Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

2697.    Михайленко В. Інтерактивні технології кооперативного навчання на уроках праці / В. Михайленко, С. Рябець // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 84-87. - Бібліогр. в кінці ст.

2698.    Мойсеенко Т Конструювання кількох поясних виробів на базисній сітці спідниці / Т Мойсеєнко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. - С. 41-44.

2699.    Морев О. Формування загальнотрудових умінь у різних дидактичних системах трудового навчання / О. Морев // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. -№ 5. - С. 2-4.

2700.    Мороз О. Проектування та виготовлення виробів у процесі вивчення української народної вишивки / О. Мороз // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3.

-    С. 8-12.

2701.    Муртазаева Е. М. Особливості художньої праці в початковій школі з кримськотатарською мовою навчання / Е. М. Муртазаєва // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. -С. 57-64. - Бібліогр. в кінці ст.

2702.    Панчук О. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання за еталонними діяльнісно-особистісними ознаками / О. Панчук // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 5. - С. 15-20.

2703.    Пригодій А. Художнє вирізання з паперу / А. Пригодій // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. - С. 45-47.

2704.    Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання : (Рівень стандарту) // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 2. - С. 22-36.Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання : (Рівень стандарту) 8 клас // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 5. -

С. 23-34.

2706.    Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання : (рівень стандарту) 9 клас // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 6. -

С. 23-34.

2707.    Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів : рівень стандарту // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. - С. 23-34.

2708.    Прокопович Б. Особливості методики навчання учнів способам підготовки до роботи інструменту для художньої обробки деревини / Б. Прокопович, О. Ємець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.

 

B.  Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2' 2005. - С. 60-64. -

Бібліогр. в кінці ст.

2709.    Романцов С. Народне мистецтво витинанки / С. Романцов // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 28-30.

2710.    Романчук А. Деякі аспекти теоретичних засад профільного трудового навчання / А. Романчук // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. - С. 2-3.

2711.    Севастьянова О. Індивідуалізація навчальної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці як педагогічна проблема / О. Севастьянова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 5'2005. - С. 192-195. - Бібліогр. в кінці ст.

2712.    Сидоренко В. Ретроспекторний погляд на проектну методику / В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. - С. 34.

2713.    Слюсаренко Н. В. Зміст трудової підготовки молоді на початковому етапі реалізації "Положення про єдину трудову школу УРСР" / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 25-31.

2714.    Слюсаренко Н. В. Зміст трудової підготовки молодших школярів в умовах комплексної та предметної систем навчання / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. -

C.  347-354.

2715.    Слюсаренко Н. В. Спільне і відмінності в трудовому навчанні хлопців і дівчат у XX столітті / Н. В. Слюсаренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -

Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 296-300.

2716.    Терещук Б. М. Трудове навчання. Технічні види праці : підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Б. М. Терещук, В. І. Туташинський. - Київ : Арка, 2005. - 208 с.

2717.    Терещук Б. Н. Трудовое обучение: Технические виды труда : учебник для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений : пер. с укр. / Б. Н. Терещук, В. И. Туташинський. -Киев : Арка, 2005. - 208 с.

2718.    Тименко В. Формування конструктивно-художніх умінь в учнів 4 класу / В. Тименко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. -

2719.    С. 32-36.Тимків М. Вироби з деревини / М. Тимків // Трудова підготовка в закладах освіти.

 

-    2005. - № 2. - С. 54-55.

2720.    Трофімчук В. Художнє конструювання - важливий етап формування творчої активності старшокласників / В. Трофімчук // Трудова підготовка в закладах освіти.

-    2005. - № 4. - С. 43-47.

2721.    Трудове навчання. Обслуговуючі види праці : підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / авт. Л. І. Денисенко та ін. - Київ : Педагогічна думка, 2005. -176 с. : іл.

2722.    Тягур В. Робота в техніці паперової пластики / В. Тягур // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2, 3. - С. 46-49, 27-29.

2723.    Уроки праці : 2-й клас // Початкова освіта. - 2005. - № 4. - С. 7-8.

2724.    Цина А. Проектування деталей і складальних одиниць табуретів / А. Цина // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 6. - С. 40-44.

2725.    Черніка Г. Виготовлення аплікації "писанка" / Г. Черніка // Початкова освіта. -2005. - № 13. - С. 9-11.

2726.    Шестаковський Л. МНВК - центр профільної підготовки : (міжшкільний навчально-виробничий комбінат) / Л. Шестаковський, М. Домащенко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 5. - С. 35-37.

2727.    Шляхи реалізації завдань освітньої галузі "Технологія" / І. Петрицин, В. Леськів // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 4. - С. 5-7.

2728.    Шостик О. Подарунок мамі на 8 Березня. Виготовлення сувеніра "Соняшник" : художня праця. 2-4-й клас. / О. Шостик // Початкова освіта. - 2005. - № 4. -С. 15-16.

2729.    Шпак Л. Використання дизайну в процесі проектування на заняттях з конструктуювання та моделювання одягу / Л. Шпак // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. - С. 37-40.

2730.    Юрженко В. В. Засади перегляду змісту предмету "Трудове навчання" / В. В. Юрженко // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова.

-    Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 185-190. - Бібліогр. в кінці ст.

2731.    Якимчук З. Місце трудового навчання у підготовці учнів спеціальної школи до самостійного життя / З. Якимчук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 3. - С. 35-36.

2732.    Яценко А. Дослідницька робота учнів як засіб виховання інтересу до сільськогосподарської праці / А. Яценко // Трудова підготовка в закладах освіти. -2005. - № 2. - С. 16-19.

Див.: 3075, 5545, 5797.Креслення

2733.    Верхола А. Оновлення термінів та визначень у системі конструкторської документації / А. Верхола // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 2. -

С. 44-46.

2734.    Гаврищак Г. Дидактична модель реалізації індивідуального підходу до учнів у процесі вивчення креслення / Г. Гаврищак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - Вип. 7'2005. - С. 79-83. - Бібліогр. в кінці ст.

2735.    Голіяд І. С. Вплив результатів графічних знань з креслення в процесі навчання з інших предметів / І. С. Голіяд // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 42-51. - Бібліогр. в кінці ст.

2736.    Гриценко Л. Оптимальне поєднання типів орієнтовної основи дії у процесі навчання креслення / Л. Гриценко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. -

№ 6. - С. 17-20.

2737.    Гушулей Й. М. Навчальний матеріал графічних дисциплін як предмет кількісного аналізу / Й. М. Гушулей // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 51-56. - Бібліогр. в кінці ст.

2738.    Джеджула О. М. Методика вибору форм зображень в процесі графічної підготовки / О. М. Джеджула // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 56-67.

2739.    Казанчан А. К. Базові компоненти конструкторсько-технологічної підготовки учнів та місце креслення у цьому процесі / А. К. Казанчан // Збірник наукових праць. Пед.науки/ Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. -

С. 73-78.

2740.    Книш М. Авторська розробка уроку з креслення для 9 класу / М. Книш //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 6. - С. 20-22, 35.

2741.    Кузьменко П. Планування міжпредметних зв'язків курсу "Креслення" і технічних дисциплін / П. Кузьменко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 6. -

С. 47-49.

2742.    Сидоренко В. Графічні уміння як основа розв'язування технічних задач / В. Сидоренко, І. Білосевич // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. -

С. 4-8.

2743.    Чепок Р. В. Міжпредметні зв'язки як умова реалізації конструкторсько-технологічного підходу в навчанні кресленню / Р. В. Чепок // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. -С. 125-129.

Див.: 822, 833, 5558.Фізична культура

2744.    Алтипін А. Обманні рухи в спортивній грі баскетбол / А. Алтипін // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 37-40.

2745.    Ареф'єв В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична  культура"  для  учнів  4  класу загальноосвітніх  шкіл"  / В. Ареф'єв,

 

B.  Шегімага, Н. Михайлова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 1. - С. 37-41.

2746.    Безугла Л. І. Системи контролю знань та рухових умінь у процесі самостійних занять фізичними вправами / Л. І. Безугла // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 3. - С. 78-81.

2747.    Биковська Л. Термінова та кумулятивна адаптація до навантаження на витривалість у дівчат старшого шкільного віку з різними соматотипами / Л. Биковська, Т. Смирнова // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 53-55.

2748.    Бордюг Н. І. Плавання (1-4 класи) / Н. І. Бордюг // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. -

№ 12. - С. 22-24.

2749.    Віхров К. Організація тренувального заняття: Футбол у школі / К. Віхров //Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 30-33.

2750.    Віхров К. Основи методики навчання і тренування: Футбол у школі / К. Віхров // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. -

C.  10-12.

2751.    Віхров К. Удосконалюємо техніку гри: Футбол у школі / К. Віхров // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 24-26.

2752.    Варава В. Художня гімнастика в 10-11 класах / В. Варава // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 26-27.

2753.    Васьков Ю. В. Система впровадження тестів учителями фізичної культури для визначення навчальних досягнень учнів / Ю. В. Васьков // Теорія та методика фізичного виховання : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 22-24.

2754.    Васьков Ю. В. Структурно-функціональний підхід до аналізу уроку / Ю.В. Васьков // Теорія та методика фізичного виховання : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 2. - С. 8-14.

2755.    Ведмеденко Б. Виховання в учнів інтересу до самостійних занять фізичною культурою і спортом / Б. Ведмеденко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 41-48.

2756.    Ведмеденко Б. Ф. Щаблі педагогічної технології: інтерес, гра, здібності, самостійні заняття / Б. Ф. Ведмеденко // Теорія та методика фізичного виховання : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 15-19.

2757.    Галіздра А. А. Взаємозв'язок функціональних порушень постави і фізичної підготовленості школярів / А. А. Галіздра // Теорія та методика фізичного виховання : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 25-27.Гончаренко В. Орієнтовний план роботи секції з волейболу для загальноосвітніх шкіл (хлопці, 1-й рік занять) / В. Гончаренко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 33-34.

2758.    Городинська І. В. Змістовий компонент позакласної роботи з фізичного виховання в ліцеях та гімназіях / І. В. Городинська // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 150-155.

2759.    Діхтяренко З. Виховання наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор та естафет із елементами футболу / З. Діхтяренко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 18-22.

2760.    Діхтяренко З. Рухливі ігри та естафети з елементами футболу / З. Діхтяренко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 18-20.

2762.    Дерев'яно В. В. Особливості викладання інтегрованого курсу "Основи здоров'я" / В. В. Дерев'яно // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 10. - С. 5-9.

2763.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 8, 9. - С. 2-3, 2-5.

2764.    Долинський Б. Т. Культорологічний підхід до організації спортивно-ігрової діяльності учнів початкових класів / Б. Т. Долинський // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 57-61. - Бібліогр. в кінці ст.

2765.    Долинський Б. Т. Культурологічний підхід до організації спортивно-ігрової діяльності учнів початкових класів / Б. Т. Долинський // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. -Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 57-61.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа