Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

1466.   Петриченко Н. З історії письменницького епістолярію / Н. Петриченко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 7. - С. 27-31.

1468.   Петриченко Н. Пізнавальне й виховне значення епістолярної спадщини художників слова / Н. Петриченко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 35-38.

1469.   Петриченко Н. Форми і методи роботи з листами на уроках української літератури. / Н. Петриченко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 12. - С. 26-30.

1470.   Погрібняк Ю. Ліки від забуття (Конспект уроку за поемою М. Вороного "Євшан-зілля". 8 кл.) / Ю. Погрібняк // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 28-31.

1471.   Привалова С. Вивчення мови літературного твору : На матеріалі поезії "Гімн" І. Франка / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 17-22.

1472.   Привалова С. Вивчення мови художнього твору : Роман П. Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" / С. Привалова, І. Балюк // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 41-45.

1473.   Привалова С. Педагогічне керування процесом вивчення мови художнього твору в старших класах (На матеріалі роману В. Барки "Жовтий князь") / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 20-23.

1474.   Привалова С. Художня мова як засіб розкриття ідейного змісту твору : (на прикладі повісті І. Багряного "Огненне коло") / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 12.

- С. 20-23.

1475.   Привалова С. Вивчення мови кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна" в 11 класі / С. Привалова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 21-24.Присяжнюк В. Світло з горобиної ночі. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки: Сценарій нетрадиційного уроку / В. Присяжнюк // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 23/24. -

С. 56-62.

1477.   Приходько І. Використання епістолярної спадщини як документа у шкільному літературному курсі / І. Приходько // Педагогічна думка. - 2005. - № 1. - С. 9-14. -Бібліогр. в кінці ст.

1478.   Рада І. "Пренепорочная, благая... " : Як вивчати біблійні образи на уроках літератури / І. Рада // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 3. - С. 91-94.

1479.   Романченко Г. Образ жінки-бранки в українській літературі : за романом П. Загребельного "Роксолана" / Г. Романченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 11/12. - С. 19-21.

1480.   Савченко З. Проблемно-стильовий аналіз роману Ю. Яновського "Вершники" (Матеріали до вивчення твору. 11 кл.) / З. Савченко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 29-33.

1481.   Семененко Любов. Опрацювання творів Лесі Українки у ракурсі мистецької проблематики як засіб формування естетичної культури учнів / Л. Семененко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1 '2005. - С. 3-5. -Библиогр. в конце ст.

1482.   Семеног О. Стрілецькі та повстанські пісні / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 2-3.

1483.   Сергєєва Н. "Дослівна мова - нежива!" (І. Франко - перекладач): Конспект інтегрованого бінарного уроку з використанням комп'ютерних технологій. 10 кл. / Н. Сергєєва // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 4. - С. 23-30.

1484.   Сергієнко А. Методика використання технологій групового навчання на особистісно орієнтованому уроці української літератури / А. Сергієнко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 31-34.

1485.   Ситченко А. Варіант аналізу роману У. Самчука "Марія" / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 24-26.

1486.   Ситченко А. До питання про специфіку осягнення мистецтва слова / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 11. - С. 25-28.

1487.   Ситченко А. Морфологічний аналіз художнього твору / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 12. - С. 11-13.

1488.   Сладковська Н. Творимо кіно на уроці : З практики реалізації шестикласниками інтегрованого творчого проекту / Н. Сладковська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. - С. 23-30.Смаїлова М. Модель проектованого аналізу роману М. Хвильового "Вальдшнепи" / М. Смаїлова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 27-29.

1489.   Снєт А. Природа і людина в оповіданні Григора Тютюнника: Сценарій нетрадиційного уроку / А. Снєт // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 23/24. - С. 63-67.

1490.   Соловйова Н. Формування в учнів умінь давати психологічну характеристику героїв художнього твору / Н. Соловйова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 43-46.

1491.   Соя Б. З когорти борців за віру : Поема "Іван Вишенський" Івана Франка: проблема морального вибору людини / Б. Соя // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. - С. 24-28.

1492.   Соя Б. Сильні духом : Олег Ольжич, Олена Теліга - поети і герої / Б. Соя // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 4. -

С. 14-21.

1494.   Стефанович Т. Літературні диктанти / Т. Стефанович // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 5. - С. 10-12.

1495.   Сухарко Г. Літературні диктанти : (Життя і творчість Лесі Українки) / Г. Сухарко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. -С. 8-10.

1496.   Тільнова І. "Кого ж я зрадила? Саму себе!." : за драмою-феєрією Лесі Українки / І. Тільнова // Шкільний світ. - 2005. - № 21-24. - С. 30-35.

1497.   Терещенко В. Формування початкових умінь поетичної майстерності / В. Терещенко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. -

С. 10-12.

1498.   Тимків Н. Роль і місце авторської позиції у романі Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?". 10 кл. / Н. Тимків // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 21-25.

1499.   Тихолоз Сергій. Два уроки за творчістю Василя Симоненка / С. Тихолоз // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. -

С. 2-7.

1500.   Ткачук Г. Уроки людяності і доброти (Система уроків за творами М. Магери) / Г. Ткачук // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 37-39.

1501.   Токмань Г. Якщо мій досвід знадобиться... (4. Методичні рекомендації до вивчення життєпису письменника та його індивідуального стилю) / Г. Токмань // Урок української  :  Науково-публіцистичний журнал-дайджест.  - 2005.  - № 5/6. -

1502.   С. 32-35.Токмань Г. Якщо мій досвід знадобиться... (5. Розвиток мовлення школярів при вивченні літератури) / Г. Токмань // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2005. - № 7/8. - С. 33-36.

1503.   Токмань Г. Якщо мій досвід знадобиться... (6. І ще про розвиток мовлення при вивченні літератури) / Г. Токмань // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2005. - № 9/10. - С. 41-44.

1504.   Турута Т. Шлях М. Коцюбинського від реалізму до імпресіонізму (Інтегрований урок. 8 кл.) / Т. Турута // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 35-37.

1505.   Удовиченко Л. М. Вивчення образу-персонажа у національному та загальнолюдському вимірах : на матеріалі творчості Е. Золя та І. Франка. / Л. М. Удовиченко //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 42-45.

1506.   Улицька Ф. Музика і живопис - натхнення поетичних образів Д. Кременя (До уроків з літератури рідного краю) / Ф. Улицька // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 24-26.

1507.   Уроки позакласного читання за творами Лесі Українки : 1-4 клас. // Початкова освіта. - 2005. - № 5. - С. 2-8.

1508.   Фіщенко Н. "Брейн-ринг" : (За творчістю І. Франка) / Н. Фіщенко // Все для вчителя. - 2005. - № 17-18. - С. 84-86.

1509.   Фасоля Анатолій. Проблема методичного інструментарію (Особистісно-зорієнтований урок літератури) / А. Фасоля // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. - С. 13-19.

1510.   Фенцик О. М. Теоретичні та методологічні засади опрацювання змісту і форми епічного твору / О. М. Фенцик // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. - С. 93-110. - Бібліогр. в кінці ст.

1511.   Фесенко Л. Лісова пісня : за драмою-феєрією Лесі Українки / Л. Фесенко // Шкільний світ. - 2005. - № 21-24. - С. 24-29.

1512.   Фурсова Л. Українська література й кінематограф : Шляхи застосування кіноматеріалів на уроках і факультативних заняттях з української літератури / Л. Фурсова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 16-18.

1513.   Фурсова Л. Виховувати щасливих людей майбутнього : (формування мовно-літературної компетенції учнів у процесі застосування контекстних матеріалів) / Л. Фурсова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 57-60. - (Людмила Фурсова - учитель 2005 року!)

1514.   Фурсова Л. Від літературної компетенції - до життєвої компетентності : Формування літ. компетенції учнів на уроках укр. літ. в процесі використання контекстних матеріалів / Л. Фурсова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 5. - С. 12-21.

1515.   Халін В. Особливості художнього сприймання літератури у порівнянні зі сприйманням інших видів мистецтва / В. Халін // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 8-11.Халін В. Структура і особливості художнього сприймання / В. Халін // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 34-37.

1516.   Цимбалюк В. Вічно живий: Літературно-драматична композиція, присвячена Т. Г. Шевченку / В. Цимбалюк // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 55-59.

1517.   Цимбалюк В. "У світі поезії", "У світі прози та журналістики", "Цікаве літературознавство" : Програми допрофільних спецкурсів із української літератури для 8-9-х класів / В. Цимбалюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 7/8. - С. 83-87.

1518.   Чеховська Л. Увійти у світ і вистояти в ньому : Молодіжна субкультура - тема уроку-проекту / Л. Чеховська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 9/10. - С. 62-67.

1519.   Чумак Т. До проблеми формування духовного світу особистості старшокласника на уроках літератури / Т. Чумак // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 28-33.

1520.   Чух Г. "Лицар на білому коні" : Вивчення творчості Василя Симоненка у 7 кл. / Г. Чух // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. - С. 31-42.

1521.   Шевченко З. Нові підходи до вивчення повісті О. Кобилянської "Земля" / З. Шевченко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 27-29.

1522.   Шемендюк Т. Українські народні казки : Цикл уроків читання. 2-й кл. / Т. Шемендюк // Початкова освіта. - 2005. - № 38 (жовтень). - С. 16-25.

1523.   Щербина Л. Використання інтерактивних технологій на уроках української літератури / Л. Щербина // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 27-30.

1524.   Щербина Л. Упровадження інтерактивних технологій на уроках літератури / Л. Щербина // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 2. - С. 23-26.

1525.   Явоненко М. В. Діагностика готовності до літературно-творчої діяльності молодших школярів / М. В. Явоненко // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 1. - С. 17-26.

1526.   Явоненко М. Методика підготовки школярів до літературно-творчої діяльності / М. Явоненко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -С. 15-18.

1527.   Яценко Т. Експресіоністичне письмо Василя Стефаника. Вивчення новели "Камінний хрест" у 10 класі / Т. Яценко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 24-27.

1528.   Яценко Т. "Ми - неокласики, потужна літературна течія... " (Вивчення ранньої лірики М. Рильського у старших класах) / Т. Яценко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 21-24.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа