Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

С. 9-15.

2633.    Філончук З. В. Україна та світове господарство : (відкритий урок) / З. В. Філончук // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24(52). - С. 25-29.Федорчук Л. В. Рівнинні ПТК України. 8 клас : (урок перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів) / Л. В. Федорчук, Р. М. Куриляк // Географія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 23(51). - С. 31-33.

2634.    Цимбалюк Н. Методика проведення групової роботи на уроках географії / Н. Цимбалюк // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 10-11.

2635.    Чорноморець І. М. Реалізація діяльнісного підходу в організації пізнавальної діяльності учнів засобами сучасних технологій навчання географії / І. М. Чорноморець //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 14. - С. 68-70.

2637.    Шоломіенко Ю. Формування загальноземлезнавчих понять у шкільному курсі географії : (методика формування поняття про виникнення та дію відхиляючої сили обертання Землі) / Ю. Шоломієнко // Географія : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5(33). - С. 8-10.

2638.    Шоробура І. М. Витоки географічних знань / І. М. Шоробура // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 167-170.

2639.    Шоробура І. М. Методичне забезпечення шкільної географії / І. М. Шоробура // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 132-136.

Див.: 611, 812, 2556, 2663, 2875, 3076, 3081, 3084.

 

 

 

Основи економічних знань

2640.    Александров В. Автоматизація контролю навчальних досягнень учнів з допомогою інтегрованого навчально-атестаційного комплексу "Основи економіки" / В. Александров, Ю. Бицюра // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 6-10.

2641.    Александров В. Система оцінювання та типи контрольних завдань в інтегрованому навчально-атестаційному комплексі "Основи економіки" / В. Александров, Ю. Бицюра // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 4-8.

2642.    Булавенко С. Д. Економічна освіта як засіб формування соціально адаптованої особистості / С. Д. Булавенко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 119-123. - Бібліогр. в кінці ст.

2643.    Булавенко С. Д. Застосування інтерактивних технологій при формуванні економічних знань і вмінь старшокласників в умовах довузівської підготовки / С. Д. Булавенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 81-82. -Бібліогр. в кінці ст.

2644.    Варецька О. Застосування міжпредметних зв'язків програмового курсу початкової школи з економікою / О. Варецька // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 17-20.Вороніна Н. Г. Використання структурно-логічних схем на уроках економіки у старших класах / Н. Г. Вороніна // Економіка в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3(4). - С. 12-15.

2645.    Економічна освіта школярів : спецвипуск. // Сільська школа України. - 2005. -

червень (№ 16-18). - С. 3-23.

2647.    Жуган Н. Г. Ділова гра "Грошова політика держави" / Н. Г. Жуган // Економіка в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3 (4). - С. 9-11.

2648.    Завдання VIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 14-22.

2649.    Зелениця І. Обов'язки в сім'ї та поділ праці / І. Зелениця // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 39-41.

2650.    Зелениця І. Прибутки сім'ї. Витрати на її потреби / І. Зелениця // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 33-34.

2651.    Зелениця І. Що таке ринок? / І. Зелениця // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 44-46.

2652.    Зовнішне тестування з економіки. Інформаційні матеріали / Гражевська Н., Карпюк Г., Климюк І., Ковальчук Г., Олійник О. // Економіка в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2(3). - С. 2-8.

2653.    Коваль Н. Урок-вистава "Суд над інфляцією" в 10 класі / Н. Коваль // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 17-22.

2654.    Коноваленко І. В. Де держава бере гроші і як їх розподіляє : (розробка уроку) / І. В. Коноваленко // Економіка в школах України : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2(3). - С. 16-20.

2655.    Ложкін   Г. В.   Формування   економічної   свідомості   молоді   / Г. В. Ложкін,

 

B.  Л. Комаровська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 14. - С. 35-37.

2656.    Павлов В. У истоков российской школы экономической науки: общая характеристика "Науки о народном богатстве" Х. А. Шлецера / В. Павлов // Экономика в школе : Научно-методическое издание. - 2005. - № 2. - С. 87-99.

2657.    Правила Всеукраїнського турніру юних економістів : (Правила та питання для турніру) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 8. - С. 30-34.

2658.    Проведення уроку з використанням інтегрованого електронного комплексу "Економіка, 10 клас" / О. Радіонова, Ю. Бицюра, В. Александров, Л. В. Недбаєва // Економіка в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2(3). -

C.  9-11.

2659.    Радченко В. В. Предмет економічної теорії: сучасна інтерпретація в контексті розвитку економічної освіти і науки в Україні / В. В. Радченко // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 18. Економіка і право / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 71-82.Реус Н. В. Економічне виховання молоді в історії педагогіки / Н. В. Реус //Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

Вип. 40. - С. 437-442.

2661.    Серова Т. І. Використання інтерактивних технологій на уроці економіки / Т. І. Сєрова // Економіка в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3 (4). - С. 16-18.

2662.    Сигида С. В. Уроки економіки у початковій школі / С. В. Сигида // Економіка в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2(3). - С. 21-26.

2663.    Суворова О. В. Економіка плюс географія : (міжпредметні зв'язки) / О. В. Суворова // Економіка в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2(3). -

С. 12-15.

2664.    Ткач Ю. Орієнтовне календарне планування програм з курсу "Основи економіки" : 10-11 кл. / Ю. Ткач // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 26-30.

2665.    Часнікова О. В. Практичні роботи у шкільному курсі економіки / О. В. Часнікова // Економіка в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3(4). -

С. 2-5.

Див.: 611, 657, 685, 894, 3072, 5619.

 

 

 

Трудове навчання

2666.    Авраменко О. Культура праці школярів та її формування на уроках трудового навчання / О. Авраменко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 4. -

С. 11-14.

2667.    Белова Ю. Модульно-рейтингова система на заняттях з практикуму в навчальних майстернях / Ю. Бєлова // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 5. -

С. 54-55.

2668.    Беркун О. Народна вишивка. : 4-й клас / О. Беркун // Початкова освіта. - 2005. -

№ 4. - С. 10-15.

2669.    Богайчук Р. В. Уроки трудового навчання.  1  клас :  посібник для вчителя / Р. В. Богайчук, Н. Т. Шевченко. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. -

200 с.

2670.    Бойко А. Виховання творчого ставлення до праці в контексті освітньої галузі "Технологія" / А. Бойко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 6. -

С. 4-6.

2671.    Будак В. Робота з соломкою / В. Будак // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 38

2672.    Васенюк Т. Рівнева диференціація навчання під час виготовлення швейних виробів / Т. Васенюк, О. Ісаєва // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. -

С. 16-18

2673.    Василишина  І.  Навчання  в'язання  спицями  у  7  класі   :   авторський урок / І. Василишина // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. - С. 19-20.Вдовченко В. Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10-11-х класах "Основи дизайну" / В. Вдовченко,

 

B.   Тименко, Є. Антонович // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. -2005. - Т. 8, № 2. - С. 115-149.

2675.    Вчителю трудового навчання // Все для вчителя. - 2005. - № 11-12. - С. 69-91.

2676.    Ганська А. Методична система реалізації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів 5-9 класів / А. Ганська // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 5. - С. 21-22.

2677.    Гевко І. Конструктивно-технічні задачі як засіб розумового розвитку школярів на уроках трудового навчання / І. Гевко // Трудова підготовка в закладах освіти. -2005. - № 3. - С. 21-22, 35-36.

2678.    Гладкий М. Навчання учнів 8-9 класів проектування та виготовлення мозаїчних наборів / М. Гладкий // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 6. -

C.   14-16.

2679.    Гнеденко О. Удосконалення методики викладання текстильного матеріалознавства в 5-9 класах / О. Гнеденко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. -С. 13-16.

2680.    Голуб Г. Національне виховання через зміст трудового навчання / Г. Голуб // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 6. - С. 38-39.

2681.    Давидович В. Що потрібно знати для правильного вибору професії / В. Давидович // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 5. - С. 10-14.

2682.    Довгалюк В. Трудове навчання : [Як вивчати базові предмети у 2005-2006 навчальному році: методисти радять] / В. Довгалюк // Педагогічна думка. - 2005. -№ 3. - С. 4-5.

2683.    Єременко В. Свічник як об'єкт праці на уроках трудового навчання / В. Єременко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 5. - С. 44-48.

2684.    Іванкова Н. Виховання учнів на народних традиціях / Н. Іванкова // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 4. - С. 47-49.

2685.    Іванчо Т. Проблеми та успіхи неперервної дизайн-освіти і її базисної ланки в загальноосвітній школі / Т. Іванчо // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 53-55.

2686.    Климук Л. В. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці : підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Л. В. Климук, Б. М. Терещук, В. І. Туташинский. -Київ : Арка, 2005. - 192 с.

2687.    Кравченко Т. Технологія виготовлення виробів із солоного тіста / Т. Кравченко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 2. - С. 42-43.

2688.    Кудирко О. Трудове навчання : 3-й клас. Ремонт одягу. Види ремонту одягу / О. Кудирко // Початкова освіта. - 2005. - № 4. - С. 9-10.

2689.    Кузьменко Ю. В. Категорія "культура праці" в дослідженнях науковців / Ю. В. Кузьменко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 155-161.

Кузьменко Ю. В. Формування культури праці учнів основної школи в процесі трудової підготовки / Ю. В. Кузьменко // Наукові записки Вінницького державногопедагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 159-162.

2691.    Кузьменко Ю. В. Характеристика елементів культури праці учня та їх формування в процесі трудової підготовки / Ю. В. Кузьменко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. - С. 57­66. - Бібліогр. в кінці ст.

2692.    Максименко Л. Розробка творчого проекту виготовлення комплекту фартуха і косинки / Л. Максименко, Т. Прядко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005.

 

-    № 6. - С. 7-14.

2693.    Матвійчук А. Персональний комп'ютер на заняттях з електротехніки / А. Матвійчук, В. Стінянський // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. -

№ 2. - С. 39-41.

2694.    Мегем Є. Використання методів навчання в особистісно-орієнтованій проектно-технологічній підготовці / Є. Мегем // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005.

-    № 5. - С. 51-53.

2695.    Мельник О. До проблеми класифікації професій : (з історії питання) / О. Мельник // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 5. - С. 40-44.

2696.    Мирошниченко Ю. Дидактичні принципи добору і розробки програмних педагогічних засобів для освітньої галузі "Технологія" / Ю. Мирошниченко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 5. - С. 5-8.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа