Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3224.    Порох Л. Особистісно орієнтоване управління: здобутки працюючої системи / Л. Порох // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 3. - С. 64-68.

Шкурко Я. Стиль керівництва жінки-директора школи: комунікативні особливості / Я. Шкурко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 1. - С. 92-98.Див.: 747.

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3226.    Інноваційна діяльність ЗНЗ / упоряд. Л. Галіцина. - Київ : Шкільний світ, 2005. -

128 с.

3227.    Амеліна О. Школа-родина: від концепції до практичної реалізації / О. Амеліна // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. - С. 168-171.

3228.    Андруховець П. Проект "Тьютор" / П. Андруховець // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. - № 9/10. - С. 101-111.

3229.    Блакитна Т. І. Автоматизоване робоче місце керівника навчального закладу / Т. І. Блакитна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 93-97. -Бібліогр. в кінці ст.

3230.    Боднар О. Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу / О. Боднар // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6/7. - С. 4-15.

3231.    Ващенко Л. Управління освітніми проектами / Л. Ващенко // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. - № 9/10. - С. 50-58.

3232.    Вознюк Л. В. Модель гуманістично зорієнтованої системи внутрішкільного управління в загальноосвітніх навчальних закладах / Л. В. Вознюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 70-76. - Бібліогр. в кінці ст.

3233.    Волобуєв І. Управління розвитком педагогічної системи в сучасному загальноосвітньому закладі / І. Волобуєв // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6/7. - С. 26-33.

3234.    Герасимова Г. О. Технології проектування, планування та організації управління / Г. О. Герасимова // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 17-29.

3235.    Гончаренко С. Взаємини в системі "вчитель-учень" : психологічний тренінг для вчителів / С. Гончаренко // Завуч. - 2005. - № 12. - (вкладка, с. 9-12).

3236.    Громовий В. Школа без інструкцій. Але з місією (Про корпоративну культуру шкільної організації) / В. Громовий // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2005. - № 3/4. - С. 32-33.

3237.    Грушева А. А. Організаційні умови інформаційного забезпечення управління навчальним закладом / А. А. Грушева // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 6. - С. 151-153. - Бібліогр. в кінці ст.

Давидова Т. М. Охорона зміцнення здоров'я учнів - важлива складова управління загальноосвітніми навчальними закладами / Т. М. Давидова // Стратегія управліннязакладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 32-34.

3239.    Дементьєва І. П. Управління інноваційними процесами в умовах розвитку закладу освіти за стратегіями / І. П. Дементьєва // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -

С. 34-35.

3240.    Деркач Г. І. Управління сучасною школою на засадах педагогічних інновацій / Г. І. Деркач // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 138-140. - Бібліогр. в кінці ст.

3241.    Добротвор О. Проект "Бізнес-практика" / О. Добротвор // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. - № 9/10. - С. 111-113.

3242.    Дроздович Н. Проектна форма організації освітнього середовища / Н. Дроздович, О. Павленко // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 8/10. - С. 91-99.

3243.    Єлізаров Ю. П. Інформатизація системи управління якістю освіти / Ю. П. Єлізаров // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 46-49.

3244.    Єрмаков І. Проектний підхід у школі життєвої компетентності / І. Єрмаков // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. -№ 9/10. - С. 32-49.

3245.    Єршова В. О. Реалізація культурологічного підходу до управління загальноосвітнім навчальним закладом / В. О. Єршова // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -

С. 49-50.

3246.    Жовтопляс О. І. Здобутки працюючої системи особистісно-орієнтованого управління / О. І. Жовтопляс // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 55-58.

3247.    Звоник В. Управління навчальним закладом в умовах реалізації освітніх інновацій / В. Звоник // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 134-137. -Бібліогр. в кінці ст.

3248.    Калініна Л. М. Структура і змістове наповнення автоматизованої системи управління "Школа" / Л. М. Калініна // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -

С. 60-64.

3249.    Капустеринська Т. Д. Сучасні методи управління загальноосвітнім навчальним закладом / Т. Д. Капустеринська // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 64-66.Книга керівника навчально-виховного закладу : довідкові матеріали для організації діяльності навчально-виховного закладу / упоряд. Б. М. Терещук. - Харків : Торсінг, 2005. - 688 с.

3250.    Колесник О. Формування позитивного іміджу освітнього закладу в системі "учень

-    учитель - управлінська команда" / О. Колесник // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. -2005. - № 3. - С. 56-58.

3252.    Колесник О. Формування позитивного іміджу освітнього закладу в системі "учитель - учень - управлінська команда" [Рукопись] / О. Колесник // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти.

 

-    2005. - № 3. - С. 56-58.

3253.    Кравченко Л. Сукупність теоретичних підходів дослідження менеджменту освіти / Л. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 7 (46). - С. 14-28. - Бібліогр. в кінці ст.

3254.    Кубракова Н. Проектування самоосвітніх компетентностей / Н. Кубракова // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. -

№ 9/10. - С. 76-88.

3255.    Купенко О. В. Потенціал комп'ютерних засобів в управлінні навчальною діяльністю на засадах Болонського процесу / О. В. Купенко, Т. В. Лаврик // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 95-96.

3256.    Лернер О. В. Організація дистанційного підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх шкіл / О. В. Лернер // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -

С. 101-102.

3257.    Мазун А. Г. Інформатизація системи управління якістю освіти / А. Г. Мазун // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 102-106.

3258.    Мазур О. М. Комплексно-цільове управління загальноосвітнім навчальним закладом як стратегія інноваційних змін в діяльності педагогічного колективу / О. М. Мазур // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 106-109.

3259.    Мартинцева Е. Технологія успіху управлінської діяльності директора школи / Е. Мартинцева // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005.

-    № 8/10. - С. 130-138.

3260.    Михайленко Т. В. Управління розвитком персоналу в освітній організації: ретроспектива розвитку та сучасні підходи / Т. В. Михайленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 104-106. - Михайлик Л. В. Сучасна школа: шляхи модернізації / Л. В. Михайлик //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7(91). - С. 2-29.

3261.    Мороз І. В. Менеджмент і маркетинг в освіті : навчально-методичний посібник / І. В. Мороз ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т. - Київ : Освіта України, 2005. - 142 с.

3262.    Мороз О. М. Стратегія управління системою загальної середньої освіти м. Ніжина / О. М. Мороз // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 113-121.

3263.    Назаренко Л. Шляхи розвитку взаємодії сім'ї та школи / Л. Назаренко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 33-37.

3264.    Онаць О. Організаційно-управлінські засади самоосвіти молодого вчителя / О. Онаць // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 65-69. -Бібліогр. в кінці ст.

3265.    Петренко Л. М. Технологія підготовки педагогічного колективу до експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів / Л. М. Петренко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 171-174. - Бібліогр. в кінці ст.

3266.    Погрібна Н. Атестація в концепції безперервної освіти / Н. Погрібна // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. -2005. - № 1/4. - С. 19-24.

3267.    Погребняк Ю. В. Особливості потребно-мотиваційної сфери діяльності школи / Ю. В. Погребняк // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. -С. 93-100.

3268.    Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2005" //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 1/2. - С. 40-44.

3269.    Рогова Т. В. Персоналізований підхід в управлінні педагогічним колективом загальноосвітньої школи / Т. В. Рогова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 6. - С. 36-38. - Бібліогр. в кінці ст.

3270.    Рогова Т. В. Персоналізований підхід в управлінні педагогічним колективом загальноосвітньої школи / Т. В. Рогова // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -С. 155-156.

3271.    Рубан С. В. Інформаційні технології в управлінні школою / С. В. Рубан // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. -Ніжин : НДУ, 2005. - С. 158-160.

3272.    Рудик В. І. Моніторинг у системі управління якістю освіти у загальноосвітніх закладах / В. І. Рудик // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 161-166.Рудяк Т. Ф. Метод проектів в управлінській діяльності директора школи / Т. Ф. Рудяк // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 166-176.

3273.    Сгадова В. Педагогічний експеримент у сучасній школі / В. Сгадова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8/10. - С. 100-114.

3274.    Сипливець С. В. Моніторинг у системі управління якістю освіти у загальноосвітніх навчальних закладах / С. В. Сипливець // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -С. 180-182.

3275.    Тарасюк Л. В. Система моніторингу у загальнонавчальному закладі, як один з шляхів до якості освіти / Л. В. Тарасюк // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -С. 186-193.

3276.    Тимошко Г. М. Підходи до вдосконалення управління загальноосвітніми навчальними закладами / Г. М. Тимошко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -

С. 198-201.

3279.    Химинець В. В. Соціально-педагогічні аспекти управлінського процесу загальноосвітніми навчальними закладами / В. В. Химинець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 9-13. - Бібліогр. в кінці ст.

3280.    Чорноіваненко М. Внутрішня культура школи та роль адміністрації у її формуванні / М. Чорноіваненко, Г. Жиліна // Директор школи. - 2005. - № 1. -

С. 2-10.

3281.    Шуляк В. М. Інформатизація системи управління якістю освіти / В. М. Шуляк // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 215-219.

3282.    Як створити шкільний благодійний фонд / Пометун О., Середяк Л., Сущенко І., Янушевич О. // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа