Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 87

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5129.   Пастушенко О. В. Теоретичні засади національного виховання і освіти у педагогічній спадщині О. Партицького / О. В. Пастушенко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. -

С. 267-272.

5130.   Пащенко В. О. Світоглядні переконання Василя Сухомлинського: політ над безоднею / В. О. Пащенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 10-19. - Бібліогр. в кінці ст.

5131.   Петренко О. Б. В. О. Сухомлинський про виховання відповідального батьківства: гендерний аспект / О. Б. Петренко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 350-358. - Бібліогр. в кінці ст.

5132.   Петренко О. Б. Становлення гендерної освіти та виховання учнів у радянській школі (1918-1954 рр.) / О. Б. Петренко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 334-340.

5133.   Петренко Т. А. Военное образование в Украине накануне и в первый период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. / Т. А. Петренко // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і

науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 243-250. -

Бібліогр. в кінці ст.

5134.   Петрищев А. Из заметок школьного учителя : [Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половини 19 ст.] / А. Петрищев // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 337-341.

5135.   Петрова Ірина. Історико-педагогічні засади дозвілля / І. Петрова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 124-129. - Пироженко Л. Педагогічний портрет у номері: Микола Миронов / Л. Пироженко // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6/7. -

С. 102-107.

5137.   Покась В. П. Становлення та розвиток інтернатних закладів освіти в Україні (1917­2000 рр.) : монография / В. П. Покась ; [НПУ ім. М. П. Драгоманова]. - Київ, 2005. -

208 с.

5138.   Поліщук Г. П. Григорій Ващенко про методи навчання / Г. П. Поліщук // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 84­92. - Бібліогр. в кінці ст.

5139.   Попова Л. Д. В. Сухомлинський про формування в учителя відповідальності за власне психологічне благополуччя / Л. Д. Попова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 242-249. - Бібліогр. в кінці ст.

5140.   Правдюк О. В. Особливості освітньої підготовки національних меншин Півдня України середина 19 - початок 20 століття (на прикладі Гальбштадтського центрального училища) / О. В. Правдюк // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 260-265. - Бібліогр. в кінці ст.

5141.   Притула Л. Професійна підготовка соціального працівника за рубежем: історичний аспект / Л. Притула // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту,

2005. - Т. 1. - С. 103-106

5142.   Програма навчання у Львівській братській школі : [Освітній рух а Україні литовсько-польської доби] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. -Київ : Знання, 2005. - С. 61-62.

5143.   Прокопенко І. Ф. Категорії свободи та відповідальності в новаторській педагогічній системі В. О. Сухомлинського / І. Ф. Прокопенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 32-37. - Бібліогр. в кінці ст.

5144.   Радул О. С. Ставлення до вчителя в історії педагогіки / О. С. Радул // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 199-204. -Бібліогр. в кінці ст.

Радул О. Історія педагогіки України X - XVII століть: Персоналії : навчальний посібник / О. Радул. - Київ : Основи, 2005. - 238 с. - Зміст: Володимир Великий : (р.н.н - 1015) ; Ярослав Мудрий : (близько 978 - 1054) ; Іларіон : (11 ст.) ; Іоан Грішний : (друга половина 11 ст.) ; Володимир Мономах : (1053 - 1125) ; Климент Смолятич : (р. н.н. - помер після 1154 р.) ; Кирик Новгородець : (1110- помер після 1156 - 1158 рр.) ; Кирило Туровський : (між 1130 - 1134 - бл. 1182) ; Мартин із Жиравців (Жиравиців) : (р. н.н. - 1460) ; Юрій Котермак (Дрогобич) : (бл. 1450 -1494) ; Павло Русин : (бл. 1470 - 1517) ; Лукаш із Нового Міста : (р. н.н - бл. 1542) ; Григорій Тичинський-Рутенець : (бл. 1510 - 1591) ; Іван Туробінський-Рутенець : (1511 - 1575) ; Станіслав Оріховський : (1513 0 1566) ; Григорій Чуй-Русин : (бл. 1523 - 1573) ; Іван Федоров : (бл. 1510 - 1583) ; Костянтин-Василь КостянтиновичОстрозький : (1526 - 1608) ; Герасим Смотрицький : (р. н.н. - 1594) ; Себастіан Фабіан Кленович (Кльонович, Ацернус) : (1545 - 1608) ; Василь Загоровський : (р. н.н. - 1580) ; Арсеній Еласонський : (16 ст. - 1625) ; Іван Вишенський : (між 1545 -1550 - бл. 1620) ; Дем'ян (Даміан) Наливайко : (р. н.н. - 1627) ; Стефан Зизаній : (бл. 1570 - бл. 1605 - 1610) ; Лаврентій Зизаній (Тустановський) : (60-і роки 16 ст. - бл. 1634) ; Кирило Транквіліон-Ставровецький : (р. н.н. - 1646) ; Єлисей Плегенецький : (бл. 1554 - 1624) ; Захарія Копистянський : ( р. н.н. - 1627) ; Іов (Іван) Борецький : (р. н.н. - 1631) ; Павло (Памво) Беринда : (між 1550 - 1570 - 1632) ; Мелетій Смотрицький : (бл. 1572 - 1579 - 1633) ; Петро Могила : (1596 - 1647) ; Інокентій Гізель : (бл. 1600 - 1683) ; Іоаникій Галятовський : (бл. 1620 - 1688) ; Єпіфаній Славинецький : (р. н.н. - 1675).

5146.    Растригіна А. М. Ідеї педагогіки свободи у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / А. М. Растригіна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 150-156. - Бібліогр. в кінці ст.

5147.    Рега О. С. Особливості підготовки учителя початкової школи до виховання гуманності у дітей в 90-х роках 20 століття / О. С. Рега // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 204-210. - Бібліогр. в кінці ст.

5148.    Роговий В. Підтримка діаспорою українського студентства в міжвоєнний період (1921-1939) / В. Роговий // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, Кн. 2. - С. 36-55.

5149.    Романько Т. І. Історико-педагогічні аспекти особистісно орієнтованого підходу до розумового розвитку учнів загальноосвітньої школи / Т. І. Романько // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

Вип. 40. - С. 124-128.

5150.    Рудницька Н. В. Підготовка вчителів та рабинів у Житомирському рабинському училищі (1847 - 1873 pp.) / Н. В. Рудницька // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник. - Київ : Курс, 2005. - Вип. 5 (33). - С. 193-200.

5151.    Русова С. Національна школа / С. Русова // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 118-124.

5152.    Русова С. Дидактика : [Освітній рух за часів національно-визвольних змагань українського народу] / С. Русова // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 358-369.

5153.    Сікорський П. Розвиток освіти в Україні в контексті рішень Першого педагогічного конгресу у Львові / П. Сікорський // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 6-13.

5154.    Сірополко Степан. Народна освіта на українських землях і в колоніях / С. Сірополко // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. -2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 124-127.

5155.   Сірополко С. Народна освіта на українських землях і в колоніях : [Освітній рух за часів національно-визвольних змагань українського народу] / С. Сірополко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 379-384.Савченко А. П. Питання виховання самостійності учнів у педагогічній спадщині

 

B.   О. Сухомлинського / А. П. Савченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 317-320. - Бібліогр. в кінці ст.

5157.   Савченко О. Я. Дидактичні умови розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів : [Радянська школа і педагогіка у другій половині 20 ст.] / О. Я. Савченко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. -

C.   530-534.

5158.   Сальцева С. В. Социальная ответственность личности как феномен педагогики В. А. Сухомлинского / С. В. Сальцева // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 175-179.

5159.   Самойленко Г. В. Ніжинська вища школа : сторінки історії / Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. - 420 с.

5160.   Самсакова І. В. Роль музею в історико-педагогічному пошуку студентів / І. В. Самсакова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 133-137.

5161.   Сараєва О. В. В. О. Сухомлинський про свободу і відповідальність у вихованні всебічно розвиненої особистості / О. В. Сараєва // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 371-376. - Бібліогр. в кінці ст.

5162.   Сараєва О. В. Ціннісна основа педагогічної системи В. О. Сухомлинського / О. В. Сараєва // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

 

-    Вип. 16. - С. 171-174.

5163.   Саф'янюк З. Г. Етапи розвитку європейських закладів реальної середньої освіти (XVIII-XIX ст.) / З. Г. Саф'янюк // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 141-147.

5164.   Семеног О. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури у 80-х роках XX століття / О. Семеног // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 88-94. - Библиогр. в конце ст.

5165.   Синиця І. О. Педагогічний такт - спеціальне уміння : [Радянська школа і педагогіка у другій половині 20 ст.] / І. О. Синиця // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 524-530.

5166.   Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя : [Радянська школа і педагогіка у другій половині 20 ст.] / І. О. Синиця // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 519-524.

5167.   Скоропад І. В. Теоретико-методичні підходи Володимира Науменка до організації навчально-виховного процесу / І. В. Скоропад // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 255-259.

5168.   Слободян М. Новаторські педагогічні ідеї в Кременецькому ліцеї у 20-30-ті роки 20 століття / М. Слободян // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005.

5169.   Вип. 7. - С. 84-89. - Слюсаренко Н. В. Постановка трудових процесів у Вінницькій 1-ій дослідній трудовій школі ім. М. М. Коцюбинського в 20-ті роки ХХ століття / Н. В. Слюсаренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 83-85.

5170.   Слюсаренко Н. В. Трудове навчання дівчат у школах Херсонщини кінця 50-х-початку 60-х років XX століття / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. -

С. 38-44.

5171.   Соколова Л. Б. Нравственная ответственность как компонент культуры педагогической деятельности В. А. Сухомлинского / Л. Б. Соколова // Збірник наукових  праць  Полтавського   державного  педагогічного  університету імені

 

B.  Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 179­183. - Бібліогр. в кінці ст.

5172.   Сорока Т. Особливості змісту і методики трудового навчання учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи періоду другої половини 20 століття / Т. Сорока // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 118-124. - Бібліогр. в кінці ст.

5173.   Статут Луцької греко-латино-словенської школи 1624 року : [Освітній рух а Україні литовсько-польської доби] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 66-69.

5174.   Статут Львівської братської школи 1586 року. Порядок шкільний : [Освітній рух в Україні литовсько-польської доби] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 58-61.

5175.   Стельмах С. Зміст та особливості викладання образотворчого мистецтва у навчально-виховних закладах України на початку XX століття / С. Стельмах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 74-78. -Библиогр. в конце ст.

5176.   Стражнікова І. В. Іванна Петрів про читання як фактор національного виховання української молоді на еміграції / І. В. Стражнікова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 263-267

5177.   Струкевич О. К. Педагогічний потенціал знань з політичної культури еліти української козацької держави / О. К. Струкевич // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 301-304.

5178.   Стукало Н. Діяльність Київського фізико-математичного товариства з реформування шкільної математичної освіти в кінці 19 - на початку 20 ст. / Н. Стукало // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 165­169. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа