Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

2896.   Кучинська І. Громадянське виховання: Минулий досвід і сучасні вимоги / І. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 40-41.

2897.   Кучинська І. Значення громадянського виховання у становленні особистості / І. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 27-29.

2898.   Кучинська І. Виховання громадянина: традиції та сучасні потреби / І. Кучинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.

 

B.  Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3'2005. - С. 13-16.

2899.   Кучинська І. Громадянське виховання як шлях до демократичного суспільства / І. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1 '2005. -

C.  160-162.

2900.   Кучинська І. Традиції виховання громадянських якостей молоді та сучасні вимоги / І. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5'2005. - С. 24-27. -Бібліогр. в кінці ст.

2901.   Ліхневська Т. А. Проблема виховання громадянина в історії педагогіки / Т. А. Ліхневська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 78-80.

2902.   Макаренко Н. Твоя країна - Україна. Україна - незалежна держава : громадянське виховання. / Н. Макаренко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 10. - С. 20-23.

2903.   Сабат Н. В. "Громадянське виховання покликане сприяти формуванню соборності України" (Б. М. Ступарик про громадянське виховання сучасної молоді) / Н. В. Сабат // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. -Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 248-255.

2904.    Сагадіна О. Ю. Змістові характеристики громадянсько-правової свідомості у філософії і педагогіці / О. Ю. Сагадіна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 15-21.Ткачова О. О. Важкі діти. Які вони сьогодні?: (громадянське виховання) / О. О. Ткачова // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 2(3). - С. 26-30.

2905.    Хлистун І. Г. Естетичний аспект формування національної еліти : (на прикладі родини Старицьких - Лисенків) / І. Г. Хлистун // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 51. -С. 82-89. - Бібліогр. в кінці ст.

2906.    Чернуха Н. М. Перспективи громадянського виховання в сучасній освіті / Н. М. Чернуха, Т. Є. Мальцева // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. -2005. - № 3. - С. 62-69.

Див.: 317, 331, 583, 593, 642, 722, 731, 749, 767, 2846, 2870, 3288, 5540, 5561, 5569,

5776, 5728, 5569.

 

 

 

Патріотичне виховання

2908.    Благодаренко Л. Історично-науковий матеріал з фізики як фактор національного виховання учнів / Л. Благодаренко, Л. Мініч, М. Шут // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 9-12. - Бібліогр. в кінці ст.

2909.    Босенко М. Виховуємо патріотів / М. Босенко, І. Звєрєва, Л. Коваль // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 15-23

2910.    Каленський А. А. Патріотичне виховання школярів в умовах свободи вибору при подальшій інформатизації сучасного суспільства / А. А. Каленський // Збірник наукових   праць   Полтавського   державного   педагогічного   університету ім.

 

B.  Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 160­165. - Бібліогр. в кінці ст.

2911.    Кожуховська А. І. Ідеї національного виховання в творчій спадщині О. П. Довженка / А. І. Кожуховська // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 194-196. - Бібліогр. в кінці ст.

2912.    Постовий В. Г. Про концепцію національної ідеї та механізми її впровадження / В.Г. Постовий // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. - С. 19-24.

2913.    Чепіль М. Підручники з рідної мови як засіб національного виховання учнів / М. Чепіль // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3'2005. -

C.  3-7.

2914.    Яресько Л. Українознавство в системі національного виховання / Л. Яресько // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8/10. -

С. 32-41.

2915.    Яців Я. Позаурочна діяльність як один із найважливіших чинників національно-патріотичного виховання учнів / Я. Яців // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 3'2005. - С. 16-20.

Див.: 399, 5795.Формування правосвідомості

2916.    Гладун О. В. Теоретико-методичні засади формування у старшокласників правової культури як основи безпечної соціальної і трудової діяльності / О. В. Гладун // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 147-151.

2917.    Гриза Л. Участь сім'ї у правовому вихованні учнів / Л. Гриза // Педагогічна думка. - 2005. - № 3. - С. 73-76. - Бібліогр. в кінці ст.

2918.    Гузинін В. В. Модель технології формування правової культури старшокласників / В. В. Гузинін, О. Д. Чемерицький // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 224-232. -Бібліогр. в кінці ст.

2919.    Гузинін В. Особливості правового виховання молодших школярів / В. Гузинін // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. -С. 86-92. - Бібліогр. в кінці ст.

2920.    Дехтярьова Г. Організаційно-правові засади співробітництва органів внутрішніх справ і ПТНЗ у формуванні правосвідомості учнів / Г. Дехтярьова, Ю. Сурмяк // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-метод. журнал. - 2005, № 2. -

С. 88-98.

2921.    Фур'яка А. Концепція правової освіти та правового виховання / А. Фур'яка // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 9/10. - С. 23-24.

Див. : 560, 887, 2904, 2989, 3039.

 

 

Виховання національної самосвідомості і культури міжнаціонального спілкування

2922.    Артемова Л. В. Національне виховання фахівців у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Л. В. Артемова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 179-185.

2923.    Бондаренко А. І. Методологічні позиції полікультурного виховання / А. І. Бондаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 58-64. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 345, 509,698, 2891,5066, 5589.Моральне виховання. Виховання гуманізму

2924.    Алексеєва В. І. Виховуємо особистість: (Моральне виховання учня) / В. І. Алексеєва // Виховна робота в школі. - 2005. - № 1. - С. 14-16.

2925.    Волошина Категорія "толерантності" та її парадокси / Волошина // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 183-188.

2926.    Каспрік Н. Підготовка педагогів до впровадження психологічної профілактики наркотичної залежності учнів ПТНЗ / Н. Каспрік // Педагогіка і психологія професійної освіти : Наук.-метод. журнал. - 2005, № 2. - С. 98-105.

2927.    Кислий А. О. Духовно-релігійна освіта як чинник формування суспільної моралі: історичні традиції та сучасність / А. О. Кислий // Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні : збірник наукових матеріалів / Держ. департамент у справах релігій, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 2005. - С. 144-151. - Бібліогр. в кінці ст.

2928.    Коліснік О. П. Духовність та саморозвиток особистості / О. П. Коліснік // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. -

С. 296-303.

2929.    Мижа В. Виховання толерантності / В. Мижа // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6/7. - С. 78-89.

2930.    Муляр Н. Морально-етичне виховання у родинно-сімейній культурі українців / Н. Муляр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5 - С. 13-16. - Бібліогр. в кінці ст.

2931.    Ткачова О. О. Робота з педагогічно занедбаними дітьми як один з напрямків роботи класного керівника : (морально-етичне виховання) / О. О. Ткачова // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3(4). - С. 22-27.

2932.    Шемшуріна А. І. Моральне виховання школярів / Шемшуріна А. І. // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 6-14.

Див.: 395, 527, 556, 598, 608, 627, 708,769,793, 840, 928, 974, 2495, 5425, 5457, 5794.

 

 

 

Релігійне виховання. Духовне виховання

2933.    Білюк Н. С. В. Сухомлинський про роль морально-естетичного ідеалу матері у духовному розвитку дитини / Н. С. Білюк // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 144-147.

2934.    Повалій Л. Християнські цінності української родини: традиції і сучасність / Л. Повалій // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 52-54.

Степанова О. А. Роль християнських традицій у духовному становленні молодших школярів / О. А. Степанова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 197-201.Див. : 375, 377, 499, 504, 697, 757, 787, 2773, 2854, 2865, 2876, 2927, 2928, 5444, 5457, 5474.

 

 

 

Природоохоронне, екологічне виховання

2936.    Агейкіна Р. В. Екологічне виховання: досвід організації / Р. В. Агейкіна // Виховна робота в школі. - 2005. - № 1; 2. - С. 28-29, 31-35.

2937.    Агейкіна Р. В. Екологічне виховання: досвід організації / Р. В. Агейкіна // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2(3). - С. 31-35.

2938.    Балашова С. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів / С. Балашова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 19-21.

2939.    Воробйова Р. Екологічне виховання учнів у процесі спільної ігрової діяльності / Р. Воробйова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 21-25.

2940.    Гриб'юк О. Математичне моделювання як засіб екологічного виховання / О. Гриб'юк // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -Вип. 60, Ч. 2. - С. 31-37. - Бібліогр. в кінці ст.

2941.    Грицюк Л. До екологічного світорозуміння через усвідомлення себе: Формування екологічної культури дітей / Л. Грицюк, М. Каратаєва // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 2. -

С. 11-14.

2942.    Гудзевич А. В. Туризм на природоохоронних територіях Вінничини як засіб освіти та виховання школярів / А. В. Гудзевич, Л. В. Соболєва // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 17-19.

2943.    Когут Е. Природні багатства Закарпаття. Альтернативні форми та методи екологічного виховання в загальноосвітніх школах / Е. Когут // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 75-79.

2944.    Колонькова О. Самоаналіз у екологічному вихованні старшокласників / О. Колонькова // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 42-45.

2945.    Кравченко Т. В. Формування відповідального ставлення школярів до навколишнього середовища / Т. В. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 376-383. - Бібліогр. в кінці ст.

2946.    Пустовіт Н. Організація екологічного виховання учнів загальноосвітньої школи / Н. Пустовіт // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3'2005. -

2947.    С. 8-13.Сапронова О. Практичні завдання-дослідження як засіб екологічного виховання молодших школярів / О. Сапронова, Т. Васильєва // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 28-30.

2948.    Сапронова О. Практичні завдання-дослідження як засіб екологічного виховання молодших школярів / О. Сапронова, Т. Васильєва // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 12. - С. 24-26.

2949.    Стежинками екологічного виховання // Початкова освіта. - 2005. - № 14. - С. 1-32.

2950.    Чаплигін В. П. Екологічні знання в системі валеологічного виховання / В. П. Чаплигін // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 152-159. - Бібліогр. в кінці ст.

2951.    Юркова Т. Ф. Роль екологічного виховання у формуванні ціннісного ставлення підлітків до природи / Т. Ф. Юркова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 168-173.

Див.: 335, 396, 519, 552, 629,657, 749, 792.

 

 

 

Трудове виховання. Профорієнтація

2952.    Васютіна Т. М. Курс "Фермерське господарство позашкільного закладу" в педагогічному ВНЗ як засіб спрямування школярів на сільськогосподарські професії / Т. М. Васютіна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 12. - С. 121-122.

2953.    Гордійчук О. Сім'я та трудове виховання дитини. / О. Гордійчук // Початкова освіта. - 2005. - № 4. - С. 2-3. - (Навчально-тематичний план роботи клубу "Батьківська світлиця").

2954.    Заєць С. С. Підготовка дітей-сиріт до професійної діяльності (на прикладі Одеського міського сирітського будинку) / С. С. Заєць // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. -

С. 420-423.

2955.    Кіхтенко С. С. Самостійна робота старшокласників при вивченні профорієнтаційного курсу "Людина і світ професій" / С. С. Кіхтенко // Збірник наукових праць. Пед.науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

С. 162-167.

2956.    Капустіна О. В. Організаційно-педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників / О. В. Капустіна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 101-104.

2957.    Куліненко Л. Б. Актуалізація мотивів вибору старшокласниками технономічних професій / Л. Б. Куліненко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 170-176.

2958.    Левтик М. М. Підготовка учнів до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи) / М. М. Левтик // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 444-460.

2959.    233Осадчий В. В. Загальна характеристика інформаційно-освітнього порталу професійного консультування молоді / В. В. Осадчий // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 122-129.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа