Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

1774.   Рогозинська В. Дитячий журнал "Мауглі" : підсумковий урок - рольова гра за твором Д. Р. Кіплінга. 5 клас / В. Рогозинська // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 2. - С. 29-32.

1775.   Рогозинський В. "Сострадание есть главнейший закон бытия... " : к изучению романа Ф. М. Достоевского Идиот" / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 17-23.

1776.   Рудиченко В. И. Как слово превращается в образ : урок-исследование по лирике Александра Блока / В. И. Рудиченко // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 5. - С. 29-32.

1777.   Сінєгіна С. М. "Захист власних проектів" на уроках зарубіжної літератури : з практики використання цього методу в профільних класах / С. М. Сінєгіна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 46-48.

1778.   Сіптарова С. В. Бернард Шоу. "Пігмаліон": матеріали до варіативного вивчення / С. В. Сіптарова, О. Л. Хмельницька, О. С. Олендарь // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 42-45.

1779.   Сафарян С. І. Лінгвопоетичне тлумачення тексту: теорія і практика : на прикладі оповідання "Людина у футлярі" А. Чехова та поеми "Дванадцять" О. Блока / С. І. Сафарян // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 3-8.

1780.   Светенок Л. К. Чи можна виховати кваліфікованого читача без врахування його інтересів? : до питання про визначення кола читацьких зацікавлень школярів / Л. К. Светенок // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 29-32.

1781.   Семенюк В. Особистісно зорієнтований підхід до вивчення зарубіжної літератури / В. Семенюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 11/12. -С. 13-15.

1782.   Семенюк О. О. "Ти, відкрий мені, природо, обійми, щоб я злився з красою твоєю" : урок за оповіданням Дж. Даррела "Балакучі квіти". 5 клас / О. О. Семенюк //Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 3. - С. 50-53.

Семенюк Т. В. Урок літератури в контексті проблемно-модульної системи навчання / Т. В.  Семенюк,  Л. В. Вичерова // Всесвітня література в середніхнавчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 28-32.

1784.  Сигналова А. Г. "К тебе, к тебе обращены восторженные лица" : урок компаративного анализа стихотворения У. Уитмена "О Капитан! Мой Капитан!" / А. Г. Сигналова // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 2. - С. 31-33.

1785.  Сизько Г. Л. Навчальні проблеми розв'язуються колективно : урок узагальнення знань за груповою методикою / Г. Л. Сизько // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 32-35.

1786.  Силкына В. І. "Янголи втомилися і постаріли від людських гріхів..." : урок-роздум за оповіданням Габріеля Гарсіа Маркеса "Стариган із крилами" / В. І. Силкына // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 32-33.

1787.  Симакова Л. А. Основные концептуальные положения курса "Литература" (русская и зарубежная) для школ с русским языком обучения и их реализация в новой программе 12-летней школы / Л. А. Симакова, В. В. Снегирева // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 52-54.

1788.  Сипко Л. М. Уроки виразного читання : методичні рекомендації до їх проведення / Л. М. Сипко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 7-12.

1789.  Ситченко А. Л. Варіант вивчення казки Г. К. Андерсена "Соловей" : 5 клас / А. Л. Ситченко, О. В. Пронкевич // Зарубіжна література в школах України. - 2005.

 

-    № 4. - С. 58-61.

1790.  Ситченко А. Л. Методика літератури : (Громадський методичний словник) / А. Л. Ситченко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 7. - С. 35.

1791.  Ситченко А. Л. Методика літератури : продовж. / А. Л. Ситченко, Л. С. Спанатій // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 10. - С. 33-34.

1792.  Ситченко А. Л. "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" А. С. Пушкина: вариант изучения: 5 класс / А. Л. Ситченко, А. В. Пронкевич // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 5. - С. 42-45.

1793.  Ситченко А. Л. Технологізація вивчення літератури як засіб підвищення його ефективності : основи такого вивчення / А. Л. Ситченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал.

-    2005. - № 12. - С. 4-8.

1794.  Скобельская О. И. Блистательная мистификация начала ХХ века: два лика Черубины де Габриак : сценарий театрализованного вечера, посвященного поэтическим играм эпохи "серебрянного века" / О. И. Скобельская // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 4. - С. 66-72.

1795.   Скобельська О. І. Використання методики ейдотехніки на уроках зарубіжної літератури / О. І. Скобельська // Зарубіжна література в школах України. - 2005. -№ 2. - С. 50-51.Скобельська О. І. Творчий діалог? : урок компаративного аналізу поезії Михайла Лермонтова та Ісікава Такубоку. 8 клас / О. І. Скобельська // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 1. - С. 31-34.

1796.   Скобельська О. Омар Хайям - Цар філософів Сходу і Заходу / О. Скобельська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 8-13.

1797.   Скрипник Т. М. "Дай кори мені, Березо!" : поема Г. В. Лонгфелло "Пісня про Гайавату". Образ Гайавати. 6 клас / Т. М. Скрипник // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 12. - С. 32-40.

1798.   Скрипник Т. М. Зіставляючи оригінал з перекладами : урок компаративного аналізу сонетів В. Шекспіра / Т. М. Скрипник // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. -

С. 35-40.

1800.   Сова В. В. Використання історичних джерел як засіб, що сприяє повнішому осягненню художнього твору : урок засвоєння нових знань - "Пісні про Роланда" / В. В. Сова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 31-33.

1801.   Соловей Т. Г. "И ненавидим мы, и любим мы случайно... " : организация работы над понятием антитезы / Т. Г. Соловей // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 1. - С. 33-37.

1802.   Соловей Т. Г. Познакомимся с автором поближе : приёмы работы по усвоению биографичекских сведений о писателе / Т. Г. Соловей // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 4. - С. 5-9.

1803.   Соловей Т. Г. "Самый правдивый человек на земле" : изучение книги Р.-Э. Распе "Приключения барона Мюнхаузена" / Т. Г. Соловей // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 2. - С. 19-23.

1804.   Солошко Н. І. Групова форма роботи з розвитку критичного мислення : система уроків за творчістю М. Булгакова / Н. І. Солошко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -№ 9. - С. 35-40.

1805.   Солошко Н. І. Методика критичного мислення як інструмент самостійного опанування навчального матеріалу : з досвіду використання цієї методики / Н. І. Солошко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 21-24.

1806.   Сопівник Г. С. Вічна таїна любові: шекспірівські Ромео і Джульєтта : конспект інтегрованого уроку. 8 клас / Г. С. Сопівник // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 5. - С. 53-55.

1807.   Сорокіна Е. А. І. Бунін - прозаїк, поет, перекладач / Е. А. Сорокіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 24-28.

1808.   Сорокіна Е. А. Данська літературна перлина : система уроків з вивчення казки Андерсена "Снігова королева". 5 клас / Е. А. Сорокіна // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 9. - С. 60-62.

Стамат Т. В. Возродить в себе "божественного ребёнка" : урок психологическое наблюдение по роману М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / Т. В. Стамат// Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. -№ 1. - С. 38-40.

1810.   Сутула О. В. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури 5 клас 12-річної школи / О. В. Сутула, І. А. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. -

С. 20-24.

1811.   Сутула О. В. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури : 5 клас 12-річної школи / О. В. Сутула, І. А. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -№ 8, 9, 10, 11, 12. - С. 52-55; 57-60; 22-31; 11-18; 26-32.

1812.   Сызько Г. Л. От смешного до грустного - одно слово : урок по рассказу А. П. Чехова "Хамелеон" / Г. Л. Сызько // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 1. - С. 31-32.

1813.   Таранік-Ткачук К. В. Застосування елементів стилістичного аналізу під час вивчення модерністського твору : урок-бесіда за романом Кнута Гамсуна "Пан" / К. В. Таранік-Ткачук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 52-56.

1814.   Тацій Т. П. Трактування образу Дон Жуана в історичній легенді та французькій ("Дон Жуан, або кам'яний гість" Мольєра), англійській ("Дон Жуан" Дж. Байрона) і українській літературах ("Кам'яний господар" Лесі Українки) / Т. П. Тацій, І. М. Турянська // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 223-230.

1815.   Тематична атестація навчальних досягнень учнів : (з тем, що вивчаються наприкінці другого семестру). 5-11 кл. / Л. І. Іванова, М. В. Гаврилюк, Л. Є. Дробчак, Пітик М. Ф. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 39-46.

1816.   Терещенко М. Є. Література на межі ХІХ-ХХ ст. : 10 кл. / М. Є. Терещенко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 10. - С. 55-59.

1817.   Терещенко М. Є. Безмежне захоплення театром : урок - дискусійний клуб. 10 клас / М. Є. Терещенко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 3. - С. 37­41.

1818.   Терещенко М. Є. Література на межі ХІХ-ХХ ст. : 10 клас / М. Є. Терещенко //Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 11. - С. 52-55.

1819.   Терещенко М. Є. Подорож у минуле : урок-огляд на тему "Особливості літературного процесу ХІХ століття". 10 клас / М. Є. Терещенко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 6. - С. 43-46.

1820.   Терещенко М. Є. Розвиток Європейської прози на межі ХІХ-ХХ століть : 10 клас / М. Є. Терещенко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 9. - С. 63-66.

1821.   Тетеріна О. Щастя великого казкаря: До 200-річчя від дня народження Ганса Крістіана Андерсена : літературне свято / О. Тетеріна // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 53-55.

1822.   Тимочків Л. П. "Для волі чи в'язниці на цей світ народжуємось ми?" : урок за поемою Лермонтова "Мцирі". 7 клас / Л. П. Тимочків // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 11. - С. 50-51.Тимочків Л. П. "Майбутнє за нами" : урок за оповіданням Рея Бредбері "Усмішка". 7 клас / Л. П. Тимочків // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 3. -

С. 43-46.

1824.   Тимошенко Т. А. Міжпредметні зв'язки сприяють естетичному вихованню учнів / Т. А. Тимошенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 23-24.

1825.   Титова Є. Г. Диво перемоги романтичної мрії над законами буденного світу : урок додаткового читання за повістю-казкою О. Гріна "Пурпурові вітрила". 7 клас / Є. Г. Титова // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 8. - С. 52-55.

1826.   Титова Є. Г. "Чорна мітка" чи "Золотий дублон"? : вікторина за змістом роману Р. Л. Стівенсона "Острів скарбів" / Є. Г. Титова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 46-48.

1827.   Тиханська Т. М. Роль і місце фонових знань у процесі вивчення зарубіжної літератури / Т. М. Тиханська // Зарубіжна література в школах України. - 2005. -

№ 6. - С. 33-34.

1828.   Тоцька Ю. А. Проектна технологія як засіб досягнення заданого результату : підготовчі матеріали вчителя до уроків за темою "Байка у світовій літературі" із застосуванням технології "Intel® Навчання для майбутнього" / Ю. А. Тоцька // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 44-46.

1829.   Тригуб І. А. Вчимося працювати у творчих групах : конспект підсумкового уроку "Засідання Клубу Інтелектуального Спілкування". 5 клас / І. А. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 27-28.

1830.   Тригуб І. А. Засідання Клубу любителів детективу : інтегрований урок за твором А. Конан Дойля "Собака Баскервілів". 7 клас / І. А. Тригуб // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 2. - С. 53-55

1831.   Трофименко Н. А. Обречённый на одиночество "среди всех живых людей" : урок-исследование на тему "Новый тип "героя времени" в романе И. С. Тургенева "Отцы и дети" / Н. А. Трофименко // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 5. - С. 20-23.

1832.   Тутко Н. І. 154 перлини у разку намиста Шекспіра : конспект уроку до вивчення сонетів Шекспіра. 9 клас / Н. І. Тутко // Зарубіжна література в школах України. -2005. - № 10. - С. 37-38.

1833.   Удовиченко Л. М. Афоризми письменника як засіб осмислення його творчості : підсумковий урок за романом О. Вайльда "Портрет Доріана Грея" / Л. М. Удовиченко //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 19-22.

1834.   Удовиченко Л. М. Зміст та реалізація культурологічної лінії державного стандарту у процесі вивчення образів-персонажів зарубіжної літератури / Л. М. Удовиченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. -С. 165-173. - Бібліогр. в кінці ст.

Удовиченко Л. М. Осягнути глибину новаторства "майстра літературних ідей" : підсумковий   урок-дослідження   за   романом   Стендаля   "Червоне   і чорне"/ Л. М. Удовиченко //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 49-52.

1836.   Удовиченко Л. Н. Предпочесть смерть лицемерной и подлой действительности : урок-исследование по роману Стендаля "Красное и черное" / Л. Н. Удовиченко // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа