Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

1957.   Малієнко Ю. Викладання історії середніх віків в Україні на рубежі ХІХ -ХХ століть: сучасний погляд. / Ю. Малієнко // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 25-28. - (Методична ретроспекція).

1958.   Малієнко Ю. "Вчитатися" в минуле : (Художня література на уроках історії середніх віків) / Ю. Малієнко // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 35-38.

1959.   Малієнко Ю. Знаю! Вмію! Розумію! : (Проблеми формування навчальних умінь на уроках історії середніх віків). Всесвітня історія. 7 клас / Ю. Малієнко // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 16-20.

1960.   Малієнко Ю. Поважати тести : (З досвіду оптимального використання комп'ютерних тестових комплексів на підсумкових уроках з історії середніх віків). Всесвітня історія. 7 клас / Ю. Малієнко // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 26-31.

1961.   Малій О. Великі географічні відкриття : (Всесвітня історія. 8 кл.) Варіанти різнорівневих завдань / О. Малій // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 2. - С. 43-46.

1962.   Машіка В. Духовний світ людини середньовіччя : брейн-ринг. Всесвітня історія. 7 клас / В. Машіка // газ. Історія України. - 2005. - № 18. - С. 20-21.Мисан В. Готувати до вивчення історії : (Основні тенденції в розвитку сучасної вітчизняної історичної пропедевтики) / В. Мисан // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 15-19.

1963.   Мисан В. Знаходити відповіді самостійно : (Можливості використання текстових джерел у процесі навчання історії) / В. Мисан // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 4-11.

1964.   Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя : (З практики запровадження комп'ютерних технологій на уроці історії) / О. Мокрогуз // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 23-27.

1965.   Моргун І. "Олюднити" історію культури. Конспект уроку-уявної екскурсії з теми "Національно-культурний рух в Україні другої половини ХУІ - першої половини XVII ст. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 8 клас / І. Моргун // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 15-20.

1966.   Мороз П. Захопити, а не примусити : (Ігрова діяльність на уроках історії, на прикладі вивчення історії стародавнього світу). ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 6 клас / П. Мороз // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4.

- С. 25-29.

1968.   Мороз П. Історія одного підручника : (Історико-порівняльний аналіз підручників історії стародавнього світу ХІХ-ХХ ст.) / П. Мороз, І. Мороз // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 10, 11-12. - С. 26-29, 31-36.

1969.   Мочкіна Л. Використання активних методів роботи на уроках історії / Л. Мочкіна // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. - С. 58-59.

1970.   Нагорна Т. Знати, любити, берегти... : (Курс "Історія Полтавщини" та його роль у системі вивчення вітчизняної історії) / Т. Нагорна // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 39-40.

1971.   Нестеренко Л. Уроки політичної історії Середньовіччя / Л. Нестеренко // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 46-49.

1972.   Осадчук Р. Інноваційні підходи до розвитку комунікативної компетентності учнів : на прикладі теми: "Київська Русь за князювання Святослава (7 кл.)" (Дискусія з приводу прислів'я "Не шукай чужої землі, бо свою втратиш") / Р. Осадчук // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 9. - С. 16-19.

1973.   Островський В. Щоб історія стала живою : уроки до теми "Княжа Русь-Україна". Вступ до історії України. 5 клас / В. Островський // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 2-9.

1974.   Охредько О. Гра - це діяльність : дидактична гра на уроках історії стародавнього світу / О. Охредько // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 39-43.

1975.   Павченко В. Аспекти модернізації традиційних компонентів історичних студій / В. Павченко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 44-47. - Бібліогр. в кінці ст.

1976.   Пастушенко Р. Як навчити мислити по-історичному : (Методика викладання історії Валентини Курилів) / Р. Пастушенко // Педагогічна думка. - 2005. - № 1. - С. 89-92.

Пометун О. Підручник як засіб виховання громадянина : (З практики реалізації основних принципів створення, на прикладі підручника з новітньої історії Українидля 11 класу) / О. Пометун, Н. Гупан // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 19-24.

1978.   Попова М. Значення цивілізацій Стародавнього Сходу (6 кл.) / М. Попова // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 10. - С. 44-46.

1979.   Приходько А. Інтерактивне навчання на уроці історії на прикладі теми "Культура Київської Русі" (ІХ-ХІІІ ст.), 7 кл. / А. Приходько // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 7/8. - С. 9-12.

1980.   Приходько А. Нові освітні технології та способи їх реалізації : (на прикладі уроку "Запровадження християнства на Русі". Історія України, 7 клас) / А. Приходько // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 2. -

С. 23-29.

1981.   Приходько А. Пошуки нових методів та організаційних форм навчання на уроках історії у вітчизняній школі на зламі ХІХ-ХХ століть / А. Приходько // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 1. - С. 17-21.

1982.   Роговенко М. М. Застосування модульної технології навчання для розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії / М. М. Роговенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 51. -С. 46-52. - Бібліогр. в кінці ст.

1983.   Сірик Н. Уявивши себе літописцями : уроки до теми "Княжа Русь-Україна". Вступ до історії України. 5 клас / Н. Сірик, Г. Ковальчук // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 34-38.

1984.   Самойленко О. Г. Освітньо-виховні функції та методика викладання історії за щоденниками М. М. Бережкова / О. Г. Самойленко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 171-173. - Бібліогр. в кінці ст.

1985.   Сич О. До питання про місце і роль революцій в історії / О. Сич // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 44-47.

1986.   Скомороха О. Інтерактивне навчання на уроках всесвітньої історії у 10 кл. : на прикладі теми "Країни Сходу" (1918-1939 рр.) / О. Скомороха // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 7/8. - С. 13-16.

1987.   Сотниченко В. Дидактичні аспекти історичної освіти в контексті Болонського процесу / В. Сотниченко // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 2. - С. 19-22.

1988.   Сотниченко В. Дидактичні та методичні засади запровадження інноваційних технологій в умовах переходу до кредитно-модульної системи організації навчального процесу : (на прикладі вивчення навчальних дисциплін історичного циклу) / В. Сотниченко // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 5. - С. 14-19.

1989.   Стрельник М. Пам'ятки культури Київської Русі в експозиції Національного музею історії України / М. Стрельник, І. Троцька // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 38-41. - (Урок у музеї).

1990.   Сусло О. Прес сталінської індустріалізації : конспект інтерактивного уроку-практикуму. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 10 клас / О. Сусло // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 53-55.

1991.    Тимошенко С. Ігри з історії України для учнів 8 класу / С. Тимошенко // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 1. - С. 44-46.Тимошенко С. Особистісно-орієнтоване навчання в процесі вивчення історії / С. Тимошенко // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. -2005. - № 5. - С. 36-37.

1992.    Турянська О. Ф. Позитивна "Я - концепція" особистості як психологічний критерій ефективності осбистісно орієнтованого навчання історії в школі / О. Ф. Турянська // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 73-76. - Бібліогр. в кінці ст.

1993.    Турянська О. Ф. Типологія уроків у особистісно орієнтованому навчанні історії в школі / О. Ф. Турянська // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. -№ 3. - С. 19-27

1994.    Удод О. Історія повсякденності: проблеми методології та джерелознавства / О. Удод // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4.

 

-    С. 40-45. - (Людинознавча історія).

1996.    Фідря О. Як розвивати знання : (Процесуальні компетенції учнів і вивчення історії). Стаття перша. / О. Фідря // Історія в школах України : Науково-методичний журнал.

-    2005. - № 4. - С. 12-14.

1997.    Фідря О. Як розвивати знання : (Процесуальні компетенції учнів і вивчення історії). Навчання учнів процедури опису / О. Фідря // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 6-12.

1998.    Фрейман Г. Антропоцентричні засади організації навчального процесу на уроках всесвітньої історії : (на прикладі уроку "Завершення, підсумки та уроки Другої світової війни", 11 кл.) / Г. Фрейман // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 3/4. - С. 13-18.

1999.    Худобець О. А. З досвіду роботи із застосування презентаційних технологій під час проведення уроків історії / О. А. Худобець // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 31-34.

2000.    Чубукова Т. Кросворди з історії Стародавнього світу / Т. Чубукова // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 1. - С. 47-48.

2001.    Чубукова Т. Кросворди з історії Стародавнього Світу / Т. Чубукова // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 5. - С. 46-48.

2002.    Чубукова Т. Методичний посібник з історії стародавнього світу для вчителів : (парагр. 1-3, 4-6) / Т. Чубукова // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 6, 7. - С. 23-30, 17-21.

2003.    Чубукова Т. Методичний посібник для вчителів з історії Стародавнього світу (6 кл.) : розділ ІІІ. Історія Стародавньої Греції / Т. Чубукова // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 10. - С. 30-35.

2004.    Шалагінова О. Трипілля: дискусійні питання в сучасній науці і шкільному курсі історії / О. Шалагінова // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6. - С. 46-50.

2005.    Шалагінова О. Чому за нашим підручником хочеться навчатися? : (Підручник "Історія стародавнього світу" Олександри і Бориса Шалагінових) / О. Шалагінова // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 18-21.

Швидько Г. В органічному зв'язку з історією європейською : (Основні підходи до формування змісту шкільного курсу історії України з найдавніших часів доХVI століття) / Г. Швидько // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 15-17.

2007.    Шкуро Ю. Коли музи заговорили : конспект уроку-літературно-художнього салону з теми "Культура кінця XVIII - першої половини ХІХ ст. Література та мистецтво". ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 9 клас / Ю. Шкуро // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 20-22.

2008.    Щербина М. Вікторина з історії Стародавнього світу / М. Щербина // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 1. - С. 46-47.

Див. : 644, 648, 658, 666,801, 802, 913, 987, 1012, 2597, 2894, 5058, 5406, 5541, 5569, 5781, 5582, 5699.ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

 

 

Суспільствознавство

2009.    Арцишевський Р. "Я і Україна" (інтегрований курс). 1 клас / Р. Арцишевський, С. Балашова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 28-31.

2010.    Іващенко Л. "Я" - людина і громадянин : (Як ефективніше використовувати краєзнавчий матеріал на уроках суспільствознавчого циклу) / Л. Іващенко // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 34-38.

2011.    Кучеренко О. "Еволюція і революція" : (Методична розробка уроку з курсу "Людина і суспільство", 11 кл.) / О. Кучеренко // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 3/4. - С. 53-56.

2012.    Ладиченко Т. Зрозуміти суспільство, в якому живеш : конспекти уроків. 11 клас / Т. Ладиченко, Т. Бакка, О. Желіба // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 35-38.

2013.    Поздняков В. Пізнавальні завдання гуманістичної спрямованості у навчанні суспільствознавчих дисциплін / В. Поздняков // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005. - № 11/12. - С. 57-60.

2014.    Поліщук О. Шляхи формування життєвих компетентностей молодших школярів: (З досвіду роботи) / О. Поліщук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 52-56. - (Курс "Я і Україна")

 

 

 

Логіка

2015.    Бутрім В. Логіка - молодшим школярам : дидактичні матеріали з курсу логіки / В. Бутрім // Початкова освіта. - 2005. - № 21. - С. 3-48.

2016.    Гончарук Г. Логіка як навчальний предмет освітнього проекту "Перспективна освіта" / Г. Гончарук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 7. - С. 57-59.

Митник О. Логіка у 4 класі: Методичні рекомендації : (Логіка, 4 клас. Експериментальний навчальний посібник. - К., 2005) / О. Митник // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 18-24.Основи етики

2018.    Данилевська О. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. Етика : 5 клас. / О. Данилевська // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 11-12.

2019.    Данилевська О. Мова як джерело морального досвіду : Лінгвістичний компонент у структурі підручника етика для 5-го класу загальноосвітніх шкіл / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - № 6. - С. 132-138.

2020.    Данилевська О. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів із теми "Дослухаймося до голосу серця". : етика. 5 клас / О. Данилевська // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 15-16.

2021.    Данилевська О. Тренінгові завдання з етики / О. Данилевська // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6, 7. - С. 45, 10. - За матеріалами "Зошит. Етика. 5 клас".

2022.    Данилевська О. Що означає бути вихованим : конспект уроку-роздуму. Етика. 5 клас / О. Данилевська, О. Пометун // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 8-11.

2023.    Дивоцвіт дитинства : хрестоматія з етики для учнів початкової школи / за ред.

 

B.  М. Хайруліної. - Київ : Плеяди, 2005. - 192 с.

2024.    Етика : Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 3. - С. 60-65.

2025.    Етика: духовні засади: Проект програми / авт. кол. : Хайруліна В., Євсюкова Л., Крисальна Л. // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. -

C.  55-58.

2026.    Євтушенко Р. І. Етика : (Методичні рекомендації щодо викладання етики в 5 класі у 2005-2006 н.р.) / Р. І. Євтушенко // Виховна робота в школі. - 2005. - № 5. -

С. 52-54.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа