Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

№ 8/10. - С. 162-175.

Див.: 506, 861, 950, 961, 976, 3283, 5600.ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

 

 

 

 

Загальноосвітні школи

3283.    Костюк Г. Школа - осередок розвитку громади / Г. Костюк, Н. Бобеляк // Педагогічна думка. - 2005. - № 3. - С. 44-50.

3284.    Сидоренко В. Термінологічний словник "Основи педагогічної творчості і майстерності" / В. Сидоренко // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 21/22. - С. 28-44.

3285.    Гуральник Н. П. Феномен школи як предмет науково-теоретичного аналізу / Н. П. Гуральник // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 30-40. - Бібліогр. в кінці ст.

3286.    Діловодство у загальноосвітньому навчальному закладі // Все для вчителя. - 2005. -№ 17-18. - С. 103-124.

3287.    Коломієць М. Б. Роль школи в підготовці учнів до вибору професії вчителя / М. Б. Коломієць // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 78-85. - Бібліогр. в кінці ст.

3288.    Орлова В. Г. Громадянське виховання учнів в російській школі м. Києва (№ 85) / В. Г. Орлова // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - С. 22-24.

Див. : 715, 720, 724.

 

 

 

Гімназії, ліцеї, приватні школи

3289.    Алєксєєнко С. Г. Урахування специфічних особливостей навчального закладу в діяльності ліцею / С. Г. Алєксєєнко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -

С. 10-12.

3290.    Бережний С. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській та навчальній діяльності першої української гімназії ім. Миколи Аркаса м. Миколаєва / С. В. Бережний, Л. С. Аристова // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 13-14.

Бондаренко В. Ленд грант коледжі та їх роль у поширенні сільськогосподарських знань / В. Бондаренко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість   :   збірник  матеріалів  VIII  Всеукраїнської науково-практичноїконференції, Київ, 12-13 травня 2005 р.: У 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 28-31.

3292.    Гутчинський В. Перспективи розвитку інформаційних технологій у ліцейній освіті / В. Гутчинський // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. -№ 3. - С. 40-41.

3293.    Іваненко Р. В. Вирішуємо проблеми професійної орієнтації в ліцеї / Р. В. Іваненко // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. -№ 5. - С. 12-17. - (Український медичний ліцей)

3294.    Іванова О. Нові інформаційні технології: процесуальні педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованої освіти в ліцеї / О. Іванова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. -2005. - № 2. - С. 21-23.

3295.    Киричков Ю. В. Інноваційна діяльність політехнічного ліцею / Ю. В. Киричков // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 70-71.

3296.    Кузьменко Г. П. Моніторинг результатів діяльності як засіб організації методичної роботи у ніжинському ліцеї / Г. П. Кузьменко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 92-95.

3297.    Кузьминець Л. П. Успіхи учнів - успіх гімназії : (Гімназія "Діалог") / Л. П. Кузьминець // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 3. - С. 2-7.

3298.    Мовчун О. Приватний навчальний заклад: проблеми та перспективи розвитку / О. Мовчун // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 2. - С. 61-64.

3299.    Мосейчук С. Проектування навчально-виробничого процесу : (Житомирський професійний ліцей текстильних технологій) / С. Мосейчук // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 15-17.

3300.    Наказний М. Особливості функціонування ліцею в структурі ліцей-вищий навчальний заклад / М. Наказний // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. -С. 128-134.

3301.    Омельчук С. На шляху до профільності (Херсонській гімназії № 20 ім. Бориса Лавреньова - 190) / С. Омельчук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 3. - С. 17-19.

3302.    Пінчук Т. Універсалізація ліцейної освіти - шлях формування в учнів цілісного мислення / Т. Пінчук // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 3. - С. 18-23.Паламарчук О. Культурологічні проекти у профільній школі / О. Паламарчук // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. -

№ 9/10. - С. 59-65.

3304.    Прокопович Б. Волинський ліцей як осередок наукового та культурного життя Кременеччини / Б. Прокопович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 3. - С. 99-111.

3305.    Прокопович Б. Дальтонська система навчання та особливості її застосування у Волинському (Кременецькому) Ліцеї / Б. Прокопович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 102-112. - Бібліогр. в кінці ст.

3306.    Пузенко О. Приватна освіта "за" і "проти" / О. Пузенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 2.

- С. 71-73.

3307.    Рябуха М. І. Проблеми формування соціальної компетентності учнів багатопрофільного ліцею інтернатного типу / М. І. Рябуха // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 117-120. - Бібліогр. в кінці ст.

3308.    Рябуха М. І. Програмно-цільовий підхід до управління багатопрофільним ліцеєм інтернатного типу / М. І. Рябуха // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 179-180.

3309.    Самодрин А. Пізнавальний інтерес - сутнісна рушійна сила профільного навчання / А. Самодрин // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 3. - С. 29-34.

3310.    Урсал Є. Народознавство в системі гімназійної освіти / Є. Урсал // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 3. - С. 28-30.

3311.    Фоменко К. М. Плекаємо духовну особистість : (з досвіду роботи Старобільської гімназії) / К. М. Фоменко // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. -№ 5/6. - С. 115-121.

3312.    Шукевич Ю. Особистісно-орієнтований підхід в управлінні ліцеєм / Ю. Шукевич // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 3. - С. 59-63.

Див.: 935.

 

 

 

Сільські школи

 

3314.    3313. Демидюк Л. Впроваджуємо комплексну програму "Я і моє здоров'я" : (сільська школа) / Л. Демидюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. -№ 3. - С. 33-34.Іванюк Г. Теоретико-практичний аспект діяльності сільської школи в Україні (1958-2005 рр.) / Г. Іванюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. -2005. - № 4. - С. 58-60.

3315.    Киричок В. А. Дистанційно керована самоосвіта як засіб вирішення проблем профілізації сільської школи / В. А. Киричок // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 71-82.

3316.    Кравчук О. Застосування комп'ютерних технологій у сільській малокомплектній школі / О. Кравчук // Сільська школа України. - 2005. - № 3. - С. 19-20.

3317.    Кушнір М. Інновації - реальна практика життєдіяльності сільської школи / М. Кушнір, І. Бойко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. -№ 3. - С. 31-33.

3318.    Малокомплектна школа: проблеми, пошуки, досвід : спецвипуск // Сільська школа України. - 2005. - № 1. - С. 1-32.

3319.    Межирицький О. Я. Особливості роботи вчителя в сільській школі / О. Я. Межирицький // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. -№ 5/6. - С. 93-98.

3320.    Набок М. Проблеми сільської школи та управління нею в процесі реформування освіти в Україні / М. Набок // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 208­222. - Бібліогр. в кінці ст.

3321.    Шиян Н. Профільне навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості / Н. Шиян, Л. Ващенко, І. Буденна // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 30-34.

Див.: 977, 3009, 3291, 5785, 5698, 5620.

 

 

 

Школи-інтернати, дитячі дома тощо

3322.    Долинська Л. В. Ускладнене спілкування в учнів шкіл-інтернатів : навчально-методичний посібник / Л. В. Долинська, Г. Є. Улунова ; М-во освіти України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 119 с.

3323.    Карленко Н. Формування культури життєвого самовизначення у школі-інтернаті / Н. Карленко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 5/6. - С. 110-111.

3324.    Наточій А. М. До проблеми формування відповідальності у вихованців загальноосвітньої школи-інтернату / А. М. Наточій // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 58-65. - Бібліогр. в кінці ст.

3325.    Пліш І. Ростимо, виховуємо, віримо!: освітньо-виховний комплекс школа-дитсадок та гімназія / І. Пліш, К. Глушакова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 2. - С. 100-103.Свириденко С. О. Особливості формування здорового способу життя учнів у закладах інтернатного типу / С. О. Свириденко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 202-212. - Бібліогр. в кінці ст.

3326.    Шевчук В. Утверджуємо культ духовності і громадянськості : (Нововолинський ліцей-інтернат) / В. Шевчук, С. Земцова // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. - С. 34-35.

Див.: 3307, 3308.

 

 

 

Керівництво навчальним закладом

3328.    Амонашвили Ш. "Здравствуй, урок!" / Ш. Амонашвили // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. -№ 5/6. - С. 63-64.

3329.    Амонашвили Ш. Радость познания в школе жизни / Ш. Амонашвили //Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. -2005. - № 5/6. - С. 48-63.

3330.    Базелюк В. Г. Формування дослідницьких умінь у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Базелюк // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. -С. 141-149. - Бібліогр. в кінці ст.

3331.    Березняк Є. С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. - Т. 2 / Є. С. Березняк ; М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 300 с.

3332.    Будзей С. В. Управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу в сучасних умовах / С. В. Будзей // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. - С. 100-105.

3333.    Василенко Н. В. Педагогічні основи змісту і структури інноваційної діяльності директора школи / Н. В. Василенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 6. - С. 31-35. - Бібліогр. в кінці ст.

3334.    Василенко Н. В. Педагогічні основи змісту і структури інноваційної діяльності директора школи / Н. В. Василенко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -С. 15-16.

3335.    Вдовиченко Р. П. Зміст і структура управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / Р. П. Вдовиченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 121-123. - Бібліогр. в кінці ст.

3336.    Виноградов С. Открытие Шаталова: опора на механизм понимания / С. Виноградов // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 117-130.Грищенко О. А. Особливості підготовки керівників освітніх установ до інноваційної діяльності / О. А. Грищенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 5. - С. 109-111. - Бібліогр. в кінці ст.

3337.    Дупляк Т. В. Підготовка керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти / Т. В. Дупляк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 6. - С. 86-88. - Бібліогр. в кінці ст.

3338.    Жерносєк І. Професіограма директора школи нового типу: ліцею, гімназії, колегіуму / І. Жерносєк // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 4. - С. 89-94.

3339.    Калініна Л. Інформаційні процеси в управлінській діяльності керівника закладу: сутність, специфіка та характерні ознаки / Л. Калініна // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 2. - С. 35-44.

3340.    Калініченко Н. А. Василь Сухомлинський про відповідальність керівника школи за розвиток творчого потенціалу вчителя / Н. А. Калініченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 26-31. - Бібліогр. в кінці ст.

3341.    Кот Г. Розвиток психологічної культури керівників навчальних закладів освіти : (концептуальні основи) / Г. Кот // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. -

С. 56-60.

3343.    Меліхова Т. І. Управлінська компетентність керівників шкіл - стратегічний фактор розвитку середньої освіти / Т. І. Меліхова // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -

С. 111-113.

3344.    Петров В. Ф. Школа як концентр інформаційного забезпечення управління загальною середньою освітою у межах регіону / В. Ф. Петров // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 20-25.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа