Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

1065.  Засименко В. В. Комунікація як засіб навчання письма (на матеріалі офіційно-ділових текстів) / В. В. Засименко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 69-73.

1066.  Зовнішнє тестування з української мови: форма, структура та зміст // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. - С. 69-78.

1067.  Каліграфічні хвилинки на уроках рідної мови // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - № 12 (грудень). - С. 1-92.

1068.  Караман О. В. Організація самостійної роботи учнів під час вивчення другорядних членів речення у 8 класі гімназії / О. В. Караман, С. С. Канівець // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 106-113. - Бібліогр. в кінці ст.

1069.  Караман С. Інтегроване навчання / С. Караман // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 46-51.

1070.  Караман С. Технологія навчання української мови в гімназії (Методи і прийоми навчання української мови) / С. Караман // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 25-28.

1071.  Карнаух Т. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання / Т. Карнаух // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. -

С. 5-8.

1072.   Кващук А. Пунктуація для допитливих : запитання, завдання й відповіді / А. Кващук, Т. Гонтар // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 11. - С. 2-5.Князева О. Б. Картки для закріплення вміння робити звуко-буквений аналіз слів : 2 клас. 1 чверть / О. Б. Князева // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. -

№ 12 (грудень). - С. 92-102.

1074.   Коба Л. Різнорівневі домашні завдання з української мови для 4 класу: (За підручником "Рідна мова", ч. 1, авт. М. С. Вашуленко та ін., К., 2004) / Л. Коба // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 14-19.

1075.   Кобилинська Н. Навчання грамоти з елементами гри / Н. Кобилинська //Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 31-33.

1076.   Коваленко О. Вивчення словникових слів на уроках української мови / О. Коваленко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -

С. 19-22.

1077.   Коваль В. Безмежний як думка : Система комбінованих уроків із вивчення фразеології / В. Коваль // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 6. - С. 25-33.

1078.   Кожаєва Л. Узагальнення знань про розповідні, питальні і спонукальні речення / Л. Кожаєва // Початкова освіта. - 2005. - № 37 (жовтень). - 5-6 (вкладка).

1079.   Козак І. І. Джерела творчого використання методу цілих слів: із досвіду методики навчання грамоти 20-х років XX століття / І. І. Козак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 27-30.

1080.   Колєнцова В. Методичні основи розробки та упровадження вправ для навчання правопису ветеринарних термінів / В. Колєнцова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 51-54.

1081.   Коротун І. Особливості вивчення української мови дітьми шестирічного віку в школах з російською мовою викладання / І. Коротун // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 35-36.

1082.   Кулик О. Д. Формування умінь стилістичного аналізу складних багатокомпонентних речень в учнів 7-9-х класів / О. Д. Кулик // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. -С. 129-137. - Бібліогр. в кінці ст.

1083.   Кулик О. Організація процесу пізнання та активізація мислення першокласників через навчання грамоти / О. Кулик // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 27-29.

1084.   Куріпта В. Гра на уроці навчання грамоти / В. Куріпта // Початкова освіта. - 2005. -№ 23. - С. 2-15.

1085.   Курач Л. Ситуативні ролі - позитивний фактор розвитку діалогічного мислення учнів початкових класів / Л. Курач, О. Прищепа // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 30-33.

1086.   Курленкова В. Українська мова. 2-й кл. : Речення / В. Курленкова // Початкова освіта. - 2005. - № 37 (жовтень). - 1-2 (вкладка).

1087.   Кучеренко І. Робота над стилями мовлення в 11 класі / І. Кучеренко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 6-11.

1088.   Лісіцина І. С. Читання мовчки : збірник навчальних і контрольних вправ та завдань для учнів 4 класу / І. С. Лісіцина. - Харків : Торсінг плюс, 2005. - 80 с.Ліщук В. Подорож у веселе місто Алфавіт / В. Ліщук // Сільська школа України. -2005. - № 15. - С. 22-29.

1089.   Лаврик В. Діагностика навчальних досягнень учнів 5-6 класів в умовах особистісно зорієнтованого уроку як засіб формування позитивних мотивів навчання української мови / В. Лаврик // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 42-46.

1090.   Лещенко Г. Функціонально-комплексний підхід до роботи з текстом як засіб формування комунікативної україномовної компетенції школярів / Г. Лещенко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 7. - С. 26-30.

1091.   Лисенко Л. Урок української мови з використанням комп'ютерних технологій. 6 кл. / Л. Лисенко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 53-54.

1092.   Лобчук О. Вимоги до уроку з рідної мови / О. Лобчук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 16-19.

1093.   Лобчук О. Складання творів за спостереженням / О. Лобчук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 10-12.

1094.   Лобчук О. Уроки української мови для комплекту : 2-3-й класи / О. Лобчук, О. Власенко // Сільська школа України. - 2005. - № 25-26. - С. 25-48.

1095.   Ляшкевич А. І. Структура мовленнєвого спілкування / А. І. Ляшкевич // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -Вип. 39. - С. 87-91.

1096.   Мішура О. Іменник : Урок-КВК у 6 класі / О. Мішура // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. - С. 9-10.

1097.   Макаренко В. На культурологічній основі : Ілюстративно-інформаційні картки із розвитку зв'язного мовлення. 5-7 кл. / В. Макаренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. - С. 81-86.

1098.   Макаренко О. Мовний ранок / О. Макаренко // Початкова освіта. - 2005. - № 41 (листопад). - С. 16-20.

1099.   Мельник Т. В. Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів / Т. В. Мельник // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 93-97.

1100.   Методичні рекомендації щодо викладання української (рідної) мови в 2005­2006 н.р. // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6. - С. 2-4.

1101.   Метчик Н. Опановуючи знання самостійно : Урок-науково-практична конференція з теми "Графіка української мови". 10 кл. / Н. Метчик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 7/8. -

С. 35-44.

1103.   Мовчун Л. Який Сава, така й слава: Про власні назви / Л. Мовчун // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 35-36.

1104.   Мовчун А. Вивчення біблійних легенд на уроках читання в 4 класі / А. Мовчун // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 33-38.Мовчун Л. Вступний урок з мови / Л. Мовчун // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 8. - С. 23-25.

1105.   Нікітіна А. В. Аналіз категорії комунікативності тексту в педагогічному дискурсі / А. В. Нікітіна // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 100-104.

1106.   Ніколаєва Н. Г. Інформаційні освітні технології: комп'ютерні програми у вивченні мови / Н. Г. Ніколаєва // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 85-95. - Бібліогр. в кінці ст.

1107.   Нікулочкіна О. Основні вимоги до каліграфічного письма / О. Нікулочкіна // Початкова овіта. - 2005. - № 35/36 (вересень). - С. 3-11.

1108.   Нагорна С. Комбінована система, що вчить грамотності : Шість уроків із теми "Сполучник". 7 кл. / С. Нагорна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 4. - С. 14-22.

1109.   Науменко В. Орієнтовне планування уроків читання за Читанкою В. О. Науменко, 2 клас (2 частина) / В. Науменко // Початкова школа : Науково-методичний журнал.

 

-    2005. - № 3. - С. 31-36.

1111.   Науменко В. Орієнтовне тематичне планування уроків читання за підручником: Науменко В. О. Читанка, 3 клас (друга частина) / В. Науменко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 19-24.

1112.   Науменко В. Орієнтовне тематичне планування уроків читання: (За підручником: Науменко В. О. Читанка, 4 клас (друга частина) / В. Науменко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 36-40.

1113.   Науменко Л. Джерело - саме життя : Два уроки з вивчення української фразеології / Л. Науменко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 6. - С. 34-38.

1114.   Норинчак А. Урок "Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням" / А. Норинчак // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 38-40.

1115.   Овсієнко Л. Лінгво-стилістичні засади роботи над переказом у 5-7 класах / Л. Овсієнко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал.

-    2005. - № 5. - С. 11-14.

1116.   Опанасенко М. У гості до Іменникової країни : Урок-подорож. 6 кл. / М. Опанасенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 7/8. - С. 29-34.

1117.   Підручна З. Аудіювання як процес розвитку навичок смислового сприйняття мовлення / З. Підручна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5'2005. -С. 152-155. - Бібліогр. в кінці ст.

1118.   Підручна З. Основні види мовленнєвих вправ для навчання аудіювання / З. Підручна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - 1'2005. - С.109-113.Пінчук В. Гайда в похід!: Цикл уроків-колаж із вивчення теми "Прикметник". 6 кл. / В. Пінчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. - С. 11-19.

1119.   Павленко Л. Стилістичні функції засобів словотвору в українській мові / Л. Павленко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. -

С. 44-46.

1121.   Павлик О. А. Формування комунікативних умінь на уроках української мови як другої / О. А.  Павлик // Збірник наукових  праць.  Пед.  науки / Херсонський

державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 104-108.

1122.   Палихата Е. Урахування процесу судження під час навчання усного діалогічного мовлення / Е. Палихата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 142­148. - Бібліогр. в кінці ст.

1123.   Пацук Ю. Синтаксична організація речень із дієслівними предикатами інформації / Ю. Пацук // газ. Українська мова та література. - 2005. - № 40 (жовтень). -

С. 16-18.

1124.   Петрик О. Розвиток діалогічного мовлення молодших школярів / О. Петрик // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 8-11.

1125.   Плигань О. Закріплення вивченого матеріалу за темою "Однорідні члени речення. Кома між однорідними членами речення. Речення з кількома рядами однорідних членів" (Урок-ділова гра) / О. Плигань // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 37-39.

1126.   Подлевська Н. Ситуативно-діалогічні завдання на уроках рідної мови як спосіб формування культури спілкування в учнів 5 класу / Н. Подлевська // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 11-18.

1127.   Пономарьова К. Формування в молодших школярів умінь будувати зв'язні висловлювання / К. Пономарьова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 29-33.

1128.   Попова Л. О. Особливості роботи над удосконаленням монологічного мовлення учнів 5-7 класів / Л. О. Попова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 113-116.

1129.   Правова Н. В. Навчання російськомовних молодших школярів аудіювання на уроках української мови / Н. В. Правова // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. - С. 12-16.

1130.   Пригоди в абетковому королівстві : збірка казок учнів 4 класу // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - № 12 (грудень). - С. 103-113.

1131.   Присяжнюк Н. Критерії добору текстового матеріалу, вправ та завдань для зошитів з друкованою основою до уроків читання / Н. Присяжнюк // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 45-47.

1132.   Пясецька Л. Свято напруженої праці : ХІХ Всеукраїнська олімпіада юних філологів / Л. Пясецька // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. - С. 13-19.Рідна мова: Орієнтовне календарне планування. 5 кл. : 1 семестр / Оперчук О., Костійчук О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 3. - С. 50-55.

1133.   Робота зі словниковими словами // Початкова освіта. - 2005. - № 24. - С. 2-24.

1134.   Рождественська Д. Б. До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітній середній школі (на матеріалі 6-9 класів) / Д. Б. Рождественська, Н. В. Сороко // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 162-170. - Бібліогр. в кінці ст.

1135.   Романенко Ю. Аналіз функціонально-смислових типів мовлення у навчальному тексті на уроках української мови як метод засвоєння комунікативних стратегій текстотворення / Ю. Романенко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 8-11.

1136.   Романенко Ю. Конспектування науково-навчальних текстів як спосіб засвоєння комунікативних стратегій текстотворення / Ю. Романенко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 4. - С. 2-7.

1137.   Романюк Є. Наголос в українській мові :Урок-науковий діалог. 10 кл. / Є. Романюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. -

С. 6-7.

1139.   Рудницька О. Шлях до знань: робота над помилками : Конспект уроку творчого аналізу переказу. 8 кл. / О. Рудницька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 9/10. - С. 22-28.

1140.   Савельєва Н. В. Формування комунікативних умінь російськомовних першокласників на початковому етапі навчання української мови / Н. В. Савельєва // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 119-125.

1141.   Савченко О. Етапи опрацювання художніх творів на уроках читання / О. Савченко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 22-27.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа