М І Яблучанський - Клінічна фармакологія - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

24.    Южаков С. Д. Лекарственные средства : полный словарь-справочник / С. Д. Южаков. - М. :

Эксмо, 2010. - 666 с.

26.    ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation - executive

summary // Eur. Heart J. - 2006. - Vol. 27. - P. 1979-2030.Навчальне виданняАбдуєва Фатіма Магомедівна Бичкова Ольга Юріївна Бондаренко Ірина Олександрівна Бурда Ірина Юріївна Власенко Ольга Олександрівна Єгорова Анна Юріївна Кулик Владислав Леонідович Кулик Олексій Леонідович Лисенко Наталія Володимирівна

Макієнко Наталія Володимирівна Мальцева Марія Сергіївна Мартим'янова Лариса Олексіївна Савченко Віктор Миколайович Солдатенко Інна Вікторівна Томіна Олена Євгеніївна Фомич Ганна Миколаївна Яблучанський Микола Іванович

 

 

 

Клінічна фармакологія

За редакцією М. І. Яблучанського, В. М. Савченка

 

Коректор А. І. Полякова Комп'ютерна верстка Н. О. Федоренко Макет обкладинки І. М. Дончик

 

 

 

Формат 60x84/16. Умов. друк арк.______ . Наклад 300 прим.

 

 

 

 

 

61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна

 

 

Надруковано ХНУ імені В. Н. Каразіна 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4 Тел.: 705-24-32

 

 

 

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3367 від 13.01.09 р.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

М І Яблучанський - Факультет як факультет

М І Яблучанський - Клінічна фармакологія