Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

401.        Єніна Л. Тиждень безпеки: Планування / Л. Єніна // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 4. - С. 21-25.

Єфименко М. Корекційне фізичне виховання дітей: Долаємо плоскостопість і слабкість ніг / М.  Єфименко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково­методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 10. - С. 14-15.

403.        Єфименко М. Корекційне фізичне виховання. Як подолати плоскостопість і слабкість ніг / М. Єфименко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 11. - С. 12-14.

404.        Єфименко М. Корекційне фізичне виховання: Поперековий тип рухових порушень / М. Єфименко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. -

С. 12-14.

405.        Єфименко М. Корекційне фізичне виховання / М. Єфименко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 7. - С. 14-16.

406.        Житник Т. Дерево бажань: Інтегроване навчання / Т. Житник // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. - С. 24.

407.        Зростаймо здоровими : досвід фізичного виховання в ДНЗ. // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2005. - № 7-8. - С. 1-120.

408.        Іванова С. М. Типологія комп'ютерно орієнтованих навчально-виховних середовищ та їх операційна придатність для формування елементів логічного мислення дошкільників / С. М. Іванова // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 150-156. - Бібліогр. в кінці ст.

409.        Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом із родиною / В. Ігнатенко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. - С. 16-17.

410.        Кірдода Л. Формування самостійності у трудовій діяльності / Л. Кірдода //Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. -

№ 2. - С. 26-27.

411.        Кадирова Л. І. Роль прислів'їв та приказок кримськотатарського народу в моральному вихованні дошкільників / Л. І. Кадирова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 233-236.

412.        Казанцева Л. І. Соціолінгвістичний аспект проблеми навчання дошкільників некорінної національності української мови / Л. І. Казанцева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 11-21.

413.        Калиниченко З. Дивосвіт краси й любові: Малює серцем рідну землю / З. Калиниченко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 8. -С. 15-17. - (Заняття з ознайомлення дітей з творчістю художниці Олени Поліщук).

414.        Карабаєва І. У світі дитячих фантазій : Казки кленового листочка / І. Карабаєва // Початкова освіта. - 2005. - № 39 (жовтень). - С. 2-5.Квак О. В. Дидактична гра у процесі навчання та виховання мовленнєвої особистості дошкільників / О. В. Квак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. -С. 124-129. - Бібліогр. в кінці ст.

415.        Кононко О. Л. Пріоритетні напрями оновлення дошкільної освіти / О. Л. Кононко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 5-11.

416.        Конюхова Т. С. Порівняльний аналіз існуючих програм з екологічного виховання дошкільників / Т. С. Конюхова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. -

С. 59-66

418.        Коршунова Т. Мене довірено вам!: Перехід до особистісно орієнтованої педагогічної системи - професійне завдання кожного педагога / Т. Коршунова // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. - С. 7-9.

419.        Космодем'янська О. Пригоди у Смарагдовому місті: Заняття-гра для старших дошкільнят / О. Космодем'янська, З. Кириченко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 11. - С. 20-22. - (Математика і рамота).

420.        Кот Н. М. Про нові аспекти змісту екологічного виховання дошкільників / Н. М. Кот // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. - № 2. - С. 54-59.

421.        Котелянець Н. Творче конструювання розвиває інтелект / Н. Котелянець, С. Скриннік // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 8. - С. 12-14.

422.        Котик Т. М. Загальна характеристика і структура понятійної системи української дошкільної лінгводидактики / Т. М. Котик // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 81-87.

423.        Котик Т. М. Особливості процесу поняттєтворення на сучасному етапі розвитку української дошкільної лінгводидактики / Т. М. Котик // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. - НПУ, 2005. - Вип. 59. -С. 88-96. - Бібліогр. в кінці ст.

424.        Кошелівська О. І. Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу / О. І. Кошелівська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. - № 2. - С. 40-47.

425.        Кравець Н. Готуємо до читання та письма / Н. Кравець // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 8. - С. 26-29.

426.        Кузьменко В. Індивідуальність в освітньому процесі ДНЗ: Концептуальні принципи та умови їх реалізації / В. Кузьменко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 8. - С. 5-7.Ладивір С. "Виховуючи всіх, виховувати кожного": Індивідуалізація освітньо-виховного процесу / С. Ладивір // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 12. - С. 3-5.

427.        Лесик Н. Законослухняність - важливий аспект громадянського виховання: Дітям про бюджет і податки / Н. Лесик // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 8. - С. 20-23.

428.        Лисенко Н. Нестандартне обладнання на заняттях з лікувальної фізкультури / Н. Лисенко, В. Безгіна // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. -

С. 24-25.

430.        Литвиненко І. С. Активізація пізнавальної активності у дітей дошкільного віку / І. С. Литвиненко // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 474-479.

431.        Литвинова Н. "Море" у пляшці: Нестандартне фізкультурне обладнання / Н. Литвинова // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. - С. 21.

432.        Ложкіна Т. Право на дружбу: Конспект заняття для дітей старшої групи / Т. Ложкіна // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. - С. 18-19.

433.        Михальченко І. Я все люблю в своїм краю: Інтегроване заняття / І. Михальченко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 8. - С. 24-25.

434.        Моїсєєва І. Я розмовляю так, що можу виграти : Мовні ігри для дошкільників / І. Моїсєєва // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 36-39.

435.        Невзгляд А. Квіти і діти: Дидактичні ігри / А. Невзгляд // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 7. - С. 24-25.

436.        Недужа О. Пізнаємо у забаві світ веселий і цікавий: Дидактична гра / О. Недужа // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 7. - С. 28-29.

437.        Нестеренко Л. П. Дидактична гра як елемент розвитку дитини раннього віку : (з досвіду роботи на основі аналізу материнського щоденника) / Л. П. Нестеренко, К. В. Пікун // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. -

С. 62-68.

438.        Омеляненко А. В. Формування мислительно-мовленнєвих умінь у процесі навчання старших дошкільників складати розповідь-роздум / А. В. Омеляненко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 96-105.

439.        Орієнтовний план навчально-виховної роботи з дітьми всіх вікових груп на лютий // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2005. - № 24. - С. 2-62.

Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах:  Метод.  лист МОН України № 1/9-306 від 06.06.06р.  // Дошкільневиховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 7. - С. 3-6.

441.        Остапенко Г. Логічні вправи / Г. Остапенко // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 3. - С. 17-19.

442.        Плохій З. Формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят / З. Плохій // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 7. - С. 19-21.

443.        Позднякова В. В. Ситуативне моделювання як технологія навчання лічби дітей старшого дошкільного віку / В. В. Позднякова, А. Марущак // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. - С. 69-72.

444.        Половіна О. А. Психологічні особливості формування у старших дошкільників естетичного ставлення до природи / О. А. Половіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер.Педагогічні науки. -Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 45-51.

445.        Поніманська Т. Олександр Запорожець - засновник теорії гуманістичного виховання дошкільнят / Т. Поніманська // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 11. - С. 7-9.

446.        Рібцун Ю. Характеристика мовленнєвого розвитку молодших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення / Ю. Рібцун // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 141-145.

447.        Рибцун О. Казка вчить добра і правди: Моральне виховання / О. Рибцун // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. - С. 16-17.

448.        Рибцун О. Стежинами казок: Уроки доброти / О. Рибцун // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 4. -

С. 17-20.

449.        Рибцун О. Як нам треба всім чинити, щоб з природою дружити: Дидактична гра для старших дошкільнят / О. Рибцун // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 2. - С. 17-21.

450.        Рубальська Н. Календарне планування музичних занять: для дітей першої молодшої групи / Н. Рубальська // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 3. - С. 26-29.

451.        Рубальська Н. Як осінні місяці сперечалися: Тематичне заняття / Н. Рубальська // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. - С. 29-30.

452.        Рубан Н. У якому вчинку живе добро?: Конспект заняття для старшої групи / Н. Рубан // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. - С. 18-19.

453.        Савицька Н. Три кити: Музично-дидактична гра / Н. Савицька // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. - С. 29-29.Савка С. Дружна родина: Заняття з математики та мовленнєвого спілкування для молодших дошкільнят / С. Савка // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 11. - С. 22-23.

454.        Садовенко С. М. Розвиток музично-творчих здібностей дошкільнят засобами пісенно-ігрових методів дитячого фольклору / С. М. Садовенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. -С. 72-76. - Бібліогр. в кінці ст.

455.        Сарапулова Є. Ефективна технологія навчання письма / Є. Сарапулова // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. -№ 3. - С. 24-25.

456.        Сафонова А. Математичні промінчики / А. Сафонова // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. - № 3, 4. -

С. 20-22, 26-30.

458.        Сварковська Л. А. Реалізація індивідуально-диференційованого підходу у фізичному вихованні дітей дошкільного віку / Л. А. Сварковська // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

С. 192-197.

459.        Середняк О. Хочу бачити малят щасливими. Розвиток творчої активності дітей на основі співробітництва / О. Середняк // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 11. - С. 15-17.

460.        Серман Г. Технологія навчання риторики / Г. Серман, К. Пальона // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2005. -№ 1. - С. 22-25.

461.        Сиротенко Л. Екскурсія до Міста звуків і літер: План-конспект заняття з навчання грамоти для старшої групи. Прогулянка до осіннього парку: Нетрадиційне заняття з навчання грамоти у старшій групі / Л. Сиротенко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. - С. 20-21.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа