Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

№ 4. - С. 30-35.

1837.   Уліщенко В. В. Асоціативне моделювання сприйняття старшокласниками художнього твору / В. В. Уліщенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 48-50.

1838.   Усата Г. О. "Пурпурові вітрила", "Синій птах"... Що їх об'єднує? : урок порівняльного аналізу за повістю О. Гріна "Пурпурові вітрила" і драмою М. Метерлінка "Синій птах" / Г. О. Усата // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1/2. - С. 136-144.

1839.   Усата Г. О. "Пурпурові вітрила", "Синій птах"... Що їх об'єднує? : урок порівняльного аналізу за повістю О. Гріна "Пурпурові вітрила" і драмою М. Метерлінка "Синій птах" / Г. О. Усата // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 31-34.

1840.   Фесьо Г. Г. "Якщо в твоєму серці - квітуча слива..." : урок з вивчення поезії Мацуо Басьо. 8 клас / Г. Г. Фесьо // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 11.

- С. 44-46.

1841.   Фокина В. А. Любовь - "сильная как смерть... " : урок по изучению повести Куприна "Гранатовый браслет". 11 класс / В. А. Фокина // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 6. - С. 41-43.

1842.   Форина А. В. Слышать звуки природы и будить собственную фантазию : функции музыкальных мотивов в произведении И. С. Тургенева "Записки охотника" / А. В. Форина // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 4. - С. 46-49.

1843.   Фурсова Л. О. Пафос свободи, віри у високе призначення людини : урок компаративного аналізу роману Гаррієт Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" та повісті Марка Вовчка "Інститутка" / Л. О. Фурсова // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. -

С. 90-101.

1844.   Фурсова Л. О. Система уроків до вивчення творів О. Пушкіна : 6 клас / Л. О. Фурсова // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 10. - С. 5-11.

1845.   Фурсова Л. О. Система уроків до вивчення творів Пушкіна : 6 клас., продовж. / Л. О. Фурсова // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 11. - С. 5-14.

1846.   Химера Н. В. Відчути, що все починається з любові... : літературно-музична композиція за творами Й. Акіко, А. Ахматової, Л. Костенко / Н. В. Химера // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 55-58.

1847.   Химинець А. А. Поєднуючи естетику з етикою : (Емоційне сприйняття твору) / А. А. Химинець // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 20-22.Хмельницька О. Л. Активізувати мислення і вольові зусилля учнів : урок-узагальнення знань за темою "Англійська література. Письменники ХІХ-ХХ ст." / О. Л. Хмельницька // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 22-24.

1848.   Холодна Ю. М. Ораторське мистецтво М. Гоголя : матеріали та методичні поради до уроків за повістю "Тарас Бульба" / Ю. М. Холодна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 54-60.

1849.   Храброва В. Е. Особенности преподавания "сквозных" тем : на материале творчества А. С. Пушкина / В. Е. Храброва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 7. - С. 45-49.

1851.   Храброва В. Е. "Человек, словно в зеркале мир, - многолик" : методическая система "сквозных" тем в преподавании литературы / В. Е. Храброва // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 4. -С. 40-45. - ("Беовульф" и "Властелин колец" Толкиена).

1852.   Хроменко І. А. Інтерактивне навчання - це розв'язання серії взаємопов'язаних проблемних завдань : повторення за допомогою ігор "Літературний дев'ятий вал", "Щасливий випадок". 9 клас / І. А. Хроменко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 39-43.

1853.   Хроменко І. А. Навчання, наближене до життєвих реалій : з досвіду використання проектної технології "Intel® Навчання для майбутнього" / І. А. Хроменко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 47-48. - (Досвід використання технології - урок з теми "Михайло Булгаков. "Майстер і Маргарита").

1854.   Хроменко І. А. Творчий залік на уроках тематичного оцінювання : 11 клас / І. А. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 9. - С. 36-40.

1855.   Хроменко І. Дві зустрічі у колі мудрості Омара Хайяма / І. Хроменко //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 14-23.

1856.   Хроменко І. Літературна гра "Щасливий випадок" : урок з вивчення теми "Срібна доба". 11 клас / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. -№ 11. - С. 39-42.

1857.   Хроменко И. "Я с вызовом ношу его кольцо..." : литературная гостиная: Марина Цветаева и Сергей Эфрон / И. Хроменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 37-46.

1858.   Ціко І. Г. Всесвіти дитячої душі : додаткове читання: система уроків з використанням опорних схем. 6 клас / І. Г. Ціко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 7. - С. 33-34.

1859.   Ціко І. Г. Мої Вільшані королі : урок розвитку зв'язного мовлення за баладою Й.-В. Гете. 9 клас / І. Г. Ціко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. -№ 5. - С. 30-34.Ціко І. Г. Формування активної читацької діяльності на уроках зарубіжної літератури. 5 клас : (Система різнорівневих та індивідуальних завдань) / І. Г. Ціко // газ. Зарубіжна література в школі. - 2005. - № 8. - С. 10-20.

1860.   Ціко І. Г. Формування активної читацької діяльності : система різнорівневих та індивідуальних завдань. 5 та 6 класи / І. Г. Ціко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 8. - С. 59-64.

1861.   Ціко І. Г. Формування активної читацької діяльності : система різнорівневих та індивідуальних завдань. 6 клас / І. Г. Ціко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 10. - С. 41-44.

1862.   Ціко І. Г. Формування активної читацької діяльності : система різнорівневих та індивідуальних завдань. Е. Распе. "Пригоди барона Мюнхгаузена" та О. Уайльд. "Зоряний хлопчик" / І. Г. Ціко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. -№ 1. - С. 48-53.

1863.   Ціко І. Г. Формування активної читацької діяльності : система різнорівневих та індивідуальних завдань Р. Кіплінг "Мауглі". 5 клас / І. Г. Ціко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 2. - С. 32-36.

1864.   Ціко І. Г. Формування активної читацької діяльності : система різнорівневих та індивідуальних завдань. Е. Сетон-Томпсон "Лобо" та Дж. Даррел "Балакучі квіти". 5 клас / І. Г. Ціко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 3. -

С. 53-57.

1866.   Ціко І. Г. Формування активної читацької діяльності : система різнорівневих та індивідульних завдань. Поезія Р. Бернса, П. Б. Шеллі, Ф. Тютчева. 5 клас / І. Г. Ціко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 4. - С. 51-54.

1867.   Ціко І. Г. Формування активної читацької діяльності : система різнорівневих завдань. Міф про Прометея. 5 клас / І. Г. Ціко // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 6. - С. 64-66.

1868.   Чередник Л. А. Враховуючи українознавчий аспект : з практики зіставлення літератур / Л. А. Чередник // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 76-77.

1869.   Чередник Л. А. "Лобо" та "Біле ікло": що в них спільного та відмінного? : компаративний аналіз творів Дж. Лондона та Е. Сетон-Томпсона / Л. А. Чередник // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 186-189.

1870.   Чередник Л. А. Український Журден : конспект уроку компаративного аналізу комедій "Міщанин-шляхтич" Мольєра та "Мина Мазайло" М. Куліша / Л. А. Чередник // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 101-103.

1871.   Черненко А. А. Творческое прочтение художественного текста / А. А. Черненко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал. - 2005. - № 1. - С. 39-42.

1872.   Черниш Т. М. Специфіка викладання зарубіжної літератури в гуманітарній школі-гімназії : фрагмент уроку розвитку зв'язного мовлення за баладою Й. Гете "Вільшаний король". 7 клас / Т. М. Черниш, М. І. Карпік // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 1. - С. 36-40.Чечетіна Л. А. Комплексні тестові завдання : до вивчення п'єси Е. Йонеско "Носороги". 11 клас / Л. А. Чечетіна // Зарубіжна література в школах України. -2005. - № 5. - С. 49.

1873.   Чечетіна Л. А. "Мені пощастило побачити на своїм віку зоряний дощ... " : використання українознавства на уроці з вивчення роману Кнута Гамсуна "Пан". 11 клас / Л. А. Чечетіна // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 9. -

С. 22-25.

1875.   Чечетіна Л. А. "Я не здамся!" : інтегрований урок за п'єсою Ежена Йонеско "Носороги". 11 клас / Л. А. Чечетіна // Зарубіжна література в школах України. -2005. - № 3. - С. 34-37.

1876.   Чорненький Я. Тестування та кросворди з курсу "Зарубіжна література" / Я. Чорненький // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 23/24. - С. 17-33.

1877.   Чумаченко А. І. Учитель літератури - це не просто фах, це стан душі : з практики стимулювання учнів до власної творчості / А. І. Чумаченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал.

 

-    2005. - № 10. - С. 2-4.

1878.   Шабельникова Л. П. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури у 2005/2006 навчальному році / Л. П. Шабельникова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 8-9.

1879.   Шевченко Т. І. Вивчення теми зрадженого кохання в баладі Адама Міцкевича "Рибка" та поемі Тараса Шевченка "Катерина" шляхом зіставлень / Т. І. Шевченко // Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 161-165.

1880.   Шкаруба Л. М. Понимание, Слово, "охота за смыслом" в культуре Ислама / Л. М. Шкаруба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 3-7.

1881.   Шолохов М. М. Не навреди / М. М. Шолохов // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 3. - С. 50-56. - Печатается в сокращен. по: Шолохов М. М. Об отце. Очерки-воспоминания разных лет. - М.,

2004.

1882.   Штанько Л. І. Вчити учнів знаходити і відкривати для себе нові знання, застосовуючи їх на практиці : система уроків за трагедією "Фауст" Й. В. Гете із застосуванням групової форми навчання / Л. І. Штанько // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал.

-    2005. - № 12. - С. 33-37.

1883.   Штейнбук Ф. М. Досягнення сучасного літературознавства - у шкільну практику : наративна організація художніх творів через призму феноменів мімесису та тілесності / Ф. М. Штейнбук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 51-54.

1884.   Штейнбук Ф. М. Рольова гра сприяє учневі у визначенні власної життєвої позиції : урок "Літературний салон" з коментарями вчителя. 11 клас / Ф. М. Штейнбук //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 47-48.Шульга Н. П. Повість М. Гоголя "Ніс" - це просто жарт? : конспект уроку-дослідження. 10 клас / Н. П. Шульга // Зарубіжна література в школах України. -2005. - № 5. - С. 46-47.

1885.   Экзаменационные билеты для интегрированного курса "Литература (русская и зарубежная)" : 9-й; 11-й класс // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 2. - С. 5-6.

1886.   Юсипович І. В. Шекспірівський сонет в розмаїтті перекладів : інтегрований урок з елементами художнього читання й інтелектуальної гри / І. В. Юсипович, Л. А. Токалова //Тема : На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 40-46.

1887.   Ялтанець Т. Л. Зарубіжні письменники й Україна : матеріали для уроків зарубіжної літератури, історії, гурткової роботи / Т. Л. Ялтанець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 47-48.

1888.   Ялтанець Т. Л. Система уроків за романом Болеслава Пруса "Фараон" : 10 клас / Т. Л. Ялтанець // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 6. - С. 21-24.

Див.: 676, 681, 696, 713, 809, 3016,3050-3067, 3092, 3103.

 

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа