Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

2218.    Скворцова С. Ознайомлення із задачами на зустрічний рух та на рух у

протилежних напрямах / С. Скворцова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 16-19.

2219.    Смаковська В. Таблиця віднімання числа 3 / В. Смаковська // Початкова освіта. -2005. - № 39 (жовтень). - 6-7 (вкладка).

2220.    Соколенко Л. О. Про необхідність створення системи прикладних задач природничого характеру для профільного навчання математики / Л. О. Соколенко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 218-222.

2221.    Старовойтова Е. Дифференциация как инструмент профильно-ориентированного обучения математике в школе / Е. Старовойтова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 104-109. - Библиогр. в конце ст.Старовойтова Т. Технология обучения учащихся применению математических знаний / Т. Старовойтова, Е. Старовойтова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 109-113.

2222.    Староста В. Хімічні об'єкти в навчальних завданнях з математики / В. Староста // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 22-27.

2223.    Стоян І. Комп'ютерні зображення у навчальних дослідженнях з математики / І. Стоян // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -Вип. 60, Ч. 2. - С. 120-123. - Бібліогр. в кінці ст.

2224.    Стрельченко О. Елементарні функції та прикладні задачі економічного напряму на уроках математики у школі / О. Стрельченко, М. Вайнтрауб, І. Стрельченко // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 44-49.

2225.    Танник Н. Подільність за модулем / Н. Танник // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 46-48.

2226.    Тарнавська С. Методичні прийоми розв'язування арифметичних задач складанням виразів / С. Тарнавська // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 12. - С. 18-23.

2228.    Токарєва М. П. Розробка уроку з геометрії у 9 класі на тему "Побудова правильних многокутників" з використанням інформаційних технологій навчання / М. П. Токарєва // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 35(119). - С. 8-12.

2229.    Трегуб Н. Л. Шляхи розвитку семантичної гнучкості як одного з критеріїв креативності учнів / Н. Л. Трегуб // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. -Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 175-179.

2230.    Тымко Ю. Г. Использование приемов обобщения и аналогии на практических занятиях по методике преподавания математики / Ю. Г. Тымко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 86-90. - Библиогр. в конце ст.

2231.    Ушаков Р. П. Кусково-лінійна функція та деякі задачі, пов'язані з нею / Р. П. Ушаков // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 7(91). - С. 9-12.

2232.    Ушаков Р. П. Кусково-лінійна функція та деякі задачі, пов'язані з нею / Р. П. Ушаков // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 8(92). - С. 7-9.

2233.    Федак І. В. Розв'язування задач підвищеної складності з математики : (готуємося до олімпади) / І. В. Федак // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(90). - С. 8-10.

2234.    Федак І. В. Розв'язування задач підвищеної складності з математики / І. В. Федак // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8(92). -С. 13-15.

Федченко Л. Я. Про моніторинг якості математичної освіти школярів в Донецькій області / Л. Я. Федченко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Трудиміжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики".

-    С. 272-276.

 

2236.    Хазін Г. Молодому вчителю про міжпредметні зв'язки / Г. Хазін // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 30-34.

2237.    Хара О. Структура дистанційних курсів з математики для старшокласників та абітурієнтів / О. Хара // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005.

-    № 9. - С. 4-8.

2238.    Хмара Т. Елементарні відомості з логіки / Т. Хмара // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 40-44.

2239.    Хорольская Е. В. Компьютерная поддержка уроков в эвристическом обучении алгебре и началам анализа / Е. В. Хорольская // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. -Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 254-260.

2240.    Цікава математика : віршовані задачі, математичні диктанти, ігри // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - № 2. - С. 1-52.

2241.    Чашечникова О. С. Організація самостійної діяльності учнів у процесі актуалізації знань і вмінь з математики / О. С. Чашечникова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 91-97. - Библиогр. в конце ст.

2242.    Чашечникова О. С. Створення творчого середовища у процесі навчання математики з метою формування в учнів готовності до творчості / О. С. Чашечникова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики".

-    С. 169-174.

2243.    Черкасов Н. Д. Активный метод обучения техническому творчеству / Н. Д. Черкасов, Е. А. Емченко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження.

-    Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 82-85. - Библиогр. в конце ст.

2244.    Чижова О. І. Трикутники : (нестандартний урок) / О. І. Чижова // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 34 (118). - С. 23-25.

2245.    Чумак О. Я. Площі фігур. Урок ділової гри в 9 класі / О. Я. Чумак // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 34(118). - С. 26-27.

2246.    Шавальова О. Застосування програмного комплексу GRAN у математичній підготовці серед медичних працівників / О. Шавальова // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 12-14.

2247.    Шаран О. Перетворення площини і комплексні числа : поворот, осьова симетрія / О. Шаран // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -

С. 44-49.

2248.    Швець В. О. До питання про якість шкільної математичної освіти / В. О. Швець // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 261-267.

2249.    Шевченко Г. М. "Щасливий випадок" математична вікторина для учнів 8 класів / Г. М. Шевченко // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 35(119). - С. 21-24.Шевчук І. Використання інтерактивних технологій на уроках математики в початкових класах / І. Шевчук, Л. Котельнікова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 33-35.

2250.    Шпакова В. Тестова перевірка знань учнів з математики / В. Шпакова // Початкова освіта. - 2005. - № 17. - С. 8-10.

2251.    Штабова Л. Навчання молодших школярів розв'язувати задачі / Л. Штабова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 24-28.

2252.    Я іду на урок математики : (Педагогічний досвід, математичні ігри) // Все для вчителя. - 2005. - № 3-4. - С. 3-30, 67-90.

2253.    Ясінський В. А. Про прямі, що проходять через основні точки трикутника / В. А. Ясінський // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 9(93). - С. 10-12.

2254.    Ясінський В. Геометрія шестикутника на математичних олімпіадах / В. Ясінський, О. Коношевський // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 7. - С. 35-43.

2256.    Ясінський В. Метод беноміальних перетворень при розв'язуванні показникових рівнянь у цілих числах / В. Ясінський // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 46-51.

2257.    Ясінський В. Метод нескінченного спуску в олімпіадних задачах з теорії чисел : математичні олімпіади / В. Ясінський // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 49-52.

Див. : 592, 804, 815, 877, 843,1031, 2940, 3036, 3093, 5426, 5465.

 

 

 

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

2258.    Антонюк В. Методичні аспекти формування художньо-естетичної культури старшокласників у процесі вивчення інформатики / В. Антонюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 3. - С. 56-57.

2259.    Бабич М. І. Базовий технічний засіб навчання в середовищі інтерактивних інформаційних технологій / М. І. Бабич, С. Ф. Ревін // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 24-25.

2260.    Байназарова О. О. Регіональні Інтернет-конференції: перший досвід, проблеми та перспективи / О. О. Байназарова // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 37-39.

2261.    Биков В. Ю. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів. Інформатика, 8-11 класи / В. Ю. Биков, В. Д. Руденко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 3-11.

2262.    Вержиковський В. П. Комп'ютерна система MathCAD та загальноосвітня школа / В. П. Вержиковський, О. М. Литвин, Л. С. Лобанова, О. П. Нечуйвітер // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 25-30.Волинський В. Ліцензійні операційні системи Microsoft для персональних комп'ютерів / В. Волинський // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 51-52.

2263.    Волинський В. П. Класифікація програмних засобів навчального призначення / В. П. Волинський // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 1. - С. 19-20.

2264.    Волкова Т. В. Створення бази даних "Бібліотека" / Т. В. Волкова // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 18-21.

2265.    Гладченко Р. Л. Створення навчальних проектів мовою Delphi / Р. Л. Гладченко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. -

С. 25-30.

2267.    Гладченко Р. Л. Створення навчальних проектів мовою Delphi / Р. Л. Гладченко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. -

С. 26-32.

2268.    Грабовець Г. А. Досвід експериментально-дослідницької роботи в умовах інформатизації школи / Г. А. Грабовець, Є. О. Іванов // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 47-50.

2269.    Гуржій А. М. Завдання XVII Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання / А. М. Гуржій, В. В. Бондаренко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 33-38.

2270.    Гуржій А. М. Завдання XXVII Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо іх розв'язання / А. М. Гуржій, В. В. Бондаренко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 36-39.

2271.    Дорошенко Ю. О. Структура і призначення освітньої галузі "Інформатика. Інформаційні технології" / Ю. О. Дорошенко // Збірник наукових праць Бердянського  державного  педагогічного  університету  (Педагогічні  науки). -

Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 5-16.

2272.    Драчук М. Використання проблемних ситуацій у курсі "Основи інформаційних технологій" / М. Драчук // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-

метод. журнал. - 2005, № 2. - С. 36-42.

2273.    Журавльова Л. А. Міжнародна програма запровадження сучасних комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах / Л. А. Журавльова // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 13-20.

2274.    Захарова І. В. Вивчення баз даних: від простого до складного / І. В. Захарова // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 23-26.

2275.    Інформатизації і комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України -20 років / Гуржій А. М., В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Я. Плескач // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 3-11.

2276.    Іценко В. В. Навчально-методичний комплекс із розв'язування задач з інформатики / В. В. Іценко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 107-112.Караванова Т. П. Методологія та зміст шкільних олімпіад з інформатики / Т. П. Караванова // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 7. - С. 40-44.

2277.    Караванова Т. П. Сучасний урок інформатики / Т. П. Караванова // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 39-41.

2278.    Киричков Я. В. Застосування Microsoft Windows 2003 Server у навчальному закладі / Я. В. Киричков // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 7. - С. 31-35.

2279.    Клименко А. Формування вмінь та навичок роботи з інформацією в мережі Інтернет / Анатолій Клименко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. - С. 31-34.

2280.    Козачук О. В. Файлові архіви в мережі Інтернет та програмне забезпечення для роботи з ними / О. В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 20-24.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа