Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

295.        Яцула Т. Дозвілля школярів у соціокультурному вимірі / Т. Яцула // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 65-70.

Див. 327, 372, 512, 584, 590, 650, 727, 3006, 3530, 5440, 5507, 5775, 5688.

 

 

 

Театральна педагогіка

296.        Голикова Г. Театральне мистецтво як фактор формування особистості сучасної молоді / Г. Голикова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 219-222.

297.        Дергач М. А. Роль театрального мистецтва в системі формування особистості від Античності до Відродження / М. А. Дергач // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 158-162.

Див. : 543, 812, 2975, 3106-3115, 5506.

 

 

 

Реабілітаційна педагогіка

298.        Карпа М. І. Вплив наявності неповносправної дитини в сім'ї на психосоціальний розвиток її сиблінгів / М. І. Карпа // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 223-227.

Мороз В. В. Особливості педагогічної взаємодії в реабілітаційній роботі з підлітками з девіантною поведінкою / В. В. Мороз // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії іпрактики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 256-259.

300. Шпак В. П. "Термінологічне поле" реабілітаційної діяльності зарубіжних і вітчизняних виправно-виховних закладів XIX - початку XX ст. / В. П. Шпак // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон :

ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 358-363.

 

 

 

Порівняльна педагогіка

301.        Бигар Г. П. Теоретичні аспекти лінгводидактики на сторінках української преси в Канаді / Г. П. Бигар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - 151-154.

302.        Волкова С. В. Використання компаративного підходу до аналізу моральної проблематики українських та англійських фольклорних творів / С. В. Волкова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 141-145.

303.        Гушлевська І. В. Проблема професійної компетентності в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців / І. В. Гушлевська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - С. 154-156.

304.        Дмітренко Н. Є. Досвід реалізації профільного навчання учнів старших класів загальноосвітніх шкіл провідних країн світу / Н. Є. Дмітренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 69-72.

305.        Заіченко Н. В. Взаємозв'язок позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю в США та Україні // Заіченко Н. В. Організація позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні : Порівняльний аналіз / Н. В. Заіченко. - Богуслав, 2005. - С. 173-180.

306.        Заіченко Н. В. Гурткова робота з учнями у процесі позакласної та позашкільної діяльності // Заіченко Н. В. Організація позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні : Порівняльний аналіз / Н. В. Заіченко. -Богуслав, 2005. - С. 111-151.

307.        Заіченко Н. В. Індивідуальна позакласна та позашкільна робота з учнівською молоддю // Заіченко Н. В. Організація позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні : Порівняльний аналіз / Н. В. Заіченко. -Богуслав, 2005. - С. 152-172.

308.        Заіченко Н. В. Масові форми позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю // Заіченко Н. В. Організація позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні : Порівняльний аналіз / Н. В. Заіченко. -Богуслав, 2005. - С. 87-110.

309.        Заіченко Н. В. Організація позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні : порівняльний аналіз / Н. В. Заіченко. - Богуслав, 2005.

310.        - 199 с.Заіченко Н. В. Основні принципи організації позакласної і позашкільної роботи в США та Україні // Заіченко Н. В. Організація позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні : Порівняльний аналіз / Н. В. Заіченко. -Богуслав, 2005. - С. 5-47.

311.        Заіченко Н. В. Роль і місце позакласної і позашкільної роботи в США та Україні // Заіченко Н. В. Організація позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні : Порівняльний аналіз / Н. В. Заіченко. - Богуслав, 2005.

 

-    С. 48-84.

312.        Загорулько Л. П. Дошка годин у навчальних програмах головної школи (Hauptschule) Австрії / Л. П. Загорулько // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 110-115.

313.        Ющенко Ю. В. Історико-соціальні передумови становлення сучасної системи професійної підготовки вчителів в Англії та Уельсі / Ю. В. Кіщенко // Збірник наукових праць. Пед.науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

Вип. 40. - С. 423-428.

314.        Матієнко О. С. Толерантність - важливий аспект громадянського виховання у школах Франції / О. С. Матієнко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - С. 158-161.

315.        Медвідь Л. А. Розвиток економічної освіти в контексті формування національної школи в українській народній республіці / Л. А. Медвідь // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. -

С. 323-329.

316.        Мушиньскі А. Основні технології організації та управління недержавними осередками безперервної освіти (на матеріалі Польщі) / А. Мушиньскі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1'2005. -

С. 144-148.

317.        Півнева Л. Академічна нечесність та політична культура: порівняльний досвід (Україна - США) / Л. Півнева // Покликання університету : збірник наукових праць.

-    Київ : Янко, 2005. - С. 105-109. - Библиогр.: с.

318.        Петрушенко В. В. Особливості німецької вокальної школи / В. В. Петрушенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. -

С. 111-112.

319.        Розсоха А. П. Проблема розвиткового оцінювання освіти Великобританії та України / А. П. Розсоха, С. О. Близнюк // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 103-113. -Бібліогр. в кінці ст.

320.        Романюк С. З. Шляхи реалізації рідномовних обов'язків в українській діаспорі / С. З. Романюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - 161-165.

Сулим І. Ф. Методологічні засади організації самостійної роботи студентів педагогічних  коледжів   США  / І. Ф.   Сулим  // Наукові  записки Вінницькогодержавного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 116-119.

322.        Фрейман С. Д. Про розвиток умінь практичної діяльності у загальнотехнічній освіті (на матеріалі Польщі) / С. Д. Фрейман, М. Фрейман // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 148-150.

323.        Чорна Н. В. Деякі подібні ознаки тестів-есе та об'єктивних тестів в педагогіці США / Н. В. Чорна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 113-115.

324.        Чорна Н. В. Еволюція педагогічного тестування в США / Н. В. Чорна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -

С. 120-122.

325.        Чорна Н. В. Сучасна форма тестових завдань з множинним вибором відповіді в педагогіці США / Н. В. Чорна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - С. 168-171.

326.        Яковець О. В. Середня і вища освіта України і розвинутих країн Європи: спільне і відмінне / О. В. Яковець // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. -Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 32-39. - Бібліогр. в кінці ст.

Див. 810, 5039.

 

 

 

Пенітенціарна педагогіка

 

327. Яременко О. О. Тенденції європейського стилю соціалізації (досвід країн Бенілюксу) / О. О. Яременко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 51. - С. 3-8. - Бібліогр. в кінці ст.

 

 

 

Музейна педагогіка

 

Див. 336.

 

 

 

Інші галузі педагогіки

 

329.        328. Бурчак О. К. Писемність для сліпих : історія та розвиток / О. К. Бурчак ; Укр. тов-во сліпих, Центр. спеціалізов. б-ка для сліпих ім. М. Островського. - Київ, 2005. - 37 с. : портр.Волошина Оксана. Педагогічні проблеми виховання толерантності у підлітковому віці / О. Волошина // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 20-24.

330.        Данилова Г. Акмеологічна модель педагога / Г. Данилова // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 82-84.

331.        Жадан І. В. Психологічні засади побудови змісту політичної освіти молоді / І. В. Жадан // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 3. - С. 25-34. - Бібліогр. в кінці ст.

332.        Кобильченко В. В. Теоретичні засади психокорекції у молодшому шкільному віці / В. В. Кобильченко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. -Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 121-129. - Бібліогр. в кінці ст.

333.        Ковальчук-Дехтяренко Л. Умови забезпечення педагогічне доцільних впливів на дитину в різних типах неповних сімей у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Л. Ковальчук-Дехтяренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1'2005. - С. 48-52. - Библиогр. в конце ст.

334.        Леонов О. З. Основні засоби особистої гігієни учнівської та студентської молоді / О. З. Леонов // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 190-202. - Бібліогр. в кінці ст.

335.        Маслікова І. В. Екологічна педагогіка, або технологія створення екологічно чистого навчального середовища / І. В. Маслікова // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6 (90). - С. 25-27.

336.        Пусепліна Н. Соціально-педагогічний потенціал музею : історія та перспективи / Н. Пусепліна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 7 (46). - С. 189-195. - Бібліогр. в кінці ст.

337.        Решетуха Л. Г. Передумови виникнення основ естетичної педагогіки (на прикладі діяльності Києво-Могилянська академії) / Л. Г. Решетуха // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. -

С. 120-124.

338.        Сурдопедагогіка : хрестоматія. Т. 1 / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; за ред. Л. І. Фомічової. - 2-ге вид. - Київ : НПУ, 2005. - 174 с.

339.        Сухомлинська О. Проблеми розвитку особистості в історичному контексті психології та педагогіки / О. Сухомлинська // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 41-45.

340.        Шеремет І. Раціональна організація дозвілля як ефективний засіб протидії поширенню алкоголізму серед старшокласників / І. Шеремет // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 180-183.

341.        Шкаруба Л. М. "Сперва madame за ним ходила..." : национальное и европейское в образовании русских дворян / Л. М. Шкаруба // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2005. - № 2. - С. 38-41.

Див. 342, 353, 375, 447.ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

 

 

 

 

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа