Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 86

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5069.   Куцаєва Т. О. Зміни пріоритетів щодо розвитку форм навчання у вищих навчальних закладах України в період з 1965 до 1985 рр. / Т. О. Куцаєва // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. -С. 210-220. - Бібліогр. в кінці ст.

5070.   Куцаєва Т. О. Функціонування вищої освіти в умовах суспільно-політичного життя Української РСР (1965 - 85 рр.): головні аспекти, тенденції та перспективи / Т. О. Куцаєва // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 201-211. - Бібліогр. в кінці ст.

5071.   Кушнір В. М. Свобода дитини у виховному процесі Януша Корчака та Василя Сухомлинського / В. М. Кушнір // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 80-88. - Бібліогр. в кінці ст.

5072.   Лавріненко О. А. Проблема підготовки вчителя в дослідженнях науковців вищих закладів освіти України 20-30 рр. 20 століття / О. А. Лавріненко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 184-188. - Бібліогр. в кінці ст.

5073.   Лаврова О. В. Питання розвитку мовлення дітей раннього віку у педагогічній спадщині І. О. Сікорського / О. В. Лаврова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 234-239.

5074.   Лаврова О. В. Розвиток волі дитини як стану її свободи у спадщині І. О. Сікорського (1842-1919) / О. В. Лаврова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 71-79. - Бібліогр. в кінці ст.

5075.   Лактіонова Г. Виховання в епоху глобалізації: нові можливості, нові ризики / Г. Лактіонова // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 2-6.

Лебідь І. Управління становленням національної початкової освіти в Україні (1917­1920 рр.) / І. Лебідь // Наукові записки Ніжинського державного університету іменіМ. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 178-183. - Бібліогр. в кінці ст.

5077.   Лещак Т. В. Внесок галицьких педагогів у розвиток педагогічної освіти у Львівському університеті (1812 - 1939 рр.) / Т. В. Лещак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 82-85.

5078.   Лещенко М. П. Свобода і воля в педагогічній реальності Василя Сухомлинського / М. П. Лещенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 5 (44). - С. 44-51. - Бібліогр. в кінці ст.

5079.   Ликов В. Н. Розвиток В. О. Сухомлинським народнопедагогічних ідей у вихованні відповідальної особистості / В. Н. Ликов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 278-286. - Бібліогр. в кінці ст.

5080.   Лисенко І. В. Вищі початкові училища на Чернігівщині в системі освіти 19 -початку 20 століття / І. В. Лисенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 5. - С. 170-173. - Бібліогр. в кінці ст.

5081.   Лисенко І. В. Розвиток вищої початкової освіти на Чернігівщині в контексті проведення освітніх реформ у кінці 19 - на початку 20 століття / І. В. Лисенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 188-192. - Бібліогр. в кінці ст.

5082.   Литвиненко С. А. Свобода дитинства в педагогічній концепції В. Сухомлинського / С. А. Литвиненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 29-36. - Бібліогр. в кінці ст.

5083.   Лончина Б. І. Школи в Україні : [Українська школа і освіта поза межами України] / Б. І. Лончина // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 566-574.

5084.   Лопухівська А. В. Проблема відповідального ставлення до навчально-виховного процесу учнів сільської школи в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. В. Лопухівська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 294-300. - Бібліогр. в кінці ст.

5085.   Лубенець Т. Г. Про покарання в дитячому віці і шкільну дисципліну / Т. Г. Лубенець // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. -2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 127-132.

5086.   Лубенець Т. Г. Про покарання в дитячому віці і шкільну дисципліну : [Освітньо-педагогічні перетворення в УРСР] / Т. Г. Лубенець // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 412-421.

5087.   Лукін В. Є. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно орієнтованої педагогіки / В. Є. Лукін // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 345-350. - Лукашенко А. А. Історія із самосвідомістю : вітчизняна історія в негуманітарному вищому навчальному закладі / А. А. Лукашенко, М. Й. Юнак // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 114-117.

5088.   Луценко В. В. В. О. Сухомлинський і розвиток ідеї особистісно орієнтованої освіти / В. В. Луценко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 5 (44). - С. 312-317. - Бібліогр. в кінці ст.

5089.   Міхелі С. В. Категорії свободи і відповідальності в контексті особистісно орієнтованої освіти і педагогіки В. О. Сухомлинського / С. В. Міхелі // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 113­118. - Бібліогр. в кінці ст.

5090.   Мїчуда В. Проблема відновлення сільської освіти у повоєнний період (1945­1950 рр.) / В. Мїчуда // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту,

2005. - Т. 5. - С. 189-191.

5092.   Мазур О. М. I. Пирогов - славетний хірург, видатний педагог / О. Мазур,

В. П. Дудар // Вісник. - Київ : КІБІТ, 2005. - Вип. № 1(2). - С. 114-115. - Бібліогр. в

кінці ст.

5093.   Мазур П. Вплив української науки і освіти на середньовічну школу в Європі / П. Мазур // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 6/7. - С. 108-119.

5094.   Мазур П. Українська школа доби Ренесансу / П. Мазур // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 97-115.

5095.   Макаренко А. С. Виховання в сім'ї. Загальні умови сімейного виховання / А. С. Макаренко // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. -2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 150-153.

5096.   Макаренко А. С. Про батьківський авторитет : [Освітньо-педагогічні перетворення в УРСР] / А. С. Макаренко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. -Київ : Знання, 2005. - С. 440-445.

5097.   Макаренко А. С. Про мій досвід / А. С. Макаренко // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 141-149.

5098.   Макаренко А. С. Проблеми шкільного радянського виховання : [Освітньо-педагогічні перетворення в УРСР] / А. С. Макаренко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 431-436.

5099.   Мартіросян О. І. Гімназійна освіта в Україні (кінець 19 - початок 20 ст.) : (історико-педагогічний аспект) / О. І. Мартіросян // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки

України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 93-99. - Бібліогр.

в кінці ст.

5100.   Матеріали про освіту в українських і білоруських землях (кін. XVI - поч. XVII ст.) : [Освітній рух а Україні литовсько-польської доби] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 81-82.Мацишина З. Декоративно-ужиткове мистецтво у навчально-виховному процесі початку 20 століття / З. Мацишина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 90-93. - Бібліогр. в кінці ст.

5101.   Мельник А. Інтерпретація історії в українській філософсько-освітній думці 19 століття / А. Мельник // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 152-161.

5102.   Мельничук Я. М. Зародження музичної освіти на Буковині в другій чверті XIX століття / Я. М. Мельничук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 78-80.

5103.   Миронович Ю. З. Взаємозв'язок ідей В. О. Сухомлинського про самовиховання і категорії життєтворчості особистості / Ю. З. Миронович // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 204-211. - Бібліогр. в кінці ст.

5104.   Мисечко О. Є. Методична підготовка вчителів іноземних мов в історії вищої педагогічної освіти в Україні (1805-1920 pp.) / О. Є. Мисечко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). -С. 66-72. - Бібліогр. в кінці ст.

5105.   Мисечко О. Про викладання іноземних мов у середніх школах країни (1786-1917) / О. Мисечко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - №  3. -

С. 50-55.

5107.   Мудеревич В. Особливості професійно-технічної освіти молоді в Західній Україні в другій половині 40-х на початку 50-х років / В. Мудеревич // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 5. - С. 197-200.

5108.   Навольська Г. Педагогічні аспекти діяльності ордену єзуїтів ("Societas Jesu") / Г. Навольська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. -

С. 111-114.

5109.   Науменко Н. М. Истоки культуры педагогической деятельности учителя в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского / Н. М. Науменко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 404­408. - Бібліогр. в кінці ст.

5110.   Наумов Б. М. Василь Сухомлинський і Карл Роджерс: діалог сучасників про свободу і відповідальність особистості школяра / Б. М. Наумов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 75-80. - Бібліогр. в кінці ст.

5111.   Национальный доклад "Развитие системы образования в Украине в 1995 - 2004 годах" / М-во образования и науки Украины ; под ред. С. Н. Николаенко. - Киев : Освіта України, 2005. - 88 с.

Невінчана І. Напрями вирішення проблеми забезпечення українських шкіл підручниками в 1920-1930 рр. / І. Невінчана // Молодь, освіта, наука, культура інаціональна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 237-239.

5113.   Непорожня Г. Протидія вчителів України суспільно-політичній системі Російської імперії в 1900-1904 pp. / Г. Непорожня // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки : До 15-річчя кафедри історії України інституту історичної освіти. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 62-72.

5114.   Нечуй-Левицький І. С. Педагогічна проява в російській народній школі : [Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половини 19 ст.] / І. С. Нечуй-Левицький // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. -Київ : Знання, 2005. - С. 332-335.

5115.   Нижник В. В. Жіноче питання на прикладі вищої освіти у громадсько-політичному житті Російської імперії у другій половині 19 ст. / В. В. Нижник // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник. - Київ : Курс, 2005. - Вип. 5 (33). - С. 171-176. - Бібліогр. в кінці ст.

5116.   Обращение Киевской украинской студенческой громады ко всем киевским студенческим организациям : [Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половини 19 ст.] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 262-267.

5117.   Огієнко І. І. Історія українського правопису / І. І. Огієнко // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005.

- С. 116-118.

5118.   Огієнко І. І. Історія українського правопису : [Освітній рух за часів національно-визвольних змагань українського народу] / І. І. Огієнко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 355-358.

5119.   Озерянська А. Методичні аспекти викладання іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (80-ті роки XX століття) / А. Озерянська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 130-139. -Библиогр. в конце ст.

5120.   Онищук В. А. Типы, структура и методика в школе : [Радянська школа і педагогіка у другій половині 20 ст.] / В. А. Онищук // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 514-519.

5121.   Освіта і виховання русів з опису іноземних мандрівників : [Писемні пам'ятки про освіту за дохристиянської доби] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 31.

5122.   Освіта і виховання українців з опису іноземних мандрівників Павло Алепський : [Освітній рух а Україні литовсько-польської доби] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 83-84.

5123.   Освіта і виховання українців за описами іноземних мандрівників Жан Балюз : [Освіта і педагогічна думка в Козацько-Гетьманській республіці] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 142-143.

Осмоловська О. Ю. Діяльність професорсько-викладацького складу вишів України під час початку уніфікації вищої школи (кін. 1920-х - поч. 1930-х рр.) / О. Ю. Осмоловська // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки :збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 236-242. - Бібліогр. в кінці ст.

5125.   Пінчук Т. Д. Зірки залишають слід... / Т. Д. Пінчук ; [Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя]. - Ніжин, 2005. - 115 с.

5126.   Пісоцька О. Основні чинники формування педагогічної позиції М. І. Пирогова / О. Пісоцька // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 7 (46). - С. 196-201. - Бібліогр. в кінці ст.

5127.   Павко А. Університетська педагогічна освіта в Україні (19 - початок 20 ст.): історіографічний аналіз / А. Павко, Л. Курило // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 92-99. - Библиогр. в конце ст.

5128.   Паровик Л. Й. Стимулювання музично-творчої діяльності студентів / Л. Й. Паровик // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 93-96. -Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа