Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3461.    Жерносек І. П. Критерії якісної ефективної науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі / І. П. Жерносек // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 50-54.

3462.    Жилінський О. Нетрадиційні форми методичної роботи в початковій школі / О. Жилінський // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. -

С. 61-64.

3463.    Журавлюк В. Інноваційні аспекти - у методичну роботу / В. Журавлюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 3. - С. 22-28.

3464.    Малихіна В. М. Особливості роботи науково-методичного центру з розвитку інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах великого міста / В. М. Малихіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -

С. 249-252.

3465.    Мандражи О. А. Технологія підготовки вчителів до інноваційної діяльності у системі внутрішкільної методичної роботи / О. А. Мандражи // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 100-106. -Бібліогр. в кінці ст.

3466.    Мануйленко С. Науково-методична робота в школі / С. Мануйленко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. - С. 155-163.Радченко А. Є. Рейтингова система ефективності методичної діяльності на підставі моніторингу / А. Є. Радченко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(90). - С. 28-34.

3467.    Технології методичної роботи : з педагогічними працівниками // Сільська школа України. - 2005. - № 2. - С. 3-22. - (Для заступників директорів, методистів, керівників методичних підструктур).

3468.    Удовиченко О. О. Діяльність методичної служби з підготовки керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти / О. О. Удовиченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 144-146. -Бібліогр. в кінці ст.

3469.    Удовиченко О. О. Діяльність методичної служби щодо підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти / О. О. Удовиченко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 206-207.

3470.    Школа молодого вчителя : методический материал / упоряд. М. Голубенко. - Київ : Шкільний світ, 2005. - 128 с.

Див.: 723, 735, 1257.

 

 

 

Психологічна служба навчального закладу

3472.    Барко В. І. Розвиток здібностей і творчого потенціалу / В. І. Барко // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 27-31.

3473.    Главник О. П. Як допомогти дітям і молоді у збереженні психічного здоров'я : монографія / О. П. Главник ; за заг. ред. О. О. Яременка ; Укр. ін-т соц. досліджень, Українсько-канадський проект "Молодь за здоров'я-2". - Київ, 2005. - 116 с.

3474.    Губенко А. В. Тренинг готовности школьников к решению учебных творческих задач / А. В. Губенко, Т. Н. Третяк // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 1. - С. 43-63.

3475.    Мартинюк І. А. Тренінг творчих якостей психолога / І. А. Мартинюк // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 32-42.

3476.    Москальова А. Роль психологічної культури в професійному профілі практичного психолога / А. Москальова // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. -

С. 60-63.

3477.    Ніколаєва І. Психологічний супровід формування адаптивної моделі дошкільного закладу / І. Ніколаєва // Психолог. - 2005. - № 16. - С. 3-18.

Рибачук Л. І. Соціально-психологічні фактори адаптації практичних психологів у закладах освіти / Л. І. Рибачук // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету  імені  М. П. Драгоманова:   До   170-літнього  ювілею.   Серія 12.Психологія / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (27). - С. 193-199.

3479. Саух О. М. Психологічні критерії професійного самовизначення / О. М. Саух // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. -С. 129-138. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 349.

 

 

 

Загальна освіта дорослих. Самоосвіта

3480.    Ігри дорослих : інтерактивні методи навчання / упоряд. Л. Галіцина. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 128 с.

3481.    Александров В. Основна проблема андрагогіки та шляхи її вирішення засобами сучасних інформаційних технологій / В. Александров // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 11-15.

3482.    Бідюк Н. Концептуальні підходи до формування системи професійного навчання безробітних / Н. Бідюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -Вип. 7. - С. 62-67. - Бібліогр. в кінці ст.

3483.    Білецька І. Чи готові ви бути батьками першокласника? : ділова гра / І. Білецька // Початкова освіта. - 2005. - № 17. - С. 15-18.

3484.    Главацька О. Психолого-педагогічні аспекти підготовки батьків до статевого виховання дітей / О. Главацька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 3. - С. 70-75.

3485.    Олійник Н. Школи для дорослих, організовані земствами Чернігівської губернії / Н. Олійник // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 161­164. - Бібліогр. в кінці ст.

3486.    Скрипник Н. Вечірня школа сьогодні / Н. Скрипник // Завуч. - 2005. - № 1. -

С. 21-23.

3487.    Хойтен Конрад ван. Пробуждение воли: Принципы и процессы в обучении взрослых / К. ван Хойтен ; пер. с англ. Н. Мальцевой. - Киев : НАИРИ, 2005. -184 с.

Див.: 3625, 5439, 5544.

 

 

 

Права дитини

 

Див. : 350, 656.ОСВІТА, НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ГРУП ОСІБ. СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ

 

 

 

 

Організація навчально-виховного процесу в спеціальних школах

 

3488. Савчук Т. Ми віримо в наше майбутнє: Досвід роботи Центра ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами "Пагінець" / Т. Савчук // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 7. - С. 17.

 

 

 

Освіта осіб з фізичними вадами

3489.    Грибань Г. Особливості засвоєння дієслівної лексики молодими школярами із тяжкими вадами мовлення / Г. Грибань // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 47-49.

3490.    Калинюк Н. О. Роль музичної гри в організації і проведенні дозвілля дітей інвалідів / Н. О. Калинюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 77-79. - Бібліогр. в кінці ст.

3491.    Королюк Н. Забезпечення права інвалідів на освіту / Н. Королюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. - С. 7-9.

3492.    Мирошніченко Н. Питання інтегративного навчання дітей-інвалідів / Н. Мирошніченко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. -

С. 116-119.

3493.    Посібник з активного відпочинку та туризму для неповносправних : учебное пособие / Тов-во "Зелений хрест" ; упоряд. С. Ковальська. - Львів : Каменяр, 2005. -

151 с.

3494.    Ревуцька О. В. Дидактичний аналіз словотворчої роботи та її місце в підручниках з української мови для молодших школярів з тяжкими вадами мовлення / О. В. Ревуцька // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 172-184.

3495.    Соловйова Т. Г. Сім'я дитини-інваліда: проблеми життєдіяльності / Т. Г. Соловйова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005.- № 4. - С. 165-172.

Див. : 328, 332, 357, 366, 382, 402, 514, 3004, 4204, 4270, 5411, 5480, 5503, 5555,

5633, 5591.Освіта осіб з дефектами органів відчуття та нервовими розладами (сліпоглухонімі, з вадами мови, заїканням)

3496.    Войтюк Ю. О. Орієнтовне календарно-тематичне планування з навчального предмету " Я і Україна" для 1 класу шкіл для дітей із зниженим зором : навчальний посібник / Ю. О. Войтюк, Н. А. Коломійченко, Л. В. Юхимчук ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології. -Київ : НПУ, 2005. - 16 с.

3497.    Носков О. В. Про раннє корекційне втручання в розвиток глухої дитини / О. В. Носков // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. -

С. 87-90.

3498.    Шеремет М. К. Комп'ютерні технології в корекційному навчанні учнів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) / М. К. Шеремет, О. Б. Качуровська // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 10­16. - Бібліогр. в кінці ст.

 

 

 

Освіта психічно неповноцінних осіб

3499.    Горбенко С. В. Сутність вивчення рольової поведінки розумово відсталих підлітків / С. В. Горбенко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 140-145. - Бібліогр. в кінці ст.

3500.    Кравець Н. П. Роль художньої літератури у формуванні відповідальності в дітей з порушеннями інтелекту / Н. П. Кравець // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 128-134. - Бібліогр. в кінці ст.

3501.    Кузава І. Розвиток художньо-естетичних інтересів учнів із ЗПР на уроках музики / І. Кузава // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 12. -

С. 43-47.

3502.    Михайлова І. Використання ігрової терапії в психокорекційній роботі з дітьми з раннім дитячим аутизмом / І. Михайлова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 86-89. - Бібліогр. в кінці ст.

3503.    Саранча І. Г. Психофізичні особливості дітей з дитячим церебральним паралічем та їх вплив на навчання цієї категорії дітей в загальноосвітніх школах / І. Г. Саранча // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -

С. 92-96.

3504.    Товстоган В. Реалізація морального виховання дітей із затримкою психічного розвитку / В. Товстоган // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 122-125.

Хохліна О. П. Теоретичні засади створення корекційних технологій трудового навчання  учнів   з   порушеннями   інтелектуального   розвитку  / О. П. Хохліна// Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. -С. 179-185. - Бібліогр. в кінці ст.

3506. Хохліна О. П. Розумовий розвиток учнів молодших класів школи інтенсивної педагогічної корекції у процесі трудового навчання : навчально-методичний посібник / О. П. Хохліна. - Київ : Вежа, 2005. - 144 с.

 

 

 

Освіта важких дітей, що важко адаптуються

 

3507. Немченко С. Г. Девіантна поведінка як чинник порушення життєвої компетенції підлітків: актуальність проблеми / С. Г. Немченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. -Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 98-102.

Див. 298, 299, 544, 635, 2855, 2931, 4490, 5442.

 

 

 

Освіта окремих соціальних груп (соціально привілейованих, соціально обділених, безробітних, дітей без батьківської опіки, біженців, іноземців, імігрантів тощо)

 

3508. Дзундза А. І. Деякі аспекти навчально-виховної діяльності з обдарованими дітьми / А. І. Дзундза, В. О. Цапов // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 141-145.

Див.: 2954, 2989, 5436, 5536, 5601.ВИЩА ОСВІТА

3509.    Заболотська О. О. Формування інтелектуальної, мотиваційної т а емоційної сфер індивідуальності студентів у профільному навчанні іноземних мов / О. О. Заболотська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 12. - С. 20-23.

3510.    Кремень В. Освіта України в контексті знаннєвого суспільства / В. Кремень // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 5. - С. 15-19.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа