Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

2154.    Корнієнко Т. Л. Тематичне оцінювання. 10-11 класи фізико-математичного профілю : (Геометрія. 10 клас. Тема: "Перпендикулярність площин") / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(90). - С. 22-23.

2155.    Косоротова Є. І. Математична логіка в малюнках, схемах, таблицях / Є. І. Косоротова // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - № 2. - С. 81­120.

2156.    Коцюк І. Текстова задача з математики як засіб засвоєння економічних понять учнів початкових класів / І. Коцюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 2' 2005. - С. 85-87. - Бібліогр. в кінці ст.

2157.    Кочина Л. Варіантивні підручники в початкових класах: (з математики) / Л. Кочина // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 13/16. - С. 51-60.

2158.    Кочина Л. Окремі питання удосконалення методики вивчення позатабличного множення в 3 класі. / Л. Кочина // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 38-41.

2159.    Кравчук О. Математичні задачі на складання рівнянь / О. Кравчук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. - С. 53-57.

2160.    Кугай Н. Вплив методів навчання на розвиток умінь старшокласників розв'язувати задачі на доведення курсу "Алгебра і початки аналізу" / Н. Кугай, А. Самощенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. - С. 113-116.

2161.    Кулага Г. С. Інтелектуальна гра "Еврика" : (9 клас) / Г. С. Кулага // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8 (92). - С. 21-23.

2162.    Куріненко А. В. Колективна система навчання / А. В. Куріненко // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). - С. 2-5.

2163.    Кушнір В. Формування творчого мислення учнів при розв'язуванні рівнянь і нерівностей / В. Кушнір, Г. Кушнір, Ріжняк, Анна Петюренко Ренат Ріжняк // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 35-40.

2164.    Лаврів Н. Тиждень математики / Н. Лаврів // Початкова освіта. - 2005. - № 40 (жовтень). - С. 2-18.

B.  Лейфура В. Відбірково-тренувальні збори кандидатів до команди України на Міжнароднуматематичну    олімпіаду    2005 р.     / В. Лейфура,     О. Литвиненко,Ясінський // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10.

- С. 6-13.

2167.    Лейфура В. М. Принцип крайнього в задачах на доведення нерівностей : (готуємося до олімпади) / В. М. Лейфура // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). - С. 8-15.

2168.    Лещенко М. П. Як малеча може полюбити математику / М. П. Лещенко // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. -№ 2. - С. 34-42.

2169.    Литвиненко О. IV етап XLV Всеукраїнської олімпіади юних математиків 2005 р. / О. Литвиненко, В. Лейфура, В. Ясінський // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 5-10.

2170.    Лишенко Г. Робота з сюжетними задачами в 1 класі. / Г. Лишенко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 38-42.

2171.    Логічні ігри для малечі // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 2. - С. 61-64.

2172.    Мірецька Л. Семінар з алгебри на тему: "Показникова і логарифмічна функції в природі, науці, технійі, мистецтві" (10-11 клас) / Л. Мірецька // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 21-37.

2173.    Мавло Д. Тринадцяте доведення : (математичний гурток) / Д. Мавло // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 51-54.

2174.    Марнянський І. До формування понять числа, фігури і функції / І. Марнянський // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 34-37.

2175.    Марченко О. Ряд Тейлора як засіб розвитку критичного мислення учнів / О. Марченко, Ю. Мінаєв // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 77-84. - Бібліогр. в кінці ст.

2176.    Медвєдь Т. Г. Ще раз про нестандартні способи розв'язування квадратних рівнянь / Т. Г. Медвєдь // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 9(93). - С. 13-15.

2177.    Милушев В. Б. Реализация эвристической деятельности через обобщение и формализацию геометрических задач / В. Б. Милушев, Д. Г. Френкев // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. -Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 180-191. - Библиогр. в конце ст.

2178.    Миценко К. А. Розвиток творчо-критичного мислення учнів під час вивчення математики / К. А. Миценко // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 34 (118). - С. 2-8.

2179.    Моргун О. О. Загальні методи розв'язування геометичних задач / О. О. Моргун // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(90). -

C.  5-7.

2180.    Нак М. М. Співвідношення алгоритмічного та евристичного підходів при розв'язуванні алгебраїчних задач / М. М. Нак // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. -Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 212-217.Науменко А. Урок з теми "Сума кутів трикутника" : (7 клас) / А. Науменко, О. Мальчевська // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8.

 

-    С. 41-43.

2182.    Ненхо Т. П. Один із прийомів вивчення похідної складеної функції в шкільному курсі математики / Т. П. Ненхо // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). - С. 23.

2183.    Нестеренко А. М. Лекція з елементами евристичної бесіди в системі довузівської математичної підготовки / А. М. Нестеренко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. -Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 208-211.

2184.    Новікова Т. Способи порівняння за кількістю : Система В. В. Давидова -Д. Б. Ельконіна (Готуємося до уроку. Математика. 1-й кл.) / Т. Новікова // Початкова освіта. - 2005. - № 39 (жовтень). - 1-2 (вкладка)

2185.    Новицька Л. І. Ігрові форми навчання в процесі формування вмінь розв'язувати прикладні задачі під час вивчення математики / Л. І. Новицька, М. В. Миронюк // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. -Вип. 23. - С. 98-100. - Библиогр. в конце ст.

2186.    Павленко Л. Вивчаємо математику / Л. Павленко // Початкова освіта. - 2005. -

№ 40 (жовтень). - С. 18-21.

2187.    Панішева О. В. Шкільний інтелектуальний марафон : (на уроках математики) / О. В. Панішева // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. -

С. 45-50.

2188.    Панішева О. Проведення інтегрованих числових диктантів на початку навчального року / О. Панішева // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 8. - С. 26-30.

2189.    Паньковська О. Число і цифра 8 : Урок-казка / О. Паньковська // Початкова освіта.

-    2005. - № 39 (жовтень). - 3-4 (вкладка).

2190.    Параскевич С. Задачі графічного змісту як модель проблемної ситуації / С. Параскевич // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5.

-    С. 32-35.

2191.    Параскевич С. П. Графічні засоби навчання: електронний варіант / С. П. Параскевич // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 40-44. - Библиогр. в конце ст.

2192.    Пастернак О. І. Задачі на змішування в курсі алгебри основної школи / О. І. Пастернак // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5(89). - С. 16-19.

2193.    Пащенко С. Реалізація діяльнісного підходу під час вивчення математики у початковій школі / С. Пащенко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 11. - С. 27-28.

Паюл Г. І. Формування самостійності в учнів під час навчання математики / Г. І. Паюл // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ;редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 96-99. -Бібліогр. в кінці ст.

2195.    Паюл Г. І. Формування самостійності в учнів під час навчання математики / Г. І. Паюл // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 96-99.

2196.    Пономаренко Н. Г. Нетрадиційні способи перевірки навчальних досягнень учнів та закріплення пройденого матеріалу / Н. Г. Пономаренко // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9(93). - С. 21-22.

2197.    Приходько Р. Творча робота над задачами. 4-й кл. / Р. Приходько // Початкова освіта. - 2005. - № 41 (листопад). - С. 14-15.

2198.    Прохорова О. С. Що таке лінійне програмування? : (Урок-конференція) / О. С. Прохорова // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 34 (118). - С. 19-22.

2199.    Прощак С. Система усних вправ з математики як засіб відпрацювання базових знань та вмінь / С. Прощак // Математика в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 8. - С. 34-41.

2200.    Прус А. Про циліндр у контексті прикладної спрямованості / А. Прус // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 15-20.

2201.    Раков С. А. Дослідницький підхід у математичній освіті, пакети динамічної геометрії та динамічні опорні конспекти / С. А. Раков // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 18-23.

2202.    Раков С. А. Пакет DG та дослідницький підхід у курсі алгебри та початків аналізу / С. А. Раков // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 4. - С. 29-32.

2203.    Раков С. Вивчення геометрії на основі дослідницького підходу з використанням пакета динамічної геометрії DG : (основні властивості найпростіших геометричних фігур) / С. Раков // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 7. - С. 2-9.

2204.    Резніченко Р. Степенева функція та прийоми розумової діяльності / Р. Резніченко // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 20-26.

2205.    Реутова И. Н. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств как путь формирования исследовательских умений учащихся / И. Н. Реутова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 277-280.

2206.    Романюк В. Математика : [Як вивчати базові предмети у 2005-2006 навчальному році: методисти радять] / В. Романюк // Педагогічна думка. - 2005. - № 3. - С. 3.

2207.    Рузинська Т. Г. Навчальні ситуації на уроках математики у першому класі / Т. Г. Рузинська // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 6. - С. 56-61.

2208.    Салтановська Н. Характеристика рівня сформованості геометричних уявлень в учнів 6 класу / Н. Салтановська // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 22-26.Самовол П. Метод допоміжних моделей і конструкцій / П. Самовол //Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 51-55.

2209.    Свінцицький І. Як розробити стратегію гри / І. Свінцицький // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 4. - С. 58-63.

2210.    Сверчевська І. Постнекласичні підходи до навчання математики / І. Сверчевська // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 8-11.

2211.    Селякова Н. И. Эвристический поход к изучению темы "Функции. Графики" / Н. И. Селякова, И. В. Гридасова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 55-59. - Библиогр. в конце ст.

2212.    Семенець С. Про вивчення функцій у класах фізико-математичного профілю / С. Семенець // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. -

С. 33-35.

2214.    Сергеев Я. Б. Самообразовательная деятельность школьников в рамках эвристического обучения математике / Я. Б. Сергеев // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 192-198.

2215.    Сердюк І. Мікромодуль як складова модульно-рейтингової технології викладання математики / І. Сердюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 335-341. - Бібліогр. в кінці ст.

2216.    Скафа Е. И. Организация педагогического эксперимента в области методики обучения математике: сущность и основные этапы проведения / Е. И. Скафа // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. -Вип. 23. - С. 105-108. - Библиогр. в конце ст.

2217.    Скафа Е. И. Перспективные технологии эвристического обучения математике / Е. И. Скафа // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 137-140.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа