Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3401.    Охрімчук Р. Учень може бути різним, учитель - тільки найкращим / Р. Охрімчук // Шкільний світ. - 2005. - № 2. - С. 1-6.

3402.    Павленко В. Педагогічна майстерність сільського учителя / В. Павленко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. - 2005. - № 1. - С. 87-91.

3403.    Полівода Л. Портфоліо вчителя. Управлінський аспект / Л. Полівода // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. -2005. - № 21/22. - С. 47-49.

3404.    Радченко А. Є. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя (МППКВ) / А. Є. Радченко // Управління школою : Науково-методичний журнал. -2005. - № 35(119). - С. 24-58.

3405.    Раков С. А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги / С. А. Раков // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -

С. 35-38.

3406.    Решетняк Л. О. Культурологічні засади педагогічної майстерності вчителя літератури / Л. О. Решетняк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і

науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -С. 48-50.

3407.    Рудницька О. Суб'єктивні роздуми про об'єктивний конкурс ("Учитель року -2005") / О. Рудницька // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. - С. 19-24.

3408.    Тезікова С. В. Галузевий стандарт як модель професійної компетенції вчителя / С. В. Тезікова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 106-109. - Бібліогр. в кінці ст.

3409.    Теми для обговорення на батьківських зборах у початковій школі : методический материал / упоряд. Т. Бишова. - 2-ге вид. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 1Турло І. Учитель від Бога (Галина Кононівна Дмитренко) / І. Турло // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 3. - С. 64-67.

3410.    Тяллева І. О. Творча самореалізація вчителя як науково-педагогічна проблема / І. О. Тяллева // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 51-55. - Бібліогр. в кінці ст.

3411.    Філіпчук Н. В. Основи здоров'я і творчість вихователя, вчителя / Н. В. Філіпчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. -

С. 272-275

3413.    Фрицюк В. А. Вплив соціального середовища на розвиток креативності вчителя / В. А. Фрицюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13.

 

-    С. 67-69.

3414.    Харченко Г. І. Управління розвитком професійної майстерності вчителя школи / Г. І. Харченко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 208-213.

3415.    Хомич В. Ф. Творча особистість педагога: методологічний та змістовий аналіз / В. Ф. Хомич // Педагогічна творчість: Методологія, теорія, технології : монографія / авт. В. П. Андрущенко та ін. - Київ : НПУ, 2005. - С. 101-116. - Бібліогр. в кінці ст.

3416.    Шевченко З. О. Проблема педагогічного спілкування як засіб підвищення майстерності вчителя-словесника / З. О. Шевченко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед.науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. -

С. 204-207.

3417.    Шелестова Л. Класний керівник - союзник психолога? А психолог? / Л. Шелестова // Шкільний світ. - 2005. - № 4. - С. 16-19.

3418.    Штельмах Г. Б. Особистісний фактор як запорука підвищення професіоналізму педагогічних кадрів / Г. Б. Штельмах // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 59-61. -Бібліогр. в кінці ст.

3419.    Шуляр В. І. Модель учителя-філолога в умовах 12-річної школи: тенденції та шляхи формування / В. І. Шуляр // Зарубіжна література в школах України. - 2005.

-    № 4. - С. 27-28.

3420.    Ямницький В. Змістові та індивідуальні характеристики життєтворчої особистості вчителя / В. Ямницький // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005.

-    № 7. - С. 50-53.

Див.: 330, 701, 771, 873, 3265, 3269, 3319, 5510, 5543, 5704.Учні

 

3421. Лозинський    Е. П.    Учнівське    самоврядування    в    класному колективі / Е. П. Лозинський // Виховна робота в школі. - 2005. - № 5. - С. 37-38.

 

 

 

Педагогічна майстерність. Педагогічна творчість

3422.    Бабіч Л. В. Внесок М. Вертгеймера в розвиток педагогіки творчості / Л. В. Бабіч // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 173-175.

3423.    Барбіна Є. С. Реалізація основних принципів системи професійної підготовки в курсі педагогічної майстерності / Є. С. Барбіна, К. О. Щедролосеєва // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

С. 219-223.

3424.    Єфімова С. М. Вивчення стану готовності педагога до інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу / С. М. Єфімова // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 55-59.

3425.    Заброцький М. М. Комунікативна компетентність учителя як вияв його педагогічної позиції / М. М. Заброцький // Наукові записки. Інституту психології

імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 85-90.

3426.    Зорька Н. М. Формування інтонаційної виразності мовлення майбутніх вчителів початкових класів як складової педагогічної майстерності / Н. М. Зорька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -

С. 18-20.

3427.    Ильин Г. Педагогическая технология и педагогическое мастерство / Г. Ильин // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 21/22. - С. 20-27.

3428.    Іванова Т. В. Культорологічна підготовка як фактор педагогічної майстерності педагога / Т. В. Іванова // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 72-78.

3429.    Карпенко Н. В. Педагогічна майстерність як засіб корекції та профілактики страху неуспіху / Н. В. Карпенко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 43-47.

3430.    Компанієць В. О. Професійно-творча самореалізація педагога в процесі виховання толерантності в пенітенціарній системі / В. О. Компанієць // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 237-240. -Бібліогр. в кінці ст.

3431.    Крикуненко Н. Б. Творчий учитель - запорука гармонійного розвитку особистості молодшого школяра / Н. Б. Крикуненко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. -2005. - Вип. 13. - С. 36-38.Кулик Є. Педагогічна дослідницька робота в структурі професійної діяльності вчителя трудового навчання / Є. Кулик // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-метод. журнал. - 2005. - № 2. - С. 70-80.

3432.    Нестерович Б. І. Роль педагогічної творчості в професійній підготовці вчителя початкових класів і музики / Б. І. Нестерович // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 43-45.

3433.    Новикова Н. Педагогічна творчість учителів біології Львівщини / Н. Новикова // Педагогічна думка. - 2005. - № 2. - С. 46-49. - Бібліогр. в кінці ст.

3434.    Перлова В. Складові педагогічної майстерності: класифікація професійно-педагогічних умінь / В. Перлова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 87-93.

3435.    Порох Л. Від творчого вчителя - до творчого учня! : авторська експериментальна школа "Міленіум" (спеціалізована школа № 318) / Л. Порох // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 3. - С. 69-78.

3436.    Сальнікова С. І. Розвиток креативності педагогів методом групового тренінгу / С. І. Сальнікова, Н. Т. Лобова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 54-57.

3437.    Сисоєва С. Теоретико-методологічне обгрунтування педагогічної творчості / С. Сисоєва // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 21/22. - С. 13-19.

3438.    Сухорукова Г. В. Інноваційно-освітня діяльність педагога в галузі організації образотворчої діяльності дітей / Г. В. Сухорукова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. -Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 102-108.

3439.    Ткачова Н. П. Творча активність учителів музики загальноосвітніх шкіл / Н. П. Ткачова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. - № 4. - С. 114-124.

Див.: 664, 792, 948, 958.

 

 

 

Досвід окремих вчителів і педагогічних колективів

3441.    Голобородько Я. Освітянин, педагог, письменник : Слово про діда - заслуженого вчителя України Костя Голобородька (До 105-річчя від дня народження) / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 38-41.

3442.    Горянська І. Родинне свято в збереженні традицій українського роду (досвід методиста) / І. Горянська // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори: До 200-ліття Ніжинської вищої школи / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - Вип. 3. - С. 77-79.Гузій Н. Професійність учителя у спадщині вітчизняних педагогів XX ст. / Н. Гузій // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 21/22. - С. 8-12.

3443.    Демократизація шкільного життя : із досвіду. // Сільська школа України. - 2005. -№ 3. - С. 3-16.

3444.    Досвід планування виховної роботи // Позакласний час. - 2005. - № 15/16. - С. 96.

3445.    Єрмоленко С. Знати і "фільтрувати" : З практики вивчення жаргонізмів / С. Єрмоленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 7/8. - С. 168-174.

3446.    Кошолап О. Ф. Досвід роботи Клекотинської ЗОШ по громадянському вихованню учнівської молоді / О. Ф. Кошолап // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 151-154.

3447.    Міщенко І. Готувати до свідомої участі в житті країни : (З досвіду роботи Полтавського міського методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін) / І. Міщенко // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 31-34.

3448.    Магазинник І. До питання про роботу з учнем : (з досвіду Київської середньої школи № 109) / І. Магазинник // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6/7. - С. 42-58.

3449.    Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя : (З практики запровадження комп'ютерних технологій на уроці історії - на прикладі лабораторно-практичної роботи "Україна в період повоєнної відбудови"). ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 клас / О. Мокрогуз // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 12-20.

3450.    Писаренко В. А. Розвиток творчих здібностей учнів : (з досвіду роботи) / В. А. Писаренко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 5 (89). - С. 6-7.

3451.    Сірик Т. Переорієнтуватися на особистість учня (З досвіду реалізації авторської концепції викладання другої іноземної мови в сучасній загальноосвітній школі) / Т. Сірик // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 62-67.

3452.    Селевко Г. Технология интенсификации обучения В. Ф. Шаталова / Г. Селевко // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 131-134.

3453.    Скоропад І Гуманістичні засади формування особистості: з досвіду Володимира Науменка (7.07.1852-8.07.1919) / І Скоропад // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 1. - С. 153-155.

3454.    Токмань Г. Якщо мій досвід знадобиться... (7. Вивчення літературно-критичних статей і засвоєння теоретико-літературних понять) / Г. Токмань // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2005. - № 11/12. - С. 37-40.

3455.    Худобець О. Доповнити, а не підмінити : (З досвіду роботи щодо застосування презентаційних технологій при проведенні уроків історії) / О. Худобець // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 2-5.

Див. : 719.Методична робота

3457.    Бернадська Р. Методична робота як засіб активізації творчого потенціалу педагогів / Р. Бернадська // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 3. - С. 29-31.

3458.    Бублик Л. М. Навчально-методична робота з педагогічними кадрами / Л. М. Бублик // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 34 (118). - С. 2-12.

3459.    Бублик Л. М. Навчально-методична робота з педагогічними кадрами / Л. М. Бублик // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 35(119). - С. 2-23.

3460.    Добровольська Г. І. Пріоритетні напрями науково-методичної роботи у закладах освіти нового типу Чернігівщини / Г. І. Добровольська // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 37-46.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа