Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

Риторика

 

1890. Семеновська Х. Риторика : програма. 1-2 кл.; Календарне планування уроків. 1-й кл.; Розробки уроків. 1-й кл. / Х. Семеновська // Початкова освіта. - 2005. -№ 35/36 (вересень). - С. 1-28 (вкладка)

 

 

 

Історія

1891.   Александра М. Свідчення античних істориків про повстання рабів під проводом Спартака : (Методичні поради учителю історії) / М. Александра, С. Голованов // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 7/8. -

С. 44-46.

1892.   Александрович В. Українське мистецтво другої половини ХУШ століття / В. Александрович // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 1. - С. 31-35.

1893.   Балабушевич Т. Визначити самобутність кожної нації : (Середньовічна історія в контексті історії цивілізації) / Т. Балабушевич, М. Кірсенко // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 8-9.

1894.   Бандровський О. Від "еволюції" до "цивілізації" : (Вузлові проблеми викладання історії стародавнього світу в середніх школах). / О. Бандровський // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 3-6.

Баранков О. Г. Застосування інтерактивних технологій навчання історії у сучасній шкільній практиці: перспективи та проблеми / О. Г. Баранков, Ю. В. Кузьменко// Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. -С. 77-80. - Бібліогр. в кінці ст.

1896.   Баханов К. "Якщо б я жив у давні часи..." : (Образи стародавнього світу в уявленнях шестикласників) / К. Баханов // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 10-13.

1897.   Бесхлєбнова О. А. Антропософські засади щодо формування та реалізації змісту курсу нової історії / О. А. Бесхлєбнова // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 40-43. - Бібліогр. в кінці ст.

1898.   Богданова О. Методики розвитку критичного мислення у викладанні історії Стародавнього Риму : всесвітня історія. 6 клас / О. Богданова // газ. Історія України. - 2005. - № 18, 19-20. - С. 15-19, 37-41.

1899.   Брижатенко О. Ігрова діяльність як фактор творчого розвитку старшокласників на уроках історії / О. Брижатенко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 81-83. - Бібліогр. в кінці ст.

1900.   Буданова В. В основі концепції історії стародавнього світу - цивілізаційний підхід : (Змістові лінії курсу) / В. Буданова // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 24-27.

1901.   Булда А. Вивчення новітньої історії України в контексті вирішення питань міжетнічних відносин / А. Булда, М. Ходос // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 10. - С. 15-19.

1902.   Вєнцева Н. Пізнавати історію і себе... : (Використання дискусійних методів при вивченні історії середніх віків). / Н. Вєнцева // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 32-35.

1903.   Відгуки на підручник Валентини Курилів "Методика викладання історії" //Педагогічна думка. - 2005. - № 1. - С. 92-93.

1904.   Вашкевич В. Н. Як вдосконалити історичну освіту / В. Н. Вашкевич // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал Товариства "Знання" України і Спілки журналістів України. - 2005. - № 7/8. - С. 30-32.

1905.   Верменич Я. Територіальна структура України в історичній ретроспективі / Я. Верменич // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 8. - С. 29-33.

1906.   Вихор С. Підручники з історії для середніх і старших класів: тендерний аналіз / С. Вихор // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1'2005. -С. 71-74. - Библиогр. в конце ст.

1907.   Власов В. Історія доби козацтва у кросвордах : (Дидактичні ігри для 8 класу) / В. Власов // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 27-31.

1908.   Власов В. Історичний тренінг. Історія України : 7 клас. / В. Власов // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 12-19.

1909.   Власов В. Навчаємось у грі : уроки до теми "Знайомство з історією". Вступ до історії України. 5 клас / В. Власов // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 23-33.Власов В. Про вивчення навчального курсу "Вступ до історії" у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів України в 2005/06 н.р. / В. Власов, Р. Євтушенко // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 3-5.

1910.   Власов В. Історичний тренінг : історія України. 7 клас / В. Власов // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 24-27.

1911.   Войцеховський Ю. Культура Північно-Східної Русі ХІУ-початку ХУІ ст. : (Матеріали до уроку з всесвітньої історії, 7 кл.) / Ю. Войцеховський // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 2. - С. 35-42.

1912.   Войцеховський Ю. Міфи Стародавньої Греції: походження Всесвіту і богів / Ю. Войцеховський // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. -2005. - № 10. - С. 36-43.

1913.   Гісем О. Особливості розвитку країн Сходу. Держави на території Китаю. Японія : (Всесвітня історія, 7 кл.) / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 6. - С. 17-22.

1914.   Гісем О. Північно-Східна Русь. Утворення та посилення Московської держави : (Всесвітня історія, 7кл.) / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 2. - С. 30-35.

1915.   Гісем О. Український національний рух у другій половині ХІХ ст. громадівський рух : (матеріали до уроків з історії України, 9 кл.) / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 1. - С. 27-40.

1916.   Горохівський П. Вивчення історії української національної і державної символіки у 7-9 класах загальноосвітніх шкіл / П. Горохівський // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 84-89. - Бібліогр. в кінці ст.

1917.   Гузик Н. Модель індивідуалізованого та персоніфікованого навчання учнів історії : загальнодидактичний і технологічний аспекти. / Н. Гузик // газ.Історія України. -2005. - № 35/вересень/, 37/жовтень/. - С. 10-21, 13-20.

1918.   Дідух Л. Ремесло у Київській Русі : урок у Національному музеї історії України / Л. Дідух // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 41-43.

1919.   Данку К. Ні - "білим плямам" в історії, розумінні та пам'яті : конспект уроку-лекції з теми "Наш край у роки Другої світової війни". Історія України. 11 клас / К. Данку, Ю. Шимон // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 36-39.

1920.   Дерхо В. Що розповість Тадж-Махал : (З практики вивчення пам'ятки архітектури на уроці історії, на прикладі теми "Культура Індії за часів Імперії Великих Моголів) / В. Дерхо ; Всесвітня історія. 8 клас. // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 20-26.

1921.   Десятов Д. Побачити, відчути і проаналізувати : конспект відеоуроку з теми

"Країни Азії, Африки та Латинської Америки". ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 11 клас

/ Д. Десятов // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 5. - С. 21-23.

Десятов Д. Оволодіти історичним простором : (З досвіду організації практичних робіт з історичною картою, на прикладі теми "Середньовічне місто"). Всесвітняісторія. 7 клас / Д. Десятов // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 18-20.

1924.   Дрібниця І. До джерел землеробства : конспект уроку з використанням комп'ютерної програми "Трипільська культура". Історія України. 7 клас / І. Дрібниця, В. Дрібниця // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 12-14.

1925.   Дьячков С. Формувати історичне мислення через призму "Людини в історії" : (Основні проблеми змісту курсу історії середніх віків у загальноосвітній школі) / С. Дьячков //Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 7-8.

1926.   Желіба О. В. Використання програми Power Point у навчанні історії / О. В. Желіба // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. -С. 93-96. - Бібліогр. в кінці ст.

1927.   Желіба О. Використання програми PAINT у навчанні історії / О. Желіба //Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 124-127. - Бібліогр. в кінці ст.

1928.   Желіба О. Культура України в період Гетьманщини : план-конспект уроку з історії України. 8 клас / О. Желіба // газ. Історія України. - 2005. - № 16. - С. 9-10, 15-17.

1929.   Завдання для Державної підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2004/05 навчальному році : історія України. 9 клас. Історія України. ХХ століття. 11 клас. Всесвітня історія. 9, 11 кл. Основи правознавства. 9 кл. Людина і суспільство. 11 кл. Людина і світ. 11 кл. // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 50-55.

1930.   Задорожна Л. "З повідомлення Інформбюро... " : (Історико-документальна основа уроків із теми "Україна під час Другої світової війни"). Історія України. 11 клас / Л. Задорожна // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 7. - С. 32-37.

1931.   Задорожна Л. Україна під час другої світової війни (1939-1945 рр.) : план-конспект теми з курсу історії України (11 кл.) / Л. Задорожна // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 7/8, 9. - С. 29-37, 25-30.

1932.   Задорожна Л. Почути живу історію : (Форми і методи розвитку дослідницьких навичок у старшокласників під час опанування історичних джерел) / Л. Задорожна // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. -

С. 20-23.

1933.   Захарова Н. Насамперед - особисте ставлення : (Вимоги до програми з курсу історії стародавнього світу: європейський контекст) / Н. Захарова // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 13-15.

1934.   Зовнішнє тестування: матеріали і коментарі : історія. 2004/2005 навчальний рік. // газ. Історія України. - 2005. - № 47 (грудень). - С. 3-22.

1935.   Іванов В. Використання активних форм і методів викладання на уроках історії : на прикладі теми: "Українські землі в складі Румунії" (новітня історія України, 10 кл.) / В. Іванов // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. -

1936.   № 9. - С. 20-24.Івануса Г. Інтерактивне навчання та оцінювання на інтерактивному уроці : (з досвіду вчителів історії Львівщини) / Г. Івануса // Педагогічна думка. - 2005. - № 1.

 

-    С. 64-68. - Бібліогр. в кінці ст.

1937.   Івануса Г. Про вивчення навчального курсу "Вступ до історії" (5 клас) : [Як вивчати базові предмети у 2005-2006 навчальному році: методисти радять] / Г. Івануса // Педагогічна думка. - 2005. - № 3. - С. 6-9.

1938.   Календарно-тематичне планування уроків курсу "Вступ до історії" в 5 класі. // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 6.

1939.   Карліна О. На шляху до транснаціональної історії : (Теоретичні засади інтерпретації соціальної історії Середньовіччя) / О. Карліна // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 44-46.

1940.   Кендзьор П. Молодь учора. Молодь сьогодні : (Про проведення п'ятого Всеукраїнського конкурсу учнівських пошукових робіт "Слідами історії") / П. Кендзьор //Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 8. - С. 2-7.

1941.   Кожем'яка О. Театралізовані ігри-казки на уроках історії в 6-7 класах : (з досвіду роботи) / О. Кожем'яка // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 1. - С. 41-43.

1942.   Коляда І. Діалогічна лекція як технологія інтерактивного навчання при вивченні теми: "Помаранчева революція осені 2004 р. в Україні" : (історія України, 11 кл.) / І. Коляда // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. -№ 3/4. - С. 19-29.

1943.   Коляда І. Урок - історична вікторина - ефективна форма організації реалізації засад особистісно-орієнтованого та розвиваючого навчання : (на прикладі теми: "Український національно-визвольний рух в умовах російської демократичної революції 1905-1907 рр.) / І. Коляда, О. Куриленко, Ю. Москальчук // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 1. - С. 22-26.

1944.   Комаров В. Історичні закони: як формувати відповідні знання / В. Комаров // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 9. -

С. 12-15.

1945.   Комаров В. Глибше проникати в суть : (Педагогічні технології поглибленого вивчення історії на прикладі тем, присвячених об'єднавчим процесам в Італії та Німеччині у середині ХІХ ст.). ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 9 клас / В. Комаров // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 30-34.

1946.   Комаров В. Україна в умовах десталінізації : (До питання про взаємодію методичних категорій) / В. Комаров // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 5. - С. 23-30.

1947.   Комаров Ю. Реклама як двигун... історичної освіти : (Використання рекламних матеріалів як історико-дидактичного джерела) / Ю. Комаров // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 11-21.

1948.   Костючко Л. Утвердження високих моральних цінностей особистості засобами народознавства / Л. Костючко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник.

1949.   2005. - № 3. - С. 50-52.Крижанівський О. Заради слави, розваги чи пригод? : (Війни в сереньовічній Європі) / О. Крижанівський // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 45-49.

1950.   Крижановська О. Хрестові походи: причини, перебіг, результати / О. Крижановська // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 7. - С. 38-43.

1951.   Кулібаба Г. М. Культура України в роки війни. О. Довженко. "Україна в огні". Кіноповість про трагедію Українського народу в другій світовій війні : (Інтегрований урок з історії України та української літератури, 11 кл.) / Г. М. Кулібаба, К. П. Михайлик // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 3/4. - С. 30-36.

1952.   Кульчицький С. Комуністична й антикомуністична революції в Україні : (Продовж.) / С. Кульчицький // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8, 9, 10. - С. 38-39, 47-51, 43-49.

1953.   Курилів В. Від автора : [Методика викладання історії] / В. Курилів // Педагогічна думка. - 2005. - № 1. - С. 87-89.

1954.   Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії - новий крок в оволодінні навчальним матеріалом / Т. Ладиченко // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 35-36.

1955.   Ластівка Є. "За життя йшла кривава війна. Ми героям вклоняємось низько" / Є. Ластівка // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. -№ 5. - С. 38-42.

1956.   Лебедєва Ю. Набувати усвідомлених знань : (Застосування проектної технології у процесі навчання історії та права, на прикладі розробки теми "Обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України""). ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА. 9 клас. / Ю. Лебедєва // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 37-39.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа