Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

2485.    Степанова З. І. Технологія осмислювально-концентрованого навчання / З. І. Степанова // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(90). - С. 9-10.

2486.    Стоєцький А. Різнорівневі семестрові контрольні роботи з хімії : (9 клас) / А. Стоєцький, Н. Галактіонова // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 37-40.

2487.    Томашевська Т. А. Урок - прес-конференція з хімії. 11 клас : (тема "Жири") / Т. А. Томашевська // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24(108). -

С. 11-12.

2488.    Туріщева Л. Як розвивати пізнавальні процеси в учнів на уроках хімії / Л. Туріщева // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 21-24.

2489.    Хоменко П. Діяльнісний підхід як основа формування функціональності знань / П. Хоменко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 4. - С. 54-55.

2490.    Чарівний світ царства металів : (урок-гра) // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. - С. 35-37.Чикун Н. Розв'язування задач на знаходження формули органічної речовини / Н. Чикун // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. -С. 31-34.

2491.    Шиян Н. Дидактичні засади конструювання електронного підручника з хімії / Н. Шиян // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 7 (46). - С. 28-35. - Бібліогр. в кінці ст.

2492.    Яковішин Л. Хімія плюс енергоресурси : (Інтегрований урок) / Л. Яковішин // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 22-24.

2493.    Яковенко Ю. Г. Валеологічне спрямування окремих тем навчальної програми з хімії за курс середньої школи / Ю. Г. Яковенко // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(107). - С. 2-5.

Див.: 797,848, 3035, 3082, 5703.

 

 

 

Біологія. Основи екології

2495.    Білюк Н. С. Історико-педагогічний аспект формування морально-естетичного ідеалу жінки / Н. С. Білюк // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 399-402.

2496.    Бабченко Р. П. Пошуки, проблеми, перспективи екологічної освіти та виховання в ПТУ / Р. П. Бабченко // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(88). -

С. 19-21.

2497.    Гаєва Н. Рольова гра на уроці біології / Н. Гаєва // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 19-21.

2498.    Гриньова М. Вивчення процесів саморегуляції в курсі біології / М. Гриньова // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 10-12.

2499.    Грищенко В. Урок з теми: "Різноманітність пасльонових" : 6 клас / В. Грищенко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 34-35.

2500.    Гузь В. В. Педагогічні можливості реалізації екологічної освіти школярів / В. В. Гузь // Збірник наукових праць. Пед.науки/ Херсонський державний ун-т. -Херсон : ХДУ, 2005. - С. 67-71.

2501.    Діордієва Г. Підготовка учнівського активу до екологічної просвітницької діяльності / Г. Діордієва // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 42-43.

2502.    Дзюбенко О. Ф. Особистісно зорієнтований підхід до формування екологічної культури молодших підлітків / О. Ф. Дзюбенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 19-22.

2503.    Зоологія. 7 клас : методичні матеріали / укл. В. Мишкіна ; упоряд. І. Дзеверін. - К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 128 с.

2504.    Зуй В. Тестові завдання з теми: "Спадковість і мінливість організмів" / В. Зуй // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 12-15.Ісаєва Р. Я. Методика вивчення мохоподібних у шкільному курсі біології / Р. Я. Ісаєва, С. В. Вовк // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. -№ 3. - С. 50-53.

2505.    Ісаєва Р. Я. Методика вивчення плауноподібних, хвощеподібних та папоротеподібних у шкільному курсі біології / Р. Я. Ісаєва, С. В. Вовк // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 5/6. - С. 59-62.

2506.    Каришева Т. Казки та загадки на уроках біології / Т. Каришева // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 29-31.

2507.    Колодяжна Л. Г. Реалізація екологічної освіти в Україні засобами активних дій з охорони навколишнього середовища / Л. Г. Колодяжна, Н. В. Крапивіна, Н. В. Кудря // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. -С. 51-54.

2508.    Комарова О. В. Змістова лінія "Методи наукового пізнання" у шкільному курсі біології / О. В. Комарова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. -С. 90-93. - Бібліогр. в кінці ст.

2509.    Кузьменко Г. Інтерактивні методи на уроках біології у класах філологічного профілю / Г. Кузьменко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 15-17.

2510.    Курик М. Ноосферна освіта у формуванні нової людини / М. Курик // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8/10. - С. 16-21.

2511.    Кучеров І. Інтелектуальна гра "Дивовижний біологічний світ" : методичні рекомендації до формування біологічних понять в учнів 9 класу / І. Кучеров // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 20-22.

2512.    Кучеров І. Допоможіть учням опанувати біологічні поняття / І. Кучеров //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 24-25.

2513.    Макарійчук Н. Урок загальної біології / Н. Макарійчук // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 17-19.

2514.    Матяш Н. Лабораторні й практичні роботи з біології: проблеми та шляхи їх розв'язування / Н. Матяш // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 8-12.

2515.    Немченко Н. В. Питання збереження довкілля Луганська та Луганської області : (наслідки забруднення навколишнього середовища важкими металами) / Н. В. Немченко, Л. Г. Колодяжна, Н. В. Кудря // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 5/6. - С. 55-58.

2516.    Немченко Н. В. Формування екологічного світогляду школярів. Інтегрований підхід / Н. В. Немченко // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. -№ 4. - С. 55-61.

2517.    Палюх Н. Суд над антропогенним фактором : (урок-рольова гра, 11 клас) / Н. Палюх // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 3. -

С. 46-49.

2519.    Петренко Г. Формування пізнавального інтересу учнів на етапі перевірки знань з біології / Г. Петренко, О. Ракша // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 32-33.Попович О. По слідах інтернет-олімпіади. Химери / О. Попович // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 44-45.

2520.    Пустовіт Н. А. Сутнісні характеристики екологічної компетентності школярів / Н. А. Пустовіт // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 186-191.

2521.    Родінка О. Екологічні особливості кімнатних рослин / О. Родінка // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 35-38.

2522.    Сидорович М. Алгоритми формування теоретичних знань учнів з біології / М. Сидорович // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 5. - С. 44-46.

2523.    Сидорович М. Предметна технологія формування теоретичних знань з біології у школярів: дидактичні засади / М. Сидорович // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 95-100. - Библиогр. в конце ст.

2524.    Скороход В. Виховання здорового способу життя у школярів під час вивчення біологічних дисциплін / В. Скороход, Т. Скороход // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 101-103. - Библиогр. в конце ст.

2525.    Соломенко Н. Урок з вивчення будови і функцій органів дихання людини / Н. Соломенко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 4. - С. 24-26.

2527.    Столяр Г. Урок з теми: "Переможемо СНІД разом" / Г. Столяр // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 8-10.

2528.    Томченко О. Підвищення ефективності вивчення біології на уроках та позакласній роботі нетрадиційними засобами (Клас Комахи) / О. Томченко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 178-181.

2529.    Чудовська Г. Й. Інноваційні підходи до вивчення менделізма : (Моногібридне схрещування. Курс загальної біології) / Г. Й. Чудовська // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 124-130. - Бібліогр. в кінці ст.

2530.    Шевченко А. С. Конкретне та теоретичне у навчальному змісті шкільної біології / А. С. Шевченко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 201-213. - Бібліогр. в кінці ст.

2531.    Шкільна біологічна освіта в 2005/2006 навчальному році // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 2-3

2532.    Шмалєй С. В. Становлення еколого-педагогічних світоглядних підходів / С. В. Шмалєй // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 394-399.

2533.    Шудлик В. Інтерактивні технології навчання у грі на уроках біології / В. Шудлик // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 17-21.

2534.    Шулдик В. Інтерактивні технології навчання в дискусії на уроках біології / В. Шулдик // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6.

- С. 16-19.2535. Шухова Е. Підвищення ефективності тематичного оцінювання з біології : (6 клас) / Е. Шухова, О. Астаніна // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 1. - С. 16-19.

Див.: 657, 706,730,816,946, 2446,2778, 2936-2951, 3035, 3090, 4807, 5466, 5557, 5576,

5593.

 

 

 

Валеологія. Охорона здоров'я

2536.    Бібік Н. "Основи здоров'я" в початковій школі: методичний коментар / Н. Бібік, Н. Коваль // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. -

С. 42-47.

2537.    Белецька І. Заняття на тему "ВІЛ. СНІД" / І. Белецька // Психолог. - 2005. - № 9. -С. 12-18

2538.    Бойченко Т. Є. Основи здоров'я. Календарно-тематичний план уроків для 5 класів / Т. Є. Бойченко // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 10. - С. 10-11.

2539.    Бойченко Т. Є. Основи здоров'я. Календарно-тематичний план уроків для 5 класів / Т. Є. Бойченко // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 11. - С. 4-6.

2540.    Вальчук А. Алкоголь і нікотин - вбивці людства / А. Вальчук // Все для вчителя. -2005. - № 11-12. - С. 39-41.

2541.    Ващенко О. Тести з інтегрованого курсу "Основи здоров'я": для учнів 3-4 класів / О. Ващенко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -

С. 30-34.

2542.    Горяна Л. Г. Знайомство з формулою здорового способу життя: (Метод. рекомендації до уроку за чинною програмою інтегрованого курсу "Основи здоров'я, 5 клас") / Л. Г. Горяна // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 8. - С. 19-22.

2543.    Горяна Л. Г. Методичні рекомендації до викладання теми "Профілактика туберкульозу" / Л. Г. Горяна // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 4. - С. 20-23.

2544.    Єресько О. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета "Основи здоров'я" / О. Єресько // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3.

- С. 3-6.

2545.    Єфімова В. М. Формування культури здоров'я в епоху античності / В. М. Єфімова, Н. Л. Могарічева // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 302-307.

2546.    Зубалій М. Структурні компоненти здорового способу життя старшокласників / М. Зубалій, С. Закопайло // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. -2005. - Т. 8, № 2. - С. 153-156.

2547.    Коваль Н. "Основи здоров'я" в 4 класі / Н. Коваль // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 29-32.Крамаренко І. Людина - живий організм : цикл уроків з курсу "Я і Україна". 3-й клас / І. Крамаренко // Початкова освіта. - 2005. - № 15. - С. 15-20.

2548.    Крок за кроком до здоров'я / підгот. та упоряд. матеріал Олена Ващенко. // Початкова освіта. - 2005. - № 13. - 1-12/вкладка.

2549.    Леонов О. Оздоровлення організму засобами загартовування / О. Леонов // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 2. - С. 156-160.

2550.    Маринкевич Т. Позитивні та негативні емоції, їх значення для здоров'я : інтегрований урок-гра з предмета "Основи здоров'я". 2-й клас / Т. Маринкевич // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 11/12. - С. 74-80.

2551.    Методичні рекомендації з вивчення інтегрованого курсу "Основи здоров'я" // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 22-24.

2553.    Новикова Н. Основи здоров'я - новий предмет у 5 класі : [Як вивчати базові предмети у 2005-2006 навчальному році: методисти радять] / Н. Новикова // Педагогічна думка. - 2005. - № 3. - С. 9-10.

2554.    Онопрієнко О. Система навчальних проектів з курсу "Основи здоров'я" / О. Онопрієнко // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 12. - С. 10-12.

2555.    Онопрієнко О. Система навчальних проектів з курсу "Основи здоров'я" / О. Онопрієнко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. -

С. 35-37.

2556.    Паламарчук Л. Б. Формування соціокультурної компетентності учнів засобами шкільних курсів географії / Л. Б. Паламарчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 51-55.

Див.: 523, 535, 559, 576, 665,712, 2762, 2763, 2768, 2950, 3001, 3023, 3313.

 

 

 

Безпека життя та діяльності

2557.    Анфімова І. В. Шкідливі звички: наркотична залежність : (розробка уроку ОБЖ, 7 клас) / І. В. Анфімова // Управління школою : Науково-методичний журнал. -2005. - № 7(91). - С. 6-8.

2558.    Байда І. Якщо пожежа у сусідів : основи здоров'я. 4-й клас / І. Байда // Початкова освіта. - 2005. - № 19. - 2-4/вкл.

2559.    Горяна Л. Г. Мотивація та цілеспрямування організації роботи учнів з інформаційними джерелами у процесі навчання ОБЖД / Л. Г. Горяна // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. - 2005. - № 8. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа