Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

1142.   Селігей П. Семантична мотивація лексики як засіб активізувати учнівську цікавість / П. Селігей // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 9. - С. 50-52.

1143.   Семчук Д. Звертання: На основі ліричних творів українського бароко - поезій Лазаря Барановича "Світ стрясають грози... " та Івана Мазепи-Колядинського "Дума" / Д. Семчук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 7. - С. 2-6.

1144.   Семчук Д. Просте і складне речення :На основі тексту поеми Себастьяна Кленовича "Роксоланія" / Д. Семчук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. - С. 10-13.

Сергієнко А. Розвиток комунікативно-діяльнісних умінь і навичок учнів 9-11 класів на уроках української літератури  в  процесі  групової  навчальної діяльності/ А. Сергієнко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 21-22.

1146.   Скрипник Л. Односкладні речення :Уроки в педагогічному коледжі / Л. Скрипник // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. -

С. 7-10.

1147.   Скуратівський Л. Інтелектуальні засади мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках української мови / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 15-20.

1148.   Скуратівський Л. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання української мови в основній школі / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 4. - С. 7-10.

1149.   Скуратівський Л. До питання про значення поняття "мовленнєвий розвиток" та інші близькі за змістом поняття / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 2-4.

1150.   Скуратівський Л Мотив як рушійна сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення мови / Л. Скуратівський // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 2. - С. 2-5.

1151.   Скуратівський Л. Орієнтовне календарне планування уроків і тематичного контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 5 класу з рідної (української) мови (1 семестр) / Л. Скуратівський, Г. Шелехова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 60-63.

1152.   Скуратівський Л. Орієнтовне календарне планування уроків і тематичного контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 5 класу з рідної (української) мови : (ІІ семестр) / Л. Скуратівський, Г. Шелехова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 56-59.

1153.   Скуратівський Л. Проблеми практичної риторики в сучасному курсі української мови / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 23-26.

1154.   Скуратівський Л. Стратегії формування мислення учнів як чинника мовленнєвого розвитку / Л. Скуратівський // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. - С. 2-6.

1155.   Слободянюк Л. Загальні уявлення про стилі мовлення : (урок розвитку мовлення в 5 класі). / Л. Слободянюк // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 42-44.

1156.   Соловйова Н. Добір творчих завдань з мови на основі творів художньої літератури. / Н. Соловйова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 12. - С. 46-47.

1157.  Сосницька Н. Формування фонетичної та орфоепічної компетентності учнів / Н. Сосницька // Початкова освіта. - 2005. - № 3. - С. 6-8.Стасів Л. В. Ділове мовлення: технології навчання / Л. В. Стасів // Збірник наукових праць. Пед.науки/ Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

С. 295-298.

1159.  Стасів Л. Формування ділового мовлення учнів 5-9 класів (7 кл.) / Л. Стасів // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 42-44.

1160.  Стасів Л. Формування ділового мовлення учнів 5-9 класів : Автобіографія. Заява. 9 кл. / Л. Стасів // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 50-52.

1161.  Стасів Л. Формування ділового мовлення учнів 5-9 класів / Л. Стасів // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. -

С. 28-32.

1162.  Стасів Л. Формування ділового мовлення учнів 5-9 класів / Л. Стасів // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. -

С. 49-52.

1163.  Сухіна А. В. Діалогічне мовлення. 1-4 класи : збірник навчальних і контрольних вправ та завдань / А. В. Сухіна, Л. М. Дяченко. - Харків : Торсінг плюс, 2005. - 96 с.

1164.  Сухонос С. "Я хочу сказати своє слово": (Урок за "Читанкою" для 2 класу О. Я. Савченко) / С. Сухонос // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 1. - С. 13-14.

1165.  Тібій С. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології (урок української мови в 10 кл.) / С. Тібій // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 32-34.

1166.  Тоічкіна О. Формування культури українського мовлення російськомовних першокласників / О. Тоічкіна // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 13-14.

1167.  Українська мова. 5-12 класи : програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Г. Т. Шелехова [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2005.

- 176 с.

1168.  Усик Н. Рідна мова - найбільший скарб нації : (виховний захід для учнів 5-8 класів до Міжнародного дня рідної мови). / Н. Усик // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 61-64.

1169.  Форостюк Т. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення лексики української мови засобами гри / Т. В. Форостюк // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 180-186. -Бібліогр. в кінці ст.

1170.  Форостюк Т. В. Психолого-педагогічні основи формування пізнавального інтересу школярів у процесі вивчення української мови в школі / Т. В. Форостюк // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 197-203. - Бібліогр. в кінці ст.

1171.   Фурсова Л. Ще раз про інтегровані уроки рідної мови (Комплексні уроки розвитку зв'язного мовлення) / Л. Фурсова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 51-54.Фурсова Л. Ще раз про інтегровані уроки рідної мови (Комплексні уроки розвитку зв'язного мовлення) / Л. Фурсова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 34-40.

1172.   Хорошковська О. Теоретичні основи відбору змісту мовного й мовленнєвого матеріалу у шкільному курсі української мови як державної у школах національних меншин України / О. Хорошковська // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 31-35.

1173.   Хорошковська О. Орієнтовний список українських слів для засвоєння учнями 1-2 класів шкіл національних меншин України / О. Хорошковська // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 45-49.

1174.   Челышева И. Л. Основные нормы произношения и типичные ошибки русской речи в Крыму / И. Л. Челышева // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. -2005. - № 6. - С. 41-44.

1175.   Читання: потреба і радість : (Організація читацької діяльності учнів 2-4-х класів). // Початкова освіта. - 2005. - № 6. - С. 2-5.

1176.   Шабельникова Л. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін у

5 класах у 2005/2006 навчальному році: Рідна (українська) мова / Л. Шабельникова, О. Глазова // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 5. - С. 31-33.

1178.   Шаган Н. Розвиток зв'язного мовлення на уроках рідної мови / Н. Шаган //Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 12-15.

1179.   Шафранська О. Дидактичні ігри на уроках української мови в 2 класі / О. Шафранська // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 6-8.

1180.   Шевцова Н. Урок-казка у 1 класі / Н. Шевцова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 33-35.

1181.   Шелехова Г. Використання вправ з аудіювання і читання на уроках рідної мови в

6 класі / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 2-6.

1182.   Шелехова Г. Особливості мовленнєвої змістової лінії нової програми з української (рідної) мови для 5 класу / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 12-15.

1183.   Шуляр В. Переказ із творчим завданням: як уникнути помилок / В. Шуляр, Д. Діордіца // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 45-49.

1184.   Шуляр В. Переказ як спосіб перевірки знань з української мови / В. Шуляр, Т. Діордіца // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 54-56.

 

1186.   Щур М. Слова, близькі за значенням (синоніми) : Урок з елементами театралізації / М. Щур // Початкова освіта. - 2005. - № 37 (жовтень). - С. 9-10 (вкладка).

1187.   Ющук І. Вивчення числівника в 6 класі / І. Ющук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 1. - С. 14-19.Ющук І. Шлях до пізнання мови : Про викладання рідної мови в 5 класі / І. Ющук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. -

С. 2-4.

1189.   Як заморські гості розважали пані Лексику та поважали пані Орфографію : Система уроків з теми "Написання слів іншомовного походження". 5 кл. / Коваленко А., Опанасенко Л., Калініченко В., Назаренко Т. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. -

С. 6-10.

1190.   Яремчук Н. С. Удосконалення навичок говоріння в учнів підліткового віку / Н. С. Яремчук // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 134-137.

1191.   Яремчук В. Дидактичний матеріал для розвитку мовлення учнів 8 класу загальноосвітньої школи / В. Яремчук // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 11-17.

1192.   Ярмолюк А. Методичні засади розвитку вмінь удосконалювати власне писемне мовлення / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 18-22.

1193.   Ярмолюк А. Текст як засіб розвитку комунікативних умінь учнів 5-х класів / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 15-20.

Див. 661, 669, 687, 695, 718, 809, 994, 995, 3073, 3077, 3078, 5445, 5467, 5471, 5492,

5581.

 

 

 

Російська мова

1194.   Аржанцева Т. В. Формирование коммуникативных умений и навыков учащихся пятых классов при изучении темы "Вводные слова и словосочетания" / Т. В. Аржанцева // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 53-57.

1195.   Венгер В. Ф. Имя существительное : обобщающий урок-КВН в 6 классе / В. Ф. Венгер // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 75-77.

1196.   Гавриш А. Про електронний посібник з російської мови : система Д. Б. Ельконіна -В. В. Давидова. 2-й клас / А. Гавриш // Початкова освіта. - 2005. - № 3. - С. 9-10.

1197.   Глущук С. В. Використання сучасних інфіормаційно-комунікаційних технологій у навчанні російської мови / С. В. Глущук // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005.

 

-    Вип. 4 (14). - С. 221-224. - Бібліогр. в кінці ст.

1198.   Голобородько Е. П. Концептуальные основы изучения русского языка в школах Украины / Е. П. Голобородько // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.

1199.   2005. - № 3. - С. 2-7.Гудзик І. Аудіювання, говоріння і вільне письмо на уроці російської мови / І. Гудзик // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -

С. 22-25.

1200.   Давидюк Л. В. Календарное планирование уроков русского языка для 10 класса школ с украинским языком обучения / Л. В. Давидюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 8, 9, 10, 11, 12. - С. 62-64, 61-64, 58-64, 62-64, 58-59.

1201.   Джежелей О. В. Учить ориетироваться в мире книг : организация самостоятельного учебного чтения на завершающем этапе обучения в начальной школе / О. В. Джежелей, А. А. Емец // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 4. - С. 18-21.

1202.   Загуляева Е. Н. Каждому свой край сладок : использование литературно-краеведческих материалов на занятиях в младших классах / Е. Н. Загуляева // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 16-18.

1203.   Зызак Л. Н. Чтобы высказывание было логичным и образным : урок на тему "Предложения с обособленными согласованными определениями, их использование в речи" / Л. Н. Зызак // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 1. - С. 11-12.

1204.   Корсаков В. А. Добиваться смысловой цельности текста : развитие у учащихся умения использовать подтемы при составлении высказывания / В. А. Корсаков // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. -№ 2. - С. 13-15.

1205.   Котельникова С. А. Поощрять речевую импровизацию : творческие работы нетрадиционных жанров / С. А. Котельникова // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 2. - С. 7-12.

1206.   Коченгина М. В. Когда личное, творческое становится ведущим : формирование у учащихся начальных классов умений выражать свое отношение к предмету речи / М. В. Коченгина // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 3. - С. 44-47.

1207.   Кочубей Л. В. Роль диалога на уроках русского языка в 5-ых классах / Л. В. Кочубей // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - Вип. 59. - С. 96-103. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа