Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 81

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4805.  Чубар В. Вдосконалення фахової підготовки вчителів трудового навчання у зв'язку із уведенням профільного навчання старшокласників / В. Чубар // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 362-365. -Бібліогр. в кінці ст.

4806.  Чудовська Г. Й. Реалізація творчого підходу вчителя у формуванні поняття "Вегетативне розмноження, його цитологічні і молекулярні основи" : (Курс "Загальна біологія") / Г. Й. Чудовська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 103-111. - Бібліогр. в кінці ст.

4807.  Шапран О. І. Педагогічні технології творчого розвитку майбутнього вчителя / О. І. Шапран // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 144-152. - Бібліогр. в кінці ст.

4808.  Шарко В. До питання про когнітивний компонент методичної підготовки вчителів фізики / В. Шарко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 365-369. - Бібліогр. в кінці ст.

4809.  Швець І. Б. Педагогічні основи виховання співочих навичок на заняттях з естрадного співу у студентів музично-педагогічного факультету / І. Б. Швець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -С. 158-159.

4810.  Шевнюк О. Л. Методичне забезпечення аксіологічного компонента культурологічної освіти майбутнього вчителя / О. Л. Шевнюк // Науковий часопис

398НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 212-215.

4812.   Шевченко Олена. Використання мистецтва в підготовці майбутніх учителів іноземної мови / О. Шевченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 321-327. - Бібліогр. в кінці ст.

4813.   Шевчук А. С. Викладання спецкурсу "Українські музично-хореографічні традиції в дошкільній освіті" як умова розвитку творчості студента / А. С. Шевчук // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 101-107.

4814.   Шестопалюк О. В. Інноваційна культура майбутнього вчителя як чинник його творчої діяльності / О. В. Шестопалюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 5-7.

4815.   Шик М. П. Формування професійних навичок у майбутніх вихователів і вчителів в процесі навчання у педагогічному коледжі / М. П. Шик // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 108-115. - Бібліогр. в кінці ст.

4816.   Шишкіна О. Деякі проблеми підготовки майбутніх учителів хімії / О. Шишкіна // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 47-49.

4817.   Шличек О. Ю. Свобода і відповідальність як невід'ємні виховні цінності формування правосвідомості майбутніх учителів правознавства / О. Ю. Шличек // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім.

 

B.  Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). -

C.  176-183. - Бібліогр. в кінці ст.

4818.   Щедролосєва К. О. Особливості формування професійної майстерності майбутніх учителів музики і художньої культури / К. О. Щедролосєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 215-219.

4819.   Щелкунова-Іванченко І. В. Формування дидактичних умінь майбутнього вчителя у вищій педагогічній школі / І. В. Щелкунова-Іванченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 203-208. -Бібліогр. в кінці ст.

4820.   Щербініна О. М. Формування музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки / О. М. Щербініна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 99-103. - Бібліогр. в кінці ст.

4821.   Щербакова К. Й. Вивчення рівня підготовки педагогічних кадрів до інноваційної діяльності / К. Й. Щербакова, Л. І. Зайцева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 159-166.Щербань П. Педагогічна культура - фундаментальна основа професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів / П. Щербань, П. Щербань // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. -

С. 66-73.

4823.   Щербина Ю. М. Поняття готовності вчителя до аналітичної діяльності / Ю. М. Щербина // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 258-262. - Бібліогр. в кінці ст.

4824.   Щериця Т. В. Розвиток аналітичних умінь майбутніх вчителів музики в курсі "Аналіз музичних творів" / Т. В. Щериця // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 197-204. - Бібліогр. в кінці ст.

4825.   Щериця Т. Духовність і музична культура майбутніх учителів музики / Т. Щериця // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 6-8.

4826.   Юр'єва К. А. Етнопедагогічна підготовка вчителів початкових класів у контексті прав дитини / К. А. Юр'єва // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 17-24. - Бібліогр. в кінці ст.

4827.   Яременко Н. Підготовка вчителів до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів (друга половина ХХ ст.) / Н. Яременко // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-метод. журнал. - 2005, № 2. - С. 135-147.

4828.   Яремчук Н. Допрофесійна підготовка майбутніх педагогів (вихователів) як етап професійного становлення / Н. Яремчук // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 207-210.

4829.   Ярошенко О. Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя хімії / О. Ярошенко, О. Іващенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 79-84.

4830.   Ящук І. П. Особистісно-орієнтована взаємодія "студент-викладач" в межах навчально-виховного процесу вищого педагогічного закладу / І. П. Ящук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Сер. 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 219-222.

Див.: 2829, 3681, 3683, 3740, 3926, 4029, 4034, 4039, 4041, 4042, 4125, 4132, 5105, 5405, 5414, 5458, 5460, 5483, 5489, 5496, 5500, 5523, 5525, 5526, 5537, 5542, 5549, 5567, 5572, 5599, 5641, 5642, 5644, 5646, 5701, 5750, 5559, 5565, 5567, 5570-5574,

5577, 5789, 5788, 5786, 5791.

 

 

 

Підготовка студентів до виховної роботи

 

4831. Бардашевська Ю. Характеристика підготовки майбутніх учителів до організації або дозвільної діяльності старшокласників / Ю. Бардашевська // Наукові запискиТернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 8-12. - Бібліогр. в кінці ст.

4832.   Гуменникова Т. Р. Творча лабораторія студента педвузу як освітнє середовище підготовки до особистісно орієнтованого виховання / Т. Р. Гуменникова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 133-137.

4833.   Долгая Н. В. Готовність вчителя до роботи по вихованню духовності старшокласників засобами молодіжної музичної субкультури як педагогічна проблема сучасної шкільної практики / Н. В. Долгая // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 232-236. -Бібліогр. в кінці ст.

4834.   Литвинова Н. І. Психологічні чинники розвитку в майбутніх педагогів мотивації до творчості / Н. І. Литвинова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / !o963f.pft: FILE NOT FOUND!. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 65-69. - Бібліогр. в кінці ст.

4835.   Максимчук Ю. В. Підготовка викладачів іноземних мов до використання у процесі роботи основних засобів естетико-виховного впливу на студентів / Ю. В. Максимчук // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 288-291.

4836.   Паршук С. М. Використання народної творчості в підготовці майбутніх учителів початкової школи до національного виховання учнів / С. М. Паршук // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 73­77. - Бібліогр. в кінці ст.

4837.   Разумна Г. І. Формування професійно-педагогічної готовності майбутніх учителів трудового навчання до естетичного виховання учнів / Г. І. Разумна // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -Вип. 39. - С. 316-320.

4838.   Серих Л. В. Підготовка студентів до розвитку естетичної культури молодших школярів у процесі театралізованої діяльності / Л. В. Серих // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. -

С. 124-126.

4839.   Солова В. М. Підготовка майбутніх педагогів до впровадження особистісно зорієнтованих технологій виховання / В. М. Солова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 5. - С. 138-140. - Бібліогр. в кінці ст.

4840.   Яцій О. Ігрові технології як фактор підготовки майбутніх учителів до виховної роботи / О. Яцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. -С. 12-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 3856, 3859, 5413, 5453, 5483, 5517, 5518.Педагогічна практика

4841.   Єрмак Н. П. Педагогічна практика як чинник професійного формування вчителя загальноосвітньої школи / Н. П. Єрмак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 152-155.

4842.   Киричок І. І. Педагогічна практика в системі підготовки вчителів Ніжинського історико-філологічного інституту (1875-1900 рр.) / І. І. Киричок // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. -С. 314-320.

4843.   Ковальчук В. Ю. Практико-орієнтований підхід у підготовці майбутнього вчителя / В. Ю. Ковальчук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 77-80.

4844.   Педагогічна практика студентів : методичні рекомендації для студ. філол. фак-ту / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; укл. Н. М. Голуб, Л. І. Проценко, Л. І. Драчук та ін. - Ніжин, 2005. - 169 с.

4845.   Саунова Ю. О. Педагогічна практика: місце і роль у формуванні особистості майбутнього учителя / Ю. О. Саунова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 192-195. -Бібліогр. в кінці ст.

4846.   Слєпкань З. І. Педагогічна практика - важливий компонент професійного становлення майбутнього вчителя математики / З. І. Слєпкань // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. -Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 43-47.

4847.   Управління в системі дошкільної освіти : програма курсу та практики для студ. спец."Дошкільне виховання" вищ. пед. навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; укл. О. І. Кошелівська. - Київ : НПУ, 2005. - 39 с.

4848.   Шестопалюк О. В. Практична підготовка майбутніх учителів / О. В. Шестопалюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. -

С. 34-40.

Яновська Л. Г. Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії під час педагогічної практики / Л. Г. Яновська // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 152-157. -ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ

4850.    Авсиевич М. Философско-методологические аспекты повышения квалификации современного педагога / М. Авсиевич // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. -

№ 2. - С. 3-7.

4851.    Артемчук В. В. Особливості застосування інтерактивних методів навчання в системі підвищення кваліфікації / В. В. Артемчук, О. В. Бородієнко, Л. М. Шкарапута // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 101-107. - Бібліогр. в кінці ст.

4852.  Блажкун Т. Індивідуально-особистісні детермінанти успішності професійної
перепідготовки
дорослих / Т. Блажкун // Професійно-технічна освіта : Науково-
методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 31-32.

4853.    Ковальчук В. Професійна перепідготовка і підвищення кваліфікації вчителів у модернізаційному суспільстві / В. Ковальчук // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 104-109.

4854.    Черепанова Г. Л. Підготовка педагогів - слухачів курсів підвищення кваліфікації до роботи з важковиховуваними дітьми / Г. Л. Черепанова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 141-143. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 983, 3256, 5417, 5758.

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа