Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 83

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

Див.: 810, 3692, 4096, 4097, 5376, 5505, 5532.

 

 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

4907.    Андрущенко В. П. Австрія і Україна в структурі європейських освітніх стратегій: проблеми взаємодії / В. П. Андрущенко // Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва : Матеріали міжнар. наук.-практич. конференції. - Київ : НПУ, 2005. - С. 13-18

4908.    Бигар, Г. Педагогічна преса канадських українців про співпрацю в галузі освіти / Г. Бигар // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, Кн. 2. - С. 198-202.

4909.    Богданюк А. Роль української дитячої літератури Канади у національному вихованні підростаючого покоління / А. Богданюк // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, кн. 2. - С. 164-175.

4910.    Божук Л. Концептуальні засади розвитку української освіти в діаспорі / Л. Божук // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. -Вип. 4, Кн. 2. - С. 180-197.

Васютинский Ю. А. Национальное бизнес-образование в европейском образовательном пространстве / Ю. А. Васютинский // Україна - суб'єкт європейського   освітнього    простору :    матеріали   Міжнар. науково-практич.конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -С. 136-140. - Бібліогр. в кінці ст.

4912.    Головатий М. Організаційно-методичні засади інтеграції національної системи освіти України в європейську систему освіти відповідно до Болонського процесу. / М. Головатий // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 157-160.

4913.    Голубенко О. Етапи інтеграції Далівського університету в європейський освітній простір / О. Голубенко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 5. -С. 10-20. - (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).

4914.    Грехов A. M. Європейський університет в міжнародному освітянському та інформаційному просторі / A. M. Грехов // Україна - суб'єкт європейського освітнього   простору    :    матеріали   Міжнар.    науково-практич. конференції,

24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 193-195.

4915.    Грехов А. Європейський університет в міжнародному освітянському та інформаційному просторі / А. Грехов // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 27-34. 1. вища школа

4916.    Думенко Л. Роль і місце міжнародних проектів у розвитку життєвої компетенції учнівської молоді в спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов / Л. Думенко // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, Кн. 2. - С. 209-215.

4917.    Євдокимова О. Освоюючи міжнародний освітянський простір: (до 75-річчя Української державної академії залізничного транспорту) / О. Євдокимова, О. Мосьпан // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 4. -

С. 55-56.

4918.    Євтух М. Болонський процес: стратегічні цілі й тактика реалізації / М. Євтух // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. -С. 181-184.

4919.    Желуденко М. О. Співробітництво України і Німеччини як компонент освітянської інтеграції / М. О. Желуденко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - 156-158.

4920.    Журкіна Т. Організація навчального процесу в Одеській філії Європейського університету / Т. Журкіна // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 64-67.

4921.    Заячук Ю. Освітня діяльність вищих українознавчих інституцій Канади: історичний контекст і тенденції сьогодення / Ю. Заячук // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, Кн. 2. - С. 111-126.

Ільчук О. Аспекти взаємозалежності освіти та працевлаштування молоді в Україні та Німеччині / О. Ільчук // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість   :   збірник  матеріалів  VIII  Всеукраїнської науково-практичноїконференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту,

2005. - Т. 4. - С. 58-61.

4923.    Кобченко В. Іноземні студенти на світовому освітньому ринку / В. Кобченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. -№ 1. - С. 117-120.

4924.    Коміренко В. Приєднання до Болонського процесу як євроінтеграційна стратегія України: аспекти, проблеми, прогнози / В. Коміренко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 175-181.

4925.    Корсак К. Європейський простір вищої освіти і Україна у XXI столітті / К. Корсак // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 1. - С. 47-56.

4926.    Корсак К. Болонський процес та його міфологізація на теренах Росії й України / К. Корсак // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 168-174.

4927.    Мірча М. Входження країн Чорноморського регіону до європейського простору вищої освіти. / Маліца Мірча // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. -№ 5. - С. 35-58. - Проаналізовано ситуацію в одинадцяти державах - Румунії, Болгарії, Туреччині, Грузії, Росії, Україні (прибережних регіонах), Молдові, Албанії, Греції, Азербайджані та Вірменії.

4928.    Мойсеєнко Ю. В. Україна і Польща: порівняння досвіду державного пільгового кредитування вищої освіти / Ю. В. Мойсеєнко // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 127-131. -Бібліогр. в кінці ст.

4929.    Наконечна М. Допомога іншому: освітній простір у міжнародних вимірах / М. Наконечна // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, Кн. 2. - С. 175-180.

4930.    Романюк С. Формування мовної свідомості українців у діаспорі / С. Романюк // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. -

Вип. 4, Кн. 2. - С. 68-79.

4931.    Руснак І. Невтомний подвижник освіти зарубіжних українців / І. Руснак // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. -Вип. 4, Кн. 1. - С. 197-202.

4932.    Сальберг П. Розробка навчальних програм (curriculum) - деякі міжнародні тенденції / П. Сальберг // Педагогічна думка. - 2005. - № 1. - С. 47-55.

4933.    Сотник Н. Вивчення української мови в Москві / Н. Сотник // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, Кн. 2. - С. 126-130.

4934.    Терещенко К. Британський формат дебатів як спосіб оцінювання знань, умінь і навичок студентів : (На прикладі теми: "Особливості соціально-економічного та політичного розвитку України в періоди державотворення"). / К. Терещенко // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 5. -

С. 31-36.Див.: 3627, 3679.

 

 

 

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

4935.    II Всеукраїнський учительский з'їзд (10-12 серпня 1917 р.) про організацію нової школи : [Освітній рух за часів національно-визвольних змагань українського народу] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 344-346.

4936.    Абетки писемних пам'яток, знайдених в Україні : [Писемні пам'ятки про освіту за дохристиянської доби] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. -

Київ : Знання, 2005. - С. 15-16.

4937.    Адаменко О. В. Уявлення школознавців 50-х років XX століття про організацію відвідування й аналіз уроків керівниками шкіл / О. В. Адаменко // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 3. - С. 82-87.

4938.    Айралова Л. М. Виховання майбутніх корифеїв української літератури і театру кінця XIX століття / Л. М. Айралова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 161-164.

4939.    Акусок А. М. До проблеми підготовки вчительських кадрів в Україні (XIX століття) / А. М. Акусок // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед.науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 191-195.

4940.    Аллагулов А. М. Ориентация учащихся на общечеловеческие нравственные ценности в педагогической системе В. А. Сухомлинского / А. М. Аллагулов, И. Н. Аллагулова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 183-191. - Бібліогр. в кінці ст.

4941.    Антонець Н. Б. Особистість і колектив: осмислення В. О. Сухомлинським спадщини А. С. Макаренка / Н. Б. Антонець // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 164-168.

4942.    Антонець Н. Б. Просвітницька діяльність Спиридона Черкасенка / Н. Б. Антонець // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 168-173.

4943.    Бєлан Г. В. Персоналія в історико-педагогічному дослідженні (на матеріалі вивчення педагогічної спадщини і просвітницької діяльності О. Кониського) / Г. В. Бєлан // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. -Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 175-178.

4944.    Білецька С. В. Питання емоційної чутливості вихователів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / С. В. Білецька // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 328-334. - Бібліогр. в кінці ст.

4945.    Баленко Н. М. Мова як інструмент формування національної самосвідомості в теоретичній спадщині вітчизняних педагогів, мовознавців та літературознавців другої половини 19 - початку 20 століття / Н. М. Баленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 174-178. - Бібліогр. в кінці ст.

4946.   411Баленко    Н. М.    Освітня    діяльність    та    історико-педагогічна спадщина

 

A.  С. Будиловича (1846-1919) / Н. М. Баленко // Наукові записки. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 197-201. - Бібліогр. в кінці ст.

4947.   Баран С. Розвиток та особливості українського шкільництва на початку 20 ст. (1900-1917 pp.) / С. Баран // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 98-102. - Бібліогр. в кінці ст.

4948.   Бардінова В. Роль громадських організацій у впровадженні ідей гувернерської освіти : (19 - поч. 20 ст.) / В. Бардінова, А. Бардінов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 213-219. - Бібліогр. в кінці ст.

4949.   Баханов К. О. Висвітлення проблем інновацій у навчанні історії в школі в радянській дидактичній літературі (30-80-х роки ХХ ст.) / К. О. Баханов // Збірник наукових  праць  Бердянського  державного  педагогічного  університету. Сер.:

Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 180-191.

4950.   Безносюк О. О. В. О. Сухомлинський про відповідальність у науково-педагогічних дослідженнях / О. О. Безносюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. -

Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 267-274. - Бібліогр. в кінці ст.

4951.   Березівська Л. Д. Розвиток ідей про право дитини навчатися рідною українською мовою (1905-1919) / Л. Д. Березівська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 3-10. - Бібліогр. в кінці ст.

4952.   Березівська Л. Д. Розвиток ідей про реформування шкільної освіти в Україні в 1905-1914 рр. / Л. Д. Березівська // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 53-59.

4953.   Березівська Л. Проект реформи середньої шкільної освіти (1899-1901) М. П. Боголєпова / Л. Березівська // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. -

2005. - № 3. - С. 44-49.

4954.   Березняк Є. С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. - Т. 1 / Є. С. Березняк. - Київ : НПУ, 2005. - 342 с.

4955.   Богомолова І. В. Ідея особистісно орієнтованого навчання в працях видатних українських педагогів / І. В. Богомолова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 179-183.

4956.   Богуш А. М.     Взаємозалежність     свободи     і     відповідальності: погляд

B.   О. Сухомлинського / А. М. Богуш // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 20-26. - Бібліогр. в кінці ст.

4957.   Бойко А. М. Феномен свободи в педагогічному процесі загальноосвітнього навчально-виховного закладу в діалозі з творчістю В. О. Сухомлинського / А. М. Бойко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -

Вип. 5 (44). - С. 212-222. - Бібліогр. в кінці ст.

Бойко А. Феномен В. О. Сухомлинського в контексті національної та світової культури   / А.   Бойко   // Збірник   наукових   праць   Полтавського державногопедагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 5-14. - Бібліогр. в кінці ст.

4959.   Бойчук О. Підготовка майбутніх вчителів до морально-релігійного виховання в навчальних закладах Західної України міжвоєнного періоду / О. Бойчук // Наукові записки    Тернопільського    національного    педагогічного   університету імені

 

B.  Гнатюка. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 93-98. - Бібліогр. в кінці ст.

4960.   Болгар О. М. Проблеми національної україномовної початкової школи та громадсько-педагогічний рух в Україні кінця XIX - початку XX століття / О. М. Болгар // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т.

 

-    Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 283-288.

4961.   Болебрух А. Г. Василь Назарович Каразін (1773 - 1842) / А. Г. Болебрух,

C.  М. Куделко, А. В. Хрідочкін ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Авто-Енергія, 2005. - 348 с.

4962.   Бондар Л. С. Моральна свобода і відповідальність у вихованні особистості у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Л. С. Бондар // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 63-68. - Бібліогр. в кінці ст.

4963.   Бондар Л. С. Роль М. І. Пирогова у розвитку вітчизняної педагогічної думки / Л. С. Бондар // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т.

-    Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 186-193.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа