Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

С. 51-53.

2840.    Приходько М. Бандура в національному вихованні на уроках музики / М. Приходько // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1.

2841.    С. 41-42.Растригіна А. М. Самореалізація на уроках музики як засіб становлення внутрішньої свободи особистості школяра / А. М. Растригіна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 41-43. - Бібліогр. в кінці ст.

2842.    Рижова Т. Музика і характер персонажа: (Урок музики у 2 класі) / Т. Рижова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 29.

2843.    Ростовський О. Уроки музики у 4 класі. Другий семестр / О. Ростовський, Л. Хлєбникова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 40-42.

2844.    Стеценко О. Чи може музика зображати рух?: (Урок музики у 2-му класі) / О. Стеценко // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 37-38.

2845.    Стецюк К. Плекаймо бажання творити красу: (Розвиток музично-творчих здібностей учнів засобами хорового мистецтва) / К. Стецюк // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 23-25.

2846.    Федорчук С. Ф. Громадянське виховання засобами музики як важливий компонент сучасної системи освіти в Україні / С. Ф. Федорчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 179-181.

2847.    Хмарна А. Музика легка і серйозна: Урок / А. Хмарна // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 27-28.

2848.    Щелкунова-Іванченко І. В. Вокально-хорова робота з учнями на уроці музики / І. В. Щелкунова-Іванченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -

Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 170-173.

2849.    Янкул В. А. Можливості та проблеми використання комп'ютера на сучасному уроці музики / В. А. Янкул // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 21-22.

Див. : 575, 646, 662, 663, 782, 786, 87, 794, 813.

 

 

 

Допризовна підготовка юнаків

 

2850. Методичний лист щодо вивчення предмета "Захист Вітчизни" у 2005/2006 навчальному році // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 10-11.ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ УЧНІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

2851.    Бех І. Почуття успіху у вихованні особистості / І. Бех // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 3-4.

2852.    Бойко Б. Суб'єкт-суб'єктні взаємини як цінності виховання / Б. Бойко //Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. -2005. - № 23/24. - С. 37-42.

2853.    Бондар Л. С. Виховання свободи і відповідальності в школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 4. - С. 115-121. -Бібліогр. в кінці ст.

2854.    Бутенко В. Г. Теоретико-методологічні основи формування духовної культури особистості на сучасному етапі розвитку українського суспільства / Г. Бутенко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 14-19.

2855.    Виховання підлітків із проблемної сім'ї // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. - № 7/8. - С. 7-117.

2856.    Вишневський О. Зміст і методи виховання у педагогічних поглядах Івана Франка / О. Вишневський // Педагогічна думка. - 2005. - № 3. - С. 76-79.

2857.    Волкова Н. В. Проблеми формування інформаційної культури / Н. В. Волкова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -

Вип. 4 (14). - С. 10-15.

2858.    Волошина О. В. Діалог як педагогічна умова виховання толерантності / О. В. Волошина // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 99-101.

2859.    Волошина О. В. Про показники та рівні сформованості толерантності у старших підлітків / О. В. Волошина // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 133-137.Димитрова В. Скаутська методика виховання у контексті гуманітарної освіти України / В. Димитрова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 64-66.

2860.    Зубалій М. Український вчений Іван Дмитрович Бех - розробник теорії виховання особистості / М. Зубалій // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. -2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 21-23.

2861.    Ільченко Н. В. Виховна система класу / Н. В. Ільченко // Виховна робота в школі. -2005. - № 5. - С. 32-36.

2862.    Каплінський В. В. Натяк як прийом підсилення ефективності методів виховання / В. В. Каплінський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 16. - С. 146-150.

2864.    Каргапольцев С. М. Музыкальное воспитание свободной и ответственной личности / С. М. Каргапольцев // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 162-171.

2865.    Кислий А. О. Навчально-виховний потенціал православних духовних освітніх закладів / А. О. Кислий // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць: До 170-річного ювілею. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 7(20). - С. 57-66. - Бібліогр. в кінці ст.

2866.    Корнієнко С. Виховний простір першокласників : навчально-методичний посібник / С. Корнієнко, С. Корнієнко. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. - 216 с.

2867.    Кузик В. Дитячі організації в системі виховання: історіографія проблеми / В. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5'2005. - С. 112-118. - Бібліогр. в кінці ст.

2868.    Матвієнко О. В. Виховання школярів: Педагогічні задачі та завдання : посібник / О. В. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : Фоліант, 2005. - 200 с. - Зміст: Використання педагогічних задач у процесі професійної підготокви майбутніх вчителів. - Виховання як діяльність,спрямована на розвиток мотиваційно-ціннісної сфери особистості. - Основні закономірності та принципи фиховання. - Творчо-науковий характер виховної діяльності. -Формування базової культури особистості. - Особистість у системі колективних відносин. - Позашкільний педагогіний процес як важлива ланка системи виховання особистості. Педагогічний менджмент. - Діагностика провідного типу реагування. -Педагогічний тест на визначення стратегії розв'язання конфліктних ситуацій учителем.

2869.    Острянська О. Забезпечення єдності теорії і практики і діяльності наукових та освітньо-виховних комплексів / О. Острянська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 63-73. - Бібліогр. в кінці ст.

2870.   Погребняк В. Актуальні проблеми розвитку вітчизняної теорії полікультурного виховання / В. Погребняк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 80-90. - Самодрин А. П. Диференційований підхід у виховному процесі профільної школи / А. П. Самодрин // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 211-216. - Бібліогр. в кінці ст.

2871.   Самодрин А. Профільно-диференційований підхід у вихованні / А. Самодрин // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). -С. 45-52. - Бібліогр. в кінці ст.

2872.   Середа Л. Ключі до успіху : програма виховної роботи з учнями 5-7 класів / Л. Середа // Шкільний світ. - 2005. - № 2. - С. 7-11.

2873.   Синявський В. В. Психотехнологія бесіди як одного з основних методів профконсультації особистості / В. В. Синявський // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 5. - С. 33-39. - Бібліогр. в кінці ст.

2874.   Сиротенко А. Й. Виховний потенціал географічного краєзнавства та дитячого туризму / А. Й. Сиротенко // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 6(34). - С. 2-3.

2875.   Смірнова Т. В. Духовно-інтелектуальне виховання особистості - провідна парадигма сучасної педагогіки / Т. В. Смірнова // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 56-60. - Бібліогр. в кінці ст.

2876.   Сметанський М. І. Самовиховання як фактор розвитку особистості / М. І. Сметанський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 16. - С. 21-26.

2878.   Сметанський М. І. Історичні джерела сучасних концепцій виховання / М. І. Сметанський // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 32-37.

2879.   Сметанський М. Змістовні характеристики виховання як педагогічної категорії / М. Сметанський // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. -

С. 5-9

2880.   Тилічко М. Змістові характеристики поняття толерантності / М. Тилічко //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3'2005. - С. 165-169

2881.   Ткачова Н. О. Роль і місце цінностей в освіті : (теорія виховання) / Н.О. Ткачова // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1(2). - С. 2-11

2882.   Філь Т. Туризм - засіб формування здорового способу життя / Т. Філь //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. - С. 120-123

2883.    Холковська І. Л. Педагогічний конфлікт у контексті різних моделей виховання / І. Л. Холковська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. -Вип. 15. - С. 69-72Хромова О. Як зрозуміти дитину : бесіда 8. Як виховати дисципліновану дитину. Бесіда 9. Як виховується довіра дитини до батьків / О. Хромова // Початкова освіта. - 2005. - № 35/36 (вересень). - С. 12-16

2884.    Целковський Г. Професійні уподобання сучасної молоді в контексті української культури / Г. Целковський // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12 - 13 травня 2005 р.: У 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун­ту, 2005. - Т. 1. - С. 326-329.

Див.: 546, 604, 690, 5071, 5461, 5520, 5527.

 

 

 

ОКРЕМІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ

 

 

 

 

 

Формування наукового світогляду

2886.    Носков, В. Від самопізнання - до своєї професії / В. Носков // Психолог. - 2005. -№ 1. - С. 15-18.

Див. 555, 605, 610, 725, 752,5065, 5412.

 

 

Виховання політичної культури і громадської активності

2887.    Бондарева Г. І. Виховання соціальної стійкості як інтегративної якості особистості старшокласника / Г. І. Бондарева // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 138-141.

2888.    Гушевата М. Формування національної самосвідомості молодих школярів / М. Гушевата // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. -

С. 49-52.

2889.    Деркач О. Формування громадянських цінностей учнівської молоді / О. Деркач // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. - С. 29-31.

2890.    Клименко Г. В. Програма вчительсько-батьківської конференції : (Проблеми громадянського виховання) / Г. В. Клименко // Виховна робота в школі. - 2005. -№ 2. - С. 8-14.

2891.    Колибаб'юк І. Національне виховання української молоді в умовах сьогодення / І. Колибаб'юк // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. -

2892.   С. 256-259.Костюк Т. Формування громадянина незалежної демократичної України шляхом залучення молоді до вирішення реальних проблем школи і громади / Т. Костюк // Педагогічна думка. - 2005. - № 2. - С. 66-71.

2893.   Кошолап О. Ф. Громадянське виховання учнівської молоді в історії вітчизняної педагогіки / О. Ф. Кошолап // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 86-90.

2894.   Кошолап О. Ф. Педагогічні умови громадянського виховання старшокласників у процесі історико-краєзнавчої роботи / О. Ф. Кошолап // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 194-196.

2895.   Красоткіна Н. Г. Навчання і виховання громадянина України / Н. Г. Красоткіна // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - № 4. - С. 1-6.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа