Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 110

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

Організація навчально-виховного процесу в спеціальних школах................................ 278

Освіта осіб з фізичними вадами..................................................................................... 278

Освіта осіб з дефектами органів відчуття та нервовими розладами

(сліпоглухонімі, з вадами мови, заїканням).................................................................... 279

Освіта психічно неповноцінних осіб.............................................................................. 279

Освіта важких дітей, що важко адаптуються.......................................................... 280

Освіта окремих соціальних груп (соціально привілейованих,
соціально обділених, безробітних, дітей без батьківської опіки,
біженців, іноземців, імігрантів тощо)
........................................................................... 280

ВИЩА ОСВІТА.................................................................................................................... 281

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ .....  281

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ

І ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ......................................... 295

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ...................................................................................... 305

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ.......... 351

СТУДЕНТСТВО. СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ............. 354

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ......... 356

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ..................................................................... 357

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА........ 360

Підготовка вчителів у вищих навчальних закладах..................................................... 360

Підготовка студентів до виховної роботи.................................................................. 400

Педагогічна практика..................................................................................................... 402

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ...............                 403

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА .....                                                                                               403

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА........                                                                                    404

НЕДЕРЖАВНА ОСВІТА................................................................................................... 405

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА.......                                                                                           406

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ............... 408ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ................................................... 411

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ................ 436

Бібліотеки /вузівські, шкільні, освітянські/.................................................................... 447

Бібліографічні посібники з питань освіти............. 449

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ......... 450

Іменний покажчик  4814


 

 

Інформаційне видання

 

 

УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

 

 

Покажчик літератури

 

 

ВИПУСК 16 2005Науковий редактор Упорядники Бібліографічний редактор Комп Ютерний набір

 

 

Верстка Технічне редагування

Л. В. Савенкова, к.п.н.

H. І. Тарасова, Г. І. Шаленко
О. А. Кадіна

О. С. Антоненко, О. А. Кадіна, О. С. Крайник, О. В. Пекур,

I. В. Позднякова, І. Б. Трикозенко
Т. С. Меркулова

Т. М. Ветраченко
Підписано до друку


 

 

 

 

 

2012 р.Формат 60x84/16 Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. аркушів . Облік. видав. арк. Віддруковано з оригіналів

Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9. Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002 (044) 239-30-26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа