Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

1271.   Коломінова О. О. Формування англомовної лексичної компетенції у молодших школярів / О. О. Коломінова // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 48-50.

1272.   Конончук Л. Подорожуємо Німеччиною : Сценарій вікторини у 7 класі / Л. Конончук, Л. Трясиборода // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 62-66.

1273.   Концепція навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 2. - С. 24-31.

1274.   Корейба І. В. Новітні навчально-методичні комплекси з німецької мови / І. В. Корейба // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 55-63.

1275.   Куликова Л. Чому знати іноземну мову - історична необхідність / Л. Куликова // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. -С. 15-17.Куриш С. Система стратегій навчання іншомовного спілкування / С. Куриш, С. Микитюк // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал.

 

-    2005. - № 5. - С. 72-82.

1277.   Кучма М. Використання інформаційних технологій для навчання іноземних мов у загальноосвітній середній школі / М. Кучма // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 2' 2005. - С. 92-97. - Бібліогр. в кінці ст.

1278.   Кучма М. Культурологічні підходи до навчання іноземних мов: європейський досвід / М. Кучма // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 148-152. - Бібліогр. в кінці ст.

1279.   Лівенцова В. А. Використання телекомунікаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови / В. А. Лівенцова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. -2005. - Вип. 13. - С. 6-8.

1280.   Лисовець І. У світі тварин (Конспект уроку у 5 класі спеціалізованої школи) / І. Лисовець // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал.

-    2005. - № 6. - С. 62-66.

1281.   Лисяк О. Урок переможця : План-конспект уроку англійської мови в 2 класі на тему : "Тварини" / О. Лисяк // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 116-119.

1282.   Литвин С. В. Навчання учнів старшої загальноосвітньої школи написання твору-опису англійською мовою / С. В. Литвин, О. А. Мацнєва // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 15-19.

1283.   Литвин С. В. Навчання учнів старшої загальноосвітньої школи написання твору-опису англійською мовою / С. В. Литвин, О. А. Мацнєва // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 13-16.

1284.   Любченко О. За що люблять Покемона? : Інтерактивний урок за темою "Addictions" у 10 класі / О. Любченко // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 67-71.

1285.   Максимова Т. В. Способи застосування мультимедіа в процесі вивчення іноземної мови / Т. В. Максимова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13.

-    С. 124-126.

1286.   Мартонфі О. Й. Моделювання дійсності на уроках англійської мови / О. Й. Мартонфі // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. -

С. 24.

1287.   Масліева К. С. Тематичний контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи з використанням гри / К. С. Маслієва, Н. О. Бражник // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 44-46.

1288.   Матвіенко Т. Вчимося спілкуватися за допомогою нового НМК з німецької мови "Hallo, Freunde!" / Т. Матвієнко // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 74-77.Мельник П. Ю. Завдання на переклад реклами як фактор формування міжкультурної компетенції / П. Ю. Мельник // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 8-15.

1289.   Мельник І. Візьміть на роботу! Будь ласка... : Методична розробка практичного заняття "Job Interview" / І. Мельник // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 54-58.

1290.   Мисечко О. З історії запровадження іноземних мов у шкільну практику (X-XVIII ст.) / О. Мисечко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 45-52.

1291.   Мисечко О. Раннє вивчення іноземної мови у вітчизняній і зарубіжній шкільній практиці : Історія, досвід, "вічні" проблеми / О. Мисечко, М. Матис // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 95-103.

1292.   Ніколаева С. Ю. Мовний портфель : призначення, структура, види, укладання : посібник / С. Ю. Ніколаєва, Н. В. Ягельська. - Київ : Лєнвіт, 2005. - 64 с.

1293.   Олешко А. П. Нестандартний урок англійської мови з теми : "Поїздка до іншого міста" / А. П. Олешко // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2.

- С. 57-59.

1295.   Ольшанський Д. Методика навчання іноземних мов учнів молодшого шкільного віку на основі використання коміксів / Д. Ольшанський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1 '2005. - С. 126-130. - Библиогр. в конце ст.

1296.   Павлюк З. Вчити мові живій, а не спрощеній / З. Павлюк // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 60-69.

1297.   Пастушок О. В. Урок у 8 класі за темою "Подорож" / О. В. Пастушок // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 52-54.

1298.   Пашковський В. С. Педагогічно-комп'ютерний підхід до англійської орфографії / В. С. Пашковський // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 115-126. - Бібліогр. в кінці ст.

1299.   Пащук В. Поезія навчить, як німецьку мову вчить : Формування іншомовної фонетичної компетенції учнів початкової школи з використанням звукозапису віршованих творів / В. Пащук // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 106-112.

1300.   Першукова О. Формуючи "європейську свідомість" (Європейський досвід структурування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови) / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 106-115.

1301.   Петренко В. Comment ca va? - ca va bien! : З досвіду навчання діалогічного мовлення на ситуативній основі / В. Петренко // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 59-63.

1302.   Петько Л. В. Формування соціально-комунікативної активності підлітків у процесі вивчення ними англійської мови / Л. В. Петько // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 22-23.

1303.   Плахотник В. Тематично-ситуативний підхід у навчанні англійської мови / В. Плахотник // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. -

1304.   С. 35-38.Подосиннікова Г. І. Робота з англомовним поетичним текстом у 9 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов / Г. І. Подосиннікова, В. В. Шерстюк // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 12-17.

1305.   Програма та мовленнєва компетенція з другої іноземної мови для 5 класу 12-річної загальноосвітньої школи (1-й рік навчання) : Іспанська мова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 38-39.

1306.   Програма та мовленнєва компетенція з другої іноземної мови для 5 класу 12-річної загальноосвітньої школи (1-й рік навчання) : Французька мова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 36-37.

1307.   Програми та мовленнєва компетенція з іноземної мови для 5 класу 12-річної загальноосвітньої школи (4-й рік навчання) : Іспанська мова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 22-23.

1308.   Програми та мовленнєва компетенція з іноземної мови для 5 класу 12-річної загальноосвітньої школи (4-й рік навчання) : Англійська мова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 14-17.

1309.   Програми та мовленнєва компетенція з іноземної мови для 5 класу 12-річної загальноосвітньої школи (4-й рік навчання) : Німецька мова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 18-19.

1310.   Програми та мовленнєва компетенція з іноземної мови для 5 класу 12-річної загальноосвітньої школи (4-й рік навчання) : Французька мова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 20-21.

1311.   Програми та мовленнєва компетенція з другої іноземної мови для 5 класу 12-річної загальноосвітньої школи (1-й рік навчання) : Англійська мова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 32-35.

1312.   Редько В. Вивчаємо другу іноземну! (Методичні рекомендації) / В. Редько, Н. Басай // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 62-66.

1313.   Редько В. Підручник як модель системи навчання (Особливості навчання іноземної мови учнів основної школи крізь призму вітчизняного підручникотворення) / В. Редько // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 50-55.

1314.   Рекомендації щодо використання навчально-методичних комплексів видавництва "Оксфорд Юніверсіті Прес" для шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 4. - С. 36-38.

1315.   Реутов Н. И. Об особенностях обучения немецкому языку как второму иностранному на базе английского в средних учебных заведениях / Н. И. Реутов // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 16-19.

1316.   Роман С. В. Аналіз уроку іноземної мови в початковій школі / С. В. Роман // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 45-49.

1317.   Роман С. В. Вимоги до сучасного підручника іноземної мови для молодшої школи / С. В. Роман, О. О. Коломінова // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 40-43.Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. В. Роман ; М-во освіти і науки України. -Київ : Ленвіт, 2005. - 208 с.

1318.   Сірик Т. Переорієнтуватися на особистість учня : Тематичне планування, 5 клас, 1-й рік викладання / Т. Сірик // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 50-59.

1319.   Ситдикова І. Знання, втілене у пісні (Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі навчання французької мови) / І. Ситдикова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 54-59.

1320.   Скляренко Н. К. Систематизація і повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі / Н. К. Скляренко // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 3-7.

1321.   Сорокіна Н. В. Мовленнєві механізми іноземної мови / Н. В. Сорокіна // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 136-138. -Бібліогр. в кінці ст.

1322.   Степанова Е. Що значить бути сучасним? : Інтерактивний урок у 9 класі / Е. Степанова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 75-77.

1323.   Стецько І. Проблема альтруїзму в підручниках англійської мови / І. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені

 

B.   Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7'2005. - С. 67-73. -Бібліогр. в кінці ст.

1325.   Стрельнікова Л. Г. Концептуальні питання імплементації сучасних методів навчання іноземних мов / Л. Г. Стрельнікова, А. Л. Касьяненко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 162-173. -Бібліогр. в кінці ст.

1326.   Суркова Т. "Das Aubere des Menschen" : Конспект уроку з німецької мови (друга мова) в 6 класі / Т. Суркова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 50-52.

1327.   Творчі письмові роботи і переклади учнів Бородянської СШ № 2 (Добірка віршів українською, російською, англійською мовами до теми "Mother's Day" / підготували Л. С. Мазур і С. М. Саханда // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 57-59.

1328.   Токова А. Поезія на уроках англійської мови / А. Токова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 59-61.

1329.   Топтигіна Н. М. Передумови ефективності навчання англійської мови як другої іноземної / Н. М. Топтигіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. -

C.   110-114. - Бібліогр. в кінці ст.

Федина В. С. Майстерність організації процесу навчання східним мовам / В. С. Федина // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблемитеорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 281-284.

1331.   Федосеева В. Н. Рифмовки для младших школьников / В. Н. Федосеева // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 64.

1332.   Фоміна Г. Пісня - як джерело взаєморозуміння : Використання новітніх методик у процесі розвитку соціально-культурної компетенції / Г. Фоміна // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 106-114.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа