Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

2409.    Сіденко М. Атом Гідрогену за Бором у задачах з фізики / М. Сіденко, М. Новосельський // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 44-45.

2410.    Сірик Е. Результати перевірки ефективності комплекту кількісної оцінки оптичного випромінювання при варіативному навчанні фізики / Е. Сірик // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 203-207.

2411.    Савицька О. В. Логіко-психологічне обгрунтування основних підходів до побудови програми шкільного курсу оптики / О. В. Савицька // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-літнього ювілею. Серія 12. Психологія / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (27). - С. 29-35.

2412.    Садовий М. Поняття квантової механіки в школі: проблеми й перспективи / М. Садовий, Є. Руденко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 287-294.

2413.    Семерня О. Психологічний аспект становлення особистості старшокласника в умовах моделювання пошуково-творчих схем навчання фізики / О. Семерня // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. -С. 109-113. - Бібліогр. в кінці ст.

2414.    Ситников О. Використання рідких кристалів під час вивчення оптичної активності речовин / О. Ситников // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 38-41.

2415.    Сова Л. В. Повторювально-узагальнюючий урок з теми "Робота. Потужність. Енергія". 7 клас : (нестандартний урок) / Л. В. Сова, Є. Є. Донченко // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(34). - С. 12-14.Сосницька Н. Дидактичні вимоги до створення програмно-методичного забезпечення з фізики / Н. Сосницька // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 217-222. - Бібліогр. в кінці ст.

2416.    Сосницька Н. Л. Технології реалізації сучасного процесу навчання фізики як важлива частина освітнього середовища / Н. Л. Сосницька // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

С. 116-123.

2419.    Стадніченко С. Елементи симетрії при вивченні розділу "Молекулярна фізика" / С. Стадніченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -Вип. 60, Ч. 2. - С. 222-225. - Бібліогр. в кінці ст.

2420.    Татух М. Д. Структурні формули навчального матеріалу з фізики : (класифікація понять з розділу "Молекулярна фізика") / М. Д. Татух // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(32). - С. 15-20.

2421.    Татух М. Д. Структурні формули навчального матеріалу з фізики : (класифікація понять з розділу "Молекулярна фізика") / М. Д. Татух // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). - С. 6-11.

2422.    Татух М. Д. Структурні формули навчального матеріалу з фізики : (методичні рекомендації) / М. Д. Татух // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6 (34). - С. 7-11.

2423.    Тищук В. І. Закон радіоактивного розпаду і властиві йому кількісні характеристики на основі статистичних уявлень : (матеріали до уроку) / В. І. Тищук, О. М. Желюк // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4 (32). -

С. 11-14.

2424.    Трифонова О. Структурно-логічний підхід до вдосконалення викладання фізики атома й атомного ядра / О. Трифонова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 225-230. - Бібліогр. в кінці ст.

2425.    Трушкова Т. С. Електричний струм у різних середовищах : (розробка уроків у 10 класі) / Т. С. Трушкова // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(34). - С. 15-23.

2426.    Фоменко В. Навчальні фізичні моделі загального курсу фізики та їхня систематизація за предметом опису / В. Фоменко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 133-139.

2427.    Хоменко О. В. Державна підсумкова атестація з фізики у 2004-2005 навчальному році / О. В. Хоменко // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6 (34). - С. 2-6.

2428.    Хоренко Т. О. План-конспект уроку фізики в 11 класі на тему "Радіоактивність" / Т. О. Хоренко // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 5(33). - С. 12-13.

2429.    Чевелюк М. В. Розвиток творчої активності учнів через домашній експеримент / М. В. Чевелюк // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 23(51). - С. 15-16.

2430.    Чередніченко Н. Використання сучасних телекомунікаційних технологій для активізації пізнавального інтересу учнів до вивчення фізики / Н. Чередніченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. -С. 130-132.Чичиль О. В. Застосування діяльнісного підходу під час навчання фізики / О. В. Чичиль // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 24 (52). - С. 1-8 (методичний банк).

2431.    Чуйко О. В. Альберт Ейнштейн - дивак чи геній? : урок в 11 класі / О. В. Чуйко // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24 (52). -

С. 14-20.

2433.    Чуйко О. В. Україна в цифрах і фактах : (урок розв'язування задач в 9 класі) / О. В. Чуйко // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 24(52). - С. 6-7.

2434.    Шарко В. Д. Компетентний вчитель - запорука реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів фізики / В. Д. Шарко // Збірник наукових праць. Пед. науки. Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 127-134.

2435.    Шмаков В. Проблемне навчання в системі роботи вчителя фізики / В. Шмаков // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. -С. 230-235. - Бібліогр. в кінці ст.

2436.    Шушпанова О. Л. Закон Гука : (урок у 9 класі) / О. Л. Шушпанова // Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24(52). - С. 8-10.

2437.    Юрченко А. Задачі з біофізичним змістом / А. Юрченко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 4-6.

Див.: 505,797, 848, 877, 2778, 2908, 5584.

 

 

 

Астрономія

2438.    Орлянський О. Ефект Пойнтинга - Робертсона : (Методика викладання астрономії) / О. Орлянський // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 46-51.

2439.    Олійник М. Застосування сучасних цифрових технологій в аматорських астрономічних спостереженнях / М. Олійник, С. Едель // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 88-93. - Бібліогр. в кінці ст.

2440.    Тисовська М. Уроки розв'язування задач з астрономії з використанням десяткових логарифмів / М. Тисовська // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 46-48.

 

 

 

Хімія

2441.    Артем'єва О. Є. Особистісно орієнтовані технології моніторингу загальнонавчальних умінь у викладанні теми "Загальні відомості про неметали та їхні сполуки" (підгрупа Нітрогену) / О. Є. Артем'єва // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(107). - С. 6-9.

2442.    Бабак Т. П. Органічна хімія для учнів / Т. П. Бабак // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(88). - С. 2-5.Бабак Т. П. Органічна хімія для учнів / Т. П. Бабак // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). - С. 2-9.

2443.    Бабенко О. Предметні компетенції з хімії як складова ключових компетенцій особистості / О. Бабенко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 41-43.

2444.    Бобошко Н. Тематичний захід світі хімічних чудес" : (для учнів 8 класів) / Н. Бобошко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 5. - С. 31-34.

2445.    Бурій В. М. Еколого-краєзнавчі знання на уроках хімії та в позаурочний час / В. М. Бурій // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). - С. 13-15.

2446.    Винник О. Ф. Використання комп'ютерних технологій візуалізації на уроках хімії / О. Ф. Винник, В. М. Федченко, Т. М. Святська // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24(108). - С. 2-4.

2447.    Волощук О. В. Тематичне оцінювання. Добірка завдань : (Тема: "Оксиген. Сульфур") / О. В. Волощук // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 23(107). - С. 20-23.

2448.    Волощук О. В. Тематичне оцінювання. Добірка завдань / О. В. Волощук // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24(108). - С. 13-18.

2449.    Гиря О. Систематизація знань про метали і неметали у класах хіміко-біологічного профілю / О. Гиря // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 21-24.

2450.    Глушак Г. Групове заняття з обдарованими учнями / Г. Глушак // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 41-44.

2451.    Грабовий А. Демонстрування хімічних дослідів за допомогою графопроектора / А. Грабовий // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 6. - С. 13-16.

2452.    Дмитренко Е. Б. Значення періодичного закону : (сучасний урок) / Е. Б. Дмитренко // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). - С. 17-18.

2453.    Дмуха Н. Факультативне заняття з теми:"Метали" / Н. Дмуха // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 38-39.

2454.    Доменти І. Проблемний підхід до вивчення теми "Загальні відомості про метали" : (9 клас) / І. Доменти // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. -

№ 2. - С. 33-35.

2456.    Єрмакова Н. А. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів. Поняття про радіус атома : (сучасний урок) / Н. А. Єрмакова //Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(90). -С. 18-19.

2457.    Загуменна Н. А. Орієнтовний урок з використанням інтерактивних методів навчання хімії для учнів загальноосвітніх шкіл / Н. А. Загуменна // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(90). - С. 16-17.

2458.    Зубкова Т. Г. Місце хімії серед наук про природу. Значення хімії для розуміння наукової картини світу : (спарений урок в 11 класі) / Т. Г. Зубкова // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(88). - С. 10-16.Каличак О. Хімія : [Як вивчати базові предмети у 2005-2006 навчальному році: методисти радять] / О. Каличак // Педагогічна думка. - 2005. - № 3. - С. 5.

2459.    Кириченко В. І. Методико-дидактичні аспекти активізації навчання загальної хімії засобами системного моделювання їх змісту / В. І. Кириченко, О. Г. Ярошенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 50-64. - Бібліогр. в кінці ст.

2460.    Козак С. Є. Оксиген. Оксиди. Горіння : (урок-дослідження) / С. Є. Козак // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(90). - С. 14-15.

2461.    Козак С. Є. Порівняння на уроках хімії / С. Є. Козак // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). - 1-8 (журнал в журналі).

2462.    Коломийцева Л. П. Реакції йонного обміну. 9 клас : (сучасний урок) / Л. П. Коломийцева // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). -

С. 22-23.

2464.    Кошілка М. П. Оксиди Карбону та Силіцію. Парниковий ефект. Охорона довкілля : (Урок-брифінг. 10 клас) / М. П. Кошілка // Хімія : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6(90). - С. 11-13.

2465.    Куленко О. Напівмікрометод як засіб оптимзації навчально-виховного процесу з хімії / О. Куленко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005.

 

-    Вип. 60, Ч. 1. - С. 168-174.

2466.    Літковець С. Шлях до формування розвитку та вдосконалення здібностей восьмикласників - розв'язування хімічних задач / С. Літковець // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. - С. 20-23.

2467.    Ламаренко Т. П. Узагальнення та систематизація знань про ненасичені вуглеводні: алкени й алкани / Т. П. Ламаренко // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 23(107). - С. 12-13.

2468.    Лукашова Н. І. Еволюція методичних підходів до обґрунтування методики розв'язування хімічних задач / Н. І. Лукашова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки.

-    Ніжин, 2005. - № 3. - С. 93-99. - Бібліогр. в кінці ст.

2469.    Лях Н. М. Інтегрований урок хімії в 11 класі з теми "Хімія і екологія" / Н. М. Лях // імія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24(108). - С. 7-9.

2470.    Мезенцева Г. М. Хімія живого : (урок-прес-конференція) / Г. М. Мезенцева // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(88). - С. 6-9.

2471.    Олександрова М. П. Оксигеновмісні органічні речовини : (огляд-конкурс знань) / М. П. Олександрова // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(88). -

С. 17-18.

2472.    Парій О. Удосконалені задачі з хімії : (9 клас) / О. Парій // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 22-27.

2473.    Пархомець І. Ю. Чорне та біле про каву : (Урок медіа-освіти) / І. Ю. Пархомець, О. Л. Рибалко // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(107). -

С. 16-19.

2474.    Пекелей В. Ф. Підсумкова атестаційна робота для учнів 9 класу / В. Ф. Пекелей // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(107). - С. 1-16 (методичний банк).Перешивана Л. Актуальність ознайомлення учнів з фізичними методами ідентифікації органічних сполук / Л. Перешивана, Л. Величко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 50-51.

2475.    Про навчання хімії в 2005/2006 навчальному році // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 3-5.

2476.    Пушкар Н. Урок узагальнення знань про періодичний закон і будову атома / Н. Пушкар // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 21-22.

2477.    Ратушна А. К. Вуглеводи. Глюкоза. Склад, будова. Фізичні властивості : (сучасний урок) / А. К. Ратушна // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). -

С. 19-21.

2479.    Решнова С. Ф. Класифікація типових недоліків з хімії, що виникають в знаннях і уміннях учнів / С. Ф. Решнова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 114-119.

2480.    Романенко Ю. Концептуальні засади моніторінгу навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах / Ю. Романенко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 1. - С. 104-108.

2481.    Севастьян Л. Пропедевтика профільного навчання хімії / Л. Севастьян, С. Сосновська // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 29-34.

2482.    Ситник С. Методологія використання педагогічних програмних засобів на уроках хімії / С. Ситник // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. -№ 3. - С. 61-64.

2483.    Староста В. Складаємо завдання з хімії. Встановлення формули речовини / В. Староста // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 26-31.

2484.    Староста В. Складаємо завдання з хімії. Суміші / В. Староста // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 24-29.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа