Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

1333.   Хоменко Н. П. Сучасні методи навчання ефективного читання іншомовних текстів / Н. П. Хоменко, О. Р. Яковець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 121-123.

1334.   Ціпан Т. С. Розвиток комунікативних здібностей учнів при вивченні англійської мови / Т. С. Ціпан // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -С. 51-56.

1335.   Ціпан Т. А в мене була ситуація! : Способи інтенсифікації навчального процесу при вивченні англійської мови / Т. Ціпан // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 40-49.

1336.   Ціпан Т. А в мене була така ситуація! : Способи інтенсифікації навчального процесу при вивченні англійської мови / Т. Ціпан // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 46-49.

1337.   Чорна В. М. Реалізація інтегративних зв'язків у процесі викладання німецької мови / В. М. Чорна // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. -

С. 20-21.

1338.   Чумак Н. Розвивати інтерес до кожної іноземної мови (Концепція навчально-методичного комплекту "Francais 5(1)" / Н. Чумак // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 81-84.

1339.   Шапран Л. Ю. Комп'ютеризоване навчання іноземних мов із використанням автоматизованих навчальних курсів / Л. Ю. Шапран, Л. Ю. Куниця, Г. А. Чередніченко // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 139-144. - Бібліогр. в кінці ст.

1340.   Шевчук А. Myths, Legends, and Tales from Native America : Усна народнопоетична творчість індіанців Америки на уроці англійської мови / А. Шевчук // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 40-45.

1341.   Шерстюк О. М. Зразки завдань до олімпіади з французької мови (9, 10, 11 класи спецшкіл /гімназій) / О. М. Шерстюк // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 58-61.

1342.   Щербак О. А. Підготовчі вправи для навчання старшокласників французького писемного мовлення на основі інтенсивної методики / О. А. Щербак // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 17-20.

Бойко О. В. До проблеми наступності у навчанні старших дошкільників та молодших школярів англійської мови / О. В. Бойко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. -Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 68-75.1344. Костікова І. І. Інтенсифікація навчання англійської мови / І. І. Костікова //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 104-107.

Див. 520, 672, 677-679, 691, 700, 799, 891, 938, 969, 3030, 3070, 5421, 5459, 5472.

 

 

 

Література

1345.   Головченко Н. Структурно-стильові домінанти імпресіонізму : до вивчення творів Гамсуна "Пан", Коцюбинського "Цвіт яблуні". Буніна "Легке дихання" / Н. Головченко //Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 5. - С. 13-19.

1346.   Медвідь Н. О. Тема бога і митця в поезіях В. Стуса і Р. М. Рільке : спроба компаративного аналізу / Н. О. Медвідь // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 156-161.

1347.   Токмань Г. Якщо мій досвід знадобиться... (2. Введення нових методів у викладання літератури) / Г. Токмань // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2005. - № 1/2. - С. 31-33.

 

 

 

Українська література

1348.   Антош Г. Стимулюймо учнівську творчість / Г. Антош // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 4. - С. 21-28.

1349.   Артюх Н. Людина без Вітчизни - соловей без пісні : Два уроки за творчістю К. Малицької / Н. Артюх // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 9/10. - С. 47-51.

1350.   Бійчук Г. Видатний майстер українського слова : круглий стіл, присвячений ювілею поета. До 85-річчя від дня народження Дмитра Білоуса / Г. Бійчук // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 12. - С. 14.

1351.   Бійчук Г. Актуалізація архетипів національного підсвідомого засобами художнього слова : На матеріалі творчості Тараса Шевченка / Г. Бійчук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. - С. 12-18.

1352.   Бійчук Г. Актуалізація архетипів національного підсвідомого засобами художнього слова : на матеріалі творчості Григора Тютюнника. Стаття друга / Г. Бійчук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 11. -

С. 9-13.

1353.   Бабійчук Т. Заняття з української літератури з використанням відеофрагмента : (міні-екранізації) / Т. Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 12. - С. 30-33.Бабійчук Т. Методика створення відеозаписів на уроках літератури / Т. Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 15-20.

1354.   Базиленко Л. Пізнай себе, або Благодатний Еродій : вистава за мотивами притч Г. Сковороди / Л. Базиленко // Шкільний світ. - 2005. - № 21-24. - С. 22-24.

1355.   Базиль Л. Специфіка вивчення літератури в школах України на основі Дальтон-плану (20-ті рр. 20 ст.) / Л. Базиль // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 37-42.

1356.   Балагура Т. Література, що формує особистість і вчить самореалізації : Календарно-тематичне планування з курсу "Українська література". 5 кл. / Т. Балагура // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 4. - С. 64-70.

1357.   Ващенко Л. Про критерії оцінювання навчально-методичного комплексу / Л. Ващенко // Директор школи, ліцею,гімназії. - 2005. - № 4. - С. 76-81.

1358.   Баранова В. Неоромантичне двосвіття "Лісової пісні" Лесі Українки / В. Баранова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 30-35.

1359.   Бондаренко Ю. І. Виявлення авторської позиції у літературних творах історичного жанру: методичний аспект проблеми / Ю. І. Бондаренко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 14-19. - Бібліогр. в кінці ст.

1360.   Бондаренко Ю. Зіставлення художньо-історичного мислення письменників на уроках літератури (на матеріалі творів про Марусю Чурай) / Ю. Бондаренко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 30-35.

1362.   Бондаренко Ю. Зіставлення художньо-історичного мислення письменників на уроках літератури (на матеріалі творів про Марусю Чурай) / Ю. Бондаренко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 5. - С. 27-31.

1363.   Бондаренко Ю. Розвиток історичного мислення школярів у процесі аналізу образів-персонажів літературних творів / Ю. Бондаренко // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2005. - № 11/12. - С. 43-46.

1364.   Бондаренко Ю. Розвиток історичного мислення школярів у процесі аналізу образів-персонажів / Ю. Бондаренко // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2005. - № 9/10. - С. 37-41.

1365.   Борисенко О. Переказати - і полюбити : Урок розвитку зв'язного мовлення. 8 кл. / О. Борисенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. - С. 43-47.

1366.   Босак С. Вивчення новелістики Григора Тютюнника в 11-му класі / С. Босак // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 6. - С. 25-28.

1367.   Бурлакова І. Від теоретичного поняття - до конкретного тексту (на матеріалі роману У.Самчука "Волинь") / І. Бурлакова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 5. - С. 89-92.Вічалковська Н. Розвиток розумової активності школярів на уроках читання / Н. Вічалковська, А. Денисюк, Н. Кордунова // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. - С. 61-63.

1368.   Васюта С. Проблемні питання для самостійної роботи учнів на уроках української літератури / С. Васюта // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 10-15.

1369.   Васянович Г. Морально-естетична проблематика в поетичній творчості Ярослава Цурковського / Г. Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-

метод. журнал. - 2005, № 2. - С. 105-112.

1371.   Вертій О. Вивчення українсько-грузинських літературно-театральних взаємозв'язків від найдавніших часів до початку ХХ ст. / О. Вертій // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 12.

- С. 2-7.

1372.   Вертій О. З'ясування народних джерел творчості письменника в школі (І. Франко) / О. Вертій // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 19-23.

1373.   Вертій О. З'ясування народних джерел творчості письменника в школі (Павло Грабовський) / О. Вертій // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 24-26.

1374.   Верхоланцева Л. Край мій зелений, край мій полтавський (Література рідного краю) / Л. Верхоланцева // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 41-45.

1375.   Гаврилова Т. Народознавчий аспект повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" (Окремі моменти вивчення твору. 10 кл.) / Т. Гаврилова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. -

С. 34-38.

1376.   Гаврилюк О. Що запишемо у книгу життя? : Особистісно-зорієнтований урок за оповіданням Коцюбинського "Що записано в книгу життя...". 8 кл. / О. Гаврилюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - № 3. - С. 23-28.

1377.   Галич О. Мемуари на уроках української літератури в школі / О. Галич // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 1. - С. 4-7.

1378.   Гальонка О. Літературні композиції / О. Гальонка // Шкільний світ. - 2005. - № 21­24. - С. 11-15.

1379.   Гальонка О. Недоспівана пісня : літературна композиція за творами Богдана Лепкого / О. Гальонка // Шкільний світ. - 2005. - № 21-24. - С. 7-11.

1380.   Гоголь Н. Місце та роль естетичної оцінки художнього твору в літературному розвитку особистості / Н. Гоголь // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 21-25.

1381.   Гоголь Н. Формування в учнів 5-6 класів естетичної оцінки художнього твору / Н. Гоголь // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 21-27.Головецька Н. Два уроки з вивчення твору А. Лотоцького "Михайло-семиліток". 5 кл. / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 30-33.

1382.   Головецька Н. "Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі" (Урок позакласного читання за повістю О.Кобилянської "В неділю рано зілля копала". 10 кл.) / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 33-35.

1383.   Гончарова Є. Кайдашева сім'я : вистава за повістю І. Нечуя-Левицького / Є. Гончарова // Шкільний світ. - 2005. - № 21-24. - С. 19-21.

1384.   Горбатюк С. Виховання людини починається в рідному домі : Формування творчого мислення учнів засобами літературного краєзнавства / С. Горбатюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - № 7/8. - С. 88-94.

1385.   Горболіс Л. "Красо моя ти, Сумщино, Сумщино... " : Урок літератури рідного краю / Л. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 26-33.

1386.   Гордієнко О. Тема влади грошей та жертв цієї влади в зарубіжній та українській драматургії : 11 клас / О. Гордієнко; О. Грдієнко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 36-41.

1387.   Девдера М. Мої методичні окрушини / М. Девдера // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 36-42.

1388.   Дем'яненко О. Вартість важливого вибору : система уроків за повістю "Захар Беркут" / О. Дем'яненко // газ. Українська мова та література. - 2005. - № 43-44 (листопад). - С. 31-34.

1389.   Демидчик А. Вчити мистецтву розкриття смислів твору / А. Демидчик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - № 3. - С. 36-44.

1390.   Дига Н. Проблемно-пошукові методи активізації пізнавальної діяльності учнів 5-8 класів у процесі вивчення творів історичної тематики / Н. Дига // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 21-25.

1391.   Дмитренко О. Розвиток драматургії і театру в другій половині 19 ст. (Вивчення творчості М. Старицького та М. Кропивницького у 10 класі. Інтегровані уроки (Укр. літ. й психологія) в медичних класах / О. Дмитренко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 18-23.

1392.   Дмитренко Г. Перші уроки з літератури у 5 класі / Г. Дмитренко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 8. - С. 16-23.

1393.   Дмитренко Г. Перші уроки з літератури / Г. Дмитренко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. - С. 30-35.

1394.   Дятленко Т. Інтелектуальна гра як ефективний засіб перевірки та оцінки знань і вмінь школярів : світ природи у житті та творчості М. Коцюбинського / Т. Дятленко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 12. - С. 34-36.Єсаульцева В. Література Розстріляного Відродження : опорні конспекти / В. Єсаульцева // газ. Українська мова та література. - 2005. - № 15. - С. 28-32.

1395.   Жадан Л. В. Логічні ігри / Л. В. Жадан // Все для вчителя. - 2005. - № 17-18. -

С. 82-83.

1398.   Жила С. Галерея портретів духовних осіб і святих за "Повістю врем'яних літ" : Форми взаємодії літературних, живописних, графічних образів / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 9. - С. 51-56.

1399.   Жила С. Комплексне використання мистецтв у процесі вивчення "Повісті врем'яних літ" / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 9-16.

1400.   Жила С. Мистецькі та історичні коментарі у процесі вивчення роману П. Загребельного "Євпраксія" / С. Жила // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 2-6.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа