Н. Бакуліна // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 47-49. - (Для шкіл з національними мовами викладання).

1001.    Бакум З. П. Лінгводидактичні аспекти вивчення складоподілу в гімназійному курсі фонетики / З. П. Бакум // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 15-20. - Бібліогр. в кінці ст.

1002.    Безродних К. В. Аудіювання. 1-4 класи : збірник навчальних і контрольних вправ і завдань / К. В. Безродних, Л. М. Дяченко. - Харків : Торсінг плюс, 2005. - 160 с.

1003.   Безсмертна Н. Формуємо інтелект : План-конспект уроку розвитку фонетичного мислення. 5 кл. / Н. Безсмертна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 7/8. - С. 25-29.Богданець Н. Тести для виявлення рівня мовленнєвої компетентності учнів 9-11 класів / Н. Богданець // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 9/10. - С. 52-57.

1004.   Бондаренко Н. Вивчення прислівника в 7 класі / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 2-6.

1005.   Бондаренко Н. Невід'ємний складник системної перебудови мовної освіти / Н. Бондаренко, А. Ярмолюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти

1            науки України. - 2005. - № 8. - С. 26-28.

1007.   Бондаренко Н. Орієнтовне календарне планування уроків і тематичного контролю за рівнем навчальних досягнень з української мови учнів 5 кл. ЗНЗ із російською мовою навчання / Н. Бондаренко, А. Ярмолюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 7/8. - С. 74-79.

1008.   Бондаренко Н. Орієнтовне календарне планування уроків та тематичного контролю за рівнем навчальних досягнень з української мови учнів 5 кл. ЗНЗ із рос. мовою навчання / Н. Бондаренко, А. Ярмолюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 6. - С. 72-76.

1009.   Бондаренко Н. Проблеми словникової роботи на уроках української мови та шляхи їх розв'язання. / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 5-11.

1010.   Бондаренко Н. Робота з фразеологічним словником на уроках української мови в 5 класі / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 2-8.

1011.   Бондаренко Н. Українська мова. Орієнтовне календарне планування уроків та тематичного контролю у школах із російською мовою навчання / Н. Бондаренко, А. Ярмолюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 8. - С. 10-15.

1012.   Бондаренко Ю. Формування історичного мислення школярів під час аналізу мови художніх творів / Ю. Бондаренко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 30-34.

1013.   Брусило Н. Вивчення прикметника як частини мови: (Урок української мови у

2            класі) / Н. Брусило // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 9-10.

1014.   Буракова О. В. Складнопідрядне речення : система уроків. 9-й клас / О. В. Буракова // газ. Українська мова та література. - 2005. - № 14. - С. 7-21.

1015.   Вітюк В. Психологічні фактори формування орфографічних умінь і навичок / В. Вітюк // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6. - С. 5-7.

1016.   Варзацька Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади / Л. Варзацька, Л. Кратасюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 2. - С. 5-19.Варзацька Л. Особистісно зорієнтоване навчання рідної мови. Способи розвивальної допомоги / Л. Варзацька // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 8-12.

1017.   Василенко А. Написання складних слів самостійних частин мови: (Урок-подорож) / А. Василенко // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори: До 200-ліття Ніжинської вищої школи / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. -Ніжин, 2005. - Вип. 3. - С. 67-77.

1018.   Василенко А. Поповнимо рахунки знань : Цикл професійно спрямованих уроків із теми "Лексика та фразеологія" / А. Василенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 9/10. - С. 29-46.

1019.   Василенко В. Лінгвістичні казки на уроках української мови / В. Василенко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 7. - С. 35-39.

1021.   Вашуленко М. Як працювати за посібником "Післябукварик" / М. Вашуленко,

 

B.  Науменко, М. Захарійчук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 8-12.

1022.   Вашуленко О. Організація закріплювального повторення / О. Вашуленко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 7-11.

1023.   Величко В. Тексти для диктантів та списування. 1-4-й класи / В. Величко // Початкова освіта. - 2005. - № 37 (жовтень). - С. 9-14.

1024.   Вмій природу розуміти : Цикл уроків. 4-й кл. / Крет О., Денис Л., Клебан Л., Овчар І. // Початкова освіта. - 2005. - № 41 (листопад). - С. 10-13.

1025.   Вороненко Л. Вчимося читати картину: Урок розвитку зв'язного мовлення в 4 класі / Л. Вороненко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. -

C.  25-27.

1026.   Все для вчителя української мови : розробки нестандартних уроків. Досвід роботи у позаурочний час. Цікавинки навчання. // Все для вчителя. - 2005. - № 1-2. -

С. 3-80.

1027.   Гайдар Т. Збагачення мовлення учнів 5-6 класів засобами українського фольклору / Т. Гайдар // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 13-18.

1028.   Гайова Л. Читаночка : післябукварний період / Л. Гайова // Початкова освіта. -2005. - № 16. -1-32/вкладка.

1029.   Галаєвська Л. Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках рідної (української) мови в 5-му класі / Л. Галаєвська // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 12-18.

1030.   Гальчук В. Виховуємо грамотних людей : Методичні прийоми організації самостійної роботи учнів над підвищенням грамотності / В. Гальчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. -

№ 9/10. - С. 82-87.

1031.   Гальчук В. Ще раз про проблему грамотності : (чи безграмотності)... / В. Гальчук // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 8. - С. 65-67.Герасимчук В. Власні імена в українських фразеологізмах / В. Герасимчук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 4. -

С. 43-47.

1033.   Глазова О. Сторінками нового підручника : Розділ "Поняття про текст" (5 кл.) / О. Глазова, Ю. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 6. - С. 40-59.

1034.   Глазова О. Сторінками нового підручника : Розділ "Фразеологія". 5 кл. / О. Глазова, Ю. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 5. - С. 56-73.

1035.   Глазова О. Уроки рідної мови у 5-му класі : Розділ із посібника для вчителя / О. Глазова, Ю. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 9/10. - С. 8-13.

1036.   Глазова О. Уроки рідної мови у 5-му класі : Тематична атестація N2 (тестування за темою "Текст, його ознаки". Навчальне читання мовчки художнього тексту / О. Глазова, Ю. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 7/8. - С. 58-62.

1037.   Глазова О. Методично вивірено організувати кожний урок : Фрагменти з "Посібника для вчителя", укладеного за підручником "Рідна мова" для 5 кл. / О. Глазова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 6. - С. 8-15.

1038.   Голобородько Є. П. До питання мовної особистості вчителя й учня початкових класів / Є. П. Голобородько // Збірник наукових праць. Пед.науки/ Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 151-154.

1039.   Головецька Н. Твір-розповідь з елементами опису природи. 6 кл. / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 32-34.

1040.   Головко Л. Як ростуть слова? : Особистісно зорієнтований урок захисту проектів. 6 кл. / Л. Головко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 9/10. - С. 14-21.

1041.   Гопштер Є. Комунікативно-діяльнісний напрямок вивчення словотвору / Є. Гопштер // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 6-8.

1042.   Готуємося до уроку. Українська мова : (Розробки уроків української мови). // Початкова освіта. - 2005. - № 1. - 1-16/вкладка.

1043.   Григорчук А. Вивчення художнього твору. / А. Григорчук, Л. Чеховська // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 11-14.

1044.   Дідович І. Квітка - це усмішка сонця : Конспект "осіннього" уроку розвитку зв'язного мовлення / І. Дідович // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 6. - С. 15-21.

1045.   Дідук Г. Використання нестандартних форм роботи у процесі вивчення української мови / Г. Дідук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3'2005. -С. 135-139.Дідук Г. Особливості вивчення виражальних можливостей лексикології як основи розвитку зв'язного мовлення школярів / Г. Дідук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1 '2005. - С. 102-109. - Библиогр. в конце ст.

1046.   Дідук Г. Формування мовленнєвих умінь на уроках рідної мови в процесі вивчення лінгвістики тексту / Г. Дідук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. -С. 133-142. - Бібліогр. в кінці ст.

1047.   Дарноступ В. М. Формування в учнів 10-х класів гімназій орфографічних умінь і навичок / В. М. Дарноступ // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 40-46. - Бібліогр. в кінці ст.

1048.   Девдера М. Робота з укрупненням на уроці української мови / М. Девдера // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 45-49.

1050.   Девдера М. Уроки мови із застосуванням укрупнень : (фрагменти розробок) / М. Девдера // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал.

 

-    2005. - № 7. - С. 32-34.

1051.   Дженджеро О. Психологічні аспекти мовленнєвого розвитку старшокласників / О. Дженджеро // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 9-11.

1052.   Дидактичні ігри на уроках читання. // Бібліотечка вчителя початкової школи. -2005. - № 3. - С. 1-120. - (Позакласні заходи, літературна збірка віршів про мову).

1053.   Дидактичний матеріал до вивчення теми "Синтаксис і пунктуація" (5 кл.) // Урок української  :  Науково-публіцистичний журнал-дайджест.  - 2005.  - № 5/6. -

С. 40-43.

1054.   Дмитренко О. Правопис складних слів / О. Дмитренко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 32-34.

1055.   Донченко Т. Інтеграція системно-описового, функціонально-стилістичного і комунікативно-діяльнісного підходів до вивчення української мови / Т. Донченко, В. Луценко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 5-11.

1056.   Донченко Т. Інтеграція системно-описового, функціонально-стилістичного і комунікативно-діяльнісного підходів до вивчення української мови / Т. Донченко,

 

B.   Луценко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 5-9.

1057.   Донченко Т. До проблеми методів навчання української мови. / Т. Донченко //Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7.

-    С. 2-5.

1058.   Донченко Т. Завдання до уроків зв'язного мовлення. 5-6 кл. / Т. Донченко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. -

C.   9-12.

Дороз В. Вивчення української лексики в 5-6 класах шкіл з багатонаціональним контингентом : Лінгвокультурологічний підхід / В. Дороз // Дивослово : Українськамова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. - С. 4-8.

1060.  Дороз В. Вивчення української лексики в поліетномовних                                школах:
лінгвокультурологічна робота / В. Дороз // Дивослово : Українська                    мова й
література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний               журнал
Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. - С. 10-13.

1061.  Дружененко Р. Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема / Р. Дружененко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 11-15.

1062.  Дубіна О. Етимологія у мовленнєвій діяльності як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів / О. Дубіна // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 12-15.

1063.  З любов'ю до слова : методичний посібник для учнів, учителів мол. та серед. кл. загальноосвіт. шк. та навч. закл. гум. спрямування. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; укл. Н. Г. Шкуратяна [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - 88 с.

1064.  Заболотний О. Розвиток дослідницьких здібностей учнів 7-9 класів під час вивчення синтаксису / О. Заболотний // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 4. - С. 7-10.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа