Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3019.    Делінгевич Л. Система організації позаурочної виховної роботи у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації / Л. Делінгевич // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2005. - № 9/10. - С. 26-28. - Бібліогр. в кінці ст.

3020.    День останнього дзвоника : виховний захід // Позакласний час. - 2005. - № 7/8. -

С. 62-65.

3022.    Духовне здоров'я : бесіда-казка. // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. -

№ 4. - С. 7-13.

3023.    Зелений С. Б. Що ми повинні знати про СНІД: (Позакласний захід для учнів 8-11 класів) / С. Б. Зелений // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2005. - № 11. - С. 15-19.

3024.    Клуб веселих і кмітливих : (на тему "Літо музики й розваг") // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 25-26.

3025.    Костецький А. Найдорожче у світі слово / А. Костецький // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 49-52. - (Сценарій до Дня матері)

3026.    Кошова В. М. Підліток - ерудит / В. М. Кошова // Позакласний час. - 2005. -№ 3-4. - С. 86-92.

3027.    Красоткіна Н. Г. Про культуру за столом : (Бесіда для початкових класів) / Н. Г. Красоткіна // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - № 4. -

С. 20-22.

3028.    Куріпта В. Земля, яку сходив Тарас... : виховна година / В. Куріпта //Початкова освіта. - 2005. - № 5. - С. 15-18.

3029.    Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України (Теорія і практика діяльності дитячих та молодіжних організацій) : навчально-методичний комплекс / О. В. Лісовець ; М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 58 с.

3030.    Лазурко О. День німецької мови "Wir Lieben Deutsch" у 6-7 класах / О. Лазурко // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 42-45.

3031.    Лисенко О. Таємниця портрета Марії Кржисевич (Позакласний захід, присвячений дню народження Михайла Глінки. 9 кл.) / О. Лисенко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 46-48.

3032.    Молодь та міліція // Позакласний час. - 2005. - № 3-4. - С. 102-103.

3033.    Морондель О. Я. Зліт юних інспекторів руху / О. Я. Морондель // Позакласний час. - 2005. - № 11-12. - С. 48-50.

3034.    Обрин С. Чорнобиль не має минулого часу: виховний захід / С. Обрин // Позакласний час. - 2005. - № 5/6. - С. 41-44.

3035.    Олійник І. В. Позакласна робота з біології та хімії : посібник для вчителя / І. В. Олійник, Л. Є. Кучер. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. - 72 с.

3036.    Павлик І. Еврика : позакласна робота вчителя математики у середній школі / І. Павлик // Все для вчителя. - 2005. - № 3-4. - С. 31-66.Пастухова А. П. Высоким слогом русского романса : литературно-музыкальная композиция "И жизнь, и слёзы, и любовь" / А. П. Пастухова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 57-61.

3037.    Петрик Н. М. Тиждень творчості / Н. М. Петрик // Виховна робота в школі. - 2005.

 

-    № 1. - С. 21-24.

3039.    Правова абетка // Позакласний час. - 2005. - № 3-4. - С. 104-114.

3040.    Савенкова Л. В. Знання процесів аналітико-синтетичної обробки інформації як основа організації самостійної навчальної роботи / Л. В. Савенкова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 51. - С. 52-62. - Бібліогр. в кінці ст.

3041.    Світ починається з любові. / Г. Кухтюк // Позакласний час. - 2005. - № 1-2. -

С. 63-70.

3042.    Соколець Г. О. Звичаї нашого народу / Г. О. Соколець // Позакласний час. - 2005. -

№ 1-2. - С. 87.

3043.    Тараніна Н. "Я+ти=дружба? любов? секс?..." : сценарій позакласного заходу для учнів 9-го класу / Н. Тараніна, Л. Швачка // Психолог. - 2005. - № 14. - С. 15-17.

3044.    Ткаченко Л. Веснянки / Л. Ткаченко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 57-60.

3045.    Хитровська Л. Жовтогаряче небо : (Літературно-музична та хореографічна композиція за поемою Тетяни Майданович "Жовтогаряче небо", віршем "Давній засів" і піснями Майдану часів Помаранчевої революції) / Л. Хитровська // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. -

С. 34-37.

3046.    Широкова В. М. Позакласна робота з громадянської освіти в загальноосвітній школі / В. М. Широкова // Виховна робота в школі. - 2005. - № 5. - С. 20-31.

3047.    Яковлев С. Стандартизированная оценка волшебства (С.О.В.) : (позакласна робота) / С. Яковлев // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005.

-    № 35(119). - С. 27-31.

3048.    Яцула Т. В. Історико-педагогічний аналіз розвитку клубів дозвілля школярів / Т. В. Яцула // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т.

-    Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 370-375.

3049.    Яцула Т. В. Педагогічні умови реалізації виховних можливостей спілкування у клубному об'єднанні школярів / Т. В. Яцула // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 173-177.

Див.: 306, 2759, 2832, 2915, 2952, 3012, 5784.

 

 

 

Позакласне читання

 

3050. Бицько  О. К.  Організація  позакласного  читання творів  східних літератур : принципи та методичні рекомендації до уроків такого читання / О. К. Бицько// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 46-50.

3051.    Бутрім В. Вірші і п'єси, казки і байки, притчі й легенди - для вас, малюки! : художні твори й запитання для позакласного читання / В. Бутрім // Початкова освіта. - 2005. - № 22. - С. 2-32.

3052.    Гаврилюк О. Що запишемо в книгу життя? (Урок позакласного читання за оповіданням М. Коцюбинського у 8 кл.) / О. Гаврилюк // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2005. - № 9/10. - С. 47-49.

3053.    Головецька Н. "Я так хочу побачити зиму... " (Урок позакласного читання за казкою Б. Грінченка "Квіти". 5 кл.) / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 27-28.

3054.    Дейна М. К. Урок позакласного читання за твором Астрід Ліндгрен "Пеппі Довгапанчоха" : 5 клас / М. К. Дейна // Зарубіжна література в школах України. -2005. - № 3. - С. 25-16.

3055.    Дубина Н. На камені надій: Урок позакласного читання за новелою Михайла Коцюбинського "На камені" / Н. Дубина // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. - С. 20-23.

3056.    Ильина Н. Д. "Драконы живут там, где им позволяют жить" : урок внеклассного чтения по пьесе Е. Л. Шварца "Дракон" / Н. Д. Ильина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 32-36.

3057.    Касянчук Г. Узагальнення і повторення вивченого : Інтегрований урок позакласного читання і розвитку зв'язного мовлення (2 години) / Г. Касянчук // Початкова освіта. - 2005. - № 43 (листопад). - С. 11-12.

3058.    Логвіненко Н. Уроки Маминої казки : Бесіда з позакласного читання за повістю Олеся Бердника "Мати". 7 кл. / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 10. - С. 29-32.

3059.    Мазуренко О. Природа - це казка, яку треба читати серцем (Григір Тютюнник "Степова казка", "Лісова сторожка") : Урок позакласного читання у 5 класі / О. Мазуренко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 35-36.

3060.    Мележик В. О. "Вірші у прозі" Шарля Бодлера : позакласне читання для класів філологічного та художньо-естетичного профілю. 10 клас / В. О. Мележик // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 3. - С. 61-64.

3061.    Ткачук Г. Організаційно-методичні поради до уроків позакласного читання на основному і підсумковому етапах / Г. Ткачук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 20-24.

3062.    Ткачук Г. Уроки людяності і доброти : Система уроків з позакласного читання за творами М. Магери / Г. Ткачук // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 36-40.

3063.    Фокіна В. Велика перемога - перемога достойних людей : Урок позакласного читання присвячений 60-річчю Великої Перемоги / В. Фокіна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 3. -С. 15-18.Фурсенко О. Ф. "Его мечты на всей всемирной карте поставили свой животворный знак" : урок внеклассного чтения по произведениям Ж. Верна / О. Ф. Фурсенко // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. -№ 1. - С. 30-31.

3064.    Чуркина А. А. Первая встреча с М. А. Волошиным : урок внекласного чтения в 7 классе / А. А. Чуркина // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 85-86.

3065.    Шкандевич Т. Деякі аспекти позакласної роботи з української літератури / Т. Шкандевич // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 59-61.

3066.    Юхименко Л. У світ казки : урок позакласного читання (1-й клас) / Л. Юхименко // Сільська школа України. - 2005. - № 4. - С. 21-22.

Див.: 5419.

 

 

 

Природоохоронна робота

3068.    Васютіна Т. М. Виховне значення знань з біоетики в роботі куточка живої природи позашкільного закладу освіти / Т. М. Васютіна, Н. В. Стецкевич // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 10-12.

3069.    Красоткіна Н. Г. Світ навколо тебе. Довкілля : (Бесіда для молодших школярів) / Н. Г. Красоткіна // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - № 4. -

С. 31-38.

Див.: 2528, 2495-2532, 2936-2951.

 

 

 

Олімпіади, конкурси, виставки

3070.    4 етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 16-25.

3071.    Білоусова Л. І. Завдання теоретичного туру Харківської обласної олімпіади 2004 року / Л. І. Білоусова, О. Г. Колгатін // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 47-51.

3072.    Відповіді на завдання VIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 7. - С. 25-33.

3073.    Гук С. Олімпіадні завдання з української мови : Шкільний тур / С. Гук // Початкова освіта. - 2005. - № 40 (жовтень). - С. 22.

3075.    Дмитренко І. І. Учнівські олімпіади з інформатики в Україні / І. І. Дмитренко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -Завдання IV етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання / Т. Гуменюк, Д. Кільдеров, Є. Мегем, Ходзицька І., Юрженко В. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 4. - С. 35-39.

3076.    Завдання XXXII Всеукраїнської учнівської олімпади з географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 28-34.

3077.    Козлова Н. Матеріали для проведення Всеукраїнського конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика / Н. Козлова; Стратілат І. // Початкова освіта. - 2005.

 

-    № 40 (жовтень). - С. 23-24.

3078.    Мовчун А. Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика / А. Мовчун // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 1-3.

3079.    Павленко Ю. Захищай, примножуй, бережи! : публіцистична вистава до Дня довкілля / Ю. Павленко // Шкільний світ. - 2005. - № 7. - С. 13-15.

3080.    Столітенко Є. III Всеукраїнський конкурс на кращий інноваційний урок фізичної культури та кращий урок з елементами футболу / Є. Столітенко, А. Ільченко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 14-15.

3081.    Філончук З. Географічний конкурс "Латинська Америка: калейдоскоп чудес" / З. Філончук // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 23-24.

3082.    Чеканов Д. О. Тринадцятий турнір юних хіміків в Україні: репортаж THG. ru / Д. О. Чеканов // Хімія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 24(108). -

С. 19-20.

3083.    Шматко В. Конкурс "Учень року" / В. Шматко, М. Рижкова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 56-57.

3084.    Ягниця В. Конкурс "Міс Географія" / В. Ягниця // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 26-27.

 

 

 

Екскурсійно-туристична і краєзнавча робота

3085.    Бондаренко О. В. Проблеми формування готовності до краєзнавчої роботи в школі / О. В. Бондаренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

-    Вип. 14. - С. 6-8.

3086.    Гузь О. Туристичний вітраж : (Літературатурно-музична композиція) / О. Гузь // Позакласний час. - 2005. - № 11-12. - С. 16-17.

3087.    Зінченко Г. Виховна година на тему "Подорож до країни доброти" / Г. Зінченко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 41-44.

Сіренко І. М. Використання геолого-морфологічних особливостей рідного краю в шкільній і позашкільній роботі (на прикладі Березнівського району Рівненської області) / І. М. Сіренко, Л. М. Швед // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 60-64.3089. Юркова Т. Ф. Проблема ціннісного ставлення школярів до природи в туристсько-краєзнавчій діяльності / Т. Ф. Юркова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 205-210.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа