Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

С. 146-150.

2345.    Димитров В. А. Система сегментарного навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізики / В. А. Димитров // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). - С. 2-5.

2346.    Дмитриева В. Модульная организация обучения физики / В. Дмитриева, П. Самойленко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -

2347.    Вип. 60, Ч. 1. - С. 40-44.Добровольська В. О. Нестандартні уроки фізики / В. О. Добровольська // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(51). -С. 1-8 (методичний банк).

2348.    Доросевич С. К вопросу о методах повышения осознанности знаний по физике / С. Доросевич // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -

Вип. 60, Ч. 1. - С. 44-49.

2349.    Дробін А. Закон Ампера в середній школі / А. Дробін // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 187-191. - Бібліогр. в кінці ст.

2350.    Дубенський І. В. Урок-дослідження "Електромагніти та їх застосування" : 8 клас / І. В. Дубенський // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4(32). - С. 7-8.

2351.    Єлізаров О. Модифікація дошки Гальтона для демонстрацій статистичних закономірностей / О. Єлізаров, М. Закатнов // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 19-23.

2352.    Заболотний В. Використання механічних та комп'ютерно-анімаційних моделей при формуванні поняття електрорушійної сили / В. Заболотний, Н. Мисліцька, Б. Сусь // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. -С. 150-155.

2353.    Закалюжний В. Комбінований урок з теми: "Енергія електричного поля. Густина енергії" на основі техніко-технологічного матеріалу / В. Закалюжний, В. Савченко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -

С. 4-7.

2354.    Закалюжний В. М. Роль прикладного змісту навчального матеріалу у формуванні мотивації учіння фізики / В. М. Закалюжний // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 54-56. - Бібліогр. в кінці ст.

2355.    Засядько І. Методичне забезпечення умов самоорганізації навчальної діяльності учнів / І. Засядько // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 16-18.

2356.    Іваницький О. Порівняльне вивчення ефективності технологій навчання фізики / О. Іваницький // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -Вип. 60, Ч. 2. - С. 53-59. - Бібліогр. в кінці ст.

2357.    Кабановський В. А. Тематична атестаційна робота "Квантова фізика" : 11 клас / В. А. Кабановський // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4(32). - С. 21-23.

2358.    Калапуша Л. Науково-дослідні дидактичні функції методу моделювання / Л. Калапуша // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. -

С. 63-66.

2359.    Калапуша Л. Науково-дослідні та дидактичні функції методу моделювання / Л. Калапуша // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. -

С. 55-57.

2360.    Калапуша Л. Науково-дослідні та дидактичні функції методу моделювання / Л. Калапуша // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 3. -

2361.    С. 58-61.Каленик Михайло. Узагальнені плани діяльності з вивчення компонентів змісту шкільного курсу фізики / М. Каленик // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 52-58.

2362.    Каленникова Т. Вивчення у шкільному курсі понять про частинки та їхні взаємодії / Т. Каленникова, О. Трифонова, М. Садовий // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 58-61.

2363.    Коваленко В. О. Цикл уроків з теми "Тиск" : 7 клас / В. О. Коваленко // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24 (52). - С. 2-5.

2364.    Коваленко Н. Організація навчальних проектів із фізики з метою формування самоосвітніх компетенцій учнів сільських шкіл / Н. Коваленко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 14-19.

2365.    Коновал О. Додаткові зауваження до методики вивчення закону Біо-Савара у загальному курсі фізики / О. Коновал // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 191-197. - Бібліогр. в кінці ст.

2366.    Кривенко А. Особливості навчання фізики в умовах малокомплектної сільської школи / А. Кривенко, С. Величко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 73-77. - Бібліогр. в кінці ст.

2367.    Кривинець А. Узагальнюючий урок з теми "Тиск" в ігровій формі : (7 клас) / А. Кривинець // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 8-11.

2368.    Кубко Л. М. Повне відбивання світла. Світловод : (урок в 11 класі) / Л. М. Кубко // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24(52). -

С. 11-13.

2369.    Куликовський Н. С. Урок у 8 класі на тему"Джерела світла. Прямолінійне поширення світла. Відбиття світла. Заломлення світла" / Н. С. Куликовський // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). -

С. 14-19.

2370.    Курковська Н. Модульно-розвивальне навчання. Впровадження інтерактивних форм роботи : (з досвіду вчителя фізики, вчителя-методиста, директора Нововолинської гімназії Петра Рудика) / Н. Курковська // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 3. - С. 65-67.

2371.    Курковська Н. Розв'язування фізичних задач. Використання оригінальних методів / Н. Курковська // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4.

- С. 15-20.

2372.    Ліфар С. Організація праці учнів на уроках різних типів / С. Ліфар, І. Тараріна // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -

С. 18-20.

2373.    Ліфар С. Поурочне планування з фізики : (10 клас) / С. Ліфар, І. Тараріна // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 29-35.

2374.    Ліфар С. Поурочне планування з фізики : 10 клас / С. Ліфар, І. Татаріна // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 34-38.

2375.    Лейко Л. І. Фізика у вибраній мною справі. Урок-гра / Л. І. Лейко // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23 (51). - С. 11.Лисак В. А. Застосування методу моделювання у шкільному фізичному експерименті з геометричної оптики / В. А. Лисак // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 95-102.

2376.    Лиходєєва Г. Формування навчально-дослідницьких умінь учнів при вивченні елементів стохастики / Г. Лиходєєва // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 174-179.

2377.    Ляшенко О. Результати вивчення навчальних досягнень учнів 8 класу за методикою міжнародного обстеження TIMSS / О. Ляшенко, О. Хоменко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 2-6.

2378.    Ляшов О. Науково-теоретичні засади створення навчального комплекту з оптики / О. Ляшов, С. Величко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 179-182.

2379.    Мірошниченко І. Деякі особливості конструювання навчальної радіоелектронної апаратури / І. Мірошниченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 198-202.

2380.    Мірошниченко І. Комп'ютерні програми для вивчення генераторів напруги та струму навчальної РЕА / І. Мірошниченко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 43-45.

2381.    Мірошниченко Ю. Комп'ютерна лабораторна робота "Взаємодія паралельних струмів" / Ю. Мірошниченко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 19-21.

2382.    Малушко Л. І. Урок-ділова гра на тему : "Дослід Торічеллі. Вимірювання атмосферного тиску і його застосування" : (7 клас) / Л. І. Малушко // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(32). - С. 2-4.

2383.    Маркович Л. Екологічна діяльність вчених світу в курсі фізики загальноосвітньої школи / Л. Маркович // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. -

№ 4. - С. 36-38.

2385.    Маркович Л. М. Впровадження екологічних знань в курс фізики (на прикладі викладення теми "Види ЕМВ") / Л. М. Маркович // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 113-118. -Бібліогр. в кінці ст.

2386.    Маркович Л. М. Деякі способи гуманітаризації при вивченні екологічних аспектів курсу фізики / Л. М. Маркович // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 153-161. - Бібліогр. в кінці ст.

2387.    Марчук С. Медичний шприц на уроках фізики / С. Марчук // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 37, 41, 50.

2388.    Марчук С. Медичний шприц на уроках фізики / С. Марчук // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 40-41.

2389.    Мищук І. Використання дослідницьких комп'ютерних завдань у процесі вивчення фізики в педагогічному коледжі / І. Мищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 2' 2005. - С. 87-91. - Настенко І. В. Судове засідання "Взаємини людини та енергії" : (рольова гра) / І. В. Настенко, Л. В. Фінтисова // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4 (32). - С. 8-10.

2390.    Наумчик П. Технологія використання експериментальних задач як засіб вивчення нового матеріалу / П. Наумчик // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 182-189.

2391.    Недбаєвська Л. Використання гіпотези як засобу мотивації й активізації пізнавальної діяльності учнів / Л. Недбаєвська, С. Сущенко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 23-26.

2392.    Непорожня Л. Вивчення теми "Фотоелектричний ефект та його закони" із застосуванням комп'ютерних технологій навчання / Л. Непорожня // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 33-36.

2393.    Нечипорук Б. Д. Особливості вивчення елементів фізики напівпровідників у курсі фізики загальноосвітньої школи : (матеріали до уроку) / Б. Д. Нечипорук, С. Нечипорук // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 5(33). - С. 22-23.

2394.    Нечипуренко А. Особливості використання комп'ютерного моделювання при вивченні квантової фізики / А. Нечипуренко, С. Величко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 210-215. - Бібліогр. в кінці ст.

2395.    Новацька І. Алгоритм розв'язування задач з фізики / І. Новацька // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 96-98.

2396.    Оранський О. Творчий фізичний практикум з основ автоматики та мікроелектроніки / О. Оранський, О. Мірошниченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 189-192.

2397.    Осіпа Л. В. Аналіз можливостей пошукових машин у всесвітній павутині / Л. В. Осіпа // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 6. - С. 25-27.

2399.    Осауленко Л. Роль математики під час вивчення механічних рухів у курсах фізики та астрономії / Л. Осауленко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 20-22.

2400.    Павенська О. Урок-гра "Форт Буаяр" на тему: "Механіка. Основи МКТ" : (10 клас) / О. Павенська, В. Шаромова // Педагогічна думка. - 2005. - № 2. - С. 51-57.

2401.    Павенська О. Урок-гра "Форт Буаяр" на тему: "Механіка. Основи МКТ" (10 клас) / О. Павенська, В. Шарамова // Педагогічна думка. - 2005. - № 2. - С. 51-57. -Бібліогр. в кінці ст.

2402.    Павленко А. Лабораторні роботи із дзеркалами / А. Павленко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 6-10.

2403.    Подоляк В. Роль дослідницького експерименту в розвитку мислення учнів / В. Подоляк // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 27-28.Половина Г. Формування творчої особистості учнів під час проведення позаурочних заходів з фізики / Г. Половина, Г. Дмитриченко, О. Коновал // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 27-32.

2404.    Правий В. З досвіду використання педагогічного програмного забезпечення "Фізика - 7" / В. Правий // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 215-217. - Бібліогр. в кінці ст.

2405.    Проказа А. Т. Цілеспрямоване "констуювання" навчально-пізнавальних суперечностей у процесі вивчення фізики / А. Т. Проказа, О. О. Гречка // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 5/6. - С. 51-54.

2406.    Проказа О. Логічне мислення і причинно-наслідкові зв'язки у процесі поглибленого вивчення фізики / О. Проказа, І. Жихарєв, Б. Бєляєв // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 32-33.

2407.    Розенфельд Б. Я. Системний підхід у навчанні фізики як один з вирішальних факторів формування компетентного вчителя й учня в сучасній школі / Б. Я. Розенфельд // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 339-344.

2408.    Руденко М. Визначення показника заломлення світла в шкільному курсі фізики / М. Руденко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 18-19.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа