Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 99

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5785.    Шиян Н. І. Дидактичні засади профільного навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 09 / Н. І. Шиян ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2005. - 44 с.

5786.    Штифурак А. В. Формування професійних інтересів студентів педагогічних училищ в процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. В. Штифурак ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5787.    Шумаєва С. П. Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. П. Шумаєва ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - 20 с.

5788.   Щедролосєва К. О. Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики і художньої культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / К. О. Щедролосєва ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - Щедролосєва К. О. Формувння професійної майстерності майбутніх учителів музики і художньої культури : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / К. О. Щедролосєва ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5789.   Щербань М. П. Формування правової культури студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. П. Щербань ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5790.   Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у формуванні педагогічної культури майбутніх учителів історії і права : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / П. М. Щербань ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5791.   Яворська С. Т Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки (ХУІ-ХХ ст.) : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / С. Т. Яворська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 40 с.

5792.   Ягельська Н. В. Методика організації самостійної роботи студентів з англійської мови з використанням професійного мовного портфеля : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Н. В. Ягельська ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2005. - 23 с.

5793.   Яковишин Р. Я. Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Р. Я. Яковишин ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - 2005. - 20 с.

5794.   Яців Я. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позаурочний час на західноукраїнських землях (1919 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Я. М. Яців ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - 2005. -

20 с.

5796.   Яценко Л. С. Педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання учнів у гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Л. С. Яценко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - 2005. - 20 с.

Ящук С. М. Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. М. Ящук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 18 с.ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИКАбібуллаєва Д. І. 5402, Абашкіна Н. 3512, 3803, Абрамян Н. Д. 3949, Абсалямова Я. В. 5403, Авдєєва В. 4393, Авдієвський А. Т. (3617), 3619

Авденговен Ніко ван 291, Ависон К. 3373, Авксентьєва О. І. 1230, Авксентьєва Т. А. 4343,

5404

Авраменко Н. 1428 Авраменко О. 2666 Авраменко Олег 261 Авраменко Ольга 2320 Авсиевич М. 4850 Авшенюк Н. 5229 Авшенюк Н. М.  5228, 5405 Агафонова О. О. 2081 Агейкіна Р. В. 2936, 2937 Агоян Л. 496 Адаманов М. І. 3805 Адаменко О. В. 4377, 4937 Адамський М. Я. 763 Аделі Афшин 4344 Адлер А. 4123 Азімов А. (1596) Айралова Л. М. 4938 Акіко Йосана (1846) Акіншева І. П. 5230, 5406 Акмалдінова О. М. 3685 Аксаков С. Т. (1599) Аксьонова О. П. 5408 Акуленко І. 2082 Акуленко І. А. 2083 Акусок А. М. 4397, 4939 Акусок А. 4398 Алєксєєнко О. 2572 Алєксєєнко С. Г. 3289 Алєксєєнко Т. 2967

Алік Н. 4399

Аліксійчук О. С. 794 Аліфанова І. 472, 997 Алексєєва М. І. 4171 Алексієв О. 3513 Александра М. 1532, 1891 Александров В. 2640 2641, 3481

Александров Ю. А. 3807 Александрова О. 1231 Александрович В. 1892

Алексеєва В. І. 2924 Алексеєва В. І. 223 Алепський П. (5122) Аллагулов А. М. 4940 Аллагулова И. Н. 4940 Алтипін А. 2744 Альбрехт А. 998 Аматьєва О. П. 342 Амеліна О. 3227 Амонашвили Ш. 3328, 3329 Анісімов М. 819 Анісімова Л. С. 4400 Аніскіна Н. О. 497, 795 Аніщенко В. О. 3808 Аніщенко О. В. 3809 Ананьєв Б. Г. 4123

Андерсен Г. К. (1566, 1789), 1808, 1821) Андрєєва В. 2573 Андрієвська В. 916, 917, 918, 919

Андріяшин В. І. 4401 Андреев Л.Н. (1773) Андрейчук Ю. 3810 Андронік А. 1533 Андросова В. 371 Андрощук А. І. 2574, 2575, 2576

Андрощук Л. М. 4402 Андрусишин Б. І. 177, 4403 Андрусяк О. Д. 1232 Андруховець П. 3228 Андрущенко В. П. 107, 178, 3382, 3391, 3513­3517,3619,3756,4721,4907 Андрущенко Т. 4405 Андрюханова В. 699 Анохім П. К. (3781) Антипець В. П. 764, 3811 Антоній Печерський (1398) Антонець Н. Б.  4251, 4252,

5409

Антонець М. О. 3812 Антонець Н. Б. 4941, 4942 Антонович Є. 2674 Антонюк В. 2258 Антонюк Т. Д. 5410 Антош Г. 1348 Антощук Є. 586 Анфімова І. В. 2557 Анцыферова Л. И. 4123 Апанасенко Т. 3136

Апарєєва О. К. 499 Апостолова Г. 2084, 2085, 2086

Арбеніна В. 3518 Арванітопуло Е. Г. 1233 Арделян О. М. 4408 Ареф'єв В. Г. 3633 Ареф'єв В. 2745 Аржанцева Т. В.  1194 Аристова Л. С. 3290 Артамонова О. Б. 1234,

3813

Артем'єв Л. 3519 Артем'єва О. Є. 2441 Артеменко Л. О. 4855 Артемова Л. В. 2922, 4409 Артемчук І. В. 5411 Артемчук В. В. 4851 Артемчук О. Г. 3949 Артьоменко О. І. 3686 Артюх М. С. 20 Артюх Н. 999, 1349 Артюхова О. В. 5412 Артюшенко О. 820 Архангельський С. І. (3781), Арцишевський Р. 2009 Асадчих О. В. 700, 1235 Астаніна О. 2535 Астахов В. В. 3520 Астахова А. А. 1534 Астахова В. 3556 Астахова В. И. 3618, 3815, 4859

Астахова Е. В. 21, 3521, 3618

Астраханцева О. 1236 Атаманчук П. 3816, 4410­4412

Атрощенко Т. О. 5413 Афшин Р. 5231 Ахматова А. (1616, 1846) Ахмедова І. 4413

Аш С. (4096) Ашеров А. 3817 Бєгун В. В. 3818 Бєлєнька Г. 372, 3819, 4658

Бєлан Г. В. 4943 Бєлова Л. О. 4310, 5414, Бєлова Ю. 2667, 2964, 3820 Бєляєв Б. 2407 Бєляєва О. 3821Бєскова Н. В. 2577 Бібік Н. 235, 821, 2536 Бібікова Н. 3138 Бігич О. Б. 5415 Бідюк І. 962 Бідюк Н. 3482 Бійчук Г. 13501-1352 Біла І. 373 Білецька І. 500, 3483 Білецька С. В. 4944 Білик І. (1498) Білик Л. І. 5416 Білик Н. І. 701, 5417 Білик Н. 3522 Білик Т. О. 3823 Білик-Тертус Л. 374 Білоброва Ю. О. 3824 Білова В. В. 5232 Білогубка М. Я. 822 Білогузов B. C. 3523 Білоконна Н. І. 1237 Білосевич І. 2742, 3825 Білоус Д. (1350) Білоус Н. О. 4414 Білоус О. С. 4415, 5418 Білоус С. Ю. 2321 Білоусова Л. І. 3071 Білоусова М. 1263 Білоусова Н. М. 3826 Білоусова Н. 765 Білоцький М. 2087, 2088 Білюк Н. С. 2495, 2933 Білюк О. Г. 501 Біляковська О. 823 Білянін Г. 2089 Біруля В. В. 5419 Бірюк Л. 4416- 4420 Бірюк О. 586 Бірюкова Л. А. 3827 Бірюкова М. В. 22 Бірюкова Н. В. 2578 Бірюкова Т. Ф. 4345 Бічер-Стоу Г. (1843) Бабій М. Ф. 3828 Бабійчук Т. 1353, 1354, 3139, 3140, 3141 Бабіч Л. В. 3422 Бабіч О. 3524 Бабічев С. А. 4274 Бабак Т. П. 2442, 2443 Бабанський Ю. К. (3781) Бабенко В. 3351 Бабенко В. М. 1535 Бабенко К. П. 1536 Бабенко О. 2444 Бабенко Т. В. 1238, 1239,

3829

Бабин І. І.  4421, 4587, 5339

Бабич М. І. 2259 Бабкіна Р. М. 2090

Бабкова-Пилипенко Н. П.

3687

Бабченко Р. П. 2496 Багаєва О. С. 3960 Багрицкий Э. (1631) Багряний І. (1474) Бадюк О. 4422 Базелюк В. Г. 3330 Базилевич В. 3525 Базиленко Л. 1355 Базиль Л. 1356, 4423 Базурін В. М. 3526 Бай І. Б. 5420 Байда І. 2558 Байдацька Н. М. 23, 3527, 4878

Байденко В. І. 3639 Байденко В. И. 3528 Байназаров А. М. 2579 Байназарова О. О. 2260 Байрон Д. Н. Г. (1718, 1814) Бакіров В. 3529 Бакка Т. 2012 Бакланова М. Л. 3654, 3830 Бакуліна Н. 1000 Бакум З. П. 1001 Бакум Зоя Павлівна 4635

Баліна К. Н. 1537

Балабушевич Т. 1893 Балагура Т. 1357, 1358 Балакірєва О. М. 4092 Балашова С. 2009, 2938, 3688, 4311

Баленко Н. М. 4945, 4946, 5233

Балл Г. О. 502, 4123 Балтак Т. Ф. 1538, 1539 Балышев М. А. 5391 Бальзак О. (1664) Балюз Ж. (5123) Балюк І. 1472 Бандровський О. 1894 Бандура А. (4096) Банных М. Г. 1540 Банщикова Н. 1063 Барінова М. Е. 3844 Барабанщикова З. П. 1541 Барабаш С. 5366 Бараболя М. М. 3374 Баран Г. 108 Баран С. 4947 Баранков О. Г. 1895, 4425 Баранник Н. О. 4426, 4427 Баранова В. 1359 Баранова Г. 3689 Баранова Н. М. 109 Баранова О. 470 Баранович Лазар (Лука)

(1143)

Барановська І. Г. 2825, 2968 Барахтян М. М. 4635

Барбіна Є. С. 3423 Бардінов А. 4948 Бардінова В. 4948 Бардашевська Ю. 4831 Баринов Е. Ф. 3831 Барка В. (1421, 1473) Барко В. І. 3472 Барна М. М. 4133 Бароліс О. В. 4423 Барсуковська Г. П. 4428 Басіна А. 1240 Басай Н. 1241, 1269, 1312 Бастун М. В. 5421 Басьо М. (1840) Басюк Ж. А. 1542 Басюк Н. А. 5422 Батіг Л. Г. 1543 Баталіна Г. Я. 5423 Бах І. С. (3109, 3205) Баханов К. О. 1896, 4949 Бахтин М. М. 4123 Башинська Т. П. 766

Бевз В. Г. 2091, 2092, 3832 Бевз Г. 24, 2092 Бевз Г. М. 287, 4429 Бевза Н. 3142 Беженар І. 3833 Безверхній А. Л. 2322 Безгіна В. 429 Безкоровайна Н. О. 1234 Безносюк О. О. 3690, 4950 Безобразова Л. Л. 1544 Безпалько О. 262 Безродних К. В. 1002 Безсмертна Н. 1003 Безугла Л. І. 2746 Бей Г. С. 1545 Бей Л. 503 Бек А. (4182) Бекетова Ю. В. 5424 Бекирова Е. Ш. 4430 Белікова В. В. 2826 Белей Н. І. 1546 Белецька І. 2537 Белостоцкий Н. А. 5391 Белошицький О. 5234 Бельмаз Я. М. 5425 Беляєв С. Б. 5426 Бендера Іван 3834 Беневоленська М. 5398,

5399

Бердник О. (1430, 1431, 3058)

Бережков М. М. (1984) Бережна В. В. 4431 Бережний С. В. 3290 Березівська Л. Д. 4251,

4252, 4951-4953

Березанська В. 968 Березенська Л. 1264 Березная Т. И. 5378Березняк Є. С. 3331, 4954 Березова О. С. 2093 Береславська В. 1242 Берест Т. 3835 Беркун О. 2668 Берн Е. (4096)

Бернадська Р. 3457 Бернацька Л. В. 343 Бернс Р. (1866) Бершадский М. 3372 Бескоровайна Н. О. 3813 Бесхлєбнова О. А. 1897

Бех І. 179, 504, 2851, (5396)

Бех В. П. 59, 117, 237, 3530, 3617, 3619, 3814.4345, 4373, 4432, 5240

Бехтерев В.М. 4123 Бигар Г. П. 301, 4908 Бизова Н. 1243 Биков В. Ю. 25, 408, 824, 825, 826, 847, 854, 856, 857, 858, 908, 975, 1135, 2261, 2293, 3320, 3330, 3597, 3601, 3836, 3838, 3839, 4035, 4166, 4429, 4865, 4885, 4900, 5304, 5358

Биковська Л. 2747 Биковська О. В. 3010, 3094 Бирюк О. В. 3837 Бицько О. К. 1547, 1548, 3050

Бицюра Ю. 685, 2640, 2641

Бичко І. 110 Бишова Т. 3409 Білова Н. К. 4423 Благінін В. М. 26, 3806, 4168

Благодаренко Л. 702, 2908 Блажко О. А. 637 Блажкун Т. 4852 Блакитна Т. І. 3229 Блах В. С. 4980 Близнюк С. О. 319 Блинов В. 3352 Блок А. А (1776, 1779) Бобеляк Н. 3283 Бобир А. 4434 Бобир О. 2969, 3353, 4433, 5427

Бобошко Н. 2445 Бобрицька В. 2059, 4435, 4436

Боброва В. Л. 3011 Богініч О. Л. 27, 4753, 4754 Богайчук Р. В. 2669 Богатирьова Г. А. 4437 Богатырёва И. Н. 2094 Богач О. 827

Богачевська-Хомяк М. 111,

5235

Богачков Ю. М. 3838, 3839 Богдан Л. С. 1549, 1550 Богданець Н. 1004 Богданов І. 4438, 4439 Богданова І. М. 3802 Богданова О. 1898, 2046 Богданович М. 2095 Богданюк А. 4909 Богодист Н. О. 2580 Богомаз-Назарова С. 4864 Богомолова І. В. 4955 Богославець Л. П. 3840 Богуцький Ю.П. 5222 Богуш А. 224, 375, 376, 397, 4956

Богушевич Н. В. 3691 Бодаев И. 3804 Бодлер Ш. (1751, 3060) Боднар О. 180, 3230 Боднарчук Т. В. 4440 Бодненко Д. М. 3692 Божович Л. И. 4123 Божук Л. 4910, Бойко А. 2670, 4957, 4958 Бойко Б. 2852 Бойко В. 2323 Бойко Д. М. 5428 Бойко І. 3317 Бойко М. П. 505 Бойко О. В.  1343, 5429 Бойко О. 2324 Бойко Р. В. 3603, 4361 Бойко С. М. 2096 Бойправ М. Д. 4038, 4755 Бойц Р. 4441 Бойчев І. І. 5430 Бойченко В. В. 2970 Бойченко Т. Є. 2538, 2539 Бойчук В. М. 3841 Бойчук О. 4959 Бокітько О. 1063 Болгар О. М. 4960 Болгаріна В. 181 Болгаріна В. С. 506 Болебрух А. Г. 4961 Болотских, Н. 3531 Большакова І. 377, 507,

508, 828

Бондар Л. С. 4251, 4252 Бондар В. І. (3617, 4363), 4442-4444

Бондар Л. С. 2853, 4962, 4963

Бондар О. 4865 Бондар О. В. 4964 Бондар С. П. 703 Бондар Т. В. 289 Бондарєва Л. І. 3842 Бондарева Г. І. 2887

Бондаренко А. Ф. 3843,

4123

Бондаренко А. І. 2923 Бондаренко В. 123, 2927, 3291

Бондаренко В. В. 2269, 2270 Бондаренко М. 3532, 5310 Бондаренко М. І. 4445 Бондаренко Н. М. 3831 3844

Бондаренко Н. 829, 830, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,

Бондаренко О. 4446 Бондаренко О. В. 3085,

3845

Бондаренко С. 378 Бондаренко Т. 509, 704 Бондаренко Ю. І. 1360 Бондаренко Ю. Г. 3533,

4965

Бондаренко Ю. 1012, 1361, 1362, 1363, 1364 Бондарик М. В. 3375 Бондарчук Ю. 3534 Боргуленко Н. 28 Бордукова Н. 754 Бордюг Н. І. 2748 Борецька Г. Е. 5431 Борецька Н. П. 3535 Борисенко О. 1365 Бориско Н. Ф. 1244 Борисова З. 379 Борківська О. П. 1551 Борківська Р. В. 4346 Боровик А. М. 5432 Бородієнко О. В. 4851 Бородіна Н. С. 3693 Бородінова В. 4347 Бородавка Л. І. 1672 Бородинова М. В. 850 Борщовецька В. Д. 3846 Боряк Г. В. 3814 Босак Н. Ф. 3847 Босак С. 1366 Босенко М. 639, 2909 Босовський М. В. 3848 Бохонкова Ю. О. 5433 Бочар І. 710 Бочарнікова В. С. 2151 Бочаров Б. П. 5367 Брадке Є. Ф. (5036) Бражник Н. О. 1287 Брайль Луї (328) Браніцька Т. Р. 3012, 5434 Браніцька Т. 3013 Братко В. О. 1552, 1553, 1554

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа