Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

 

Див. 1897, 2904, 3565, 5068, 5468,5469.СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

177.       Андрусишин Б. І. Кадри для освітньої галузі: проблеми підготовки / Б. І. Андрусишин // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 18. Економіка і право / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. -

Вип. 2. - С. 96-105.

178.       Андрущенко В. Освіта в діалозі цивілізацій: зростання комунікативної функції / В. Андрущенко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 1. - С. 18-19.

179.       Бех І. Принципи інноваційної освіти / І. Бех // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 7-20.

180.       Боднар О. Проблеми відбору експертів та комплексної оцінки їхніх компетенцій / О. Боднар // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 1.

- С. 114-118.

181.       Болгаріна В. Шкільна освіта у контексті культури / В. Болгаріна // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 92-99.

182.       Вергейчик О. Сільська освіта очима аудита [Рукопись]: ефективність використання бюджетних коштів державного майна щодо надання соціальних гарантій у сфері освіти / О. Вергейчик // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 3. - С. 92-96.

183.       Гончаренко М. Л. Образование как фактор глобализации / М. Л. Гончаренко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 104-112. - Библиогр. в конце ст.

184.       Гончарова О. М. Проблеми інформатизації освіти / О. М. Гончарова // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 6-9. -Бібліогр. в кінці ст.

185.       Градовський А. Літературна освіта школярів як провідний напрям гуманізації навчання / А. Градовський // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 13-17.

186.       Даниленко Л. Управління інноваційною діяльністю у закладах освіти / Л. Даниленко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. - 2005. - № 2. - С. 16-20.

187.        Димарський Я. М. Про проблему реформування математичної освіти / Я. М. Димарський, Л. В. Жовтан // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. -2005. - № 5/6. - С. 8-16.Ермакова Т. Г. Функциональные характеристики современных образовательных систем / Т. Г. Ермакова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 319-335. -Библиогр. в конце ст.

188.        Єрмола А. Державна система моніторінгу якості освіти - необхідна умова трансформаційних процесів освітянської сфери / А. Єрмола // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 1. - С. 100-103.

189.        Золотухін Г. Освіта - не товар, студенти - не покупці / Г. Золотухін // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2005. - № 1. - С. 14-36.

190.        Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи : (огляд матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці шкільної інформатики) // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 3-6.

191.        Іценко В. О. Аналітично-пошукова система "Дидакт" / В. О. Іценко, В. В. Іценко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 12-14.

193.        Локшина О. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / О. Локшина // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. -2005. - № 2. - С. 15-17.

194.        Лукіна Т. Моніторинг в освіті: Створення та функціонування системи моніторингу якості освіти / Т. Лукіна // Управління освітою. - 2005. - № 4. - вкладка.

195.        Лумпова Тетяна. Створення статистичної інформаційної системи для забезпечення навчального та наукового процесу / Т. Лумпова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 6. - С. 246-249.

196.        Ляшенко О. І. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти / О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. - С. 5-12. - Бібліогр. в кінці ст.

197.        Малицька І. Інформаційні освітянські мережі / І. Малицька // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6/7. - С. 34-39.

198.        Мальований Ю. Післямова до стандарту / Ю. Мальований // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 2-4.

199.        Мануйленко В. Діяльність районного відділу освіти з формування освітнього середовища: (на прикладі Ленінського району м. Севастополя). / В. Мануйленко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 67­74. - (Рубрика начальника управління освіти).

200.        Мельник О. Системний підхід до формування культури здоров'я учасників навчально-виховного процесу / О. Мельник // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 14-16.

201.        Мещанінов О. Університет у постіндустріальному соціумі / О. Мещанінов // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 100­104. - Библиогр.: с.

202.        Мудрак В. Головні компоненти і функції в системах управління / В. Мудрак // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 2. - С. 53-57.Ніколаенко С. Пріоритети розвитку середньої освіти [Рукопись] : інтерв'ю Міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка / С. Ніколаєнко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 3. - С. 4-11.

203.        Ніколаенко С. Фундаментальне значення середньої освіти / С. Ніколаєнко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 4. - С. 4-12.

204.        Орленко С. Забезпечення якісної освіти як важлива складова соціальної спрямованості розвитку держави / С. Орленко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 125-127.

205.        Осадчий І. Синергетика для педагогіки: про якісні стани освітніх систем та типи управлінських стратегій. / І. Осадчий // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 38-42.

206.        Островерхова Н. Оцінка якості освіти / Н. Островерхова // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 1. - С. 109-113.

207.        Пастушенко Н. Освіта Львівщини: "план для Начальника" або поради небайдужих / Н. Пастушенко, Р. Пастушенко // Педагогічна думка. - 2005. - № 1. - С. 3-8.

208.        Пермінова Л. А. Проблеми взаємодії освітнього навчального закладу і соціуму / Л. А. Пермінова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 390-395.

209.        Першочергові дії нового уряду в галузі реорганізації середньої освіти // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 56-64.

210.        Плахотнікова Л. О. Мікроекономічні фактори функціонування ринку освітніх послуг в Україні / Л. О. Плахотнікова // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 23-32. - Бібліогр. в кінці ст.

211.        Роман С. В. Абітурієнт - 2005: моніторинг якості освіти / С. В. Роман, О. Л. Караман // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 5/6. -

С. 5-7.

213.        Савчинська Н. Ю. Формування особистості в умовах реформування освіти в Україні / Н. Ю. Савчинська, О. А. Прохоров // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 263-267. - Бібліогр. в кінці ст.

214.        Сазоненко Г. Концептуальні засади освітніх технологій / Г. Сазоненко // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8/10. - С. 33-31.

215.        Слесаренко О. В. Освіта та інформаційне суспільство / О. В. Слєсаренко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 53-57. - Бібліогр. в кінці ст.

216.        Слесаренко О. В. Освіта та інформаційне суспільство / О. В. Слєсаренко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 182-184.Солдатенко М. М. Самостійна пізнавальна діяльність в умовах інформаційного суспільства / М. М. Солдатенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 5. - С. 11-14. - Бібліогр. в кінці ст.

217.        Фуллан М. Сили змін: моральна мета і складність / М. Фуллан // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 21-32.

218.        Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експериза / А. Фурман // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2005. -

№ 2. - С. 29-75.

220.        Шульга Л. А. Українська система управління освітою: поступ до демократичного виміру / Л. А. Шульга // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. - С. 65-71. - Бібліогр. в кінці ст.

Яременко М. Державно-громадське управління навчальним закладом як засіб демократизації навчально-виховного процесу / М. Яременко // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 79-82.ПЕДАГОГІКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

222.        Інноваційна освіта // Завуч. - 2005. - № 13. - (вкладка, с. 1-16).

223.        Алексеева В. І. Виховуємо особистість : (історія педагогіки) / В. І. Алексеєва // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1 (2). -

С. 14-16.

224.        Богуш А.      Взаємозалежність      свободи      і             відповідальності: погляд

 

B.  О. Сухомлинського / А. Богуш // Початкова               школа : Науково-методичний
журнал.
- 2005. - № 9. - С. 7-9.

225.        Вашуленко О. Питання наступності в педагогічній теорії / О. Вашуленко // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 4. - С. 49-59. - Бібліогр. в кінці ст. - В статье раскрывается философский аспект вопроса преемственности в системе образования, определены основные признаки преемственности и ее связь с другими принципами.

226.        Вихрущ А. В. Категоріальна основа історико-дидактичних досліджень / А. В. Вихрущ, В. О. Вихрущ // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 23-27.

227.        Вороновский Д. Д. Краткая теория и методика естественного системного обучения / Д. Д. Вороновский. - Одесса, 2005. - 44 с.

228.        Гірний О. Вступ до побудови педагогічної теорії творчості / О. Гірний // Педагогічна думка. - 2005. - № 2. - С. 8-11. - Бібліогр. в кінці ст.

229.        Галузяк В. М. Основні напрями досліджень стилів педагогічного спілкування / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 16. - С. 41-48.

230.        Дічек Н. П. До питання періодизації педагогічних феноменів / Н. П. Дічек // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 65-72.

231.        Жебровський Б. Якість шкільної освіти: теорія та практика / Б. Жебровський // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8/10. -

232.        4-15.Іванова Л. Екстернат як форма ідивідуальної освіти / Л. Іванова, О. Костюк // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8/10. -

С. 80-90.

233.        Ільченко Н. В. Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку / Н. В. Ільченко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 34 (118). - С. 25-29.

234.        Караманов О. В. Науковий підхід до історико-педагогічного дослідження у контексті ідей / О. В. Караманов // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 77-80.

235.        Компетентнісна освіта - від теорії до практики / Н. М. Бібік, І. Г. Єрмаков, О. В. Овчарук. - Київ : Плеяди, 2005. - 120 с.

236.        Литвин О. П. Педагогічна діяльність як об'єкт аналізу та самоаналізу / О. П. Литвин // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 90-96.

237.        Огнев'юк В. О. Освіта міжпарадигмального періоду / В. О. Огнев'юк // Нова парадигма : Журнал наукових праць / НПУ ім. М. П. Драгоманова, Творче об'єднання "Нова парадигма". - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 50 : Філософія. Соціологія. Політологія. - С. 36-48.

238.        Педагогічна діагностика // Завуч. - 2005. - № 10. - (вкладка, с. 1-24).

239.        Побірченко Н. С. Періодизація педагогічно-просвітницької діяльності українських громад в контексті української педагогічної думки / Н. С. Побірченко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

Вип. 40. - С. 27-32.

240.        Полинцева Л. Проблема індивідуального підходу у педагогіці / Л. Полинцева // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 133-136.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа