Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

2766.    Дубенчук А. Система роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо збереження та зміцнення здоров'я учнів / А. Дубенчук // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 33-36.

2767.    Єрмолова В. М. Особливості організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в середніх навчальних закладах України / В. М. Єрмолова // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 8. - С. 4-5.

2768.    Єрмолова В. Професійно-прикладна фізична підготовка для учнів 10-11 класів за програмою "Основи здоров'я і фізична культура" / В. Єрмолова // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 47-50.

2769.    Живага С. Роль фізкультурної освіти в підвищенні ефективності фізичного виховання учнів. / С. Живага // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. -2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 85-89.

2770.    Завадич В. Уроки ритмічної гімнастики у школі для старшокласниць / В. Завадич, Т. Ротерс // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 5. - С. 32-38.Калініченко О. М. Урок фізичної культури з елементами аеробіки / О. М. Калініченко // Теорія та методика фізичного виховання : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 20-24.

2771.    Ковальчук Н. Універсальність рухливих ігор та естафет з елементами баскетболу / Н. Ковальчук, А. Іванова // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 28-34.

2772.    Компанієць Ю. А. Фізична культура людини й духовна практика християнства / Ю. А. Компанієць // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 5/6.

- С. 104-114.

2774.    Коробейник В. А. Особливості розвитку витривалості в бігу учнів молодших класів в середній школі / В. А. Коробейник, М. Д. Селюков // Теорія та методика фізичного виховання : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 25-28.

2775.    Курилех К. План-конспект інноваційного уроку фізичної культури для учнів 11 класу (дівчата) / К. Курилех // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 10-13.

2776.    Курилех К. План-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 8 класу / К. Курилех // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 6-9.

2777.    Максимів Г. Оцінювання прийомів гри в баскетбол на уроках фізичної культури у 6 класі / Г. Максимів // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 39-43.

2778.    Маркович Л. М. До питання екологічного навчання в курсі фізики загальноосвітньої школи / Л. М. Маркович // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 252-256.

2779.    Мегедь В. В. Диференційований підхід до навчання учнів спеціальної медичної групи на заняттях із фізичної культури. Футбол / В. В. Мегедь // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. -2005. - № 9. - С. 6-9.

2780.    Мегедь В. В. Диференційований підхід до учнів спеціальної медичної групи на заняттях із фізичної культури / В. В. Мегедь // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 4. - С. 6-9.

2781.    Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дісципліни "Фізична культура" у 2005/2006 навчальному році // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 7-9.

2782.    Мудрік В. Фізичне виховання у початкових школах зарубіжних країн і в Україні / В. Мудрік // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. -

С. 62-63.

2783.    Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 5-12 класи // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 2. - С. 9-21.Омельяненко В. Комп'ютерна технологія як засіб організації навчальної роботи вчителя фізичної культури / В. Омельяненко, В. Шандригось // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 48-50.

2784.    Перспективи розвитку шкільного футболу в Україні // Освіта. - 2005. - № 51 (30 листопада-7 грудня). - спецвипуск.

2785.    Положення про спортивний зал загальноосвітнього навчального закладу // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 2-4.

2786.    Приймаков О. Оцінка і вдосконалювання координації рухів у дітей 7-9 років на уроках фізичного виховання в початковій школі / О. Приймаков, І. Козетов, Є. Ейдер // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1.

- С. 35-40.

2788.    Присяжнюк С. Уроки фізичної культури у 2 класі / С. Присяжнюк // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 21-23.

2789.    Присяжнюк С. Уроки фізичної культури у 2 класі / С. Присяжнюк // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 39-43.

2790.    Присяжнюк С. Уроки фізичної культури у 2 класі / С. Присяжнюк // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 23-27.

2791.    Присяжнюк С. Уроки фізичної культури у 2 класі / С. Присяжнюк // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 26-28.

2792.    Присяжнюк С. Уроки фізичної культури у 3 класі / С. Присяжнюк // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 24-26.

2793.    Присяжнюк С. Уроки фізичної культури у 3 класі / С. Присяжнюк // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 28-31.

2794.    Присяжнюк С. Уроки фізичної культури у 3 класі / С. Присяжнюк // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 29-32.

2795.    Рибалко В. Навчання техніки метання м'яча на уроках фізичної культури / В. Рибалко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 5. - С. 27-31.

2796.    Розвиток спритності в баскетболістів молодшого й середнього шкільного віку / О. Г. Клименко, Т. І. Олексієнко, Р. М. Бергіна, В. М. Слєпцов // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. - С. 91-95.

2797.    Розвиток швидкості в дітей середнього шкільного віку // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 5/6. - С. 99-103.

2798.    Свєртнєв О. Навчальний курс "Теорія та методика футболу" у руслі вимог Болонського процесу / О. Свєртнєв // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 327-334. - Бібліогр. в кінці ст.

2799.    Столітенко Є. Всеукраїнський семінар "Основні підходи до реалізації завдань 12-річної освіти у процесі фізичного виховання та перспективи розвитку шкільного футболу" / Є. Столітенко, А. Ільченко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 20-25.

2800.    Столітенко Є. Уроки фізкультури з елементами футболу в 10 класі / Є. Столітенко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

2801.    С. 33-38.Столітенко Є. Уроки фізкультури з елементами футболу в 11 класі / Є. Столітенко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. -

С. 12-18.

2802.    Суркіс Г. Шкільний футбол - запорука здоров'я дітей і нації / Г. Суркіс // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 16-19.

2803.    Чешейко С. Інноваційні підходи до організації процесу фізичного виховання / С. Чешейко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 46-48.

2804.    Шамич О. Необхідність створення спортивних об'єднань за місцем проживання дитини / О. Шамич // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 48-51.

2805.    Шиян Б. Виховання відповідальності старшокласників за свій фізичний стан / Б. Шиян, О. Зварищук // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 41-46.

Див.: 667,874, 3017, 3080, 5408, 5596, 5574.

 

 

 

Мистецька освіта

2806.    Масол Л. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків інтегрованого курсу "Мистецтво". 4 клас / Л. Масол, О. Гайдамака, І. Руденко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 40-45.

2807.    Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу / М. Демчишин, О. Корнілова, Л. Масол, Поліщук А., Федун С. // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 4-8.

 

 

 

Образотворче мистецтво

2808.    Горовенко В. Подорож до країни натхнення: (Урок за програмою "Мистецтво" у 5 класі) / В. Горовенко // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 44-47.

2809.    Ковальчук К. І. Інноваційні підходи до ознайомлення дітей старшого віку з творами живопису / К. І. Ковальчук // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер.Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 62-68.

2810.    Кошель О. Малюємо натюрморт : (Уроки-модулі з образотворчого мистецтва у 9-му класі) / О. Кошель // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 44-48.

2811.    Лайсанова О. "Підводний світ" : (Урок образотворчого мистецтва) / О. Лайсанова // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 29-30, 35.

2812.    Лихошва М. Рисунок конструктивний і тональний / М. Лихошва, В. Тименко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 43-46.Любарська Л. Малюємо людей і тварин / Л. Любарська // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 36-39.

2813.    Мірчук М. Уроки образотворчого мистецтва у 2 класі / М. Мірчук, З. Мірчук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 14-15.

2814.    Мірчук М. Уроки образотворчого мистецтва / М. Мірчук, З. Мірчук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 26-28.

2815.    Мірчук З. Станкова скульптура : (Урок у 5-му класі) / З. Мірчук, М. Мірчук // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 35-37.

2816.    Мірчук З. Кругла скульптура : (Урок у 5-му класі) / З. Мірчук, М. Мірчук //Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 37-39.

2817.    Малиновська Т. Комп'ютер на уроках образотворчого мистецтва. / Т. Малиновська // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 39-43.

2818.    Нікішина Л. Стилізація рослинних елементів у композиції: (Урок образотворчого мистецтва у 3 класі) / Л. Нікішина // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 38-39.

2819.    Пічкур М. Композиційна схема та її види / М. Пічкур // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 13-18.

2820.    Пальчевський С. Суґестопедичне навчання на уроках образотворчого мистецтва / С. Пальчевський // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 10-13.

2821.    Стецко Н. Розвиток художньої уяви на уроках образотворчого мистецтва / Н. Стецко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 16-19.

2823.    Стецко Н. Сади цвітуть: Урок образотворчого мистецтва у 3 класі / Н. Стецко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 28.

2824.    Тітінюк В. Імпровізація в кольорі: (Урок живопису в 10-му класі) / В. Тітінюк // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 42-43.

Див.: 373, 398, 499, 813, 815, 972, 5482.

 

 

 

Музична освіта в школі

2825.    Барановська І. Г. Проблема ансамблевої діяльності у музичній педагогіці / І. Г. Барановська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 126-129.

2826.    Белікова В. В. Особливості використання музики Шопена в навчальному процесі / В. В. Белікова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 140-144.

Гуральник Н. П. Інтелектуально-творчий потенціал в контексті фортепіанної школи: теоретичне узагальнення та практичне використання в акторській компоненті діяльності педагога / Н. П. Гуральник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії іпрактики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 21-27. -Бібліогр. в кінці ст.

2828.    Дейнеко Н. Музика Йоганна Штрауса: Урок / Н. Дейнеко // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 28-38.

2829.    Коваль Т. В. Український фольклор як засіб формування музичної культури майбутніх учителів початкової школи / Т. В. Коваль // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 26-27.

2830.    Кравченко О. І. Музичне сприймання як важливий чинник розвитку музично-творчих здібностей молодших школярів / О. І. Кравченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 151-158.

2831.    Кульчицька Л. Сопілка на уроках музики в початкових класах / Л. Кульчицька // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 27-28, 37.

2832.    Лаврінчук О. В. Використання традицій хорового співу в позакласній роботі в загальноосвітній школі / О. В. Лаврінчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 101-104.

2833.    Левченко А. Інтонація : (Урок у 3-му класі) / А. Левченко // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 23-25.

2834.    Мінасян Н. Гра - це серйозно : (творчо-ігрові завдання з музики для учнів 5-8-х класів) / Н. Мінасян // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 38-40.

2835.    Музика в житті Т. Г. Шевченка : урок музики. 4-й клас. // Початкова освіта. - 2005.

 

-    № 5. - С. 9-12.

2836.    Назар Л. Наші великі сучасники: Мирослав Скорик: (Урок музики у 8-му класі) / Л. Назар // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 39-42.

2837.    Пацкань І. В. Хорове виконання як невід'ємна складова музичної культури школярів / І. В. Пацкань // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

-    Вип. 16. - С. 163-170.

2838.    Петрушенко В. В. Методичні аспекти роботи з високими голосами на початковому етапі навчання / В. В. Петрушенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 106-109.

2839.    Присяжнюк Л. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації колективних творчих справ учнів у малокомплектній школі / Л. А. Присяжнюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа