Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

С. 30-35.

2090.    Бабкіна Р. М. Математичне моделювання - метод пізнання навколишнього світу / Р. М. Бабкіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер.Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. -С. 128-134.

2091.    Бевз В. Г. Особливості використання історичного матеріалу в курсі методики навчання математики / В. Г. Бевз // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 3-15. -Бібліогр. в кінці ст.

2092.    Бевз В. Уроки математики в 5 класі / В. Бевз, Г. Бевз // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 13-18.

2093.    Березова О. С. Система лінійних рівнянь. : алгебра. 7 клас / О. С. Березова // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7(91). -

С. 16-18.

2094.    Богатырёва И. Н. Применение некоторых эвристических приёмов в решении задач в 5-6 классах / И. Н. Богатырёва // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики".

-    С. 199-202.

2095.    Богданович М. Орієнтовні календарний план та контрольні роботи з математики для 4 класу / М. Богданович, Г. Лишенко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 25-29.Бойко С. М. Геометричні задачі на екстремум / С. М. Бойко // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 34 (118). - С. 1-8 (методичний банк).

2096.    Бродський Я. С. Організація самостійної роботи під час вивчення елементів теорії ймовірностей і математичної статистики / Я. С. Бродський // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7(91). - С. 1-8.

2097.    Війчук Т. Використання різних функцій вправ для формування статистичних уявлень учнів / Т. Війчук // Математика в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 28-32.

2098.    Віхрова О. Використання аналогії при вивченні подільності многочленів у школах і класах математичного профілю / О. Віхрова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 12-17. - Бібліогр. в кінці ст.

2099.    Ваврук Е. М. Про мотивацію та мотиви навчання математики / Е. М. Ваврук // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 146-153.

2100.    Вагіна Н. Напрями реалізації міждисциплінарних зв'язків математики і предметів гуманітарного циклу / Н. Вагіна // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 18-22.

2101.    Варущик Н. Реалізація принципів розвивального навчання під час розв'язування показникових та степенево-показникових рівнянь та нерівностей / Н. Варущик, К. Малюгіна // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. -

С. 26-29.

2103.    Великодний С. І. Діагностика прийомів діяльності та дій, що входять до складу математичного моделювання / С. І. Великодний // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. -Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 162-168.

2104.    Великодний С. Математичне моделювання в основній школі / С. Великодний // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 21-26.

2105.    Великодний С. Математичне моделювання при розв'язуванні задач / С. Великодний // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 9. - С. 15-20.

2106.    Великожон В. Г. Перетворення виразів, які містять квадратні корені. 8 клас / В. Г. Великожон // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 34(118). - С. 13-16.

2107.    Власенко С. Інтегрований урок з математики-інформатики / С. Власенко, Л. Страннікова // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6.

- С. 27-30.

1. ІНФОРМАТИКА

2108.    Войцех Р. Інтерактивні методи на уроках алгебри і початків аналізу / Р. Войцех // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 30-31.

2109.    Волосюк М. А. Урок-гра "Математична ялинка на Різдво" з алгебри та початків аналізу / М. А. Волосюк, Т. Б. Павленко // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 35 (119). - С. 13-20.Волошина С. Урок-конференція з теми "Вступ до стереометрії" / С. Волошина // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 17-18.

2110.    Волчаста М. Геометричний матеріал шкільних підручників як невід'ємна частина математичної освіти / М. Волчаста // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 49-51.

2111.    Вороний О. Нерівності зі змінною під знаком цілої частини / О. Вороний, Л. Кукса // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 25-28.

2112.    Гацош О. Обчислення площі прямокутних ділянок / О. Гацош // Початкова освіта. -2005. - № 39 (жовтень). - 14-15 (вкладка).

2113.    Глюза О. О. Застосування моніторингових досліджень для виявлення закономірностей стану базової математичної підготовки / О. О. Глюза // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. -Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 268-271.

2114.    Глюза О. Психолого-дидактичні засади коригування базової математичної підготовки учнів / О. Глюза // Математика в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 9. - С. 33-36.

2115.    Глюза О. Психолого-дидактичні засади коригування базової математичної підготовки учнів / О. Глюза // Математика в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 10. - С. 19-21.

2116.    Гончарова И. В. О сущности и приемах развития интуиции в процессе математического познания / И. В. Гончарова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 78-81. - Библиогр. в конце ст.

2117.    Готуємося до уроку. Математика : розробки уроків. // Початкова освіта. - 2005. -№ 3. - 1-20/вкладка.

2118.    Гришина Т. Формування пізнавальної самостійності при вивченні математики як основа компетентнісного підходу до освіти / Т. Гришина // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 37-43. - Бібліогр. в кінці ст.

2119.    Грищенко В. Випадкова подія і ймовірність випадкової події у стохастичній лінії шкільного викладання / В. Грищенко // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 2-5.

2120.    Грохольська А. Паралельність і перпендикулярність прямих і площин у просторі : (10 клас) / А. Грохольська // Математика в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 8. - С. 11-15.

2121.    Грохольська А. Перша тема стереометрії на кодопозитивах : (10 клас) / А. Грохольська // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 6. - С. 30-34.

2123.    Губанова А. О. Перехід до комппетентнісно напрямленого змісту освіти / А. О. Губанова, О. М. Соломатнікова // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 35(119). - С. 2-4.

2124.    Данилова Е. Ю. Задачі на комбінації геометричних тіл / Е. Ю. Данилова // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7(91). -С. 13-15.Денисова І. Розв'язування нерівностей методом інтервалів : урок алгебри в 9 класі / І. Денисова // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -

С. 42-44.

2126.    Дзямко В. Дидактична система вправ як засіб формування стохастичних уявлень у школярів / В. Дзямко // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 28-30.

2127.    Димарський Я. М. Задачі на максимум і мінімум у середній школі / Я. М. Димарський, Л. В. Жовтан // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. -2005. - № 3. - С. 40-49.

2128.    Дудко Л. М. Підготовка вчителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках математики / Л. М. Дудко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 61-67. - Бібліогр. в кінці ст.

2129.    Дудко Л. М. Підготовка вчителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках математики / Л. М. Дудко, В. М. Московченко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 61-67.

2130.    Дудко Л. Система задач з логічним навантаженням для учнів 3-4 класів / Л. Дудко,

 

B.  Московченко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. -

C.  31-33.

2131.    Дудко Л. Складання і розв'язування задач з логічним навантаженням (3 та 4 класи) / Л. Дудко, В. Московченко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 15-18.

2132.    Дудко Л. Складання і розв'язування задач з логічним навантаженням (3 та 4 класи) / Л. Дудко, В. Московченко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 25-27.

2133.    Дутко Л. Урок геометрії в 9 класі / Л. Дутко // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 43-45.

2134.    Жалдак М. Ріманові комплексні числа та їх застосування до уточнення понять степеня, ескпоненти, логарифма / М. Жалдак, Г. Михалін // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 43-50.

2135.    Жумик Л. В. Інтерактивні технології навчання еа уроках математики / Л. В. Жумик // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9(93). -

С. 2-6.

2136.    Загоруй Р. В. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого мислення
молодших школярів у процесі вивчення математики / Р. В. Загоруй // Наукові
записки Вінницького                    державного           педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -

С. 14-17.

2137.    Задорожня Т. Використання прикладних задач при вивченні теорії ймовірностей / Т. Задорожня // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

2138.    № 10. - С. 35-39.Звіряка С. У. Використання технології кооперованого навчання в навчально-виховному процесі / С. У. Звіряка // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 35(119). - С. 5-7.

2139.    Иванова Е. Ю. Линейная функция : (комп'ютерний урок) / Е. Ю. Иванова, А. В. Коробская, О. Н. Юрьева // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8(92). - С. 19-20.

2140.    Ігнатова Н. В. Проблеми та шляхи розвитку дистанційного навчання математики / Н. В. Ігнатова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 101-104. - Библиогр. в конце ст.

2141.    Ігнатович В. А. Відношення і пропорції : (Узагальнюючий урок у 6 класі) / В. А. Ігнатович // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 34(118). - С. 17-18.

2142.    Кірман В. К. Дослідження періодичних функцій при поглибленому вивченні математики / В. К. Кірман // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 281-287.

2143.    Кірман В. Про один підхід до вивчення поняття границі послідовності / В. Кірман // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 20-25.

2144.    Калашніков І. Вивчення похідної у закладах економічного профілю / І. Калашніков, Т. Коваленко, К. Костриця // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 49-53.

2145.    Кантор Л. Пізнаємо, навчаємось, відпочиваємо: (Цікава таблиця множення) / Л. Кантор // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -

С. 54-59.

2146.    Квадраціус Л. В. Подорож містами країни математики : (нестандартний урок) / Л. В. Квадраціус // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6(90). - С. 18-21.

2147.    Кирей О. В. Панорама показникової функції. 10 клас : (урок-семінар, 2 год) / О. В. Кирей // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6(90). - С. 11-15.

2148.    Кирилюк В. Закріплення нумерації чисел від 21 до 100 : Урок "Що? Де? Коли?" / В. Кирилюк // Початкова освіта. - 2005. - № 39 (вкладка). - 8-9 (вкладка).

2149.    Кліндухова В. М. Ретроспективний аналіз проблеми вивчення наближених обчислень в школі / В. М. Кліндухова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. -Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 288-293.

2150.    Кліндухова В. Особливості математичної мови при вивченні наближених обчислень / В. Кліндухова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 62-67.

2151.    Колесникова Л. В. Нестандартні задачі - шлях до розвитку творчого мислення учнів / Л. В. Колесникова, В. С. Бочарнікова // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 34 (118). - С. 9-12.Конет І. Прямі (n, m, k) в геометрії трикутника / І. Конет, В. Мойко // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 37-40.

2152.    Конет І. Прямі (n, m, k) в геометрії трикутника / І. Конет, В. Мойко // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 48-51

2153.    Коновалова К. К. Традиційна система організації навчання математики: необхідність корекцій в сучасних умовах / К. К. Коновалова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. -Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 154-161.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа