Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

342.        Аматьєва О. П. Використанні елементів казкотерапії для емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку / О. П. Аматьєва // Збірник наукових праць Бердянського  державного  педагогічного  університету  (Педагогічні  науки). -

Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 77-84.

343.        Бернацька Л. В. Психологічні основи сучасної дошкільної освіти з погляду дитячого агресолога / Л. В. Бернацька, О. П. Вальдамірова, Н. Н. Нікейцева // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. - С. 78-82.

344.        Бушуєва Н. О. Формування в дошкільників позитивної настанови на шкільне навчання / Н. О. Бушуєва // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. -

№ 4. - С. 73-77.

345.        Газіна І. О. Формування в дошкільників першооснов національної самосвідомості (психолого-педагогічні особливості) / І. О. Газіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер.Педагогічні науки. -

Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 56-62.

346.        Єлманова С. В. Закономірності розвитку допитливості в процесі пізнавальної діяльності старших дошкільнят / С. В. Єлманова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 213-218. - Бібліогр. в кінці ст.

347.        Жемулюкіна Т. Взаємоповага, довіра і любов до дітей : робота з батьками / Т. Жемулюкіна // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. -С. 15-17.

348.        Захарук Н. Ю. Розвиток творчої уяви у дітей дошкільного віку / Н. Ю. Захарук // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2,

т. 2. - С. 85-90.

349.        Ікуніна З. І. До питання про роль психолого-педагогічної служби для профілактики та позбавлення агресивності дітей старшого дошкільного віку / З. І. Ікуніна // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2,

350.        т. 2. - С. 169-175.Комісарик М. Психолого-педагогічні аспекти захисту прав і гідності дітей дошкільного віку / М. Комісарик, Г. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 5. - С. 8-13. - Бібліогр. в кінці ст.

351.        Кононко О. Орієнтир сьогодні - компетентна особистість / О. Кононко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 7. - С. 7-10.

352.        Кричковська Т. Д. Дитяча психологія : навчально-методичний комплекс / Т. Д. Кричковська ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. -

62 с.

353.        Крутій К. Л. Казкотерапія як засіб оздоровлення дітей дошкільного віку / К. Л. Крутій, Н. В. Маковецька // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. - № 2. - С. 84-90.

354.        Кудикіна Н. Забезпечення системно-діяльнісного підходу до керівництва іграми дітей дошкільного віку / Н. Кудикіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 1'2005. - С. 157-160. - Библиогр. в конце ст.

355.        Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років : монографія / В. У. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київський міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. - Київ : НПУ, 2005. - 354 с.

356.        Литвиненко І. Стежками самопізнання: Базовий компонент: сфера "Я сам" / І. Литвиненко // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 3. - С. 5-8.

357.        Мартиненко І. Питання мотиваційно-вольової готовності до школи дітей з мовленнєвими порушеннями / І. Мартиненко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 79-81.

358.        Машовець М. Відкриємо таємниці раннього віку / М. Машовець // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 11. - С. 18-19.

359.        Мидловець Л. Особливості засвоєння складової структури слова дошкільниками середнього віку із загальним недорозвиненням мовлення / Л. Мидловець // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 81-84.

360.        Низковська О. Формування життєво компетентної особистості / О. Низковська // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. - С. 10-11.

361.        Острожинська Л. С. Наше завдання - розвиток творчого потенціалу дитини : досвід роботи навчально-виховного комплексу "Домінанта" / Л. С. Острожинська // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 22-33.

362.        Піроженко Т. Мовлення дитини : психологія мовленнєвих досягнень дитини / Т. Піроженко. - Київ : Главник, 2005. - 112 с.Предик А. А. Психолого-педагогічні аспекти готовності шестирічної дитини до навчанн в школі / А. А. Предик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 119-122.

363.        Роговик Л. Психомоторика дитини / Л. Роговик. - Київ : Главник, 2005. - 112 с.

364.        Соловйова О. До проблеми корекції агресії у дітей-дошкільників / О. Соловйова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 158-161.

365.        Тарасун В. В. Трансверсальні здібності: Оцінювання і розвиток : науково-методичний посібник для педагогів спец. та масов. дошк. закладів / В. В. Тарасун, О. І. Мякушко. - Київ : Актуальна освіта, 2005. - 160 с.

366.        Татаринова С. О. Міркування як мовленнєва категорія логічного мислення дітей старшого дошкільного віку / С. О. Татаринова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 161-164.

367.        Терещенко Н. Виховання почуття відповідальності дитини-дошкільника в процесі виконання трудових доручень / Н. Терещенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 173-176.

368.        Уфімцева С. В. Знайомтесь: "Домінанта" - дитячий садок+школа / С. В. Уфімцева // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. -№ 2. - С. 13-21.

369.        Хапітов М. О. Особливості емоційної сфери дітей-шестирічок / М. О. Хапітов // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. - С. 83-86.

Див. 408, 444, 5455, 5548, 5563, 5566, 5726.

 

 

 

ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ

В ДИТЯЧОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

371.        Андросова В. Модифіковані кубики: Використання інноваційних технологій для корекції звуковимови старших дошкільнят / В. Андросова // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 1. -

С. 19-21.

372.        Бєлєнька Г. Сучасна дитина і соціум / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. - С. 3-6.

373.        Біла І. Дитина відкриває навколишній світ: Образотворчість / І. Біла // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. - С. 26-28.

374.        Білик-Тертус Л. Сюжетна ранкова гімнастика (для середньої групи) / Л. Білик-Тертус // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. - С. 20.Богуш А. Духовне виховання на засадах української християнської педагогіки / А. Богуш // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 8. - С. 3-4.

375.        Богуш А. М. Теоретичні аспекти виховання мовної особистості дошкільника / А. М. Богуш // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 21-27.

376.        Большакова І. "Зробити працю школяра джерелом розумового задоволення і духовної радості": Підготовка дитини до школи / І. Большакова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 5-9.

377.        Бондаренко С. Туристськими стежками: комплексне заняття з використанням елементів краєзнавства та географії / С. Бондаренко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 8. - С. 18-19.

378.        Борисова З. Проблема гри в педагогічній теорії: До 100-річчя від дня народження Рози Жуковської / З. Борисова // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 12. - С. 6-7.

379.        Вільчковський Е. С. Застосування музики при проведенні рухливих ігор з дітьми дошкільного віку / Е. С. Вільчковський, А. Е. Вільчковська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 66-70.

380.        Васюк Н. Яз городу - ось такий! Складання описової розповіді / Н. Васюк //Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. - С. 24.

381.        Вержиковська К. В. Продуктивна діяльність як засіб досягнення корекційної мети в логопедичній роботі з дошкільниками / К. В. Вержиковська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 51-56.

382.        Веселкова палітра : розвиток творчих здібностей // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2005. - № 5-6. - С. 1-120. - (Використання новітніх технологій у зображувальній діяльності).

383.        Гавриш Н. Логічні схеми для інтегрованих занять / Н. Гавриш // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. - С. 8-9.

384.        Гайдаєнко В. Вчимося вимовляти звук р / В. Гайдаєнко // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 2. -

С. 28-31.

386.        Гайдаржийська Л. П. Проблема навчання дітей раннього віку у дошкільній освіті / Л. П. Гайдаржийська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. -

С. 105-111.

387.        Галуза С. Любіть весняну Україну: Природа / С. Галуза // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 1. -

388.        С. 5-7.Григоренко Г. І. Особливості економічної освіти дітей старшого дошкільного віку / Г. І. Григоренко, Р. П. Жадан // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. -

С. 47-53.

389.        Губко М. Птахи, що зимують біля нас: Планування спостережень / М. Губко, Т. Жемулюкіна // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 4. - С. 13-16.

390.        Даньків М. Ми - зайченята: Конспект заняття з фізкультури для дітей першої молодшої групи / М. Даньків // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 2. - С. 25.

391.        Дворнік Т. Гра "Брейн-ринг" замість контрольного заняття / Т. Дворнік //Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 11. - С. 24-26.

392.        Денисенко Н. Працездатність дитини / Н. Денисенко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. - С. 7-10.

393.        Дзюбенко Т. Полонить уява: Образотворчість / Т. Дзюбенко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. - С. 22-23.

394.        Дмитренко Г. І казка давня, і казка нова : Уроки за дитячими творами Тетяни Неліної / Г. Дмитренко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. - С. 62-67.

395.        Долинна О. Увагу моральному вихованню! / О. Долинна // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. - С. 15.

396.        Досвід екологічного виховання в ДНЗ / голов. ред. П. Г. Катунін, ред. О. Й. Ковалевська. - Київ : Допоможи дитині, 2005. - 120 с.

397.        Дошкільна лінгводидактика : хрестоматія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України ; упоряд. А. М. Богуш. - Київ : Слово, 2005. - 720 с.

398.        Дронова О. Феномен дитячого малюнка / О. Дронова // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. - С. 8-9.

399.        Дугинець В. О писанко, ти символ України, любові й миру вірна берегиня! :Українознавство / В. Дугинець // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 1. - С. 14-18.

400.        Єніна Л. Тиждень безпеки дитини / Л. Єніна // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. - С. 20-21.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа