Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

С. 26-31.

2560.    Завітренко Д. Освітні технології вивчення основ безпеки життєдіяльності в середній школі / Д. Завітренко, О. Царенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 48-53. - Калязін Ю. В. Роль освітніх технологій в практиці викладання ОБЖ / Ю. В. Калязін, З. М. Шаповал, Л. В. Чугуй // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 279-282.

2561.    Кожушна А. Шалений світ : (Гра по закріпленню знань з ОБЖ) / А. Кожушна // Все для вчителя. - 2005. - № 11-12. - С. 50-51.

2562.    Лівшиць Б. Р. Психотренінгова система "Школа виживання" / Б. Р. Лівшиць, А. Г. Снегир, М. А. Снегир // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 488-494.

2563.    Лагода В. Тестові завдання для перевірки знань з техніки / В. Лагода // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 2. - С. 11-12.

2564.    Матеріали до уроків курсу "Основи здоров'я" : безпека під час відпочинку. Безпека вдома. Загрозливі зустрічі в ліфті та під'їзді // Початкова освіта. - 2005. - № 2. -

С. 14-16.

2566.    Мир человека. Безопасность жизни // Все для вчителя. - 2005. - № 11-12. - С. 64-68. - (Цікаві завдання на уроках ОБЖ).

2567.    Пономарьова О. М. Концепція навчального предмета "ОБЖД" / О.М. Пономарьова // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. - 2005. -№ 8. - С. 31-33.

2568.    Пономарьова О. М. Методика викладання предмета "Основи безпеки життєдіяльності" в середній загальноосвітній школі / О. М. Пономарьова // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. - 2005. - № 6. -

С. 46-48.

2569.    Потарейко Г. Б. Використання сугестивної технології на уроках основ безпеки життєдіяльності / Г. Б. Потарейко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7 (91). - 1-5(журнал в журналі).

2570.    Репік І. А. Ігри з безпеки дорожнього руху / І. А. Репік // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. - 2005. - № 9. - С. 34-39.

2571.    Царенко І. Лабораторний практикум з основ безпеки життєдіяльності у середній школі / І. Царенко, С. Величко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 145-152. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 400.

 

 

 

Географія

2572.    Алєксєєнко О. Урок тематичної атестації "Плачу за підказку" / О. Алєксєєнко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 6. - С. 31-36.

2573.    Андрєєва В. Реалізація основних принципів особистісно орієнтованого навчання в процесі викладання географії / В. Андрєєва // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 35-36.

2574.    Андрощук А. І. Порівняльна характеристика природних комплексів. 8 клас : (відкритий урок) / А. І. Андрощук // Географія : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6(34). - С. 10-11.Андрощук А. І. Рельєф Євразії. 7 клас : (відкритий урок) / А. І. Андрощук // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(34). - С. 6-7.

2575.    Андрощук А. І. Універсальність географії - основа формування компетентності учня / А. І. Андрощук // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 4 (32). - С. 3-5.

2576.    Бєскова Н. В. Шкільна географічна освіта у 2005/06 навчальному році : інформаційно-методичний лист / Н. В. Бєскова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 4-6.

2577.    Бірюкова Н. В. Розвиток творчих здібностей школярів у процесі вивчення географії / Н. В. Бірюкова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. -2005. - Вип. 13. - С. 91-94.

2578.    Байназаров А. М. "Підводні камені" картографії у школі : (до проблеми формування топографо-картографічних понять) / А. М. Байназаров // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(51). - С. 6-8.

2579.    Богодист Н. О. Моря України. 8 клас : (фізико-географічна характеристика природних комплексів Чорного та Азовського морів) / Н. О. Богодист // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). - С. 17.

2580.    Бут А. Методичні засади побудови експериментальної системи проблемних завдань з фізичної географії. / А. Бут // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 37-39.

2581.    Врублевська М. О. Хмарність. Опади. 6 клас : (відкритий урок) / М. О. Врублевська // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). -

С. 11-14.

2583.    Галалюк Н. Методика реалізації міжпредметних зв'язків на уроках географії : (творча робота) / Н. Галалюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. -2005. - № 3. - С. 43-46.

2584.    Гаращенко С. Ф. Південна Америка. 7 клас : (узагальнення, систематизація та перевірка знань) / С. Ф. Гаращенко // Географія : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4(32). - С. 6-8.

2585.    Герман О. І. Організація роботи на географічному майданчику : (методичні рекомендації для вчителів географії) / О. І. Герман // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). - С. 4.

2586.    Дікал С. П. Клімат Євразії. 7 клас : (урок-турнір) / С. П. Дікал // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(34). - С. 8-9.

2587.    Довбня О. Г. Методика організації та роботи шкільного метеорологічного поста / О. Г. Довбня // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). -1-8 (журнал в журналі).

2588.    Довганик О. М. Подорож країнами Африки. 7 клас : (відкритий урок) / О. М. Довганик // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(51). -

С. 28-30.

2589.    Європейський вибір України : (факультативний курс) / Мойсеєва С. Г., Кравченко І. С., Байда Н. М., Купчин В. М., Міщенко В. М., Пишкіна О. В., Портенко Л. І. //Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24(52). -

2590.    С. 2-24.Завдання ХХХІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 28-34.

2591.    Кобернік С. Дидактичний комплекс до вивчення тем "Грунти і земельні ресурси", "Рослинний покрив", "Тваринний світ" у 8 класі / С. Кобернік, Р. Коваленко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 6. - С. 11-13.

2592.    Кобернік С. Дидактичний комплекс до вивчення тем "Ґрунти і земельні ресурси", "Рослинний покрив", "Тваринний світ" у 8 класі : (Закінчен.) / С. Кобернік, Р. Коваленко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 11-13.

2593.    Коваленко Р. Практичні роботи з розділу "Населення України" у 9 класі з використанням комп'ютерних технологій / Р. Коваленко, О. Пастух, В. Дмитрієв // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). - С. 26-29.

2594.    Коваль Н. Суд над інфляцією в 10 класі. / Н. Коваль // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 17-22.

2595.    Колосова Н. С. Екологічні проблеми України : (8 клас) / Н. С. Колосова //Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(34). - С. 15-19.

2596.    Корнєєв О. Розвиток географічного краєзнавства в школах України (1917-1930 рр.) / О. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 46-49.

2597.    Коростельова В. І. Україна - серце Європи : (інтегрований урок - географія, українська література, історія) / В. І. Коростельова, В. В. Рогозенко, О. П. Ільїна // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24(52). - С. 30-33.

2598.    Коротких Н. П. Рослинний покрив України. 8 клас : (подання теми блоком) / Н. П. Коротких // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(32). -С. 13-15.

2599.    Костенюк І. С. Чорне море. Загальні риси природних умов. 8 клас : (відкритий урок) / І. С. Костенюк // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). - С. 15-17.

2600.    Костриця М. Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства / М. Костриця // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 42-45.

2601.    Костюк В. Урок на тему "Карти - джерела географічних знань, їх зміст та призначення" / В. Костюк // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 19-20.

2602.    Кріт Н. П. Залізничний та водний транспорт України. 9 клас : (відкритий урок) / Н. П. Кріт // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(32). - С. 16.

2603.    Криловець Ю. Петро Григорович Редкін - фундатор методики географії / Ю. Криловець, М. Криловець // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 49-51.

2604.    Кухтенкова Т. Методика оцінювання групової роботи учнів на уроках географії. / Т. Кухтенкова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 40-41.Локтіонов В. Шкільна географічна освіта та її виховний потенціал у системі світових координат. / В. Локтіонов // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 35-36.

2605.    Луценко Л. В. Металургійна промисловість. Чорна металургія. 9 клас : (відкритий урок) / Л. В. Луценко // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(32).

 

-    С. 21-23.

2607.    Назаренко Т. Г. Створення підручників з географії нової генерації - нагальне завдання національного шкільництва / Т. Г. Назаренко // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 13. - С. 235-241.

2608.    Назаренко Т. Зміст і методика диференційованого навчання географії в школі / Т. Назаренко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 2-3.

2609.    Назарук М. Природоохоронні об'єкти Львівщини і вивчення їх у шкільному курсі географії / М. Назарук, О. Турчинська // Педагогічна думка. - 2005. - № 2. -С. 19-23. - Бібліогр. в кінці ст.

2610.    Ноздренко Л. В. Екологічні проблеми України : (інтегрований урок) / Л. В. Ноздренко, Т. П. Рахманіна // Географія : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6(34). - С. 20-24.

2611.    Осадчук Г. Сенкени на уроках географії. / Г. Осадчук // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 20. - (Новітні технології).

2612.    Парахіна С. В. Геоекологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього середовища, показники забруднення : (відкритий урок) / С. В. Парахіна // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(34). - С. 25-30.

2613.    Пересадько В. А. Атмосфера і людина. Способи підтримання чистоти атмосферного повітря : (матеріали до уроку) / В. А. Пересадько, І. О. Васильченко // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). - С. 5-7.

2614.    Пишкіна О. В. Японія. 10 клас : (урок-подорож) / О. В. Пишкіна // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). - С. 20-25.

2615.    Покась Л. Групова діяльність учнів на нестандартних уроках з фізичної географії. / Л. Покась // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал.

-    2005. - № 5. - С. 37-39.

2616.    Покась Л. Ефективність групової діяльності школярів в курсах вивчення фізичної географії / Л. Покась // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту,

2005. - Т. 4. - С. 130-133.

2617.    Полонська М. Урок на тему "Загальна характеристика рельєфу України" / М. Полонська // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 20-23.

2618.    Пушкар Н. Географічна експедиція: практика використання дослідження / Н. Пушкар // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. -

2619.   С. 59-60.Пушкар Н. С. Спрямування критичного мислення на розвиток креативності на уроках географії / Н. С. Пушкар // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(51). - С. 1-15 (Методичний банк).

2620.   Радіонова Г. Ю. Кримські гори. 8 клас : (урок-експедиція) / Г. Ю. Радіонова // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(33). - С. 18-19.

2621.   Риковська Т. Урок на тему "Грунти України" / Т. Риковська // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 24-26.

2622.   Риковська Т. Урок на тему "Ґрунти України" / Т. Риковська // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 24-26.

2623.  Седова С. І. Використання інформаційних технологій на уроках географії
/ С. І. Сєдова // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(51). -

С. 23-27.

2624.   Свиридова О. І. Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища. 8 клас : (урок-конференція) / О. І. Свиридова // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(34). - С. 12-14.

2625.   Свиридова О. Урок на тему "Водні ресурси України: екологічні проблеми та шляхи раціонального використання й охорони" / О. Свиридова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 27-29.

2626.  Сиротенко А. Й. Імперативи сучасної шкільної географії / А. Й. Сиротенко
// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.
М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. -

С. 57-60.

2627.   Тімець О. В. Сучасні інноваційні технології - складова удосконалення педагогічної майстерності вчителя географії / О. В. Тімець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 64-66.

2628.   Тімець О. Сучасні технології навчання географії: засіб проектної діяльності / О. Тімець // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -Вип. 60, Ч. 1. - С. 118-121.

2629.   Терепищий С. Метод проектів як засіб формування знань з історії географічних відкриттів і досліджень у школярів / С. Терепищий // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 170-173.

2630.   Ткач О. М. Технологія особистісно орієнтованого навчання та виховання / О. М. Ткач // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(51). -

С. 16-22.

2631.   Туркіна Р. М. Екологічні проблеми грунтів у зв'язку з їх сільськогосподарським використанням. 8 клас : (інтегрований урок) / Р. М. Туркіна, С. М. Мірошниченко // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4(32). - С. 9-12.

2632.   Фідря Н. М. Методика формування картографічних (просторових) компетенцій учнів / Н. М. Фідря // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(51). -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа