Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 90

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

-    2005. - № 2. - С. 178-182.

5289.    Мельниченко Б. Метод проектів за рубежем: минуле та сучасне / Б. Мельниченко // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. -

№ 9/10. - С. 114-119.

5290.    Мензак Л. Українсько - канадська преса про національне виховання молоді / Л. Мензак // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, Кн. 2. - С. 26-36.

5291.    Микитенко Н. Особливості практичної підготовки соціальних працівників в університетах Канади / Н. Микитенко // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-метод. журнал. - 2005. - № 2. - С. 182-195.

5292.    Михайлюк Л. М. Обдарована дитина у системі державної освіти Франції / Л. М. Михайлюк // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 6. - С. 30-34.

5293.    Мукан Н. В. Навчальна програма педагогічної освіти в університетах Канади / Н. В. Мукан // Наука і сучасність / НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 78-85. -Бібліогр. в кінці ст.

5294.    Мукан Н. В. Педагогічна освіта провінції Альберта (Канада) / Н. В. Мукан // Наука і сучасність / НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 170-180. - Бібліогр. в кінці ст.

5295.    Мукан Н. В. Своєрідність розвитку освіти на теренах Канади в 17-20 століттях / Н. В. Мукан // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 88-99. - Бібліогр. в кінці ст.

5296.    Мукан Н. В. Цілі та завдання реформування педагогічної освіти Канади / Н. В. Мукан // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 99-104. - Бібліогр. в кінці ст.

5297.   Мушинські А. Недержавні осередки навчання дорослих у Польщі / А. Мушинські // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 169-172. - Мушиньскі А. Загальні методи організації й управління недержавними осередками безперервного навчання : (досвід центру м. Глогув, Польща) / А. Мушиньскі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.

 

B.  Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 107-111. - Бібліогр. в кінці ст.

5299.   Нікітченко А. Основні методи навчання української мови в Республіці Молдова / А. Нікітченко // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори: До 200-ліття Ніжинської вищої школи / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. -Ніжин, 2005. - Вип. 3. - С. 62-67.

5300.   Нагаев А. С. События 11 сентября 2001 года: влияние на высшее образование США / А. С. Нагаев // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 603-610.

5301.   Найденко Л. Досвід роботи з українською молоддю в умовах подвійного іншомовного оточення (1996-2005 p.p.). Взаємовідносини з адміністрацією й умови існування української громади на терені Татарстану / Л. Найденко // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, Кн. 2. -

C.  61-67.

5302.   Нестеренко Е. И. О реформировании высшего образования Франции в контексте Болонского процесса / Е. И. Нестеренко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. -Т. 11. - С. 112-123. - Библиогр. в конце ст.

5303.   Никитюк С. І. Британська педагогічна освіта: дистанційний чи заочний вибір / С. І. Никитюк // Науковий часопис Ні М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 72-76. - Бібліогр. в кінці ст.

5304.   Овчарук О. В. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти / О. В. Овчарук // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 222­231. - Бібліогр. в кінці ст.

5305.   Огієнко О. І. Особливості функціонування системи неформальної освіти дорослих у розвинених країнах Європи / О. І. Огієнко // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 4 (14). - С. 76-81. - Бібліогр. в кінці ст.

5306.   Онищенко В. Філософія освіти Макс Шелера в контексті філософсько-педагогічної ноології / В. Онищенко // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-метод. журнал. - 2005, № 2. - С. 112-120.

5307.   Ордон У. Напрями педевтологічних досліджень учительської професії в Польщі : !o200e.pft: FILE NOT FOUND! / У. Ордон // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і

психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 106-108.

5308.   Пішалковська М. Українські роздуми про шведську школу [Рукопись] / М. Пішалковська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 3. - С. 107-110.

5309.    442Піщалковська М. Українські роздуми про шведську школу / М. Піщалковська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 3. - С. 107-110.

5310.    Павловський Кшиштоф. Трансформації вищої освіти в XXI столітті: польський погляд / К. Павловський ; пер. з англ. М. Бондаренко ; Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. - Київ : Консорціум із удосконаленя менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 230 с.

5311.    Пасі Сальберг Розробка навчальних програм (currculum) - деякі міжнародні тенденції / Сальберг Пасі // Педагогічна думка. - 2005. - № 1. - С. 47-55.

5312.    Пасічник Володимир. Модернізація історичної освіти в польських середніх школах / В. Пасічник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 2' 2005. - С. 104-106. - Бібліогр. в кінці ст.

5313.    Пасічник Володимир. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у вищих навчальних закладах Польщі на тлі європейської інтеграції / В. Пасічник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1 '2005. - С. 150­153. - Библиогр. в конце ст.

5314.    Пасинкова І. Реалізація навчання мов у вищій школі США : (історичний аспект) / І. Пасинкова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 203­206. - Бібліогр. в кінці ст.

5315.    Пенкала А. Форми музичного виховання в дошкільних закладах Польщі / А. Пенкала // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 109-111.

5316.    Першукова О. Тенденція глобалізації англійської мови як педагогічна проблема у школах Європи / О. Першукова // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 25-29.

5317.    Першукова Оксана. Знання мов - ключ до спілкування : Особливості організації навчання іноземних мов у західноєвропейській школі / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. -

С. 83-90.

5318.    Петришин О. Формування екологічного мислення майбутніх інженерів в університетах США / О. Петришин // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-метод. журнал. - 2005, № 2. - С. 195-201.

5319.    Писарева И. Количественные характеристики в аттестации педкадров Германии / И. Писарева // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 93-103.

5320.    Поберезська Г. Г. Росія: участь у Болонському процесі і підвищення якості вищої освіти / Г. Г. Поберезська // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. -Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 18-25. - Бібліогр. в кінці ст.

Повідайко П. М. Два дипломи (український та польський) - методи реалізації концепції   Болонського    процесу   / П. М.    Повідайко   // Україна   - суб'єктєвропейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -

С. 36-40.

5322.   Позняк С. Дослідження громадянської освіти у країнах-членах Ради Європи / С. Позняк // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 20-25.

5323.   Полтавець В. Інноваційні проекти мистецько-культурних програм у школах Франції / В. Полтавець // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. -2005. - № 1. - С. 20-22.

5324.   Постригач Н. О. Підготовка майбутніх учителів дошкільних закладів та початкової школи Греції / Н. О. Постригач // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 156-157. - Бібліогр. в кінці ст.

5325.   Постригач Н. О. Сучасні тенденції змісту підготовки вчителів для дошкільних установ і початкової школи Греції / Н. О. Постригач // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. -

С. 100-103.

5326.   Постригач Надія. Система освіти в Греції: загальні тенденції та перспективи / Н. Постригач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7'2005.

 

-    С. 126-132. - Бібліогр. в кінці ст.

5327.   Потапова Ж. Е. Тема образования и воспитания в истории немецкой литературы / Ж. Е. Потапова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 212-223.

5328.   Похресник А. К. Участь молоді Західної Європи в Болонському процесі та її громадянська позиція / А. К. Похресник // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 5-31. - Бібліогр. в кінці ст.

5329.   Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська Академія" 1992-2002 рр. : бібліографічний покажчик / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; укл. Н. Казакова. - Київ : Академія, 2005. - 523 с.

5330.   Романюк С. З. Дидактичне забезпечення вивчення української мови в шкільництві Австралії / С. З. Романюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

-    Вип. 12. - С. 111-114.

5331.   Романюк С. З. Особливості підготовки спеціалістів з українознавчих дисциплін в університетах Канади / С. З. Романюк // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 89-94.

5332.   Сєбкова Х. Акредитація і забеспечення якості вищої освіти в Європі / Х. Сєбкова // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 2. - С. 77-84.

5333.   Савчук Ірина. Співпраця методистів з іноземних мов ЛОІППО з зарубіжними освітніми та культурологічними організаціями / І. Савчук, Є. Палій, Р. Поліщук // Педагогічна думка. - 2005. - № 3. - С. 41-42.Саф'янюк З. Г. Розвиток теорії реальної освіти у працях європейських педагогів (кін.ХУШ - ХІХст.) / З. Г. Саф'янюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 84-87.

5334.   Сбруєва А. А. Інноваційні освітні мережі розвинених країн: типологія, цілі, напрями та умови ефективної діяльності / А. А. Сбруєва // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 81-87. - Бібліогр. в кінці ст.

5335.   Сбруєва Аліна. Розширення можливостей освітнього вибору: досвід реформ середньої освіти США / А. Сбруєва // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 148-157. - Бібліогр. в кінці ст.

5336.   Семеновська Лариса. Педагогічна інтеграція: провідні сучасні концептуальні підходи у зарубіжній педагогіці / Л. Семеновська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 36-45. - Бібліогр. в кінці ст.

5337.   Семеног О. Досвід професійної підготовки майбутнього вчителя рідної мови і літератури в Польщі / О. Семеног // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-метод. журнал. - 2005, № 2. - С. 169-178.

5338.   Сень Л. В. Становлення системи педагогічної освіти та підготовка педагогічних працівників в США / Л. В. Сень, І. І. Бабин // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 98-102.

5339.   Спіцин Є. С. Організація іншомовної освіти в КНР / Є. С. Спіцин, О. В. Маркачова // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 52-55.

5340.   Сташевська І. О. Система музичного виховання сучасної Німеччини: організація та основні структурні компоненти / І. О. Сташевська // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 3. - С. 88-94.

5341.   Степаненко Анатолій Васильович. Проблема особистості в експериментальній педагогіці та педагогічній спадщині Ернста Меймана / А. В. Степаненко // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 87-91. - Бібліогр. в кінці ст.

5342.   Сулим І. Ф. Мотиваційне забезпечення самостійної позааудиторної роботи студентів педагогічних коледжів США / І. Ф. Сулим // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 115-117.

5343.    Сулим І. Ф. Структурування змісту освіти в процесі організації самостійної позааудиторної роботи студентів педагогічних коледжів США / І. Ф. Сулим // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 133-135.Суржикова І. А. Педагогіка Селестена Френе з погляду сучасності / І. А. Суржикова // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. - С. 121-130. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа