Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 89

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5231.    Афшин Р. Иранские мыслители о принципах, методах и формах воспитания подрастающего поколения / Ростами Афшин // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 115-121. - Бібліогр. в кінці ст.

5232.    Білова В. В. Становлення та розвиток шкільної освіти у Великій Британії (з давніх часів - до 19 ст.) / В. В. Білова // Наукові записки / НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 19-27. -Бібліогр. в кінці ст.

5233.    Баленко Н. М. Зарубіжний досвід професійної підготовки вчителів у рецепції вітчизняних дослідників історії освіти (друга половина 19 - початок 20 ст.) / Н. М. Баленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 177­180. - Бібліогр. в кінці ст.

5234.    Белошицький О. Досвід зарубіжних країн з організації технічної творчості учнів / О. Белошицький // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. -Т. 8, № 1. - С. 147-152.

5235.    Богачевська-Хомяк М. Кілька слів про американську освіту / М. Богачевська-Хомяк // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. -

С. 19-23.

5236.    Вєтрова І. Альтернативність у структурі освіти США / І. Вєтрова // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 18-22.

5237.    Василюк А. В. Польща: стратегія і тактика реформи середньої освіти / А. В. Василюк // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 3-11. - Бібліогр. в кінці ст.

5238.    Волинець Л. Загальна мистецька освіта в середній школі Данії / Л. Волинець // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 25-28.Волинець Л. Л. Мистецькі дисципліни в старшій школі західноєвропейських країн / Л. Л. Волинець // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 4. - С. 97-105. - Бібліогр. в кінці ст. - В статье рассматривается место искусств в старшей школе стран Западной Европы, структура художественного образования, особенности его организации и тенденции развития.

5239.    Воляньскі М. С. Європеїстика як напрям підготовки і спеціалізація у вищих школах в Польщі / М. С. Воляньскі // Нова парадигма : Журнал наукових праць / НПУ ім. М. П. Драгоманова, Творче об'єднання "Нова парадигма". - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 50 : Філософія. Соціологія. Політологія. - С. 58-61.

5240.    Воронка Г. Канадські та британські університети: статус "інвесторів у людські ресурси" / Г. Воронка // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. -

С. 22-24.

5242.    Воронка Г. С. Забезпечити багатомовність : адаптивна модель лінгвістичних курсів у контексті економічних академічних програм на етапі післядипломної освіти в системі університетів Великої Британії / Г. С. Воронка // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 83-87.

5243.    Воронка Г. Розгляд "конкретних ситуацій" - теоретично-практичний метод підготовки кваліфікованих спеціалістів у системі додипломної та післядипломної освіти в Канаді та США / Г. Воронка // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 153-157/

5244.    Воронка Г. Університети в Канаді та Великій Британії : навчально-освітні та науково-дослідні центри / Г. Воронка // Науковий світ : Щомісячний науково-популярний журнал-ревю. - 2005. - № 4. - С. 10-11.

5245.    Гладченко М. М. Профільне навчання учнів в системі освіти Федеративної республіки Німеччини / М. М. Гладченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 65-68.

5246.    Гладченко М. М. Стан професійної освіти у Німеччині / М. М. Гладченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 4 (14). - С. 62-65. - Бібліогр. в кінці ст.

5247.    Год Б. З досвіду організації навчально-виховного процесу в гуманістичних школах Італії XV століття / Б. Год // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1(2). - С. 12-13.

5248.    Гульпа Л. Ю. Знання іноземної мови - не мета, а засіб: особливості процесу навчання у двомовних школах Угорської Республіки / Л. Ю. Гульпа // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 88-96.

5249.    Гушлевська І. В. Вчительство як соціально-професійна група: професійний образ сучасного вчителя в США і Канаді / І. В. Гушлевська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 158-160. - Даценко І. Роль сім'ї в підготовці молоді до сімейного життя у Польщі / І. Даценко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 176-180. - Бібліогр. в кінці ст.

5250.    Держстандарти для присвоєння кваліфікації вчителя у Великій Британії // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 103-108.

5251.    Желуденко М. О. Аналіз моральних цінностей в педагогічній системі Німеччини (к. 19-20 ст.) / М. О. Желуденко // Наука і сучасність / НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - С. 71­76. - Бібліогр. в кінці ст.

5252.    Зінченко Т. В. Болонський процес і модернізація вищої професійної освіти Австрії / Т. В. Зінченко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 9-16. - Бібліогр. в кінці ст.

5253.    Заблоцька Л. Сучасні тенденції вивчення іноземних мов у початкових школах Великобританії / Л. Заблоцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 2. - С. 118-123. - Бібліогр. в кінці ст.

5254.    Зарічна О. В. Стратегія співробітництва у світлі сучасної педагогічної думки США / О. В. Зарічна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 12. - С. 96-98.

5256.    Зязюн Л. Академічні виховні цінності в системі освіти Франції / Л. Зязюн // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. -

С. 110-116.

5257.    Івашньова С. Підготовка вчителів у системі професійної педагогічної освіти Німеччини / С. Івашньова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. -С. 172-176. - Бібліогр. в кінці ст.

5258.    Карпенко Н. Деякі аспекти системи вищої освіти Швеції / Н. Карпенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 192-194. - Бібліогр. в кінці ст.

5259.    Касьянова С. Система освіти Польщі в рамках реалізації Болонського процесу / С. Касьянова // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 207-213.

5260.    Коваленко О. В американській школі двері відкриті завжди : програма професійного обміну "Викладання англійської мови в системі американської освіти" / О. Коваленко // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 102-104.

5261.    Ковальчук Л. Недоліки гендерної соціалізації вихованців дитячих садків (на матеріалах Німеччини) / Л. Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 136-139. - Бібліогр. в кінці ст.

Козак Н. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Німеччині / Н. Козак   // Наукові   записки   Тернопільського   національного педагогічногоуніверситету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 180-184. - Бібліогр. в кінці ст.

5263.   Коновал Л. Моральне виховання учнів у Спільнотах турботи в США / Л. Коновал // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.

 

B.  Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 100-104. - Бібліогр. в кінці ст.

5264.   Константюк І. Внутрішня та зовнішня мотивація студентів, які вивчають українську мову як іноземну в університеті Манітоби / І. Константюк // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, Кн. 2. -

C.  203-209.

5265.   Корнілова А. Ключові кваліфікації компетентності особистості у вищих навчальних закладах Німеччини / А. Корнілова // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 18-22.

5266.   Корсак К. Стан і тенденції розвитку інженерно-технологічної освіти у європейських країнах / К. Корсак, Г. Козлакова // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 5. - С. 79-88.

5267.   Кравець Н. Л. Проблеми і перспективи розвитку системи освіти у сучасній Німеччині / Н. Л. Кравець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 101-104.

5268.   Кравець Н. Історико-педагогічний аналіз організації профільного навчання старшокласників у гімназіях Німеччини / Н. Кравець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 145-148.

5269.   Крапив'ямський С. М. Сторінками методичного журналу учителів Республіки Білорусь "Історія: проблеми викладання" / С. М. Крапив'ямський // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 163-166. -Бібліогр. в кінці ст.

5270.   Кряжев П. В. Пошуки стратегії розвитку сучасного університету - зарубіжний досвід / П. В. Кряжев // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. -С. 162-165. - Бібліогр. в кінці ст.

5271.   Кузнецова Г. П. Зарубіжний досвід формування професійної майстерності вчителя-словесника у процесі педагогічної практики / Г. П. Кузнецова // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. -С. 139-146.

5272.   Кулікова Л. Педагогічні погляди, діяльність Г.-В.-Ф.-Гегеля й сучасність / Л. Кулікова // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - №  4. -

С. 51-55.

5273.   Ліхневська Т. А. Проблема ціннісних орієнтацій у шкільних програмах громадського виховання учнівської молоді США / Т. А. Ліхневська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. -

5274.    С. 104-106.Лавриш Ю. Е. Вимоги до викладання сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах Канади у зв'язку з переходом на соціальну модель професійної діяльності медсестер / Ю. Е. Лавриш // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 5. - С. 130-132. - Бібліогр. в кінці ст.

5275.    Лавриш Ю. Е. Структура, змістові та операційні компоненти навчальних програм факультетів медсестринства вищих навчальних закладів професійної підготовки медичних сестер Канади / Ю. Е. Лавриш // Наука і сучасність / НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 51. - С. 37-45. - Бібліогр. в кінці ст.

5276.    Лещук Г. Особливості організації практичної підготовки соціальних працівників у Франції / Г. Лещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. -С. 111-115. - Бібліогр. в кінці ст.

5277.    Лисенко М. М. Проблема оцінювання і забезпечення якості вищої освіти в інформаційну епоху: зарубіжний досвід / М. М. Лисенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 166-171. - Бібліогр. в кінці ст.

5278.    Локшина О. І. Тенденції розвитку профільної школи в зарубіжжі / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 4. - С. 88-96. - Бібліогр. в кінці ст. -В статье анализируются современные тенденции развития старшей школы в зарубежных странах. Автор в сравнительном контексте раскрывает цели, принципы организации учебного процесса с указанием длительности учебного года, недели и дня, структурирования содержания образования.

5279.    Локшина О. Сучасні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в зарубіжжі / О. Локшина // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 25-28.

5280.    Ломакович В. Формування екологічного змісту освіти у федеральних землях Німеччини / В. Ломакович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 2. - С. 115-118. - Бібліогр. в кінці ст.

5281.    Ляшенко Л. М. Фінляндія: освіта, наука і "економічне диво" / Л. М. Ляшенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 17-24. - Бібліогр. в кінці ст.

5282.    Мілютіна О. К. Підготовка вчителя до роботи у полікультурному освітньому просторі Великої Британгії / О. К. Мілютіна // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 174-178.

5283.    Мілютіна О. Полікультурна освіта як засіб соціалізації школярів країн Західної Європи в умовах глобалізаційних процесів / О. Мілютіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 153-156. - Библиогр. в конце ст.

5284.    Максименко О. О. Історія становлення і розвитку професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у Західній Європі / О. О. Максименко // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і

440науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 92-100. -Бібліогр. в кінці ст.

5285.    Марченко Г. В. Історія виникнення і розвитку екологічної освіти школярів у Великій Британії / Г. В. Марченко // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 97-106.

5286.    Марченко Г. В. Екологічні аспекти змісту географії в школах Великої Британії / Г. В. Марченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

 

-    Вип. 14. - С. 39-42.

5287.    Марченко Г. В. Екологічна спрямованість змісту історії в середніх школах Великої Британії / Г. В. Марченко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 1. - С. 205-207. - Бібліогр. в кінці ст.

5288.    Матвієнко О. Освітня система сучасної Данії: структура і реформістський контекст / О. Матвієнко // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-метод. журнал.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа