Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3345.    Порох Л. Від творчого вчителя - до творчого учня!: Авторська експериментальна школа "Міленіум" (спеціалізована школа № 318, м. Київ) / Л. Порох // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 3. - С. 69-78.

3346.    Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика : монографія / Т. М. Сорочан ; М-во освіти і науки України, Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ : Знання, 2005. - 384 с.

3347.    Сорочан Т. Професіоналізм керівника школи: експериментальна система розвитку його управлінської діяльності / Т. Сорочан // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. -№ 3. - С. 79-86.

3348.    Сорочан Т. Характеристика професіоналізму управлінської діяльності керівників шкіл на засадах компетентнісного підходу / Т. Сорочан // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 9-12.Шаталов В. Что такое опорный сигнал? / В. Шаталов // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/4. -

С. 114-116.

3350.    Швидун В. М. Методологічні основи підвищення професійної компетентності керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів / В. М. Швидун // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 19-23. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 3259, 3270, 3274, 3278, 3280, 5728.

 

 

 

Педагогічний колектив

3351.    Бабенко В. Атестація вчителя з погляду директора / В. Бабенко // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1/4. - С. 25-41.

3352.    Блинов В. Содержание и методика проведения аттестации / В. Блинов, К. Махмурян, Е. Соловова // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 69-74.

3353.    Бобир О. Етикет і культура мовлення : збори і наради педагогічного колективу / О. Бобир // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 55-59.

3354.    Ващенко Л. Про критерії оцінювання навчально-методичного комплекту / Л. Ващенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 4. - С. 76-81.

3355.    Галаганов А. Як пройти атестацію: поради психолога / А. Галаганов //Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. -2005. - № 1/4. - С. 46-54.

3356.    Дзега В. Д. Моніторинг готовності сільського вчителя до творчої педагогічної діяльності / В. Д. Дзега // Управління школою : Науково-методичний журнал. -2005. - № 34(118). - С. 13-16.

3357.    Дуткевич Т. В. Особливості неформального лідерства у педагогічному колективі / Т. В. Дуткевич // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 19-24.

3358.    Завада М. Мій досвід наставництва / М. Завада // Педагогічна думка. - 2005. - № 1.

- С. 97-100.

3359.    Кіт Г. Г. Творча самореалізація вчителя початкових класів у пошуково-дослідницькій діяльності / Г. Г. Кіт // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 23-25.

3360.    Каплунович И. Уровни педагогического мастерства учителя / И. Каплунович // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 75-79.Ковтун З. Практичні поради логопедам з корекції заїкування у школярів / З. Ковтун // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 3. - С. 68-71.

3361.    Литвинчук О. М. Причини виникнення маніпуляції у педагогічному спілкуванні / О. М. Литвинчук // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. -К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 479-483.

3362.    Найн А. Критерии оценки деятельности учителя физической культуры / А. Найн // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 87-92.

3363.    Онаць О. Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя у ЗНЗ: методичне забеспечення / О. Онаць // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. -

№ 4. - С. 82-88.

3365.    Організація командної діяльності в педагогічному колективі / Пометун О., Середяк Л., Сущенко І., Янушевич О. // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6/7. - С. 59-76.

3366.    Перехейда О. Атестація вчителя: зразки документів / О. Перехейда // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. -2005. - № 1/4. - С. 42-46.

3367.    Радомський І. П. Культура та стилі спілкування педагога, рівні розвитку культури педагогічного спілкування / І. П. Радомський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 82-84.

3368.    Сачава Н. Управління науково-методичною роботою / Н. Сачава // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. - С. 147-154.

3369.    Серьожникова Р. К. Майбутній педагог у просторі творчого розвитку / Р. К. Серьожникова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 349-354.

3370.    Синюк Ю. О. Історичний розвиток музичної педагогіки та методики музичного виховання в Україні XVI-XVII ст.І / Ю. О. Синюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 84-87.

3371.    Тур О. М. Основні завдання і напрямки роботи педагогічних колективів на шляху до якісної освіти / О. М. Тур // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 201-205.

Ушаков К. Оценка предметной и методической компетентности / К. Ушаков, М. Бершадский, В. Петровский // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 79-86.Учитель. Викладач. Вихователь

3373.    Ависон К. Справочник классного учителя вальдорфской школы : справочное издание / К. Ависон ; пер. с англ. Н. Мальцевой. - Киев : НАИРИ, 2005. - 116 с.

3374.    Бараболя М. М. Проблеми професіоналізму вчителя математики в контексті модернізації педагогічних кадрів / М. М. Бараболя, О. І. Матяш // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 6-8.

3375.    Бондарик М. В. Індивідуальність педагога і освітні технології / М. В. Бондарик // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. -Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 184-191.

3376.    Вітюк В. Готовність учителя до інноваційної діяльності / В. Вітюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. - С. 6-7.

3377.    Виговська О. Діяльність учителя і цілепокладання: теоретико-практичне обгрунтування технології дії та навчання / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 4.

- С. 70-74.

3378.    Виговська О. Професіоналізм учителя як гарант збереження його здоров'я / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. - 2005. - № 2. - С. 48-50.

3379.    Виговська О. Функціональна модель творчого потенціалу вчителя: наслідки семантичних уявлень: Результати теоретико-практичного дослідження / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. - С. 135-143.

3380.    Волощук О. М. Нова роль та значення педагога-організатора у сучасних умовах організації дозвілля / О. М. Волощук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 77-81. - Бібліогр. в кінці ст.

3381.    Губаш О. П. Управління підвищенням професійного рівня учителів іноземної мови з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / О. П. Губаш, В. В. Латиський // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 130-133. -Бібліогр. в кінці ст.

3382.    Гузій Н. В. Педагогічна творчість у структурі професіоналізму учителя -вихователя - викладача / Н. В. Гузій // Педагогічна творчість: Методологія, теорія, технології : монографія / авт. В. П. Андрущенко та ін. - Київ : НПУ, 2005. - С. 50­81. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: Ретроспективні аспекти ідей педагогічної творчості та професіоналізму ; Термінологічний апарат теорії педагогічної творчості та професіоналізму ; Професіоналізм особистості педагога як вимір творчості учителя - вихователя - викладача.

3383.    Довбня Н. Поощрение и наказание : страничка классного руководителя / Н. Довбня // Позакласний час. - 2005. - № 3-4. - С. 38-49.Донченко О. Насильство, заборона і взірець як складові педагогічної свідомості / О. Донченко // Соціальна психологія : Український науково-практичний журнал. -2005. - № 6. - С. 120-132.

3384.    Дубяга С. М. Педагогічна імпровізація як професійно необхідна умова творчої діяльності вчителя / С. М. Дубяга // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 27-32. -Бібліогр. в кінці ст.

3385.    Дуда О. Ділова активність: здобутки, проблеми / О. Дуда // Педагогічна думка. -2005. - № 3. - С. 43-44.

3386.    Завірюха Л. А. Авторитет учителя як соціально-психологічний ресурс педагогічної спільноти : науково-інформаційні та методичні матеріали на допомогу вчителю-початківцю / Л. А. Завірюха ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - Київ, 2005. - 76 с.

3387.    Зарецька І. Культура педагогічного спілкування / І. Зарецька // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8/10. - С. 139-154.

3388.    Зарецька І. Комунікативна культура як компонент педагогічної культури / І. Зарецька // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 6/7. - С. 90-100.

3390.    Зотина О. Достижение успешности учителем в деятельности замдиректора школы / О. Зотина // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 21/22. - С. 45-46.

3391.    Кічук Н. В. Історичні аспекти пізнання феномена педагогічної творчості / Н. В. Кічук // Педагогічна творчість: Методологія, теорія, технології : монографія / авт. В. П. Андрущенко та ін. - Київ : НПУ, 2005. - С. 82-100. - Бібліогр. в кінці ст.

3392.    Карта професійно-значущих якостей педагога / укл. В. Х. Сидоренко // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. -2005. - № 21/22. - С. 50-51.

3393.    Князян М. О. Формування науково-пізнавальної компетентності вчителів іноземних мов у самостійно-дослідницькій діяльності / М. О. Князян // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. -Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 72-77. - Бібліогр. в кінці ст.

3394.    Коновалова Л. М. Управлінська компетентність класного керівника / Л. М. Коновалова // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 90-91.

3395.    Король В. М. Творчий потенціал учителя сучасної загальноосвітньої школи / В. М. Король // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Сер. 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 33-36.

3396.    Кочерга О. Методичні рекомендації з проведення конференцій для батьків учнів 1-х класів / О. Кочерга // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 13/16. - С. 68-78.Матієнко О. С. Толерантність педагога - вагомий фактор виховання толерантності учнів / О. С. Матієнко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць/НПУ імені М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 161­170. - Бібліогр. в кінці ст.

3397.    Матвієнко О. В. Комунікативна культура вчителя як засіб формування системи особистісних значень дитини / О. В. Матвієнко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 121-124.

3398.    Мокану Г. Кваліметрична оцінка якості роботи вчителя в процесі педагогічної атестації / Г. Мокану // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. -

№ 4. - С. 11-13.

3400.    Онаць О. Практика формування професійної компетентності молодого вчителя / О. Онаць // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 34-39.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа