Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

-    № 39 (жовтень). - 9-11 (вкладка).

816.        Щербак О. Рольова гра як форма інноваційних технологій : ( Тема: "Вірус. Антивірус") / О. Щербак // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 9/10. - С. 88-95.

Щербань П. Ситуаційно-ігрові методики навчання / П. Щербань // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 105­113. - 818. Южакова О. Оволодіти "китайською" грамотою : Конспектування як основа у роботі над скороченням наукового тексту / О. Южакова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 6. - С. 77-88.

Див. 498, 755, 947.

 

 

 

Технології, методи і засоби навчання

819.        Анісімов М. Педагогічні підходи побудови моделей електронних підручників / М. Анісімов // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -Вип. 60, Ч. 1. - С. 5-11.

820.        Артюшенко О. Сучасні технології у спадщині А. С. Макаренка в оцінці західних дослідників / О. Артюшенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 11-15. - Библиогр. в конце ст.

821.        Бібік Н. Проблема профільного навчання в педагогічній теорії і практиці / Н. Бібік // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. - С. 20-26.

822.        Білогубка М. Я. Поради щодо налаштування комп'ютерного класу / М. Я. Білогубка // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6. - С. 40-42.

823.        Біляковська О. Переваги модульної технології навчання при вивченні предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітній школі / О. Біляковська // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. -

С. 5-9.

824.        Биков В. Ю. Вивчення перетворення інверсії на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням пакета DG / В. Ю. Биков, С. А. Раков // Інформаційні технології і засоби навчання : Збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 15-28. - Бібліогр. в кінці ст.

825.        Биков В. Ю. Засоби навчання нового покоління в комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 20-23.

826.        Биков В. Ю. Класифікація засобів навчання / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 39-60. - Бібліогр. в кінці ст.

827.        Богач О. Вплив ЗМІ на старшокласників / О. Богач // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. -2005. - № 1. - С. 56-61.

828.        Большакова І. Ігротека для першокласників: методичні рекомендації з облаштування ігрових кімнат / І. Большакова // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 1. - С. 28-31.

829.        Бондаренко Н. Новий підручник як невід'ємна складова системної перебудови мовної освіти / Н. Бондаренко, А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 2-5.

830.       71Бондаренко Н. Новий підручник як невід'ємна складова системної перебудови мовної освіти / Н. Бондаренко, А. Ярмолюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 5. - С. 83-88.

831.       Брижицька О. Л. Теоретичні аспекти методів навчально-пізнавальної діяльності / О. Л. Брижицька // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 15-21. - Бібліогр. в кінці ст.

832.       Васильєва Н. М. Застосування інтерактивних методів навчання / Н. М. Васильєва // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 34 (118). - С. 22-24.

833.       Верхола А. Оптимальні фізіолого-гігієнічні умови виконання креслень / А. Верхола // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 4. - С. 50-51.

834.       Використання комп'ютерних технологій у процесі викладання технічних дисциплін / Р. Горбатюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - 3'2005. - С. 184-189.

835.       Волинський В. Ліцензійні операційні системи Microsoft для персональних комп'ютерів (Класифікація комп'ютерних програмно-педагогічних засобів навчання) / В. Волинський, Т. Ханюк, Н. Чабан // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 61-63.

836.       Волинський В. Класифікація комп'ютерних програмно-педагогічних засобів навчання / В. Волинський // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 42-46.

837.       Волинський В. Класифікація комп'ютерних програмно-педагогічних засобів навчання / В. Волинський // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 63-66.

838.       Волкова Л. Педагогічний тренінг як засіб реалізацій сучасних технологій навчання / Л. Волкова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -Вип. 60, Ч. 2. - С. 17-20. - Бібліогр. в кінці ст.

839.       Волховська Т. Вітчизняні освітні інновації: вісім основних проектів / Т. Волховська, Коляда Т., Овчаренко Л. // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8/10. - С. 68-79.

840.       Гірняк А. Позатекстовий компонент модульно-розвивального підручника: систематика, функції, параметри / А. Гірняк // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 135-156.

841.       Гаркович О. Освітнє середовище як система / О. Гаркович // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 36-40.

842.       Гедвілло О. І. Особливості впровадження в учбовий процес комп'ютерних технологій / О. І. Гедвілло, О. О. Василенко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 343-346.

843.       Голодюк Л. Комп'ютерна підтримка викладання природничо-математичних дисциплін у середній загальноосвітній школі / Л. Голодюк // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 263-267.

844.        Голуб Т. Підручник навчає та допомагає повірити в себе / Т. Голуб // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 78-80.Гонтарчук Л. Н. Модульное обучение как альтернатива личностно-деятельного подхода в обучении / Л. Н. Гонтарчук // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : Матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. -Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 144-147.

845.        Гриценко І. В. Гра як один із провідних видів навчальної діяльності молодшого школяра / І. В. Гриценко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 60-63.

846.        Гриценчук О. О. Електронний підручник і його роль у процесі інформатизації освіти / О. О. Гриценчук // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. -С. 255-261. - Бібліогр. в кінці ст.

847.        Грудинін Б. О. Розвиток творчих здібностей учнів засобами домашнього фізичного експеременту (на прикладі молекулярної фізики та термодинаміки) / Б. О. Грудинін // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. -Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 103-110.

848.        Гудзик І. Інформаційна грамотність як важлива ознака компетентності учня / І. Гудзик // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 34-38.

849.        Гуманітарне освітнє середовище / авт. : В. О. Соболь, Ф. Д. Пустова, М. В. Бородинова та ін. - Київ : Плеяди, 2005. - 112 с.

850.        Гусь І. М. Метод проектів / І. М. Гусь, І. В. Калмикова // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5 (89). - С. 8-11.

851.        Д'ячкова Т. В. Історія розвитку дискусійних методів спілкування / Т. В. Д'ячкова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 415-420.

852.        Даниленко Л. І. Педагогічні інновації та інноваційні педагогічні технології: сутність і структура / Л. І. Даниленко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 270-276. - Бібліогр. в кінці ст.

853.        Дементієвська Н. П. Комп'ютерні технології для розвитку учнів та вчителів / Н. П. Дементієвська, Н. В. Морзе // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. -С. 76-95. - Бібліогр. в кінці ст.

854.        Довбенко Т. Метод проектів в історії шкільництва / Т. Довбенко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 47-52.

855.        Досвід розробки і розвитку інформаційних освітніх ресурсів у мережі Інтернет / Н. Т. Задорожна [та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 261­269. - Бібліогр. в кінці ст.

856.        Жук Ю. О. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 96-99. - Бібліогр. в кінці ст.

857.        Жук Ю. О. Характерні ознаки структури комп'ютерно орієнтованого навчального середовища / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 100-108. - Загуменнов Ю. Особистісно зорієнтовані технології в освіті / Ю. Загуменнов, Л. Шелкович, Г. Шварц // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. - № 9/10. - С. 10-24.

858.        Закалюжний В. М. Зміст та методи навчання як фактори мотивації учіння / В. М. Закалюжний // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 42­46. - Бібліогр. в кінці ст.

859.        Забродська Л. Інформатизація закладу освіти управлінський аспект / Л. Забродська // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - № 4. - С. 38-43.

860.        Захарова Н. Формування загальнопізнавальних умінь молодших школярів на міжпредметній основі / Н. Захарова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 49-52.

861.        Захарченко Н. Застосування комп'ютерних ділових ігор у навчальному процесі / Н. Захарченко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. -С. 125-129.

862.        Іванова О. Пізнавально-пошукова робота на уроках у світлі сучасних технологій навчання / О. Іванова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 59-63. - Бібліогр. в кінці ст.

863.        Ільїн О. О. Умови апробації електронних засобів навчання у загальноосвітній школі ступенів № 19 / О. О. Ільїн, О. Г. Захар // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин :

НДУ, 2005. - С. 58-60.

866.        Імжарова З. Дебати як педагогічна технологія / З. Імжарова // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. -№ 19/20. - С. 65-70.

867.        Інноваційна школа: інформатизація навчального процесу / А. Кудін, Г. Жабєєв, Ю. Свистун, Харченко Л. // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 4. - С. 32-37.

868.        Ісаєва Г. Метод проектів - ефективна технологія навчання / Г. Ісаєва // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. - № 9/10. - С. 4-10.

869.        Калініна Л. М. Якість інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом із використанням технічних засобів (29.05.05 р.) / Л. М. Калініна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 14­18. - Бібліогр. в кінці ст.

870.        Качеровська Т. Теоретичні основи застосування ігрового проектування у вітчизняній педагогіці: історичний аспект / Т. Качеровська // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 2. - С. 58-62.

871.        Кивлюк О. П. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній діяльності закладів освіти I ступеня / О. П. Кивлюк // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 68-69.Кивлюк О. П. Інформаційно-комунікаційні технологи в навчальній діяльності закладів освіти I ступеня / О. П. Кивлюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 6. - С. 111-113. - Бібліогр. в кінці ст.

872.        Князян М. Діагностична діяльність вчителя-дослідника як передумова реалізації сучасних технологій у навчанні / М. Князян // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 63-67. - Бібліогр. в кінці ст.

873.        Козетов І. Нестандартне обладання у навчанні метання у школі / І. Козетов // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 43-45.

875.        Костін Я. Методологія експериментального дослідження системного використання у школі інноваційних програмово-методичних засобів / Я. Костін // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3'2005. - С. 158-164.

876.        Костенко Л. Впровадження новітніх інформаційно-управлінських та комп'ютерних технологій в процес модернізації управління освітою / Л. Костенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 72-76.

877.        Кушнір В. Сучасні моделі процесу навчання фізики й математики / В. Кушнір, Г. Кушнір // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -

Вип. 60, Ч. 1. - С. 76-80.

878.        Лапінський В. В. Система організаційно-методичних заходів, спрямованих на забезпечення ефективності функціонування кабінету інформаційно-комунікаційних технологій / В. В. Лапінський // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 97-98.

879.        Лебедєва А. В. Застосування комплексного підходу до розвитку творчого потенціалу особистості дитини / А. В. Лебедєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 246-249.

880.        Ленчук І. Г. Побудовна оптимізація методу внутрішнього проекціювання / І. Г. Ленчук // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 213-225. - Бібліогр. в кінці ст.

881.        Лещук С. Навчально-пізнавальна діяльність учнів як об'єкт теоретичних досліджень / С. Лещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5'2005. -С. 185-189. - Бібліогр. в кінці ст.

882.        Лещук С. Практика використання навчально-інформаційних середовищ у старшій школі / С. Лещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2' 2005. -С. 128-132. - Бібліогр. в кінці ст.

883.       Логвін В. Л. Проблема інформаційного забезпечення постановки цілей діяльності педагогічного колективу / В. Л. Логвін // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 6. - С. 49-52. - Мірошніченко О. В. Дидактичні технології початкового навчання / О. В. Мірошніченко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 90-93.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа