Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

2960.    Піщалковська М. Рання професійна орієнтація учнів / М. Піщалковська // Початкова освіта. - 2005. - № 15. - С. 10-12.

2961.    Сидоренко В. К. Психологічні критерії професійного самовизначення / В. К. Сидоренко, О. М. Саух // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 335-341.

2962.    Чебатарьова Л. І. Економічна підготовка школярів в умовах профільного навчання / Л. І. Чебатарьова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13.

 

-    С. 138-141.

2963.    Яцула Т. В. Педагогізація дозвілля школярів - важлива умова профільного навчання / Т. В. Яцула // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

-    Вип. 12. - С. 206-208.

Див.: 304, 563, 577, 578, 594, 616, 620, 626, 638, 711, 716, 751, 798, 821, 2885, 2886,

2952, 3287, 3593, 5457, 5531, 5729.

 

 

 

Естетичне виховання

2964.    Бєлова Ю. Ю. Архітектурне краєзнавство як засіб формування морально-естетичних та ціннісних орієнтацій молоді / Ю. Ю. Бєлова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -

Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 155-160.

2965.    Гуров С. Ю. Формування художнього смаку особистості (історичний аспект) / С. Ю. Гуров // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 160-165.

2966.    Ткач Р. В. Розвиток естетичних якостей учнів на основі національно-культурних традицій / Р. В. Ткач, В. В. Ткач // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер.Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 75-83.

Див.: 1238, 2495, 2967-2978, 2973, 5423, 5756.

 

 

 

Музично-естетичне виховання

2967.    Алєксєєнко Т. Учитель - батьки - діти: пошук шляхів порозуміння: Методичні поради з формування культури взаємин / Т. Алєксєєнко // Шкільний світ. - 2005. -№ 1. - С. 1-15.

2968.    Барановська І. Г. Музично-естетичний розвиток підлітків в процесі діяльності ансамблю народної музики / І. Г. Барановська // Науковий часопис НПУ імені

234М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 217-220. -Бібліогр. в кінці ст.

2969.    Бобир О. Етикет і культура мовлення : (Правила поведінки на вулиці, в транспорті) / О. Бобир // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 55-57.

2970.    Бойченко В. В. Полікультурне виховання в контексті формування культури миру / В. В. Бойченко // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. - С. 24-31. - Бібліогр. в кінці ст.

2971.    Вацько М. В. Музичний фольклор в естетичному вихованні школярів / М. В. Вацько, М. І. Семко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - 179-181.

2972.    Гриценко І. В. Формування світогляду молодших школярів засобами мистецтва / І. В. Гриценко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 154-158.

2973.    Кошечко Н. В. Ідеї естетичного виховання підростаючих поколінь в науковому доробку С. А. Ананьїна / Н. В. Кошечко // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 71-78. - Бібліогр. в кінці ст.

2974.    Миропольська Н. Є. Естетичне виховання старшокласників: індивідуальний підхід / Н. Є. Миропольська // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 3. - С. 18-24. - Бібліогр. в кінці ст.

2975.    Миропольська Н. Естетичне виховання старшокласників: шкільний театр / Н. Миропольська // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 47-52.

2976.    Оніщенко О. Художньо-естетичне виховання учнів засобами кіномистецтва / О. Оніщенко // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2, 3. - С. 49-53, 41-46.

2977.    Титаренко В. П. Концептуальні основи естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження української національної культури / В. П. Титаренко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. -С. 158-170. - Бібліогр. в кінці ст.

2978.    Чепела І. І. Ідеї естетичного виховання у творчій спадщині українських педагогів / І. І. Чепела // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. -Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 147-151.

 

 

 

Фізичне виховання

 

Див.: 510, 2769, 2799, 2803, 5463, 5557, 5708, 5751, 5762.Боротьба із шкідливими звичками

2979.    Клюшник В. В. Навчальна програма щодо попередження шкідливих звичок в учнівському середовищі : (морально-етичне виховання) / В. В. Клюшник // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3(4). - С. 14-21.

2980.    Попов М. Технологія антиалкогольного виховання в сучасній школі / М. Попов // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2005. - № 9/10. -С. 22-24. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 334, 340, 833, 2540, 2557, 2926, 3017.

 

 

 

Статеве виховання. Підготовка до сімейного життя

2981.    Готовність до шлюбу // Позакласний час. - 2005. - № 3-4. - С. 115.

2982.    Кравченко К. В. Питання свободи вибору та відповідальності особистості в контексті статевого виховання / К. В. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 208-213. - Бібліогр. в кінці ст.

2983.    Омельченко Л. Соціально-педагогічні причини виникнення конфліктів у молодих сім'ях / Л. Омельченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. -С. 64-67. - Бібліогр. в кінці ст.

2984.    Рибалка О. Виховання в підлітків культури міжстатевих стосунків / О. Рибалка // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 38-42.

2985.    Рибалка О. Я. Виховання у підлітків культури міжстатевих стосунків як важлива соціально-педагогічна проблема / О. Я. Рибалка // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 149-156. - Бібліогр. в кінці ст.

2986.    Садюк В. Г. Шлюб та сім'я : національно-патріотичне виховання / В. Г. Садюк // Позакласний час. - 2005. - № 1-2. - С. 75-81.

2987.    Чубучна І. Актуальні питання статевого виховання молоді / І. Чубучна // Педагогічна думка. - 2005. - № 2. - С. 58-63. - Бібліогр. в кінці ст.

2988.    Яворська Л. Зарубіжний досвід реалізації системи статевого виховання як одного з напрямків підготовки молоді до сімейного життя / Л. Яворська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 140-143.

Див.: 789, 5056, 5477.

 

 

 

Інші види виховання

 

2989. Вейландє Л. В.-В. Особливості правового виховання підлітків у системі притулку для неповнолітніх / Л. В.-В. Вейландє // Збірник наукових праць Полтавського

236державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 79-84. - Бібліогр. в кінці ст.

2990. Сіданіч І. Виховання у дітей культури взаємин із батьками у навчально-виховному процесі / І. Сіданіч // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 6. - С. 41-45.

 

 

 

Родинне виховання

2991.    Вікторенко І. Л. До питання про виховний потенціал сім'ї / І. Л. Вікторенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. -С. 73-77. - Бібліогр. в кінці ст.

2992.    Гайдамака І. Г. Педагогічна культура батьків як основа сімейного укладу / І. Г. Гайдамака // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 145-150.

2993.    Захарченко В. Г. Феномен відповідальності в системі зовнішніх і внутрішніх зв'язків сім'ї / Захарченко В. Г. // Український соціум : Науковий журнал. - 2005. -№ 4. - С. 113-125.

2994.    Йовенко Л. Суспільство і сім'я: сучасні проблеми родинного виховання / Л. Йовенко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. -

С. 50-52.

2995.    Кирейчев А. В. Особливості сімейного виховання та агресивна поведінка дитини / А. В. Кирейчев // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 241-245.

2996.    Клименко Г. В. Програма вчительсько-батьківської конференції / Г. В. Клименко // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2 (3). -С. 8-14.

2997.    Назаренко Л. М. Проектний підхід до моделювання структури змісту родинно-шкільного виховання / Л. М. Назаренко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 180-186.

2998.    Назаренко Л. М. Сутність та особливості моделі родинно-шкільного виховного простору: (теорія виховання) / Л. М. Назаренко // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3(4). - С. 2-13.

2999.    Печерська Е. Сім'я і музичне виховання дітей / Е. Печерська // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 52-55.

3000.    Радіонова А. В. Сім'я - першооснова виховної системи розвитку особистості / А. В. Радіонова, О. Г. Штепа, О. Ю. Ярова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 342-345. - Бібліогр. в кінці ст.

3001.    Сіданіч І. Роль сім'ї у вихованні здоров'я молодшого школяра / І. Сіданіч // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 5/6. - С. 19-23.Сіданіч І. Л. Як зробити батьків і дітей щасливими? : про культуру взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку / І. Л. Сіданіч. - Київ : Плеяди, 2005. - 120 с.

3002.    Синельний І. Вплив батьківської сім'ї на формування статевої свідомості та самосвідомості дитини / І. Синельний // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 155-158.

3003.    Соловйова Т. Г. Теоретичні засади соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з вадами фізичного розвитку / Т. Г. Соловйова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 108-110.

3004.    Федоренко Д. Родинне виховання в античній Україні / Д. Федоренко, О. Федоренко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 40-42.

3005.    Федяєва В. Етно-соціальні аспекти сімейного виховання в Україні кінця XIX -початку XX ст. / В. Федяєва // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 44-47.

3007.    Федяєва В. Л. Культура, освіта, традиції у сімейному вихованні як об'єкти наукових досліджень / В. Л. Федяєва // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 10-14.

3008.    Федяєва В. Л. Сімейне виховання в історико-культурних традиціях України / В. Л. Федяєва // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 9-12.

3009.    Харитонова А. Родинне виховання в сучасному сільському соціумі / А. Харитонова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). -С. 90-97. - Бібліогр. в кінці ст.

Див. також: 311, 347, 476, 493, 557, 2884, 2930, 2933, 2934, 2953, 2983, 2986, 2990, 3011, 3264, 3626, 5095, 5096, 5410, 5437, 5522, 5529, 5568, 5634, 5710,ПОЗАКЛАСНА І ПОЗАШКІЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

3010.    Биковська О. В. Основні принципи позашкільної освіти / О. В. Биковська // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. - С. 3-12. - Бібліогр. в кінці ст.

3011.    Боброва В. Л. Родинна обрядовість. Звичаї та обряди, пов'язані з народженням нової людини / В. Л. Боброва // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3(4). - С. 28-31.

3012.    Браніцька Т. Р. Особливості народно-інструментального виконавства молодших школярів у позаурочний час / Т. Р. Браніцька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 223-226.

3013.    Браніцька Т. Зміст, методика та організація формування інтересу до народно-інструментального виконавства молодших школярів у позаурочний час / Т. Браніцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2' 2005. -С. 9-15. - Бібліогр. в кінці ст.

3014.    Від задуму до втілення : як організувати та провести позакласний захід / упоряд. Г. О. Пуліна. - Київ : Плеяди, 2005. - 76 с.

3015.    Вакарюк Л. А. Неделя русского языка и литературы / Л. А. Вакарюк, Л. М. Сипко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал. - 2005. - № 1. - С. 71-81.

3016.    Войцехівська Т. Пригоди Пер Гюнта : Методична розробка позакласного заходу для початкової школи / Т. Войцехівська // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 50-52.

3017.    Гащиц Т. И. Курить - здоровью вредить / Т. И. Гащиц // Позакласний час. - 2005. -№ 3-4. - С. 96-98.

3018.    Головань Н. Українські вечорниці / Н. Головань // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 11. - С. 18-20.Гордійчук О. Весняні свята в народному календарі : матеріали для бесід, годин спілкування, свят / О. Гордійчук, А. Комов // Шкільний світ. - 2005. - № 7. - С. 2-9.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа