Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

№ 12. - С. 40-42.

Муратова В. І. Типологічні сходження у повісті Е. Хемінгуея "Старий і море" та оповіданні Кавабата Ясунарі "Голос бамбука, квітка персика" : матеріал до уроку-аналізу цих сходжень / В. І. Муратова // Всесвітня література в середніх навчальнихзакладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 38-41.

1709.   Муратова В. І. Типологічні сходження у повісті Е. Хемінгуея "Старий і море" та оповіданні Кавабата Ясунарі "Голос бамбука, квітка персика" : мареріал до уроку-аналізу цих сходжень / В. І. Муратова // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 166-174.

1710.   Мурзо Т. Є. Краще один раз побачити і запам'ятати, ніж сто разів почути... й забути : візуалізація інформації як засіб осмислення навчального матеріалу / Т. Є. Мурзо // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 24-25.

1711.   Мурзо Т. Є. Риму - на службу професії : (Педагогічна мотивація методики Мурзо Т. Є.) / Т. Є. Мурзо // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 25-26.

1712.   Муханова Е. А. "В душе его всегда... чисто, светло, честно" : система уроков по роману И. А. Гончарова "Обломов" / Е. А. Муханова // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 5. - С. 24-28.

1713.   Мухин В. А. "Дерзающим судьба помогает" : система уроков по роману Ж. Верна "Пятнадцатилетний капитан" / В. А. Мухин // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 1. - С. 26-29.

1714.   Мухомеджанова С. О. Інтерактивні види та форми робіт під час вивчення постмодерністських творів / С. О. Мухомеджанова, О. С. Рижко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 22-23.

1715.   Мухомеджанова С. О. Вчитись сприймати художній твір не як віддзеркалення реального життя, а як реакцію митця на умови буття : спроба цілісного аналізу роману А.Камю "Чума". Система уроків / С. О. Мухомеджанова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 50-52.

1716.   Мухомеджанова С. О. Текстуальний та інтертекстуальний аналіз постмодерністського твору : урок осягнення ідейного змісту роману П. Зюскінда "Запахи" / С. О. Мухомеджанова, О. С. Рижко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 4. - С. 37-38.

1717.   Ніколаєва О. О. Стильові домінанти бароко в постмодерністському романі М. Павича "Хозарський словник" : спроба його стильового аналізу / О. О. Ніколаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 44-47.

1718.   Ніколенко О. М. Байронізм в "Євгенії Онєгіні" : порівняння "Паломництва Чайльд Гарольда" та "Євгенія Онєгіна" / О. М. Ніколенко // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. -

С. 67-75.

1719.   Ніколенко О. М. Жанри та стилі ранніх епох (античність, Середньовіччя) : лекція 3. / О. М. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 25-33.

Ніколенко О. М. Загальне поняття про жанр : лекція 1 / О. М. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячнийнауково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 18-21. - (Методичний лекторій для вчителя ЗЛ "Вивчаємо жанри та стилі в літературі).

1721.   Ніколенко О. М. Розвивати уміння порівнювати оригінал, переклад і різні переклади одного першоджерела : урок компаративного аналізу "Поль Верлен і українська література" / О. М. Ніколенко // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 47-51.

1722.   Ніколенко О. М. Стиль та проблеми стильового аналізу. Трактування стилю в різних науках : лекція 2 / О. М. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -№ 4. - С. 22-28. - (Методичний лекторій для вчителя зарубіжної літератури).

1723.   Ніколенко О. М. Щоб виховати читацьку особистість : інтерв'ю кореспондента журналу з доктором філологічних наук, професором О. М. Ніколенко / О. М. Ніколенко //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 13-14.

1724.   Нагорна А. Особливості вивчення художніх творів із філософською проблематикою : (на матеріалі драми Бертольта Брехта "Матінка Кураж та її діти") / А. Нагорна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 53-56. -Бібліогр. в кінці ст.

1725.   Нагорна А. Ю. Вивчення літературного твору у філософському контексті : урок-евристична бесіда за новелою Ф. Кафки "Перевтілення" / А. Ю. Нагорна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 57-60.

1726.   Нагорна А. Ю. Література та філософія, їх інтеграція на уроках зарубіжної літератури : (на матеріалі трагедії "Гамлет" Вільяма Шекспіра) / А. Ю. Нагорна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (Мовознавство і літературознавство) : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 173-177. - Бібліогр. в кінці ст.

1727.   Нагорна А. Ю. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму його філософських ідей : на матеріалі роману "Чума" А. Камю / А. Ю. Нагорна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 61-64.

1728.   Нагорная А. Е. Искупление, дарованное за страдания : отражение философских идей П. Флоренского и И. Канта в романе "Мастер и Маргарита" М. Булгакова / А. Е. Нагорная // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 5. - С. 47-50.

1729.   Назарець В. М. "Все серце моє з кров'ю вкладеться у цей роман" : роман Федора Достоєвського "Злочин і кара" / В. М. Назарець, Є. М. Васильєв, Ю. В. Пелех //Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 9. - С. 6-10.

1730.   Назарець В. М. Система образів роману Л. Толстого "Війна і мир" / В. М. Назарець, Є. М. Васильєв, Ю. В. Пелех // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 10. - С. 13-17.

1731.   Назарець В. Н. Оновлення європейської драми: п'єси Чехова та Метерлінка ("Вишневий сад" і "Синій птах") / В. Н. Назарець, Є. М. Васильєв, Ю. В. Пелех // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 5. - С. 7-13.Недайнова Т. Б. Від творчої лабораторії вчителя до творчої лабораторії учня / Т. Б. Недайнова // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 12. -

С. 21-23.

1733.   Незабутнє : з педагогічного архіву Заслуженого вчителя України Ю. М. Чухненка // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 10. - С. 46-49. - (Педагогічні перлинки: до вивчення творів Сервантеса, Мольєра, Кіплінга, Джека Лондона).

1734.   Немиришин П. И. Литература барокко : анализ сонетов Луиса де Гонгоры-и-Арготе / П. И. Немиришин // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. -2005. - № 8. - С. 12-18.

1735.   Немиришин П. И. Осознать ответственность за спасение цивилизации : урок-философское размышление над страницами романов Г.Уэллса "Война миров" и А. Н. Толстого "Аэлита" / П. И. Немиришин // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 6-13.

1736.   Немиришин П. И. Шедевры поэтического барокко : анализ сонетов Луиса де Гонгоры-и-Арготе. 9 класс / П. И. Немиришин // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 9. - С. 51-57.

1737.   Николаева Е. О. Рассказ Шолохова "Судьба человека" : попытка филологического анализа. 8 класс / Е. О. Николаева // Зарубіжна література в школах України. - 2005.

 

-    № 4. - С. 47-49.

1738.   Николаева Е. О. Система уроков по изучению творчества М. Лермонтова : 7 класс / Е. О. Николаева // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 1. - С. 43-45.

1739.   Николаева Е. О. Человек и судьба в "Судьбе человека" : использование филологического анализа при изучении рассказа М. А. Шолохова / Е. О. Николаева // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. -№ 3. - С. 47-49.

1740.   Николайчук Л. Г. "Христос народився! Славімо його!" : урок-зустріч з героями творів Ч. Діккенса "Різдвяні повісті" з використанням опорних схем. 6 клас / Л. Г. Николайчук //Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 2. -

С. 8-11.

1741.   Об учебниках по литературе (русской и зарубежной) для 5 класса : общеобразовательные учебные заведения с русским языком обучения // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 3. -

С. 34-38.

1742.   Омельяненко А. В. Кто и почему спас царевну? : организация работы над произведением А. С. Пушкина "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" / А. В. Омельяненко // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 5. - С. 14-19.

1743.   Осипов П. І. Чому ми так говоримо? : крилаті вислови в їх історичному розвитку. Вип. 1, 2. / П. І. Осипов // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 7, 8.

-    С. 41-43, 70-72. - (З науково-етимологічного довідника "Спочатку було слово").

1744.   Островська Г. О. Навчити учнів сприйняття художніх категорій простору і часу / Г. О. Островська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 33-35.Охапкина С. О. "Символ силы, сломленной до срока" : урок по изучению творчества испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки / С. О. Охапкина // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 5. -

С. 33-36.

1746.   Півнюк Н. О. Вступний урок зарубіжної літератури / Н. О. Півнюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 56-59.

1747.   Пікун Л. В. Прийом дзеркальної гри набутками романтичної культурної традиції : використання цього прийому в романі "Запахи" П. Зюскінда / Л. В. Пікун // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 12. - С. 48-51.

1748.   Палій Н. І. Проблема призначення жінки у драмі "Ляльковий дім" Г. Ібсена та повісті "Людина" О. Кобилянської / Н. І. Палій // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. -С. 181-185.

1749.   Панова С. В. Літературний лицарський турнір : за романом В. Скотта "Айвенго. 7 клас / С. В. Панова // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 6. -

С. 59-61.

1750.   Панова С. В. Урок-літературна гра за оповіданнями Артура Конан Дойля та Едгара По : 7 клас / С. В. Панова // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 1. -

С. 41-42.

1751.   Парамонова Л. І. Зітканий із суперечностей поет : інсценізація за творами Ш. Бодлера. 10 клас / Л. І. Парамонова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 49.

1752.   Пашкурна О. Б. Байка у світовій літературі : система уроків із застосуванням інтерактивних прийомів "мікрофон", "робота в парах", "коло думок", "асоціативний кущ" та ін. / О. Б. Пашкурна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 22-30.

1753.   Пашкурна О. Б. Тільки ті знання міцні, які добуваються самостійно, а не подаються в готовому вигляді : з практики застосування інтерактивних форм навчання / О. Б. Пашкурна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 12. - С. 9-12.

1754.   Пирожкова Т. В. Контрольні роботи із зарубіжної літератури за рік : 6-11 класи / Т. В. Пирожкова // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 4. -

С. 55-57.

1755.   Пирожкова Т. В. Контрольна робота за рік із зарубіжної літератури : 5-11 кл. / Т. В. Пирожкова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 47-50.

1756.   Пирожкова Т. В. "Літературна регата" : ігрові методи на підсумкових уроках. Продовження. 6, 8, 9 класи / Т. В. Пирожкова // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 6. - С. 54-56.

1757.   Пирожкова Т. В. Поглиблення отриманих на уроках знань : ігрові методи. 6, 8, 9 класи. "Калейдоскоп". Літературна гра - подорож. 6 клас / Т. В. Пирожкова // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 5. - С. 66-68.Писаренко Ю. М. Зображення потойбіччя в поемах Гомера, Вергілія, Данте : з практики вивчення "Одісеї", "Енеїди", "Божественної комедії" у контексті доби. Компаративний урок-дослідження / Ю. М. Писаренко // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005.

 

-    № 1/2. - С. 189-201.

1759.   Писаренко Ю. М. Спорідненість творчості Ф. Достоєвського та І. Франка ("Перехресні стежки") : урок компаративного аналізу / Ю. М. Писаренко // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 84-89.

1760.   Повшедна Н. Є. "Мораль цієї книги більш ніж очевидна" : система уроків з вивчення роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея". 10 клас / Н. Є. Повшедна // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 8. - С. 21-38.

1761.   Повшедна Н. Є. "Собор Паризької Богоматері" - вічна загадка для людського розуму : урок розвитку зв'язного мовлення. 9 клас / Н. Є. Повшедна // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 5. - С. 24-30.

1762.   Подкуйко Н. Таємниця сімейного щастя. Особливості конфлікту, композиції, характерів і символіки в драмі Г. Ібсена "Ляльковий дім" : (урок зарубіжної літератури в 10 класі) / Н. Подкуйко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. - С. 37-40.

1763.   Полуляхова В. Е. Листая страницы : итоговый урок по литературе в 6 классе / В. Е. Полуляхова // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 98-101.

1764.   Попович В. І. Лицарська сага : урок-подорож з елементами рольової гри з вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго". 7 клас / В. І. Попович // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 9. - С. 31-33.

1765.   Походеева Л. А. Превращающий самое смерть в жизнь : урок по сказке-были А. П. Платонова "Неизвестный цветок" / Л. А. Походеева // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 2. - С. 27-28.

1766.   Пригодій С. М. Модель ідеального суспільства. Яка вона? : компаративне дослідження цієї моделі в романах Даніеля Дефо "Робінзон Крузо", Дж. Свіфта "Мандри Гуллівера" та інших українських, американських різножанрових просвітницьких творах / С. М. Пригодій // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 202-206.

1767.   Приходько Л. І. Ми прийдем чесні і живі : уроки до вивчення оповідання М. Шолохова "Доля людини". 8 клас / Л. І. Приходько // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 4. - С. 44-47.

1768.   Приходько Л. І. Тести до твору Жуля Верна "П'ятнадцятирічний капітан" : 6 клас / Л. І. Приходько // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 3. - С. 58-59.

1769.   Приходько Л. І. Тремтлива музика в прозі Паустовського : урок додаткового читання. 8 клас / Л. І. Приходько // Зарубіжна література в школах України. - 2005.

-    № 5. - С. 50-52.

1770.   Прищепчук І. Мрія і дійсність : роздуми про героїнь роману Г. Флобера "Пані Боварі" та п'єси О. М. Островського "Гроза" / І. Прищепчук // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005.

1771.   № 1/2. - С. 80-83.Пятакова Г. П. Истоки русского романа в контексте европейского : компаративный очерк / Г. П. Пятакова // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 151-155.

1772.   Ратушняк О. В. Ефективний засіб формування читацької мотивації : використання прийому "учень-учневі" на етапі підготовки до сприйняття художнього твору / О. В. Ратушняк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 13-16.

1773.   Рогозинский В. Репортаж из камеры смертников : к изучению произведения Леонида Андреева "Рассказ о семи повешенных" / В. Рогозинский // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 39-43.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа