Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

2281.    Копняк Н. Б. Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики за допомогою тестів / Н. Б. Копняк, С. А. Пойда // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 7-13.

2282.    Корчакова Н. В. Самопрезентаційна складова в Інтернет-спілкуванні підлітків / Н. В. Корчакова // Наукові записки. Інституту психології імені Г.С.Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 354-359.

2283.    Кузічев М. М. Завдання V міської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офіс" / М. М. Кузічев // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 48-49.

2284.    Кузьмінська О. Г. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання інформатики / О. Г. Кузьмінська // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 21-25.

2285.    Лігоцька Н. Деякі аспекти впровадження пропедевтичного курсу інформатики в початковій школі / Н. Лігоцька // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. - С. 32-33.

2286.    Лисенко Т. І. Урок інформатики - це мистецтво / Т. І. Лисенко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 42-45.

2287.    Мірошніченко Ю. Б. Освітні ресурси Інтернету з фізики та астрономії / Ю. Б. Мірошніченко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 39-41.

2288.    Мірошниченко І. Комп'ютерні програми для вивчення джерел живлення навчальної РЕА / І. Мірошниченко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. - С. 51-52.

2289.    Мазепа П. М. Комп'ютерна мережа загальноосвітніх навчальних закладів невеликого міста / П. М. Мазепа // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 46-47.

2290.    Мельник В. І. Досвід роботи з обдарованими дітьми / В. І. Мельник // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 43-47.Мозговий С. А. Практикум зі створення та використання бази даних "учбовий заклад" / С. А. Мозговий // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 8-10.

2291.    Мотилькова З. О. Методичні рекомендації до авторського курсу "основи комп'ютерної грамотності" для спеціальної школи / З. О. Мотилькова // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 202-207. - Бібліогр. в кінці ст.

2292.    Настенко І. Інноваційні технології як фактор підвищення ефективності навчання інформатики / І. Настенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 86-91.

2293.    Настенко І. Роль інноваційних технологій в підвищенні ефективності навчання інформатики в класах з поглибленим вивченням предмета / І. Настенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. - С. 49-52. - Бібліогр. в кінці ст.

2294.    Нестеренко О. В. Інформаційне суспільство і навчальна дисципліна "Інформатика" / О. В. Нестеренко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 14-17.

2295.    Орлова І. В. Про попередні результати апробації навчальних комп'ютерних програм / І. В. Орлова // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 19-20.

2296.    Павлова Н. С. Використання пам'яток, таблиць, корисних порад на уроках інформатики / Н. С. Павлова // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 25-28.

2297.    Петровський С. С. Ретроспективний аналіз використання методу проектів у контексті вивчення інформатики учнями 10-11 класів / С. С. Петровський // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 154-156. - Бібліогр. в кінці ст.

2298.    Погрібний О. В. Встановлення операційної системи Windows / О. В. Погрібний // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 32-36.

2301.    Потієнко В. О. Практична спрямованість уроків з теми "Бази даних. Система управління базами даних" / В. О. Потієнко, Н. Г. Шевчук // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 152-161.

2302.    Присяжнюк А. В. Вчимося програмувати в середовищі VISUAL BASIC / А. В. Присяжнюк // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 15-19.

2303.    Присяжнюк А. В. Вчимося програмувати в середовищі Visual Basic / А. В. Присяжнюк // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 1. - С. 29-32.

2304.    Присяжнюк А. В. Вчимося програмувати в середовищі Visual Basic / А. В. Присяжнюк // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6. - С. 28-33.Присяжнюк А. В. Конкурс "Професійний користувач ПЕОМ" / А. В. Присяжнюк // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. -

С. 45-48.

2306.    Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2004/2005 навчальному році // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 3-4.

2307.    Проект "Технології тестування" / Биков В. Ю., Богачков Ю. М., Жук Ю. О., Вольневич О. І., Ухань П. С. // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 16-18.

2308.    Раков С. А. Комп'ютерне моделювання трикутного математичного більярду / С. А. Раков // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 42-47.

2309.    Рогальський О. Ф. Новітні технології як засіб спілкування вчителя та учнів / О. Ф. Рогальський // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 11-12.

2310.    Руденко В. Д. Комбінаційні цифрові пристрої / В. Д. Руденко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 33-39.

2311.    Руденко В.Д. Практичні роботи з алгоритмізації та програмування / В.Д . Руденко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 45-47.

2312.    Руденко В. Д. Цифрові пристрої з пам'яттю / В. Д. Руденко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 14-18.

2313.    Сіденко О. М. Побудова кнопкових форм у системі MS Access / О. М. Сіденко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 27-29.

2314.    Сейдаметова З. С. Зміст, структура й методика викладання технології й стандартів розробки програмного забезпечення / З. С. Сейдаметова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 344-349.

2315.    Соколянська І. Т. Комп'ютерна графіка в школі. Фестиваль комп'ютерної графіки та анімації в Харківській області / І. Т. Соколянська // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 38-42.

2316.    Співаковський О. В. Майбутнє шкільної інформатики. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій / О. В. Співаковський // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 24-27.

2317.    Турчанінова Л. Виконавець. Система команд виконавця : Урок інформатики. 4-й кл. / Любов Турчанінова Л. // Початкова освіта. - 2005. - № 43 (листопад). -

С. 20-21.

2318.    Ханюк Т. О. Вітчизняні програмні засоби навчального призначення / Т. О. Ханюк, Н. В. Чабанна // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 5. - С. 31-34.

2319.    Яшанов С. М. Використання спеціальних програмних засобів для ітенсифікації процесу формування інформаційних умінь / С. М. Яшанов // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки

України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 204-208. -Див. : 822,824,825, 834, 835, 837, 842, 849, 854, 856-858, 863, 869, 871, 876, 878, 882,

886, 890, 909, 915, 923, 940, 941, 944, 952-961, 974, 3074.

 

 

 

Фізика

2320.    Авраменко О. Впровадження комп'ютерних засобів навчання в шкільний курс фізики / О. Авраменко, Ю. Максімов // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 137-140.

2321.    Білоус С. Ю. Системний підхід до розвитку дослідницьких здібностей учнів при поглибленому навчанні фізики за методикою динамічного моделювання / С. Ю. Білоус // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т.

 

-    Херсон : ХДУ, 2005. - С. 55-59.

2322.    Безверхній А. Л. Творчий підхід до змісту лабораторного експерименту в школі / А. Л. Безверхній // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 3. -

С. 32-39.

2323.    Бойко В. Комп'ютерний варіант роботи фізичного практикуму: захват супутника зв'язку / В. Бойко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005.

-    Вип. 60, Ч. 2. - С. 164-168. - Бібліогр. в кінці ст.

2324.    Бойко О. Особлибості навчання фізики з використанням комп'ютерного демонстраційного комплекту "Фізика-11" / О. Бойко, В. Кадченко, Д. Путілов // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. -

С. 140-146.

2325.    Буйницька О. Використання інформаційно-комунікативних технологій у шкільному курсі фізики / О. Буйницька // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 24-29.

2326.    Вагіс А. Формування компетентності учнів при вивченні фізики в класах природничого профілю / А. Вагіс // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 26-30.

2327.    Василинчук А. Поєднання фізичного й віртуального експерименту під час вивчення дифракції світла / А. Василинчук // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 36-39.

2328.    Василинчук А. Урок "Дифракція світла на щілині" з використанням навчально-комп'ютерної моделі / А. Василинчук // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 7-12.

2329.    Власенко В. Перевірка практичних умінь і навичок з використанням тестових та комп'ютерних технологій / В. Власенко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 39-43.

2330.    Вовкотруб В. Удосконалення класифікації видів шкільного фізичного експерименту за змістом, метою і методами виконання / В. Вовкотруб, Н. Подопригора // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -Вип. 60, Ч. 2. - С. 175-178. - Бібліогр. в кінці ст.

2331.    Вовкотруб В. Читабельність - показник ергономічної якості шкільного фізичного експерименту / В. Вовкотруб // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 178-182. - Вознюк М. Зв'язки між фізичними величинами молекулярної фізики і термодинаміки : (використайте на уроках) / М. Вознюк, Т. Гулак // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - с. 3 обкладинки.

2332.    Вознюк М. Зв'язки між фізичними величинами оптики, квантової та атомної фізики / М. Вознюк, Т. Гулак // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - 3 (обкл.)

2333.    Возняк Л. Н. Механіка Ньютона з точки зору античності, класичного часу і сучасності: узагальнюючий урок-диспут "представників" трьох наукових епох / Л. Н. Возняк // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 4 (32). - С. 5-6.

2334.    Волинко О. Вимірювання характеристик природного гамма-фону : робота фізичного практикуму / О. Волинко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 10-13.

2335.    Волинко О. Практична робота "Вимірювання діелектричної проникності" на основі саморобного приладу / О. Волинко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 41-43.

2336.    Волчанський О. Формування в учнів навичок критичного мислення на уроках фізики / О. Волчанський // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 31-36.

2337.    Генов-Стешенко О. Інноваційні технології навчання фізики в умовах гуманізації освітнього процесу / О. Генов-Стешенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 21-25. - Бібліогр. в кінці ст.

2338.    Голодаєва Л. Реалізація методу наукового пізнання на уроках фізики / Л. Голодаєва, О. Голодаєва // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 26-31. - Бібліогр. в кінці ст.

2339.    Гривнак Н. До питання про методику викладання фізики у працях професора Зенона Храпливого / Н. Гривнак // Педагогічна думка. - 2005. - № 2. - С. 39-46.

2340.    Дідович М. Формування поняття вихрового електричного поля / М. Дідович // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. -

С. 30-32.

2342.    Давиденко А. А. Навчальні задачі в умовах профільного навчання фізики / А. А. Давиденко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 257-261

2343.    Давиденко А. Діагностика задатків і здібностей учнів до дослідницької та творчої діяльності в галузі фізики / А. Давиденко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 44-48. - Бібліогр. в кінці ст.

2344.    Дзямко В. Елементи стохастики в системі навчального експерименту / В. Дзямко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа