М І Яблучанський - Клінічна фармакологія - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

При ХОЗЛ легкого ступеня тяжкості М-холіноблокатори призначають переважно в період погіршення стану (тривалість застосування повинна бути менше 3 тижнів), на пізніших стадіях ХОЗЛ - постійно.

Навіть короткі курси М-холінолітиків покращують показники функції зовніш­нього дихання (ФЗД), але доведено, що тривале застосування має особливі переваги. Тривале застосування іпратропіума броміду порівняно з тривалим застосуванням бета-2-агоністів короткої дії призводить до статистично значущого збільшення початкових показників ФЗД, збільшення постбронходілатаційної відповіді, а також по­ліпшення насичення киснем артеріальної крові (SaO2) при ХОЗЛ середньої тяжкості.

Іпратропій бромід зазвичай застосовується у формі дозованих аерозолів, рекомендована доза: 1 -2 інгаляції 3-4 рази на добу.

Для тривалої базисної терапії ХОЗЛ поза періодом загострення перевага відда­ється пролонгованому препарату тіотропіуму броміду один раз на добу. За наслідками багатоцентрових рандомізованих досліджень його застосування у пацієнтів з ХОЗЛ різного ступеня тяжкості достовірно зменшує прояви задишки і частоту загострень у порівнянні з базовою терапією, що включає застосування бета-2-агоністів короткої дії, метилксантинів і інгаляційних кортикостероїдів, з сальметеролом і іпратропіумом бромідом. Препарат зменшує клінічні симптоми, підвищує толерантність до фізичних навантажень, уповільнює прогрес захворювання, зменшує число загострень ХОЗЛ, збільшує період до моменту першого загострення в порівнянні з плацебо, зменшує число випадків госпіталізації, пов'язаної із загостренням ХОЗЛ, збільшує час до моменту першої госпіталізації і покращує якість життя пацієнтів. Можливе додавання М-холіноблокаторів короткої дії до початкової терапії препаратами тривалої дії при загостренні захворювання або тяжкому його перебігу (проте ефективніше комбіну­вання з іншими групами бронхолітиків, у першу чергу, з бета-2-агоністами).

У пацієнтів з бронхіальною астмою М-холіноблокатори є препаратами другої лі­нії, що обумовлено їх пізнішим початком дії. Враховуючи достатньо повільний поча­ток дії, їх застосування як препаратів для зменшення симптомів, не виправдано. Також застосовуються у випадках толерантності до бета-2-агонистів.


Дозування основних форм М-холіноблокаторов представлені в табл. 2.86.Найбільш важливі побічні ефекти:

-       З боку органів шлунково-кишкового тракту: сухість у роті (зазвичай легкого ступеня тяжкості, часто зникає при продовженні лікування), закреп.

-       З боку респіраторної системи: кашель, місцеве роздратування, можливий розвиток бронхоспазму.

-       З боку серцево-судинної системи: тахікардія, суправентрикулярна тахікардія, ми­готлива аритмія, серцебиття (зустрічаються рідко і носять зворотній характер).

-       Інші: утруднення або затримка сечовипускання (у чоловіків із сприяючими чинниками), ангіоневротичний набряк, нечіткий зір, гостра глаукома (пов'язані з антихолінергічною дією).

 

Протипоказання

-       Підвищена чутливість до атропіну і його похідних.

-       Підвищена чутливість до іпратропіуму броміду або до інших компонентів пре­парату.

-       Вагітність (I триместр).

-       З обережністю - закритовугільна глаукома, обструкція сечовивідних шляхів, гіперплазія передміхурової залози; грудне вигодовування, дитячий вік. Необ­хідне ретельне спостереження за хворими з помірною або важкою нирковою недостатністю, які отримують препарат в комбінації з іншими препаратами, які екскретуються, в основному, нирками.

 

Взаємодія М-холінолітиків з іншими лікарськими засобами

М-холінолітики сумісні з більшістю препаратів, що використовуються в пульмонологічній практиці.

Потенціюють бронхолітичний ефект бета-адреноміметиків і похідних ксантина. Підсилюють холінолітічну дію інших препаратів.

Адренергічні засоби в комбінації з іншими протиастматичними препаратами

R03AK Адренергічні засоби в комбінації з іншими протиастматичними препаратами R03AK03 Фенотерол і інші протиастматичні засоби R03AK04 Сальбутамол і інші протиастматичні засоби

Комбіноване застосування М-холіноблокаторів з симпатоміметиками в одній лікарській формі демонструє ефективнішу бронходілатуючу дію, ніж роздільне застосування кожного з препаратів при зниженні ризику розвитку побічних реакцій.

 

Тести для контролю

1.   Тривалість дії тіотропіума броміду складає:

A.  2 год.

B.  3-4 год.6-8 год.

C.  12 год.

D.  24 год.

 

2.        Антихолінергичні препарати короткої дії є препаратами вибору для лікування:

 

A.  БА.

B.  ХОЗЛ.

C.  Пневмонії.

D.  Бронхоектотичної хвороби.

E.   Гострого бронхиту.

3.        Які  типи  рецепторів  гладкої  мускулатури  трахеобронхіального  дерева блокують селективні антихолінергичні препарати?

 

A.  М1 .

B.  М2.

C.  М3.

D.  М1 та М2.

М1 та М3.список використаних скороченьACR - Американська колегія ревматологів APS - Американська асоціація болю CLC-синдром     -     синдром Клерка-Леві-

Крістеско Cmax - максимальна концентрація EULAR - Європейська протиревматична ліга FDA  -   Food   and   Drug   Administration -

Управління з  санітарного  нагляду за

якістю     харчових     продуктів та

медикаментів (США) Hp - Helicobacter pylori

WPW синдром - синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта

ААП - антиаритмічний препарат АВ - атріовентрикулярна АГ - артеріальна гіпертензія АДФ - аденозиндіфосфата АКТГ    -    адренокортикотропний гормон гіпофіза

АКШ - аорто-коронарне шунтування

АПФ - ангіотензин перетворюючий фермент

АРА II - антагоністи рецепторів ангіотензину II

АСК - ацетилсаліцилова кислота

АТ - артеріальний тиск

АТЗ - ангіотензин

АТС - класифікаційна система лікарських

препаратів АТФ - аденозинтрифосфат АЧТЧ - активований частковий

тромбопластиновий час БА - бронхіальна астма БГСА - бета-гемолітичні стрептококи групи А БДА - бета-2-агоністи в/а - внутрішньоартеріально в/в - внутрішньовенно в/м - внутрішньом 'язово ВХ - виразкова хвороба ГЕБ - гематоенцефалічний бар 'єр ГЕРХ - гастроезофагеальна рефлюксна

хвороба

ГІМ - гострий інфаркт міокарда

ГКС - гострий коронарний синдром

ГКС - глюкокортикостероїди

ГКС БП ST - гострий коронарний синдром без

підйому сегменту ST ГМГ-КоА - 3 гідрокси-3-метилглутарил-

коензим А ГМК - гладком'язові клітини ГОБ - гематоофтальмічний бар 'єр год - година

ГП - гепатопротектори

ГРВІ - гостра респіраторна вірусна інфекція

ДВЗ - дисеміноване внутрішньосудинне

згортання ЕКГ - електрокардіограма ЕФЛ - есенціальні фосфоліпіди ЗПОС - загальний периферичний опір судин ІАПФ  -  інгібітори ангіотензинперетворю-

ючого ферменту ІГКС - інгаляційні глюкокортикостероїди ІМ - інфаркт міокарда ІПН - інгібітор протонного насосу ІХС - ішемічна хвороба серця КНА - кислото-нейтралізуюча активність КП - карбапенеми ЛЗ - лікарський засіб ЛПВЩ - ліпопротеїди високої щільності ЛПДНЩ - ліпопротеїди дуже низької

щільності

ЛПНЩ - ліпопротеїди низької щільності ЛШ - лівий шлуночок мкг - мікрограм МЛ - макроліди

МНВ - міжнародне нормалізоване відношення МНН - міжнародна непатентована назва МО - міжнародні одиниці НЕРХ - неерозивна форма ГЕРХ НМГ - низькомолекулярний гепарин НПЗЗ, НПЗП, NSAID - нестероїдні

протизапальні засоби (нестероїдні

протизапальні препарати) НФГ - нефракційований гепарин НФГ - низькофракційний гепарин ОА - остеоартроз ОД - одиниці дії ОД/кг - одиниці/ кілограм п/ш - підшкірно ПГ - простагландини ПД - побічна дія ПДК - потенціал дії ПЖК - препарати жовчних кислот ПОЛ - перекисне окислення ліпідів ПФ - препарати ферментів ПЦЛ - пеніциліни РА - ревматоїдний артрит РТАП - рекомбінантний тканинний

активатор плазміногену СА - сіноатріальна ССС - серцево-судинна система Т1/2 - період напіввиведення ТАП - тканинний активатор плазміногену ТЕЛА - тромбоемболія легеневої артерії УДХК - урсодеоксихолієва кислотаФДЕ - інгібітори фосфодіестерази ФЗД - функція зовнішнього дихання ФП - фібриляції передсердь ФШ - фібриляції шлуночків хв - хвилина

ХДХК - хенодеоксихолієва кислота ХЗН - хронічне захворювання нирок ХНН - хронічна ниркова недостатність ХОЗЛ - хронічне обструктивне захворювання легень

ХОК - хвилинний об'єм крові

ХС - холестерин

ХСН - хронічна серцева недостатність цАМФ - циклічний аденозин монофосфат ЦНС - центральна нервова система ЦОГ - циклооксигеназа ЦФС - цефалоспорини ЧСС - частота серцевих скорочень ЧШВ - черезшкірні втручання ШКТ - шлунково-кишковий тракт ШОЕ - швидкість осідання еритроцитівалфавітний покажчикабциксимаб с. 140, 145-147, 149 адонізид с. 186 азапропазон с. 364-365 азітроміцин с. 333-336, 338-341 азтреонам с. 321-323 алклофенак с. 365 аллопуринол с. 46, 122 алпростадил с. 139 алюмінію гідроксид с. 68 алюмінію фосфат с. 68, 70, 73 альтеплаза с. 152-155, 159, 164 альтіоприл с. 247 альцеприл с. 247 амікацин с. 343, 345, 347-348 амілорид с. 218, 220, 224

аміноглікозиди с. 51, 178, 225, 296, 307, 313, 322,

341, 343-352, 377

амінопеніциліни с. 302, 304-306

аміодарон с. 48, 82, 122, 191, 200, 202-206, 244

амлодипін с. 233, 238-240, 243

амоксицилін с. 301 -302, 304-307, 314-315

амоксицилін/клавуланат с. 302, 304, 307

ампіцилін/сульбактам с. 302, 308

амринон с. 186

анкілозуючий спондиліт (хвороба Бехтерева) с. 288,

370

антраль с. 100-101, 104 апоптоз с. 96, 336, 368 аргатробан с. 126 ардепарин с. 126, 129 артротек с. 365 арфонад с. 385 атенолол с. 227-228, 231-233 аторвастатин с. 266-267, 270-271 атропін с. 74, 190, 216, 385-387, 389 ацебутолол с. 228, 231-233 ацеметацин с. 365 аценокумарол с. 116-117 ацетамінофен с. 122-123 ацидин-пепсин с. 109

беназеприл с. 246-247, 249, 252-253

бензилпеніцилін с. 301 -303, 305-306

бензилпеніциліна калієва сіль с. 302-303

бензилпеніциліна натрієва сіль с. 302-303

бензогексоній с. 385

беноксапрофен с. 365

бенорилат с. 365

бетаксолол с. 227-228, 231-233

бетаметазон с. 184, 276-278, 288

бівалірудин с. 126

бісопролол с. 227-229, 231, 233-234

біцилін с. 301 -303

бретилій тозилат с. 202-205

буметанід с. 218-220

буфексамак с. 365

валсартан с. 257-258, 260-263

варфарин с. 115-117, 119, 121-123, 131, 137, 263,

320, 341

верапаміл с. 191, 216, 236, 238-244 вестибулотоксичність с. 349

вісмуту субцитрат с. 74, 92, 296 вісмуту трикалію дицитрат с. 92 гемофер с. 167, 169 гемфіброзил с. 123

гентаміцин с. 306-307, 326, 343, 345-349 гепабене с. 101 -102

гепарин с. 118, 121-122, 125-137, 139, 145-147, 156, 158-162, 184, 340, 351, 374 гепариноїд с. 126 гигроній с. 385

гідрокортизон с. 275-278, 280, 284-285 гідрохлортіазид с. 219-220, 223-224, 233, 242 гіно-тардиферон с. 167 гіруген с. 126

гірудин с. 125-127, 129-130, 134, 136 гірулог с. 126

гліцерил тринітрат с. 208 глюкагон с. 123

глюкокортикоїди с. 22, 52, 180, 275-291, 361, 363,

367, 369, 373, 377

гоматропін с. 385-386

гостра ревматична лихоманка (ревматизм) с. 370 дальтепарин с. 126, 129 даназол с. 123 данапароїд с. 126

дексаметазон с. 184, 275-278, 282, 285-286, 288

джозаміцин с. 332-336, 338-339, 341 дигестал с. 109 дигідроерготамін с. 135 дигітоксин с. 73, 185-186, 191 диклоксацилін с. 302

диклофенак с. 363, 365-367, 369, 371-372, 375-376

дилтіазем с. 216, 238-244

дипіридамол с. 139-145, 147

диритроміцин с. 333, 340-341

дисменорея с. 371

дисульфірам с. 23, 122

дитилін с. 385

дифлунісал с. 365

діазоксид с. 122, 225

дігоксин с. 90, 135, 185-191, 225, 243, 263, 340, 377 дізопірамід с. 340 дікумарин с. 116, 119 діметилхлортетрациклін с. 293 діпаксин с. 116, 119 добутамін с. 186

доксициклін с. 17, 293-294, 296-299, 315 доріпенем с. 324, 326-330 езомепразол с. 84-87, 91 еналаприл с. 242, 246-249, 252-255 ензистал с. 109 еноксапарин с. 123, 126, 129 еноксацин с. 354 епросартан с. 257, 259-263 ептифібатид с. 140, 145-147

еритроміцин с. 82, 123, 271, 295-296, 332-336, 338­341, 347

еритропоетин с. 180-184 ертапенем с. 324-328, 330 есмолол с. 228-229, 231ессенціале с. 100, 103 етанол с. 22, 122 етацизін с. 193, 196 етил біскумацетат с.116-117 етодолак с. 363, 365-367 ефегатран с. 126 зомепірак с. 365 зофеноприл с. 247

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

М І Яблучанський - Факультет як факультет

М І Яблучанський - Клінічна фармакологія