Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

 

 

 

Процес навчання

699.        Андрюханова, В. Упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес / В. Андрюханова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8/10. - С. 115-121.

700.        Асадчих О. В. Аналіз експериментальної моделі уроку за тематичною програмою для вивчення японської мови на початковому етапі / О. В. Асадчих // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 85-88.

701.        Білик Н. І. Живодайний діалог з Василем Сухомлинським на сторінках журналу "Імідж сучасного педагога" / Н. І. Білик // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 274-278. - Бібліогр. в кінці ст.

702.        Благодаренко Л. Ю. Формування готовності учнів до самоосвіти у процесі самостійної роботи / Л. Ю. Благодаренко, Л. В. Мініч, М. І. Шут // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 62-67.

703.        Бондар С. П. Шляхи стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів у навчальному процесі / С. П. Бондар, О. С. Соколан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. -С. 49-58. - Бібліогр. в кінці ст.

704.        Бондаренко Т. Оцінка ефективності процесу краєзнавчої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах України як засобу реалізації завдань національного виховання учнівської молоді / Т. Бондаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 5. - С. 20-24. - Бібліогр. в кінці ст.

705.        Ващенко Л. Зміст і структура інноваційного педагогічного процесу / Л. Ващенко // Управління освітою. - 2005. - № 2. - С. 4-6.Виговська О. Авторська концепція людини та особистісно зорієнтоване навчання: наукове обгрунтування семантичних змін / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. -2005. - № 5/6. - С. 41-47.

706.        Войний О. М. Проблемні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів / О. М. Войний // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. -

С. 83-90.

708.        Гонтаровська Н. Створення освітнього середовища як необхідна умова морально-духовного розвитку особистості / Н. Гонтаровська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. -2005. - № 5/6. - С. 144-146.

709.        Гончарова О. М. Методологія організації навчального процесу у середовищі нових інформаційних технологій / О. М. Гончарова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки.

 

-    Ніжин, 2005. - № 4. - С. 72-76. - Бібліогр. в кінці ст.

710.        Горбатюк Р. Проблеми наскрізної інформатизації навчального процесу / Р. Горбатюк, І. Бочар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - 3'2005. - С. 115-120.

711.        Гуревич Р. С. Професійна спрямованість вивчення загальноосвітніх дисциплін у профільній школі / Р. С. Гуревич // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 126-128.

712.        Давидова Т. М. Збереження й зміцнення здоров'я учнів - стратегічний напрям роботи сучасної школи / Т. М. Давидова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки.

-    Ніжин, 2005. - № 6. - С. 80-82. - Бібліогр. в кінці ст.

713.        Давидюк Л. В. (О концепции изучения курсов русского языка и литературе 12-летней школы) / Л. В. Давидюк, Е. А. Исаева // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. - 2005. - № 3. - С. 34-41.

714.        Даннік Л. А. Сутність та особливості набуття учнями технічних знань / Л. А. Даннік // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 90-98.

715.        Дмитрук О. Діагностування навченості учнів у контексті моніторингу якості роботи школи шляхом її самооцінки / О. Дмитрук // Педагогічна думка. - 2005. -№ 1. - С. 55-61.

716.        Дятченко Л. П. Організація профільного навчання / Л. П. Дятченко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). - С. 12-13.

717.        Єрмаков І. Феномен компетентнісно спрямованої освіти / І. Єрмаков, І. Погоріла // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 9/10. - С. 83-86.З "Методичних рекомендацій щодо вивчення базових предметів у 2005 /2006 навчальному році" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 5. - С. 130-135.

718.        Зламанюк Л. Розвиток образного мислення старшокласників у роботі сучасного вчителя / Л. Зламанюк // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2.

- С. 34-36.

720.        Кіперштейн Б. Школа як сприятливе середовище для розвитку дитини / Б. Кіперштейн // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 2. - С. 52-60.

721.        Касперський А. В. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів / А. В. Касперський, Н. І. Поліхун // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 80-84.

722.        Коломейченко К. Задачі сучасної школи щодо формування повноцінного громадянина незалежної держави / К. Коломейченко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 81-84.

723.        Корсакова О. Методичні засади розробки навчального матеріалу: фактори і принципи структурування / О. Корсакова, Т. Трофименко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 44-47.

724.        Кремень В. Українська школа готує особистість / В. Кремень // Освіта. - 2005. -

№ 2/3 (12-19 січня). - С. 4-7.

725.        Кузьменко В. В. Роль комплексної системи навчання у формуванні цілісної картини світу школярів / В. В. Кузьменко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 114-119.

726.        Кушнір Ю. В. Педагогічна сутність етнокультурного розвитку старшокласників / Ю. В. Кушнір // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 83-91. - Бібліогр. в кінці ст.

727.        Лавриченко Н. Соціалізуюча робота з учнями в західноукраїнських закладах шкільної освіти / Н. Лавриченко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 13-18.

728.        Лернер П. Критичний стан викладання в сукупності педтехнологій / П. Лернер // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 19/20. - С. 10-22.

729.        Лисаченко В. Е. Мотивація навчальної діяльності у модульному навчанні / В. Е. Лисаченко // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 177-180.

730.       Лук'янова Л. Б. Системний принцип як методологічна основа у створенні системи екологічної освіти / Л. Б. Лук'янова // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 4. - С. 40-48. -Магдик О. О. Громадянська освіта в сучасній школі / О. О. Магдик // Виховна робота в школі. - 2005. - № 1. - С. 25-27.

731.       Калошин В. Позитивне мислення - важливий фактор забезпечення життєтворчості особистості / В. Калошин //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - № 4. - С. 44­48. - Літ. : 13 н.

732.       Малаканова Л. В. Дослідження можливостей сучасного навчального процесу в розвитку відповідальності особистості / Л. В. Малаканова, О. В. Приймак // Збірник наукових   праць   Полтавського   державного   педагогічного   університету ім.

 

B.  Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 234­238. - Бібліогр. в кінці ст.

734.       Марченко О. Науково-дослідницька діяльність школи: організаційно-практичні аспекти / О. Марченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. - 2005. - № 5/6. -

C.  172-178.

735.       Онищук Л. Науково-методичний супровід ситуацій педагогічної підтримки учня вчителем : (Комплекс ігрових методик: "Пізнай себе сам") / Л. Онищук // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 9-14.

736.       Островерхова Н. Оцінка компетентності суб'єктів навчального процесу - стратегія управління якістю уроку / Н. Островерхова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки.

 

-    Ніжин, 2005. - № 6. - С. 163-167. - Бібліогр. в кінці ст.

737.       Охріменко І. В. Технології розвитку конкурентоспроможної особистості в умовах суспільно-ринкових відносин / І. В. Охріменко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5 (89). - С. 14-16.

738.       Паращенко Л. І. Моніторинг учнівської дисципліни як умова забезпечення якості навчання / Л. І. Паращенко, В. Д. Леонський // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 126-131.

739.       Пастушенко Н. Таксономії навчальних цілей як інструмент проектування якості освіти / Н. Пастушенко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. - С. 2-5.

740.       Петрова Е. Жесты в педагогическом процессе / Е. Петрова // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 21/22. - С. 60-69.

741.       Письменна М. Ф. Інформаційний супровід навчального процесу / М. Ф. Письменна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 124-126. - Бібліогр. в кінці ст.

742.       Плєшкова Н. В. Педагогічні параметри діалогізації навчального процесу / Н. В. Плєшкова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13.

743.        С. 127-129.Плескач М. Я. Автоматизована система з формування та ведення бази даних контингенту учнів на рівні загальноосвітнього навчального закладу / М. Я. Плескач, С. М. Плескач // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005.

 

-     № 2. - С. 5-7.

744.        Подшивалкіна Л. Роль моніторингу навчальних досягнень учнів в удосконаленні роботи з обдарованими дітьми / Л. Подшивалкіна // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. - С. 17-19.

745.        Полянський П. Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі / П. Полянський // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 2-3.

746.        Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : новий бібліографічний покажчик Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 4. - С. 147-149.

747.        Пуляк О. Ергономічна оцінка небезпечних ситуацій у навчально-виховному процесі / О. Пуляк // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005.

-     Вип. 60, Ч. 2. - С. 100-104. - Бібліогр. в кінці ст.

748.        Рівкінд Ф. М. Світ навчає мене: 1-4 класи: Вправи і завдання для розвитку розумових здібностей молодших школярів : навчальний посібник / Ф. М. Рівкінд. -Київ : Освіта, 2005. - 112 с.

749.        Саєнко Т. В. Громадські організації в екологічній інтеграції суспільства. Навчально-виховний аспект / Т. В. Саєнко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 164-173. - Бібліогр. в кінці ст.

750.        Савустьяненко Т. Управління творчою самореалізацією учнів / Т. Савустьяненко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 47-49.

751.        Саух П. Чинники впливу на професійні наміри школярів / П. Саух // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 2. - С. 12-15.

752.        Сотніченко І. Природнича освіта в системі профільного навчання / І. Сотніченко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 48-50.

753.        Степанюк А. В. Біоетичне виховання як складова навчально-виховного процесу сучасної школи / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. - 2005. - № 12. - С. 36-40.

754.        Столл Л. Нова парадигма навчання / Л. Столл, Д. Фінк ; пер. з англ. Н. Бордукової.

-     Харків : Акта, 2005. - 275 с. - Зміст: Контекст змін : гарні школи... як на 1965рік. Галтонський проект ефективності шкіл. Ефективність як джерело інформації про поліпшення роботи школи. Можливості й завдання поліпшення роботи школи. Планування розвитку школи: шлях до змін. Сила шкільної культури. Запрошувальне керівництво. Зміни в уявленнях про викладання і навчання. Потреба в партнерстві. Навчання для всіх - час сформувати навчальну спільноту. Оціни,чого ти вартий. Як змінити наші школи : зв'язок між ефективністю школи та поліпшенням її роботи.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа