Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

755.       Теорія сучасного уроку: Форми організації процесу навчання: традиції та інновації // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 23/24. - С. 3-16.Фролова Т. М. Передумови відбору навчального літературного матеріалу для читання старшокласниками текстів з соціокультурним потенціалом / Т. М. Фролова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 136-138.

756.       Хайруліна В. Основи християнської етики як засіб відродження духовності / В. Хайруліна // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 2. - С. 36-42.

757.       Царенко О. Особливості планування навчального процесу при запровадженні кредитно-модульної системи / О. Царенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 125-129.

758.       Черкаська Л. Європейські студії в школах України / Л. Черкаська // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 116-118.

759.       Чувасова Н. О. Характеристика рівнів сформованості пізнавальної актривності / Н. О. Чувасова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 49-51.

760.       Шалар Л. В. Індивідуалізація навчально-виховного процесу як засіб самоактуалізації особистості / Л. В. Шалар // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -

С. 214-215.

762.       Шуренок Т. Наблизити навчання до життя : З практики формування профільних пізнавальних інтересів учнів / Т. Шуренок // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 7/8. - С. 80-82.

763.       Яновицька О. В. Нова дидактика і 1000 дрібниць / О. В. Яновицька, М. Я. Адамський ; пер. з рос. Ю. Желєзна. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 112 с.

Див.: 526, 581, 630,5546, 5564, 5783.

 

 

 

Процес навчання в початкових класах

764.        Антипець В. П. Система диференційованих завдань для формування початкової навички читання / В. П. Антипець // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 18-25. - Бібліогр. в кінці ст.

765.        Білоусова Н. Розробка і впровадження нової форми організації інтегрованого навчання в початкових класах / Н. Білоусова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. - С. 6-9.

Башинська Т. П. Проблема організації взаємодії вчителя й учнів початкових класів в умовах свободи вибору / Т. П. Башинська // Збірник наукових праць Полтавськогодержавного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 408-416. - Бібліогр. в кінці ст.

767.        Виховуємо чуйність, справедливість, доброту: Урок громадянської освіти у 3 класі / К. В. Коротич, Г. М. Вільганюк, Л. В. Кравченко, Попова Л. М., Смолінська Т. О. / Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 58.

768.        Волченкова Г. Проектно-тематичний підхід у прочатковій школі / Г. Волченкова // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. -

№ 9/10. - С. 66-75.

769.        Гагарін М. Емоційно-почуттєвий феномен виховного впливу фольклору на виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів / М. Гагарін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені

 

B.  Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7'2005. - С. 3-7. - Бібліогр. в кінці ст.

770.        Голуб Н. М. Пізнавальні завдання випереджаючого характеру як засіб розвитку мовлення молодших школярів / Н. М. Голуб // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. -

C.  81-86. - Бібліогр. в кінці ст.

771.        Гордійчук М. С. Роль вчителя в процесі оптимізації працездатності молодших школярів / М. С. Гордійчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -

С. 226-230.

772.        Гузик О. Основи християнської моралі : автор. програма для учнів 1-2 класів ЗНЗ / О. Гузик //Шкільний світ. - 2005. - № 5-6, лют. - С. 9-12.

773.        Довженко Т. Підготовка дітей до навчання у 1 класі / Т. Довженко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 27-31.

774.        Заїка А. Організація навчально-виховного процесу у початковій школі в 2005 /2006 навчальному році : метод. рек. / А. Заїка // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 1-5.

775.        Запольська А. Живе у небі казка : інтегрований урок. 2-й клас / А. Запольська // Початкова освіта. - 2005. - № 19. - 1-2/вкладка.

776.        Козуб О. В. Фізкульхвилинки та ігри : 1-4 клас / О. В. Козуб // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - № 4. - С. 70-80.

777.        Ліннік О. Введення до шкільного життя учнів першого класу / О. Ліннік // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 23-26.

778.        Лінник О. О. Педагогічні умови розвитку допитливості дітей шести-семи років у навчальному процесі / О. О. Лінник // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 3. - С. 57-61.

Мірошниченко О. В. Дидактичні технології початкового навчання / О. В. Мірошниченко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ;редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 90-93. -Бібліогр. в кінці ст.

780.        Мельник Ю. С. Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості молодшого школяра / Ю. С. Мельник // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 267-274. - Бібліогр. в кінці ст.

781.        Мовчан Г. М. Застосування фізкультхвилинок на уроках в початковій школі : з досвіду / Г. М. Мовчан // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - № 4. -

С. 64-69.

782.        Мозгальова Н. Г. Педагогічні умови формування музично-пізнавальних здібностей учнів початкових класів / Н. Г. Мозгальова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 144-146.

783.        Набой С. Особистісно орієнтоване навчання у початковій школі. / С. Набой // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 1-5.

784.        Непомняща Г. І. Роль інтерактивної технології у процесі формування наукових понять у молодших школярів / Г. І. Непомняща // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 167-171.

785.        Новікова В. В. Розвиток інноваційних процесів у початковій школі / В. В. Новікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 187-191. - Бібліогр. в кінці ст.

786.        Овсяннікова О. Творчий розвиток молодших школярів засобами музичного мистецтва / О. Овсяннікова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 122-125.

787.        Ороновська Л. Прилучення молодших школярів до духовних цінностей засобами музичного мистецтва: результати експерименту / Л. Ороновська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1 '2005. - С. 6-11.

788.        Плукар Г. Школа і клас давно чекають вас: (Перші дні дитини в школі) / Г. Плукар // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 43-44.

789.        Потоцька Ю. Формування почуття гендерної рівності у дітей / Ю. Потоцька // Початкова освіта. - 2005. - № 42 (листопад). - С. 2-10.

790.        Рєпкін В. Проблеми теорії навчальної діяльності: навчальна задача. / В. Рєпкін, Н. Рєпкіна // Початкова освіта. - 2005. - № 3. - С. 4-6.

791.        Тимчик М. Педагогічні основи управління процесом формування мотивації на правильну поставу в учнів початкових класів / М. Тимчик, В. Сергієнко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 106-108.

Ткаченко О. М. Становлення майстерності педагога у формуванні еколого-естетичної культури особистості молодшого школяра / О. М. Ткаченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова.До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 279-281.

793.        Шульга Л. Діагностика сформованості моральних переконань в учнів початкових класів / Л. Шульга // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2.

 

-    С. 4-6.

Див.: 884, 892, 895, 897, 966, 980,1021-1025, 1042, 1043, 1075, 1076,1239,1240, 5546,

5550, 5615, 5767.

 

 

 

Види і форми навчання

794.        Аліксійчук О. С. Дидактичні ігри у музично-виховній роботі з молодшими школярами / О. С. Аліксійчук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 80-82. - Бібліогр. в кінці ст.

795.        Аніскіна Н. О. Літня школа : нова організаційна модель освіти старшокласників / Н. О. Аніскіна, О. М. Тимощук, О. І. Чорна. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 112 с.

796.        Воронка Г. Кооперативні форми навчання - презентація інтелектуальної продукції / Г. Воронка // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 8/10. - С. 122-129.

797.        Глушак Г. Вода, властивості, застосування : (Бінарний урок з фізики та хімії) / Г. Глушак, О. Хомич // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 11-15.

798.        Гуцан Л. Гра як засіб пропедевтичної профорієнтаційної роботи / Л. Гуцан // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 51-53.

799.        Дручків Н. Ю. Методика застосування дидактичних ігор у формуванні лексичних навичок усного іншомовного мовлення учнів початкової школи / Н. Ю. Дручків, О. О. Паршикова, О. О. Стеценко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 53-63. -Бібліогр. в кінці ст.

800.        Ісаєвич М. Інтегровані уроки з української мови та літератури рідного краю / М. Ісаєвич // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал.

-    2005. - № 3. - С. 25-30.

801.        Козій Т. Геніальний тиран чи національний герой? : інтегрований повторювально-узагальнювальний урок-суд над Наполеоном Банапартом / Т. Козій ; Всесвітня історія / Правознавство. 9 клас // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 30-35.

802.        Кондрацова Л. Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою фашистських катів: Бінарний урок з української літератури та історії України в 11 класі / Л. Кондрацова, М. Кондрацов // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 5. - С. 13-17.Коротун І. Робота в парах у 1 класі / І. Коротун // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 29-30.

803.        Кучерина Т. В. Гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів : (нестандартний урок) / Т. В. Кучерина // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5 (89). - С. 20-22.

804.        Лісовенко Г. В. Шляхи удосконалення сучасного уроку / Г. В. Лісовенко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

С. 88-95.

806.        Наумов Б. Цілісний підхід до виховання і навчання дітей / Б. Наумов // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 37-40.

807.        Онищенко О. Особистісно орієнтований підхід: лозунг чи реальність? / О. Онищенко // Початкова освіта. - 2005. - № 43 (листопад). - С. 5-6.

808.        Палій Н. І. "Бо ти на землі - Людина" : урок - компаративний аналіз за творами Г.Ібсена "Ляльковий дім" та О. Кобилянської "Людина". 10 клас / Н. І. Палій // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 2. - С. 23-26.

809.        Передрій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови / Г. Передрій // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 1. - С. 7-14.

810.        Петьована Л. Л. Порівняльний аналіз традиційних форм навчання та дистаційної освіти / Л. Л. Петьована // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

 

-    Вип. 16. - С. 103.

811.        Подлевська Н. Формування культури спілкування в учнів 5-6 класів методами інтерактивного навчання / Н. Подлевська // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 10-13.

812.        Рихлик Т. Урок - театралізоване дійство "З історії великих географічних відкриттів" / Т. Рихлик // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 12-16.

813.        Скорик Т. Інтегрований урок музики та образотворчого мистецтва у 2 класі / Т. Скорик // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. -

С. 43-45.

814.        Хлєбнікова Т. М. Ділова гра як метод активного навчання педагога : навчально-методичний посібник для викладачів, слухачів ІПО, директорів шкіл, керівників РУО / Т. М. Хлєбнікова. - Харків : Основа, 2005. - 80 с.

815.        Чубай Р. Бджілка - свята комаха : Інтегрований урок з математики, природознавства та образотворчого мистецтва / Р. Чубай // Початкова освіта. - 2005.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа