Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

640.        Вивчаємо економіку: Програма з курсу "Економіка для молодших школярів". Календарне планування. Особливості посібника з економіки / Гільберт Т., Юхимович О., Скочеляс Є. // Початкова освіта. - 2005. - № 37 (жовтень). - С. 15-19.

641.        Врублевська М. О. Шкільна програма громадянського виховання "Я - людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім'янин" / М. О. Врублевська // Виховна робота в школі. - 2005. - № 2. - С. 15-30.

642.        Врублевська М. О. Шкільна програма громадянського виховання "Я - людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім'янин" / М. О. Врублевська // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2 (3). - С. 15-25.

643.        Гільберг Т. Економіка для молодших школярів : програма для учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (34 год) / Т. Гільберг, О. Юхимович // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 5. - С. 16-17.

644.       Гісем О. Календарні плани. Історія України для класів суспільно-гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів : історія України. 10 клас (85 годин). / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 9. - С. 42-47.Глазиріна В. М. Зміст навчання як педагогічна категорія / В. М. Глазиріна, В. Д. Караваєва // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 24-30. - Бібліогр. в кінці ст.

645.       Горбенко С. С. Народномузична творчість - основа гуманістично орієнтованого виховання особистості / С. С. Горбенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. - С. 20-29. -Бібліогр. в кінці ст.

646.       Давидюк Л. В. Программы для средних общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык. Факультативный курс. 10-11 классы / Л. В. Давидюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 61-64.

647.       Донець З. Ф. Проблеми навчально-методичного комплексу з культурознавства в час переходу до епохи візуалізації / З. Ф. Донець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 3. - С. 60-64. - Бібліогр. в кінці ст.

648.       Єльникова О. В. Аналіз програм складання шкільного розкладу / О. В. Єльникова // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 21-25.

649.       Жорнова О. І. Відповідальність у форматі соціокультурної норми: до питання змісту та способів пред'явлення / О. І. Жорнова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 191-198. - Бібліогр. в кінці ст.

650.       Зінченко Т. В. Перспективні напрями зміни змісту освіти і світовий досвід професіоналізації школи / Т. В. Зінченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 152-156. - Бібліогр. в кінці ст.

651.       Іванова І. В. Авторська програма факультативного курсу з психології для учнів 9-11 класів "Основи самовдосконалення" / Іванова І. В. // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 27-36.

652.       Кизенко В. Дидактичні вимоги до створення типових навчальних програм для профільного навчання у старшій школі / В. Кизенко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 1. - С. 95-99.

653.       Клюшник В. Виховні можливості навчальних програм / В. Клюшник // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. -2005. - № 23/24. - С. 43-55.

654.       Компетентнісно зорієнтований підхід у навчально-виховному процесі: Проект регіональної програми : донецький обл. ін-т післядипломної пед. освіти // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. -2005. - № 1/4. - С. 140-150.

655.       Кутовий Р. Програма курсу "Права дитини" / Р. Кутовий // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 9/10. - С. 67-69.

657.        Мазурок В. Формування змісту еколого-економічної освіти в системі природничих дисциплін старшої школи / В. Мазурок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 79-85. - Майцеків Т. "Вивчення курсу "Етнологія України" в старшій школі : (тематичний план та програма) / Т. Майцеків // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 6. - С. 35-38.

658.        Мартіросян О. І. Суспільно-гуманітарний компонент та гуманізація змісту середньої освіти / О. І. Мартіросян // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 112-118. - Бібліогр. в кінці ст.

659.        Мистецтво: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (6-7 класи) / укл. : Масол Л. М., Комаровська О. А., Оніщенко О. І. та ін. // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1-4. - С. 14-19, 14-16, 7-9, 4-5.

660.        Мовчан Р. Календарне планування. 5 клас / Р. Мовчан, Л. Шабельникова // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 2. -

С. 39-40.

662.        Музика: Програма для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів / Підгот. О. Лобова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 42-45.

663.        Музичне мистецтво: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-8 класи) / укл. : Фільц Б. М., Бєлова І. М., Букреєва Г. Б., Демчишин М. С. та ін. // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1-4. - С. 2-7, 9-10,

2-3, 2-3.

664.        Ніколаєва Л. О. Шляхи реалізації особистісно орієнтованої педагогічної взаємодії у сучасній школі / Л. О. Ніколаєва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер.Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 15-28.

665.        Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Інтегрований курс "Основи здоров'я". 5 клас // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 24-28.

666.        Україна. Міністерство науки та освіти. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Вступ до історії. 5 клас. // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 6-8.

667.        Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Фізична культура (5 клас) // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 4, 5, 6. - С. 2-5, 2-4, 2-4.

668.        Образотворче мистецтво: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-7 класи) / укл. : Бєлкіна Е. В., Поліщук А. А., Константинова О. В. та ін. // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1-3. - С. 8-13, 11­13, 4-6.

669.        Омельчук С. Практикум з правопису української мови: Програма спецкурсу для 8-9 класів гуманітарного профілю гімназій / С. Омельчук, М. Кравець // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 3. - С. 20-24.

670.        Осадчий І. Проектно-цільове управління: програма розвитку навчального закладу / І. Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 2. - С. 104-110.Папу О. В. Програма курсу "Крок за кроком до життєвої компетентності й успіху" : (для учнів 10-11 класів) / О. В. Папу // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). - С. 18-24.

671.        Паращенко Л. Програма навчального курсу "Європейські студії" для загальноосвітніх шкіл / Л. Паращенко, Ю. Комаров // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 120-122.

672.        Перелік програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням українською мовою у 2005/2006 навчальному році // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 32-34, 68-70.

673.        Пироженко Л. В. До розвитку теорії змісту освіти у вітчизняній педагогічній думці XX ст. / Л. В. Пироженко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 103-110.

674.        Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська література / керів. авт. кол. - Жулинський М. Г., акад. Заг. ред. - Мовчан Р. В., канд. філ. наук. Укл. : канд. філ. наук Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, докт. філ. наук М. М. Сулима; консульт.-методисти : Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська // газ. Українська мова та література. - 2005. - № 16. - С. 17-23.

675.        Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (для 12-річної школи) : зарубіжна література / укладачі: Наливайко Д. С., Ковбасенко Ю. І., Гребницький Г. М., Півнюк Н. О., Баліна К. Н., Битківська Г. В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 16-19.

676.        Програми для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови : Англійська мова (1-12 класи) // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 10-35.

677.        Програми для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови : Німецька мова (1-12 класи) // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 6-31.

678.        Програми для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови : Французька мова (1-12 класи) // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 6-29.

679.        Программы для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения: русский язык. 5-12 классы / подготовили : Н. Г. Озерова, Г. А. Михайловская, Л. В. Давидюк, В. И. Стативка, Е. И. Быкова. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 3. -

С. 4-11.

681.        Программы для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения : литература (русская и зарубежная). 5-12 классы / подготовили : Л. А. Симакова - канд. пед. наук, В. В. Снегирева - канд. пед. наук // Русская словесность в школах Украины. - 2005. - № 3. - С. 19-26.

Программы для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения  :  русский язык / подготовили :  Баландина Н. Ф.,  Дегтярева К. В.,Лебеденко С. А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 57-63.

683.        Программы для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения : русский язык. 5-12 классы / подготовили : И. Ф. Гудзик, В. А. Корсаков. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 47-55.

684.        Программы для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения: русский язык. 5-12 классы / подготовили : Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярева, С. А. Лебеденко // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 3. - С. 12-18.

685.        Радіонова І. Економіка : програма для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання / І. Радіонова, В. Радченко, Ю. Бицюра // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 10-18.

686.        Савінова Т. Програма курсу "Основи психології" : 8-11 класи / Т. Савінова // Психолог. - 2005. - № 20. - С. 6.

687.        Степанюк М. Авторська програма факультативу "У світ словників" (для учнів 9 класу) / М. Степанюк // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 36-39.

688.        Стешенко В. В. Дидактичні нормативи відображення змісту освітньо-професійної підготовки в навчальних програмах / В. В. Стешенко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова.

 

-    Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 153-158. - Бібліогр. в кінці ст.

689.        Стешенко В. В. Механізм інтеграції наукових знань при складанні навчальних програм / В. В. Стешенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. -Вип. 1. - С. 28-33.

690.        Тільняк О. Й. Приклади програм виховної роботи з класів. Програма для 9-11-х класів / О. Й. Тільняк // Виховна робота в школі. - 2005. - № 1. - С. 17-20.

691.        Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов і предметів художньо-естетичного циклу // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 7-9.

692.        Українська література : навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин (12-річна школа) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 4.

-    С. 71-79.

693.        Українська література. 5-12 класи : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання / керівник М. Г. Жулинський ; заг. ред. Р. В. Мовчан // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 1. - С. 30-38.

694.        Українська література: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (основна школа, старша школа (безпрофільна) / керівник М. Жулинський ; заг. ред. Р. Мовчан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. - С. 60-68.Українська мова : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою викладання. 5 клас / упоряд. : Г. П. Даниш, Ю. В. Герцог, П. П. Чучка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - № 9/10. - С. 68-81.

695.        Фесенко В. І. Програма факультативного курсу "Французька література ХХ століття" : для шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (французька) 11 клас / В. І. Фесенко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 1. -

С. 67-68.

697.        Християнська культура у школі : (Авторські програми для 1-11 класів. Християнська етика. Свята) // Шкільний світ. - 2005. - № 5-6. - С. 1-48.

698.        Шроль Н. Програма національного виховання : для 1-4 класів, розроблена у вигляді гри-подорожі / Н. Шроль // Сільська школа України. - 2005. - № 27. - С. 27-32.

Див. 645, 651, 654, 659, 673, 674, 688, 840, 844, 847, 860, 885, 896, 903, 904, 912,949,

1217.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа